SINAV BİLGİLERİ
Takvim

64.SINAV SİLAH

1. Aşağıdaki fişeklerin hangisinde barut bulunmaz?
A) Eğitim fişeği
B) Sevk fişeği
C) İzli fişek
D) Manevra fişeği
E) İşaret fişeği

2. Aşağıdakilerden hangisi ana emniyet tertibatlarındandır?
A) Tetik emniyeti
B) İğne emniyeti
C) Horoz emniyeti
D) Kabza emniyeti
E) Sürgü emniyeti

3. Tırnak kırılır ise aşağıdaki sorunlardan hangisi ile karşılaşılır?
A) İğnede kırılır
B) Çekirdek namluyu terk edemez
C) Yiv ve setlerde aşınma meydana gelir
D) Namluda şişme oluşur
E) Kovan mermi yatağından çıkartılıp dışarı atılamaz

4. Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere kaç derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır?
A) 25
B) 35
C) 45
D) 55
E) 65

5. Şarjör yayının üst kısmında bulunan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
A) Şarjör kapağı
B) Gerdel
C) Kabza
D) Şarjör kapak kilidi
E) Şarjör gövdesi

6. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biri değildir?
A) Şarjör kapak kilidi
B) Gerdel
C) Şarjör yuvası
D) Şarjör yayı
E) Şarjör kapağı

7. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
A) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar
B) Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar
C) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar
D) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar
E) Merminin azami mesafesini artırır

8. Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
B) Takma işlemenin genel kuralı yoktur
C) Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır
D) Önce şarjör takılır
E) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir

9. Fişeği oluşturan unsunlar hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) Barut-Kapsül-Çekirdek-Kovan
B) Kovan-Kapsül-Tırnak-Çıkarıcı
C) Tırnak-Kapsül-Gömlek- Kurşun
D) Gömlek-kurşun-Bakır-Barut
E) Barut-Kapsül-Gömlek-Çekirdek

10. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I- Kapak takımını çıkart
II- Şarjörü çıkart
III- Yerine getiren yayı çıkart
IV- Namluyu çıkart
V- Tabancayı boşalt
A) I-II-III-IV-V
B) V-IV-III-II-I
C) II-V-I-III-IV
D) V-III-IV-II-I
E) III-II-I-V-IV

11. Yerine getiren yay kırık veya özelliğini kaybetmiş ise silah hangi işlevini yapamaz?
A) Ateşleme yapamaz
B) Boş kovanı atamaz
C) İsabetli atış yapamaz
D) Dolduruş yapamaz
E) Yüksek güç sağlayamaz

12. Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?
A) Şarjör emniyeti
B) İğne emniyeti
C) Mandal emniyeti
D) Horoz emniyeti
E) İkaz pim emniyeti

13. Rampa nedir?
A) Namlu üzerindeki çıkıntı ve girintilerdir
B) Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir
C) Namlu yoludur
D) Şarjör yayının üzerindeki fişeklerin konulduğu yerdir
E) Şarjör yuvasının diğer adıdır

14. Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?
A) Tetik - tetik manivelası - horoz - iğne
B) Horoz - iğne - tetik - tetik manivelası
C) Tetik manivelası - tetik - horoz - iğne
D) İğne - tetik - tetik manivelası - horoz
E) Tetik - iğne - tetik manivelası - horoz

15. Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmamasının sebebi olamaz?
A) Yerine getiren yayın kırık veya özelliğini kaybetmiş olması
B) İğne yayının kirli veya çok yağlı olması
C) Şarjörün ağız kenarlarının bozulmuş olması
D) Şarjörün yerine tam olarak oturmaması
E) Gerdel yayının kırık veya özelliğini kaybetmiş olması

16. Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından değildir?
A) Uzun süreli nişan alma sürecinden sonra yorgunluktan kaynaklı, hızlı tetik çekme
B) Patlama korkusu sebepli, patlama öncesi ani tetik çekme refleksi gösterme
C) İstinat boşluğunun alınmaması
D) Tetik parmağı ile tetiğin yanlış kavranması
E) Kabzanın çok sıkı tutulması

17. Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini inceleyen bilim dalı hangisidir?
A) Kriminoloji
B) Kriminilastik
C) Olay yeri inceleme
D) Balistik
E) Toksikoloji

18. Aşağıdakilerden hangisi çekirdekli fişeklere örnektir?
A) Gömleksiz fişek
B) Sevk fişeği
C) İrtifa fişeği
D) Manevra fişeği
E) Saçma

19. Namlu içinde helezon seklinde birbirine paralel olarak uzanan setlerin, fişek çekirdeği üzerindeki silaha özgü bıraktığı izlere ………..denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
A) Rayyür
B) Yiv
C) Çap
D) Namlu yüksüğü
E) Hatve

20. PVSK‘nın 16. maddesi uyarınca başka suretle def’i mümkün olmayan durumlarda aşağıdakilerden hangisinde polisin silah kullanma yetkisi yoktur?
A) Nefsi müdafaa etmek için
B) Başkasının ırz ve canına karşı yapılan saldırıyı def etmek için
C) Muhafazasına memur olduğu mevkiye yapılan saldırıyı def etmek için
D) Bir eve hırsızlık amacıyla giren şahsı yakalamak için
E) Devletin nüfuz ve icrasına silahlı olarak karşı gelinmişse

21. Polisin silah taşıma yetkisi hangi kanunla düzenlenmiştir?
A) 3205 Sayılı kanun
B) 3201 Sayılı kanun
C) 6136 Sayılı kanun
D) 2918 Sayılı kanun
E) 657 Sayılı kanun

22. Silah bulundurma ruhsatını illerde hangi makam verir?
A) İl Jandarma Alay Komutanı
B) Kaymakam
C) Müsteşar
D) Vali
E) İl Emniyet Müdürü

23. Silah bulundurma ruhsatında yaş sınırı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 18
B) 19
C) 20
D) 21
E) 22

24. Atışta ilk hız nedir?
A) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andaki hızı
B) Çekirdeğin hedefe çarpma hızı
C) Çekirdeğin namlu içerisindeki hızı
D) Çekirdeğin hedef içerisindeki hızı
E) Çekirdeğin havadaki seyir hızı

25. Kalibre nedir?
A) Namlunun uzunluğudur
B) Namlunun çapıdır
C) Fişeğin çapıdır
D) Fişeğin uzunluğudur
E) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur

     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.82938.8647
Euro10.329110.3705
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam47
Toplam Ziyaret8937258