SINAV BİLGİLERİ
Takvim

67.YENİLEME SİLAH

SİLAH BİLGİSİ SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancaların parçalarından biri değildir?
A) Şarjör
B) Namlu
C) Sürgü
D) Harbi
E) Yerine getiren yay

2. Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
A) Kovan
B) Kapsül
C) Barut
D) Çekirdek
E) Alev kanalı

3. Aşağıdakilerden hangisi otomatik/yarı otomatik tabancalarda kovan atma tertibatı içerisinde yer almaz?
A) Gerdel
B) Tırnak
C) Tırnak yayı
D) Çıkarıcı
E) Kovan atma boşluğu

4. Delici, kesici ve ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
A) Ateşli silahlar
B) Ateşsiz silahlar
C) Sivil silahlar
D) Hafif ateşli silahlar
E) Harp silahları

5. Aşağıdakilerden hangisi tetik çekme hatalarından değildir?
A) Aniden tetik çekme
B) Tetiği hızlı çekme
C) Düzensiz tetik çekme
D) İşaret parmağının birinci boğumu ile ucu arasındaki etli kısmıyla tetik ezme E) İstinat boşluğunu almayı unutma
6. Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir? A) Silahın temiz olması B) İğnenin sağlam olması
C) Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi
D) Çalışmayı yapacak kişinin iyi bir atıcı olması
E) Namlu içinin tozlardan arındırılmış olması

7. Nişan hattı ile ilgili olarak aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) Hedef - arpacık - gez - göz
B) Gez - göz - arpacık - hedef
C) Arpacık - göz - gez- hedef
D) Göz - gez - hedef - arpacık
E) Göz - gez - arpacık – hedef

8. Aşağıdaki parçalardan hangisi gövde üzerinde bulunmaz?
A) Çıkarıcı
B) Horoz
C) Tırnak
D) Tetik korkuluğu
E) Kabza

9. Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ……… denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Fişek yatağı
B) Şarjör yuvası
C) Yuva
D) Kabza
E) Hazne

10. 6136 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi ateşli silahların taşınmayacağı yerlerden biri değildir?
A) Alışveriş merkezleri
B) Mahkeme salonları
C) Akıl hastaneleri
D) Eğitim ve öğretim kurumları
E) TBMM ana binaları

11. Çap nedir?
A) Namlu içindeki helezoni çıkıntılardır
B) Namlu içindeki helezoni girintilerdir
C) Namlu içindeki karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
D) Namlu içindeki iki yiv arasındaki mesafedir
E) Fişeğin uzunluk ölçüsüdür

12. Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
A) Çerçeve
B) Horoz
C) Çıkarıcı
D) Şarjör
E) Namlu

13. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel ve psikolojik hatalara bağlı atış hatası değildir?
A) Acele tetik çekme
B) İrkilme ve silahı ileriye itme
C) Geriye yatma temayülü
D) Silahın geri tepeceği beklentisi
E) Fişeğin arızalı olması

14. Aşağıdakilerden hangisinde rampa doğru olarak tarif edilmiştir?
A) Şarjör yayının diğer adıdır
B) Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir
C) Şarjörün uzunluğudur
D) Namlunun üzerindeki numaralardır
E) Şarjör yuvasıdır

15. Aşağıdakilerin hangisinde ateşleme sırası doğru verilmiştir?
A) Horoz-iğne-kapsül-barut
B) İğne-horoz-barut-kapsül
C) Horoz-barut-kapsül-iğne
D) Kapsül-barut-iğne-horoz
E) Barut-horoz-kapsül-iğne

16. Silahın kapsamlı bakımı için hangisi doğrudur?
A) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir
B) Bir silah tamircisi tarafından yapılması gereken, lüzum görülmesi halinde parça değişimini de kapsayan bakımdır
C) Her zaman yapılan bakımdır
D) Periyodik olarak yapılan bakımdır
E) Bütün parçaların boyanması işlemidir

17. Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken emniyet kurallarından biri değildir?
A) Atışı biten, atış amirinin komutuna gerek kalmadan atış hattını rastgele terk eder
B) Atış görevlisi tarafından kontrolden geçip boş ve emniyetli durumda olmayan hiçbir silah atış hattı dışına çıkarılamaz
C) Atış hattının gerisinde iken silah kurulamaz ve doldurulamaz
D) Atışlar, atış amirinin komutları doğrultusunda başlar ve biter
E) Atışı idare eden amir, emir verinceye kadar atış hattı terk edilmez

18. Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?
A) Horoz emniyeti
B) Kabza emniyeti
C) Şarjör emniyeti
D) İkaz pimi emniyeti
E) Mandal emniyeti

19. 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında bulundurma ruhsatlı silahların silah sahibi tarafından atış poligonuna nakledilmesinde uygulanacak usul nedir?
A) Silah sahibi silahını istediği yere hiçbir belge almadan nakledebilir
B) Silah sahibi silahını belediye sınırları içinde hiçbir belge almadan istediği yere nakledebilir
C) Silah sahibi silahını mahallin en büyük mülki amirinin vereceği “Silah Nakil Belgesi” ile nakledebilir
D) Silah sahibi silahını sadece aracı içinde il sınırları içinde hiçbir belge almadan istediği yere nakledebilir
E) Silah sahibi silahını sadece genel kolluk nezaretinde nakledebilir

20. Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
A) Silah ölü bir noktaya çevrilir
B) Şarjör çıkartılır
C) Şarjör çıkartıldıktan sonra sürgü geriye çekilerek fişek yatağı gözle kontrol edilir
D) Şarjör çıkartılmadan silah sökümüne geçilir
E) Silahı elimize aldığımızda dolu olabileceği unutulmamalıdır

21. Özel güvenlik görevlilerinin silahla görev yapamayacağı yerler hangi seçenekte belirtilmiştir?
A) Eğitim ve öğretim kurumları
B) Şahıs koruma
C) Banka şubeleri
D) Para ve değerli eşya taşınması
E) Özel şirketlerde

22. Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir?
A) Atıcının kendine aşırı güveni
B) Atıcının silahını tanımaması
C) Atıcının panik yapması
D) Silahla sık sık ve gereksiz oynama
E) Fişek hatası

23. Tabanca atışlarında, vuruşlarını hedef dairesinin saat 6 yönünde, aşağısında toplayan atıcı aşağıdaki atış hatalarından hangisini yapmış olabilir?
A) Arpacığı yüksek görmüştür
B) Arpacığı sağda görmüştür
C) Arpacığı solda görmüştür
D) Arpacığı aşağıda görmüştür
E) Arpacığı net görmüştür

24. Aşağıdakilerden hangisi poligonda dikkat edilecek emniyet tedbirlerinden değildir?
A) Silah atış yolları dışına da çıkarılabilir
B) Komutlara uygun hareket edilir
C) Namlu hedef istikametinde tutulur
D) Poligon talimatnamesi okunur
E) Atış öncesi atış amiri tarafından genel bilgilendirme yapılır

25. Aşağıdakilerden hangisi silahta kovanın dışarı atılmasına sağlar?
A) Tırnak ve çıkarıcı
B) Hazne
C) Tetik tespit pimi
D) Şarjör
E) Rampa
     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar13.583713.6381
Euro15.205315.2662
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam50
Toplam Ziyaret8947913