SINAV BİLGİLERİ
Takvim

64.SINAV

1. Kontrol noktasının girişinde cihazlardan önce kontrole tabi tutulacak kişilerin güvenlik cihazlarına tek tek girmesini temin etmekle, girişte kişilere uyması gereken kuralları bildirmekle görevli personele ne ad verilir?
A) Kontrol noktası amiri
B) Kontrol görevlisi
C) Yönlendirici personel
D) Koruma personeli
E) Sağlık personeli

2. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisi kapsamında yer almaz?
A) Haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalama
B) Haklarında icra takibi yapılan kişileri yakalama
C) Haklarında mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama
D) Suç işlerken rastlanan kişileri yakalama
E) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama

3. Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına veya muhafaza altına alma işlemlerinden önce özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasına ne denir?
A) Zor kullanma
B) El koyma
C) Yakalama
D) Gözaltına alma
E) Muhafaza altına alma

4. Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?
A) Değer tespit tutanağı
B) Devriye tutanağı
C) Muhafaza altına alma tutanağı
D) Nöbet devir teslim tutanağı
E) Buluntu eşya tutanağı

5. Aşağıdakilerden hangisi yaya devriyenin dezavantajlarından değildir?
A) Tehlike ve saldırılara açıktır
B) Sürekli göz önünde olduğundan olumsuz davranışlar, bütün meslek mensuplarının imajını olumsuz etkiler
C) Görünür olduğunda caydırıcılık etkisi oldukça fazladır
D) Hareket kabiliyeti sınırlıdır
E) Olumsuz hava koşullarından etkilenir

6. Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra özel güvenlik görevlisi tarafından yapılmaz?
A) Olay yerini muhafaza etme
B) Şüpheliyi yakalama
C) Suç aletlerine el koyma
D) Genel kolluğa yardımcı olma
E) Teknik takip yapma

7. Özel güvenlik görevlisi Hamit, çalışmış olduğu fabrikada gece vardiyasında görev yaparken bina içerisinde etrafı kontrol esnasında sebebini bilmediği küçük çaplı bir yangın çıktığını görür. Hemen yangın söndürme cihazı ile müdahale eder ve durumu kontrol altına alır. Sabah bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini bir yazı ile bilgilendirir. Bu yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mektup
B) Dilekçe
C) Tutanak
D) Rapor
E) Not alma

8. Uyuşturucu maddelere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kenevir bitkisinden esrar maddesi elde edilir
B) Ülkemizde kenevir ekimi izne tabi değildir
C) Sentetik uyuşturucular, doğal uyuşturucuların karşılığı olarak çeşitli kimyasal yollarla üretilmiş olan suni uyuşturuculardır
D) Captagon sentetik uyuşturucular arasında yer alır
E) Ülkemizde haşhaş ekimi izne tabi olup ekim yapılacak bölgeler, bakanlar kurulunca belirlenir

9. Hangisi elde ediliş biçimi bakımından kanuni olarak delil sayılamaz?
A) Özel güvenlik ekibince olay yerinde suçüstü yakaladığı şahsın üzerinde bulunan tabanca
B) Olay yeri inceleme ekibinin bulduğu parmak izi
C) Özel güvenlik ekibinin yapılan sohbette gizlice kaydettiği ses kaydı
D) Mahkeme kararı ile yapılan gizli ses kaydı
E) Özel güvenlik görevlisinin önleme araması yaparken bulduğu suçta kullanılmış bıçak

10. Özel güvenlik görevlilerince kontrol altına alınan olay yerine aşağıda sayılan hangi görevliler veya görevlinin girişine müsaade edilmez?
A) Olay yerine gelen C.Savcısına
B) Yaralılara müdahaleye gelen sağlık görevlilerine
C) Özel güvenlik amiri veya görevlisine
D) Olay yerine gelen C.Başsavcısına
E) Olay yerinde sıkışmış kişileri kurtarmak için gelen itfaiye görevlilerine

