SINAV BİLGİLERİ
Takvim

65.YENİLEME SİLAH

SİLAH BİLGİSİ SORULARI
1. Bir tabancanın tetiğini çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
A) Yarı otomatik
B) Tam otomatik
C) Tek hareketli
D) Çift hareketli
E) Makineli

2. Kesici, delici, ezici silahlar genel olarak hangi grupta yer alır?
A) Ateşsiz silahlar
B) Harp silahları
C) Biyolojik silahlar
D) Hafif ateşli silahlar
E) Ateşli silahlar

3. Aşağıdaki silahlardan hangisinde emniyet sistemi yoktur?
A) Mp-5 makineli tabanca
B) Cz-75 tabanca
C) Toplu tabanca
D) Kırıkkale tabanca
E) Yavuz 16 tabanca

4. Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
A) Sürgü
B) Namlu
C) Fişek yatağı
D) Gövde
E) Hazne

5. Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?
A) Mandal emniyeti
B) Horoz emniyeti
C) Şarjör emniyeti
D) Namlu emniyeti
E) Kabza emniyeti

6. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir?
A) İğnenin kırık olması
B) Tetiğin arızalı olması
C) Barutun yetersiz veya nemli olması
D) Kapsülün arızalı olması
E) Tırnağın kırık olması

7. Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası hangisidir?
A) Çekirdek
B) Kapsül
C) Kovan
D) Barut
E) Kovan dip tablası

8. Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz?
A) Gerdel
B) Şarjör yayı
C) Şarjör tüpü (gövdesi)
D) Şarjör kapağı ve kilidi
E) Emniyet ve ateş ayar mandalı

9. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fişek verme tertibatı
B) Namlu
C) Kovan atma tertibatı
D) Emniyet tertibatı
E) Ateşleme tertibatı

10. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınabilecek yerlerdendir?
A) Eğitim ve öğretim kurumlarında
B) Karayollarında
C) Hastanelerin psikiyatri bölümlerinde
D) Her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde
E) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde

11. Ateşli silahlarda namlu içerisindeki çıkıntılara ne ad verilir?
A) Yiv
B) Set
C) Çap
D) Hazne
E) Rayyür

12. Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Horozun darbe gücü
B) Çekirdeğin ağırlığı
C) Havanın yoğunluğu
D) Havanın ısısı
E) Rüzgâr

13. Aşağıdakilerden hangisi hareketli namluda bulunan parçalardan biri değildir?
A) Fişek rampası
B) Dirsekli kurs
C) Ateşleme iğnesi
D) Yiv
E) Set

14. Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel olan faktörlerden biri değildir?
A) Fişek yatağı kirli olabilir
B) İğne veya yayı kırık olabilir
C) Şarjör yerine oturmamış olabilir
D) Şarjör ağzının kenarları arızalı olabilir
E) Şarjör içindeki fişek çapı farklı olabilir

15. Tabancalarda tırnağın kırık veya tırnak yayının deforme olmasından kaynaklanan tutukluk sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Boş kovan fişek yatağından geri çekilemez
B) Tetik düşmez
C) Kapsül ateşlenmez
D) Silah otomatik olarak çalışır
E) Silah emniyete alınmaz

16. Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliği türlerinden değildir?
A) Günlük bakım
B) Haftalık bakım
C) Aylık bakım
D) Atış öncesi bakım
E) Atış sonrası bakım

17. Aşağıdakilerden hangisi silahlı ÖGG Hasan’ın görev silahını teslim ederken ve alırken uyacağı kurallardan değildir?
A) Silahın dolumu, boş mu olduğunu kontrol ederek alır/verir
B) Fişekleri kontrol ederek alır/verir
C) Namluyu ölü noktaya çevirir
D) Silahı devir teslim ve rapor defterine işlemez
E) Silaha ait Taşıma/Bulundurma Belgesini teslim alır/ teslim eder

18. Sökülmüş silahın takılma işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
B) Takma işlemenin genel kuralı yoktur
C) Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır
D) Önce şarjör takılır
E) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir

19. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un ilgili maddesindeki “Silah bulundurma ve taşıma yetkisi” belirlemede usul nedir?
A) Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir
B) İl emniyet müdürlüğünce belirlenir
C) İl özel güvenlik komisyonunun kararı ve valinin onayıyla belirlenir
D) Bölge polis merkezince belirlenir
E) İlgili kurum, kuruluş tarafından belirlenir

20. MP-5 makineli tabanca da atış anında elimizin yanmasını önleyen parça hangisidir?
A) Kabza
B) Kovan atma boşluğu
C) Şarjör
D) El kundağı
E) Alev gizleyen

21. Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?
A) Tetik - tetik manivelası - horoz – iğne
B) Horoz – iğne -tetik – tetik manivelası
C) Tetik manivelası -tetik – horoz – iğne
D) İğne -tetik – tetik manivelası – horoz
E) Tetik -iğne – tetik manivelası – horoz

22. Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?
A) Silahın temiz olması
B) İğnenin sağlam olması
C) Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi
D) Çalışmayı yapacak kişinin iyi bir atıcı olması
E) Namlu içinin tozlardan arındırılmış olması

23. Hatve nedir?
A) Namlu boyudur
B) Silah kapasitesidir
C) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur
D) Namlu içindeki girintilerdir
E) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir

24. Görevlerde kullanılan demirbaş silahların devir teslimlerinde silahta herhangi bir anormallik (çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılır?
A) Durum görmezlikten gelinir
B) Teslim eden arkadaşa nedeni sorulur
C) Göreve başlanmaz
D) Arkadaş zarar görmesin diye bir şey yapılmaz
E) Konu mutlaka devir teslim ve rapor defterine yazılır ve hemen üst sorumluya/yetkiliye bildirilir

25. Ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların taşınması ve bulundurulması hangi kanuna göre yapılmaktadır?
A) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
B) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
C) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
D) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
E) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar13.583713.6381
Euro15.205315.2662
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam53
Toplam Ziyaret8947916