SINAV BİLGİLERİ
Takvim

89.TEMEL SİLAH

1. Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliğinde kullanılan malzeme değildir?
A) Harbi
B) İnce uçlu ahşap
C) Kıl fırça
D) Havya
E) Temizlik bezi

2. Aşağıdakilerden hangisi atışı etkileyen temel faktörlerden değildir?
A) Silah takibi
B) Duruş
C) Kabza kavrama (Tutuş)
D) Nefes kontrolü ve nişan hattı kurma
E) Tetik ezme

3. Aşağıdakilerden hangisi silah bakım türlerinden değildir?
A) Basit bakım
B) Yıllık ve periyodik bakım
C) Zor bakım
D) Kapsamlı bakım
E) Değişik iklim şartlarında bakım

4. Tabancaların parçalarından sürgü takımında hangi unsur bulunmaz?
A) Rampa
B) İğne ve yayı
C) Tırnak
D) Gez - Arpacık
E) Kovan atma boşluğu

5. Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?
A) Tetik emniyeti
B) Horoz emniyeti
C) Şarjör emniyeti
D) Gez emniyeti
E) Kabza emniyeti

6. Nişan tertibatında namlu gerisinde olan arpacığın şekline göre oyuk kısmı tam daire yarım daire, dikdörtgen, üçgen şeklinde olabilen parçaya ne ad verilir?
A) Alev gizleyen
B) Namlu ucu
C) Horoz
D) Tırnak
E) Gez

7. Silahın güvenli bir şekilde boşaltılması için sırasıyla izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
I-Ölü bölgeye tetik düşürülerek silah kılıfa konulur
II-Sürgü çekilip gözle atım yatağı kontrol edilir ve bırakılır
III-Şarjör çıkartılır
IV-Tabanca ölü noktaya çevrilir
A) II, IV, III, I
B) III, IV, II, I
C) IV, I,II, III
D) III, II, I,IV
E) IV, III, II, I

8. Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası hangisidir?
A) Çekirdek
B) Kapsül
C) Kovan
D) Barut
E) Kovan dip tablası

9. Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz?
A) Gerdel
B) Şarjör yayı
C) Şarjör tüpü
D) Şarjör kapağı
E) Emniyet ve ateş ayar mandalı

10. Aşağıdakilerden hangisi namluda bulunan yiv ve setlerin görevleri arasında sayılmaz?
A) Çekirdeğin havayı burgu gibi delmesi
B) Kovanın atılması
C) Atış menzilinin uzaması
D) Delme gücünün artması
E) Çekirdeğin hedefe ilk önce uç kısmı ile varması

11. Nişan hattı nedir?
A) Hedefin alt noktası ile arpacığın alt noktasını birleştiren hat
B) Göz, gezin üst kenar orta noktasından arpacığın silme üst tepesi ile hedefin orta noktasını oluşturan hat
C) Arpacık ve gezin hedef alt noktasına birleştiren hat
D) Gez, göz ve arpacığın alt noktası ile hedefin üst noktasını oluşturan
E) Poligon kulvarındaki hedefin gözle birleştirildiği hat

12. Poligonda atış eğitimi alan özel güvenlik görevlisinin silahı tutukluk yaptığı taktirde öncelikli yapması gereken hareket tarzı hangisidir?
A) “TUTUKLUK ” diye bağırıp yardımcı el havaya kaldırılarak namluyu hedeften ayırmadan silahı nezaretçiye teslim etmelidir
B) Tabancanın sürgüsünü hızlıca çekip bırakmalıdır
C) Tabancayı yukarı doğrultup olduğu yerde beklemelidir
D) Şarjörü çıkartmalı ve tabancayı sökmelidir
E) Tabancayı alarak poligon dışına çıkmalı ve atış gözlemcisine dışarı çağırmalıdır

13. Silahlı özel güvenlik görevlilerinin görev değişiminde birbirlerine silah teslim ederken dikkat edecekleri en önemli husus hangisidir?
A) Mermi sayısı zimmet sayısı kadar olmalıdır
B) Devir teslim defteri imzalanmalıdır
C) Silah teslim alınırken her zaman dolu olduğu kabul edilmelidir
D) Yedek şarjör ve silah aparatlarının tam olup olmadığına dikkat edilmelidir
E) Silah üzerinde çizik olup olmadığı kontrol edilmelidir

14. Bankada görevli özel güvenlik görevlisi silahı ile ilgili hangi hususlara uymak zorunda değildir?
A) Silahını emniyetli kullanmayı öğrenmeli
B) Olası olaylara karşı parmağı tetikte ve eli silahının üzerinde olmalıdır
C) Fişek yatağının boş olduğundan emin olmalıdır
D) Atış yapmadan önce veya atış sırasında asla ilaç ve alkol kullanmamalıdır
E) Silahla ilgili her türlü şakadan kaçınmalıdır

15. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında yer almaz?
A) Arpacık
B) İğne yayı
C) Horoz
D) İğne
E) Tetik

16. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenmesine engel değildir?
A) İğnenin kırık olması
B) Barutun nemlenmesi
C) Gez ve arpacığın kırık olması
D) Tetiğin arızalı olması
E) Kapsülün hatalı olması

17. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakledilmesindeki usul nedir?
A) Silah sahibi silahını belediye sınırları içinde istediği yere nakledebilir
B) Bu konuda herhangi bir usul yoktur
C) Sadece genel kolluk tarafından nakledilebilir
D) Mahallin en büyük mülki amirinin vereceği “Silah Nakil Belgesi” ile nakledilebilir
E) Silah sahibi silahını il sınırları içinde istediği yere nakledebilir

18. Gaz tabancaları hangi silah grubunda yer alır?
A) Biyolojik silahlar
B) Ezici silahlar
C) Hafif ateşli silahlar
D) Nükleer silahlar
E) Delici silahlar

19. Aşağıdakilerden hangisi tabancanın parçalarından değildir?
A) Gövde
B) Namlu
C) Fişek
D) Sürgü
E) Şarjör

20. Aşağıdakilerden hangisi temel atış tekniklerinden değildir?
A) Kabza kavrama
B) Nişan alma
C) Duruş
D) Horoz ezme
E) Nefes kontrolü

21. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği ve aynı zamanda iğnenin kapsüle çarparak patlamanın meydana geldiği yere ne denir?
A) Fişek yatağı
B) Hazne
C) Hatve
D) Rampa
E) Şarjör

22. Tabancalarda ateşleme ilk olarak aşağıdaki parçalardan hangisiyle başlar?
A) Horoz
B) Yerine getiren yay ve mili
C) Tetik
D) Emniyet mandalı
E) Ateşleme iğnesi

23. Poligonda atışa hazır atıcı neyi bekler?
A) Silahın ısınmasını
B) Silahın soğumasını
C) Yetkilinin “Atış Serbest” komutunu
D) Poligonun temizlenmesini
E) Beklemez ateş eder

24. Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir?
A) Atıcının kendine aşırı güveni
B) Atıcının silahını tanımaması
C) Aşırı unutkanlık
D) Silahla sık sık ve gereksiz oynama
E) Fişek hatası

25. Silah taşıma ruhsatı kaç yıl geçerlidir?
A) 2
B) 5
C) 7
D) 10
E) 12

1D
2A
3C
4A
5D
6E
7E
8B
9E
10B
11B
12A
13C
14B
15A
16C
17D
18C
19C
20D
21A
22C
23C
24E
25B
     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.82938.8647
Euro10.329110.3705
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam52
Toplam Ziyaret8937263