11. Korunan tesis veya alanda sebebi bilinmeyen bir patlamaya müdahale ederken önleyici hizmetler kapsamında öncelikle düşünülmesi gereken hangisi olmalıdır?
A) İkinci bir patlama olasılığına karşı tedbir almak
B) Olayın gerçekleştiği merkeze girmek
C) Patlamanın ne kadar hasar verdiğini tespit etmek
D) Varsa faillerini yakalamak
E) Olayın delillerini toplamak

12. Aşağıdakilerden hangisi adli aramadır?
A) Spor müsabakalarında stadyum kapı girişlerinde yapılan arama
B) Korunan tesis ve binalara girişlerde yapılan arama
C) Bir suça ilişkin delillerin elde edilmesi için mahkeme kararı ile konutta yapılan arama
D) Adalet saraylarına girişte ziyaretçilerin üzerinin aranması
E) Miting alanlarına girişte yapılan arama

13. Eşkâl tespitinde aşağıdakilerden hangisi daha öncelikli ve önemlidir?
A) Koldaki ameliyat izi
B) Pantolon rengi ve cinsi
C) Saç uzunluğu ve rengi
D) Ayakkabı markası ve rengi
E) Heyecanlı olup olmadığı

14. Stadyumda genel kolluğun gözetimi ve denetiminde seyircilerin kaba üst aramasını yapan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?
A) Önleyici görev
B) Adli görev
C) Sportif görev
D) Mecburi görev
E) Özel görev

15. Aşağıdakilerden hangisinin birincil amacı önleyici güvenlik değildir?
A) Tesis içerisinde yaka kartı kullanım zorunluluğu
B) Turnike giriş sistemlerini kullanmak
C) Tesis içerisine devriye çıkarmak
D) Olay yerinden delil toplamak
E) Kontrol noktası kurmak

16. Hangisi devriyenin görevlerinin ana başlıklarından değildir?
A) Koruyucu görevleri
B) Yardım görevleri
C) Adli görevleri
D) Teknolojik görevleri
E) Önleyici görevleri

17. Koruduğunuz tesise bir telefon şirketinden internet bağlantısı için geldiklerini söyleyen kişiler araçla geldiler davranış biçiminiz ne olmalıdır?
A) Bağlantı yapılacak yeri tarif eder girmelerine izin veririm
B) Bağlantı yapılacak yer yetkilisini haberdar edip bilgisi var ise gelenlerin şirket görevlisi olduklarını gösteren kimliklerini gördükten sonra girmelerine izin veririm
C) Bağlantı yaptıracak kişiyi bulur telefonla görüştükten sonra girmelerine izin veririm
D) Araç ruhsatlarını alıp izin veririm
E) Nüfus cüzdanlarını alıp izin veririm

18. Tutanaklar için hangi ifade yanlıştır?
A) En az iki imzalı olmalıdır
B) Tutanakların imzalı olması şart değildir
C) Ne için tutulduklarını belirten bir başlıkları vardır
D) Tutanakta tarih belirtilir
E) Tutanakta saat belirtilir

19. Özel güvenlik görevlisi Sinan’ın nokta görevi yerinden ne kadarlık bir mesafe ayrılması doğrudur?
A) 20 adımlık
B) 25 adımlık
C) 30 adımlık
D) 35 adımlık
E) 40 adımlık

20. Olay yerine Genel Kolluktan görevliler gelinceye kadar aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görevlerinden birisi değildir?
A) Olay yerinin korunmasına ilişkin tedbirler almak
B) Delillerin kaybolmaması için olay yerine varsa şerit çekmek
C) Olayın tanıkları varsa not almak ve gelen kolluk görevlilerine vermek
D) Olay yerinde yaralıların olması halinde yardım etmek
E) Olaya karışanların ifadelerini almak

21. Aşağıdakilerden hangisi yangın önleyici tedbirlerden değildir?
A) Yangın merdivenleri
B) Otomatik sprinkler söndürme sistemi
C) Kazan dairesi
D) Dumana-ısıya duyarlı dedektörler
E) Yangın söndürme cihazları

22. Özel güvenlik görevlisi Ahmet, görevli olduğu giyim mağazasında yangın çıkması durumunda aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
A) İnsanları sakinleştirmeli ve güvenli şekilde binadan çıkmalarını sağlamalı
B) Yangın alarmını çalıştırıp itfaiyeyi aramalı
C) Müşterilerden yardım alarak yangına müdahale etmeli
D) İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için eldeki imkânlardan yararlanmalı
E) Görevlilerden başkasının yangının olduğu alana yaklaşmasına engel olmalı

23. Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?
A) Yağ
B) Fuel-oil
C) Motorin
D) Vernik-Boya
E) Orman

24. Aşağıdakilerden hangisi patlama sonucu ortaya çıkan etkilerden birisi değildir?
A) Parça etkisi
B) Statik etkisi
C) Isı etkisi
D) Basınç etkisi
E) Gaz etkisi

25. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlisi Buse’nin görev yaptığı iş merkezinde yangın çıkması durumunda karşılaşabileceği tehlikelerden birisi değildir?
A) Binanın çökme tehlikesi
B) Dumandan zehirlenme tehlikesi
C) Yanma sonucu oksijen açığa çıkması tehlikesi
D) Yüksek ısı tehlikesi
E) Patlama tehlikesi

26. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme yöntemlerinden değildir?
A) Soğutma
B) Boğma
C) Yakıtı giderme
D) Havalandırma
E) Zincirleme reaksiyonu engelleme

27. Kapalı bir mekândaki doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir?
A) Tavanda
B) Yerde
C) Göğüs seviyesinde
D) Kapı kenarlarında
E) Tavanda ve yerde

28. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesiyle meydana gelen olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yangın
B) Yanık
C) Yanma
D) Tutuşma
E) Alev

29. Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?
A) Bir kişiyle koruma düzeni
B) İki kişiyle koruma düzeni
C) Üç kişiyle koruma düzeni
D) Dört kişiyle koruma düzeni
E) Beş kişiyle koruma düzeni

30. Aşağıdakilerden hangisi destek ekiplerinden değildir?
A) Öncü-Eskort Ekibi
B) Bomba Arama ve İmha Ekibi
C) İlk Yardım Ekibi
D) Can Kurtarma ve Sualtı Ekibi
E) İrtibat ve Muhabere Ekibi

31. Aşağıdakilerden hangisi güzergâhta yapılacak öncü çalışması arasında yer almaz?
A) Trafik lambaları, kavşakların tespiti
B) Menfezlerin tespiti
C) Güzergâhtaki restoranların tespiti
D) Ana ve alternatif güzergâh tespiti
E) Hastanelerin tespiti

32. Terör eylemleri ve yöneldikleri hedefler göz önüne alındığında hangisinden söz edilemez?
A) Seçilmiş hedeflere yönelik eylemler
B) Silah teşhiri
C) Sabotaj
D) Kaçırma, alıkoyma
E) Maddi kaynak temini için yapılan eylemler

33. Bir koruma personeli “6’da minibüste 2 kişi ya da Balkonda saldırgan 3’te” şeklinde söylemde bulunuyorsa aşağıdakilerden hangisinden bahsedilir?
A) Yaya yürüyüşüyle yön tespiti
B) Araçla hareketle yön tespiti
C) Karşılaştırma metoduyla yön tespiti
D) Saat yöntemi ile yön tespiti
E) Mukayese yöntemiyle doğru yön tespiti

34. “………………………..” kalabalığın yoğun olduğu yerlerde, önemli kişiye daha yakın konumda çalışır. Tehdidin azaldığı yerlerde halka genişletilir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ifade hangisidir?
A) Araçlı koruma düzeni
B) Yaya koruma düzeni
C) Motosikletli koruma düzeni
D) Araçsız koruma düzeni
E) Bisikletli koruma düzeni

35. Karbon bileşikleri içermeyen metalden yapılmış kesici, delici, ateşli silahlar, çelik, demir, alüminyum vb. maddeler ………, karbon bileşikleri içeren tahta, plastik, plastik patlayıcılar, narkotik, şeker, gıda vb. maddeler ise ………….…………. renk veya tonlarında görünürler.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?
A) Mavi/Turuncu
B) Siyah/Sarı
C) Kahverengi/Kırmızı
D) Siyah/Beyaz
E) Sarı/Mor

