SINAV BİLGİLERİ
Takvim

66.YENİLEME SİLAH

SİLAH BİLGİSİ SORULARI

1. Çap nedir?
A) Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
B) Yiv ve set sayısıdır
C) Namlu boyudur
D) Fişek yatağının çapıdır
E) Silahın kapasitesidir

2. Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya …….. denir.
Yukarıdaki boşluğa hangi seçenek gelmelidir?
A) Yiv
B) Set
C) Namlu
D) Şarjör
E) Hazne

3. Birden çok personel tarafından kullanılan top, uçaksavar, havan vb. ateşli silahlar, silahların sınıflandırılmasında hangi başlık altında yer alır?
A) Piyade silahları
B) Harp silahları
C) Hafif ateşli silahlar
D) Ağır ateşli silahlar
E) Uzun namlulu silahlar

4. Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tetik emniyeti
B) Horoz emniyeti
C) Şarjör emniyeti
D) Mandal emniyeti
E) Kabza emniyeti

5. Otomatik/Yarı otomatik tabancalarda kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
A) Gövde
B) Hazne
C) Sürgü
D) Fişek yatağı
E) Namlu

6. İlk dolduruşu atıcı tarafından yapıldıktan sonra, tetik çekili tutulduğu sürece şarjördeki fişekler bitinceye kadar atış yapan silahlara ne ad verilir?
A) Çift hareketli silah
B) Toplu tabanca
C) Tam otomatik silah
D) Kimyasal silah
E) Yarı otomatik silah

7. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ………, atış için sıra bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere de…….. … denir.
Boş bırakılan yerlere gelecek ifadeler aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?
A) Fişek yatağı - namlu
B) Namlu - hazne
C) Hazne - şarjör
D) Rampa – fişek yatağı
E) Fişek yatağı - hazne

8. Özel Güvenlik Görevlilerine, görevli oldukları zaman, görev alanlarında silah taşıma yetkisi hangi kanunla verilmiştir?
A) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
B) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
C) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
D) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki Kanun
E) 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu

9. İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Tabanca dolduruş yapamaz B) Fişek ateşlenemez C) Tabanca mandal emniyete alınamaz D) Horoz düşmez E) Tetik çalışmaz

10. Fişek yatağında kaç fişek bulunur?
A) 15
B) 14
C) 7
D) 2
E) 1

11. Hangisi tabancalarda bulunan emniyet sistemlerinden değildir?
A) Kabza emniyeti
B) Mandal emniyeti
C) İğne emniyeti
D) Şarjör emniyeti
E) Namlu emniyeti

12. Aşağıdakilerden hangisi basit silah temizliğinde gerekli malzemelerden değildir?
A) Harbi
B) Temizleyici yağ
C) Temizlik bezi
D) Çekiç
E) Kıl veya bakır fırça

13. İşaret parmağı ile horoz düşünceye kadar tetiğe artan oranda bir kuvvetle baskı yapılmasına ne denir?
A) Tetik ezme
B) Tetik kavrama
C) Tetik yumuşatma
D) Tetik hissetme
E) Tetiğe asılma

14. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından değildir?
A) İğne
B) Şarjör kapağı
C) Şarjör tüpü
D) Şarjör kapak kilidi E) Gerdel

15. Aşağıdakilerden hangisi 6136 Sayılı Kanun kapsamına giren silahlardandır?
A) Sportif amaçlı havalı tabanca
B) Yivsiz av tüfeği
C) Ekmek bıçağı
D) Kama
E) Havalı tüfek

16. Hangi şekilde doğru nişan alınır?
A) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
B) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli
C) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
D) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
E) Gez ve hedef bulanık, arpacık net görülmeli

17. Aşağıdakilerden hangisi silahla girilemeyecek yerlerden değildir?
A) Tutukevi ve cezaevi
B) Mahkeme salonları
C) Öğrenci yurtları
D) Akıl hastaneleri
E) Lokantalar

18. Namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
A) Set
B) Yiv
C) Hazne
D) Çap
E) Rampa

19. Silahın temizliğine başlamadan önce, ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hemen silah sökülmeye başlanır
B) Tetiğe basılır
C) Sürgü çekip bırakılır
D) Silah ölü noktaya çevrilir ve şarjör çıkartılır
E) Uzman ekip çağrılır

20. Tırnağın kırılması halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Tetik çekilemez
B) Tabanca dolduruş yapmaz
C) Fişek yatağına fişek sürülemez
D) Fişek ateşlemez
E) Boş kovan dışarı atılamaz

21. Toplu tabancalarda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Namlu
B) Tetik
C) Horoz
D) Kovan atma boşluğu
E) Tetik korkuluğu

22. Hatve nedir?
A) Namlu boyudur
B) Silah kapasitesidir
C) Fişek çekirdeğinin namluda kendi etrafında bir tur dönüşü esnasında aldığı mesafedir
D) Namlu içindeki girintilerdir
E) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir

23. Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Av silahları
B) Ateşli silahlar
C) Kimyasal silahlar
D) Biyolojik silahlar
E) Ateşsiz silahlar

24. MP 5 makineli tabancada el kundağı ne işe yarar?
A) Silahı kurmaya yarar
B) Alev gizlemeye yarar
C) Tek elle atış yapma imkânı sağlar
D) Silahı doldurmaya yarar
E) Atış esnasında elimizin yanmasını önler

25. Silah bulundurmak veya taşımak için yetkili makamlarca verilen belgeye ne ad verilir?
A) Tezkere
B) Tasdikname
C) İkametgâh belgesi
D) Ruhsat
E) Vekâletname

     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.82938.8647
Euro10.329110.3705
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam48
Toplam Ziyaret8937259