36. VIP araçtan indiğinde, sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Aracı derhal bir araç boyu ileriye park etmelidir
B) VIP iner inmez araç kapılarını kapatmalıdır
C) Araçtan çıkarak önünü iliklemelidir
D) VIP güvenli bir yere intikal edene kadar kapılar açık, araç çalışır vaziyette beklemeli ve asla aracı terk etmemelidir
E) Aracı hemen sağa çekmelidir

37. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma ile ilgili yanlış bir ifadedir?
A) Önemli kişiyi korumak ve kaçırmak asıl amaçtır.
B) Kaçış istikameti ve güvenli yer hazır tutulmalıdır
C) Önemli kişi koruma esaslarını bilmelidir
D) Koruma sürekli olmalıdır
E) Yüzde yüz koruma mümkündür

38. “Önemli kişiyi koruma” temel kuralları içerisinde yer alan özellik hangisidir?
A) Koruma şekli bilinmemelidir
B) Haberleşme sistemi anlaşılır ve kodlu olmalıdır
C) Ekip uyumu alt seviyede olmalıdır
D) Giriş ve çıkış saatleri rutin olmalıdır
E) Kaçış yönü kapalı olmalıdır

39. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinin kullanım amaçlarından biri değildir?
A) Sızma girişimlerinin anında algılanması
B) Olayın kayıt altına alınması
C) Tesisin iletişim sisteminin devre dışı bırakılması
D) Arşivlenen bilgilerin geriye dönük olarak incelenmesi
E) Tehdidin izlenmesi

40. Alışveriş merkezi girişinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Selim, bir kişinin kapı tipi metal arama dedektöründen geçerken cihazın alarm vermesi neticesinde aşağıdaki müdahale şekillerinden hangisini uygulaması gerekmektedir?
A) Şahsın içeri girmesine müsaade eder
B) Şahsı durdurup etkisiz hale getirerek gözaltına alır
C) Şahsın üzerini elle arar
D) Şahsın üzerindeki metal eşyaları bırakıp kapı tipi metal arama dedektöründen tekrar geçmesini ister
E) Şahsın içeri girmesine müsaade etmez

41. Radyasyondan temel korunma yöntemleri üç ana unsur ile değerlendirilir.
Bunlar aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A) Mesafe – Yaş - Kilo
B) Radyoaktif Madde - Bariyer
C) Zaman - Uzaklık - Bariyer
D) İyot Tabletler – Mesafe - Kilo
E) Zaman - Coğrafi Bölge - Beşeri Durum

42. Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama dedektörüyle tespit edilemez?
A) Bıçak
B) Plastik patlayıcı maddeleri
C) Anahtarlık
D) Tabanca
E) Her türlü metal

43. İş arkadaşınızın bacağına kaynar su döküldüğünde yapmanız gereken ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yanık bölgesindeki içi su dolu baloncuklar patlatılır
B) Yanık bölgesinin üzerine yoğurt veya diş macunu sürülür
C) Yanık yarası üzerine ilaç veya yanık merhemi sürülür
D) Yanık yarası üzerine direk buz uygulaması yapılır
E) Yanık yarası üzeri temiz bir bezle örtülür

44. Güvenliğini sağladığınız fabrikada meydana gelen yüksekten düşme neticesinde oluşan kafatası veya omurga yaralanmasına ilk yardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Her türlü travmatik olayda kafatasının ve omurganın zarar göreceği unutulmayarak baş-boyun-gövde ekseni sabit tutulmalıdır
B) Yaralının yaşam bulguları değerlendirilerek 112 gelene kadar asla yalnız bırakılmamalıdır
C) İkinci bir travmanın oluşmaması için çevre güvenliği sağlanmalıdır
D) Açık yaralara ve kanamalara derhal müdahale edilmelidir
E) 112’nin gelmesi beklenmeden yaralı en yakın sağlık kuruluşuna taşınmalıdır

45. Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?
A) Kendisi solumaya başlar
B) Dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı başlar
C) Hiçbir şey olmaz
D) Hasta şoka girer
E) Göğüs ağrısı başlar


46. Aşağıdakilerden hangisi, güvenliğini sağladığınız okulda travmatik bir olay gerçekleşmesi sonucunda 112’yi ararken dikkat etmeniz gereken hususlardan değildir?
A) 112’nin aranmasına neden olan olayın tanımı yapılmalıdır
B) Konuşma kısa tutulmalı ve telefon bir an önce kapatılmalıdır
C) Adres tarif ederken açık ve anlaşılır tanımlamalar yapılmalıdır
D) Olay yerindeki hasta/yaralıların sayısı ve durumları bildirilmelidir
E) Etraftaki adres belirteçleri ayrıntılarıyla açıklanmalıdır

47. Bilinci olmayan kazazedede solunum varsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Temel yaşam desteği verilir
B) Şok pozisyonu verilir
C) Koma pozisyonu verilir
D) Hastanın ayakları 30 cm yükseltilir
E) Hastanın kendine gelmesi beklenir

48. Patlamış mısır yerken hava yolu tam tıkanan birisinde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?
A) Rengi morarır
B) Nefes alamaz
C) Ses çıkaramaz
D) Beyne oksijen gidemediği için ölüm riski vardır
E) Solunumu hızlanır

49. Aşağıdakilerden hangisi, giriş güvenliğini sağladığı binanın önünde meydana gelen trafik kazası olayına müdahale eden özel güvenlik görevlisinin yapması gereken doğru uygulamalardan değildir?
A) Kaza yapan aracın motoru durdurulmalıdır
B) Olay yeri görünür olabilmesi için işaretlenmelidir
C) Yaralılar bulunduğu pozisyonda sabitlenmelidir
D) İkinci bir kaza oluşmaması için çevre güvenliği sağlanmalıdır
E) Acil tedavi ekipleri gelmeden olay yeri terk edilmelidir

50. Kanamanın durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kanama bölgesi bol su ile yıkanır
B) Kanama bölgesine temiz bir bez ile bastırılır
C) Yara bölgesine saplanan yabancı cisimler çıkarılmaz
D) Yara bölgesine kan getiren atar damar üzerine baskı uygulanır
E) Kanamanın olduğu bölge kalp seviyesinden yukarıda tutulur

51. Atardamar kanamasında diğer damar kanamalarından farklı olarak neden daha fazla kan kaybı olur?
A) Atardamar içinde açık renkli kan olduğu için
B) Oksijen yönünden zengin kan olduğu için
C) Besin maddeleri yönünden zengin kan olduğu için
D) Atardamar içinde yüksek basınç olduğu için
E) Atardamarın çapı küçük olduğu için

52. Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın bireyler üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlardan biridir?
A) Empati yaratması
B) Farklı fikirlerin dile getirilmesi
C) Bireyin kendisini geliştirmesini sağlar
D) Hatalı süreçleri ayıklar
E) İletişimi aksatması

53. Aşağıdakilerden hangisi hazırlık yapılarak konuşmayı gerektirir?
A) Tanışma/tanıştırma
B) Selamlaşma
C) Bilimsel bilgi aktarma
D) Adres sorma
E) Özür dileme

54. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden biri değildir?
A) Hedef
B) Araç
C) Model
D) Mesaj
E) Dönüt

55. Kişilerarası ilişkilerde yargılamak, eleştirmek, suçlamak, yorumlamak, analiz etme, sınamak, emir vermek gibi bazı davranışlar ve iletişimi olumsuz etkileyecek ifadeler vardır.
Yukarıda belirtilen bu ifadelere ne ad verilir?
A) İletişim engelleri
B) Etkin dinleme
C) Empati kurma
D) Etkili iletişim
E) Sen dili

56. Karşılıklı yemek yediğiniz özel güvenlik görevlisi arkadaşınızın hava yolu kısmi tıkandığında ilk yardım uygulaması olarak yapacağınız hangi uygulama yanlış olacaktır?
A) Ağız içi kontrol edilir
B) Öksürmeye teşvik edilir
C) Temel yaşam desteği yapılır
D) Tam tıkanma olursa müdahale edilir
E) Tam tıkanma olursa müdahalede bulunmak için kişinin yanında veya arkasında durulur

57. …..…. kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesidir.
Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
A) Empati
B) Sağduyu
C) Etkili dinleme
D) Açık iletişim
E) Sen dili

58. Birine önemli bir konuyu ya da bir problemimizi anlatacağımız zaman; “Beni can kulağıyla dinle” deriz. “Can kulağıyla dinlemek” hangi tür dinleme biçimine örnektir?
A) Savunucu dinleme
B) Seçerek dinleme
C) Tuzak kurucu dinleme
D) Etkin dinleme
E) Yüzeysel dinleme

59. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
A) Göz teması kurmak
B) Soru sormak
C) Hemen sonuç çıkarmak
D) Not almak
E) Dinlediğini belli etmek

60. Suçlayıcı, genelleyici ve çözümden uzaklaştıran bir konuşma tarzı benimseyen bir kişi kendini ifade etme türlerinden hangisini kullanmaktadır?
A) Ben dili kullanmak
B) Eleştiri
C) Empati
D) Jest ve mimikler
E) Sempati

61. Genel olarak iki öğe arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad verilir?
A) İletişim
B) Beceri
C) Algı
D) İlişki
E) Empati

62. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri ile genel kolluğun birlikte yapabileceği bir görev değildir?
A) Hastanelerde güvenlik tedbiri alma
B) Konser alanında güvenlik tedbiri alma
C) Spor müsabakasında güvenlik tedbiri alma
D) Suç soruşturmasında ifade alma
E) Para naklinde tedbir alma

63. Örgüt içinde en sık görülen çatışma biçimi hangisidir?
A) Kişi içi çatışmalar
B) Rol çatışmaları
C) Ben merkezcilik
D) Empati yoksunluğu
E) Önyargılar

64. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından birisi değildir?
A) Var olmak
B) Bilgi edinmek
C) Ayrıştırmak
D) Paylaşmak
E) Etkilemek

65. Özel güvenlik görevlisi Oya, karşısındaki kişiye uygulaması gereken güvenlik tedbirlerini anlatırken şahsın onu dinlemediğini ve başka bir şeyle ilgilendiğini görüyor.
Anlatılan olayda iletişimin temel ilkelerinden hangisi yerine getirilmemiştir?
A) İletişim iki tarafında aktif olduğu bir alışveriş sürecidir
B) İletişim her zaman her yerdedir
C) İletişim anlamların paylaşımıdır
D) İletişim değişik katmanlarda gerçekleşir
E) İletişimde amaç çevre üzerinde etkin olmaktır

66. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin kullanılması sonrasında ortaya çıkacak durumlardan biri değildir?
A) Kişinin sinir sistemi üzerinde etki yaratması
B) Kişinin akli, fiziki ve psikolojik dengesinin bozulması
C) Fert ve toplum içerisinde iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getirmesi
D) Alışkanlık ve bağımlılık yapması
E) Aile ve arkadaş ilişkilerinde tutarlılık

67. Amfetamin veya fenetylline maddesinin çeşitli kimyasallarla birleştirilmesiyle elde edilen, genelde tablet halinde bulunan ve üzerinde logo olarak iç içe geçmiş “C” harfi bulunan, oral yolla tüketilen uyuşturucu madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ecstasy
B) Captagon
C) Metamfetamin
D) Ketamin
E) Morfin

68. Özel güvenlik görevlisi Ahmet, görev yaptığı konut sitesinde meydana gelen ve müdahale ettiği bir kavga olayını kime bildirmelidir?
A) Vali
B) Kaymakam
C) Genel Kolluk
D) Bağlı olduğu özel güvenlik şirketi
E) Cumhuriyet Savcısı

69. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ve özel güvenlik arasındaki farklardan birisi değildir?
A) Genel kolluk ve özel güvenliğin görev alanları farklıdır
B) Genel kolluk ve özel güvenliğin yetkileri farklıdır
C) Genel kolluk ve özel güvenliğin bağlı oldukları makamlar farklıdır
D) Özel güvenlik görevlileri, görev alanı ve görev süresi dışında bir suçla karşılaştıklarında yetkileri bir vatandaştan fazla değildir. Ancak, genel kolluk görevlilerinin durumu farklıdır
E) Genel kolluk terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alabilirken, özel güvenlik görevlileri bu tür eşyayı emanete alamaz

70. Ülkenin genel emniyet ve asayiş işlerinden kim sorumludur?
A) Emniyet Genel Müdürü
B) Jandarma Genel Komutanı
C) Özel güvenlik şirketi
D) İçişleri Bakanı
E) Sahil Güvenlik Komutanı

71. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda uyulacak genel prensiplerden biri değildir?
A) İkna edici ve inandırıcı olma
B) Provokasyona gelmeme
C) Caydırıcı olma
D) İnisiyatif kullanma
E) Organizatörlerle diyalogdan kaçınma

72. Özel olarak yetiştirilmiş, gözü pek, saldırgan, neden, nasıl, ne zaman eyleme geçecekleri ve hangi sloganı atacakları önceden planlanmış olan militanlardır.
Yukarıda tanımı yapılan grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) Topluluğu içeriden yönetenler
B) Topluluğu dışarıdan yönetenler
C) Eylem grupları
D) Haberleşme görevlileri
E) Psikolojik etki grupları

73. Belirli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş, aynı düşünce ve fikirleri paylaşarak eylemsel faaliyetlerde birlikte hareket eden, örgütlenmiş insanlardan oluşan kümeye ne ad verilir?
A) Seyirci
B) Küme
C) Grup
D) Kalabalık
E) Kitle

74. Aşağıdakilerden hangisi 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenebilecek alanlardandır?
A) Genel yollar
B) Parklar
C) Şehirlerarası karayolları
D) Kamu Hizmeti görülen bina ve tesisler
E) Mülki idare amiri tarafından belirlenen alanlar

75. Aşağıdakilerden hangisi kitleyle hareket eden birey özelliklerinden değildir?
A) Bilinçli hareket kaybolur
B) Duygusal hareket etme eğilimi azalır
C) Söylem ve eylem birliği oluşur
D) Düşünce hemen davranışa dönüşür
E) Bastırılmış duygu ve düşünceler ortaya çıkar

76. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeden en az ne kadar zaman önce bildirimde bulunmak gerekir?
A) 48 saat önce
B) 24 saat önce
C) 1 hafta önce
D) 1 ay önce
E) 12 saat önce

77. Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın özelliklerindendir?
A) Kalıcı birliktelik söz konusudur
B) Hiyerarşi, iş bölümü ve statü düzeni vardır
C) Provokasyona ve kitle hareketlerine açıktırlar
D) Aralarında eylem birliği vardır
E) Liderleri vardır

78. Birbirinden bağımsız, düzensiz ve habersiz bir şekilde çok sayıda insanın amaçsız olarak bir araya gelmesiyle meydana gelen insan topluluğuna ne ad verilir?
A) Teşkilat
B) Grup
C) Sınıf
D) Kalabalık
E) Aşiret

79. Özel güvenlik personelinin, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılabilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İhtiyaç halinde çalıştırılabilir
B) Kesinlikle çalıştırılamaz
C) Firmanın onayı ile mümkündür
D) Özel Güvenlik Komisyonu uygun görürse çalıştırılabilir
E) Mülki amirin iznine bağlıdır

80. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden değildir?
A) Tarafsız olmak
B) Duygusal davranmak
C) Çevre güvenliğini sağlamak
D) Minimum kuvvet kullanmak
E) İnisiyatifi elinde bulundurmak

81. Özel güvenlik görevlisi Metin, izinli olduğu bir gün üniforması ile özel güvenlik elemanlarının sorunları hususunda tertip edilen bir mitinge katılmıştır. Bu durumun mitingde görevli güvenlik amiri tarafından tespit edilmesi üzerine kendisine uygulanacak olan yaptırım aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
A) İdari para cezası ve ikaz verilir
B) Kimlik kartı iptal edilir
C) Kimlik kartı iptal edilir ve bir daha özel güvenlik hizmetinde çalıştırılmaz
D) Altı ay süreyle görev yapamaz
E) Sadece idari para cezası verilir

82. Özel güvenlik görevlisinin çalışma izni alabilmesi amacıyla düzenlenen “Özel güvenlik görevlisi olur.” ibaresini içeren sağlık raporunda aşağıdaki dallardan hangisinin bulunması gerekir?
A) Kardiyoloji
B) Nefroloji
C) Hematoloji
D) Kulak Burun Boğaz
E) Onkoloji

83. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde meydana gelen bir olayın aydınlatılması amacıyla sahip oldukları yetkilerden değildir?
A) Olay yerini muhafaza etme
B) İstihbarat faaliyetlerinde bulunma
C) Şüpheliyi yakalama
D) Suç eşyasını geçici muhafaza altına alma
E) Genel kolluğa yardımcı olma

84. 2559 sayılı PVSK’da tanımlanan kimlik sorma yetkisi özel güvenlik görevlilerince ne zaman kullanılamaz?
A) Toplantılarda
B) Konserlerde
C) Spor müsabakalarında
D) Kamuya açık alanlarda
E) Cenaze ve düğün törenlerinde

85. 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri yetkilerini hangi durumda kullanabilirler?
A) Her zaman ve her yerde kullanabilirler
B) Görev haricinde kullanabilirler
C) Genel kolluğun gözetim ve denetiminde oldukları sürece kullanabilirler
D) Belediye sınırları içerisinde ve görev süresince kullanabilirler
E) Görevli oldukları alanlarda ve görev süresince kullanabilirler

86. Aşağıdakilerden hangisi grubu belirleyen temel öğeler arasında yer almaz?
A) Üye sayısı
B) Amaçta ortaklık
C) Kitle histerisi
D) Karşılıklı bağımlılık
E) Algısal çerçeve

87. “Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı işlenen suçlar ……… karşı işlenmiş sayılır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Genel kolluk görevlisine
B) Güvenlik görevlisine
C) Kamu görevlisine
D) Emniyet Teşkilatı personeline
E) İşçiye

88. Görevli bulunduğu spor tesisinin otoparkında görevlendirilen özel güvenlik görevlisi Hasan, araç camını kırarak otodan eşya çalan bir şahsın olduğunu görmesi üzerine, şahsı kovalamak suretiyle yakında bulunan bir apartmanın bahçesinde yakalar ve olay yerine çağrılan genel kolluk görevlilerine şahsı teslim eder. Özel güvenlik görevlisi Hasan’ın bu davranışını tanımlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suçüstü hali gereği hukuka uygunluk
B) Konut dokunulmazlığının ihlali
C) Görevin kötüye kullanılması
D) Kişi dokunulmazlığının ihlali
E) Yetki gaspı

89. Özel güvenlik komisyonu üyeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
A) Vali yardımcısı başkanlığında emniyet, jandarma, sanayi odası, ticaret odası ile özel güvenlik kuruluşunun temsilcileri
B) Valinin başkanlığında emniyet, jandarma, sanayi odası ile özel güvenlik kuruluşunun temsilcileri
C) Vali yardımcısı başkanlığında emniyet, sanayi odası, ticaret odası ile özel güvenlik kuruluşunun temsilcileri
D) Vali yardımcısı başkanlığında emniyet, jandarma, sanayi odası ve ticaret odası temsilcileri
E) Valinin başkanlığında emniyet, jandarma, ticaret odası ile özel güvenlik kuruluşunun temsilcileri

90. Özel güvenlik görevlisi Onur, para nakli ile görevlendirilmiştir. Özel güvenlik görevlisi Onur’un görev alanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
A) Paranın teslim edildiği il merkezindeki banka şubesidir
B) Paranın teslim alındığı ilçedir
C) Paranın teslim edildiği il merkezindeki şube ile paranın taşındığı araçtır
D) Sadece paranın taşındığı araçtır
E) Paranın teslim edildiği il merkezi, paranın taşındığı güzergâh ve teslim alındığı ilçedir

91. Görev alanı içerisinde bir suç şüphesi ile özel güvenlik görevlisi Taner tarafından yakalanan kişinin kaçacağı, kendisine veya başkalarının hayat ve beden bütünlüğüne zarar verebileceği değerlendirilmesi halinde şüpheliye kelepçe takılması özel güvenlik görevlilerinin sahip olduğu hangi yetki kapsamında yapılan bir işlemdir?
A) Gözaltına alma yetkisi
B) Yakalama yetkisi
C) Kimlik tespiti yetkisi
D) Zor kullanma yetkisi
E) Silah kullanma yetkisi

92. Özel güvenlik kimlik kartı hususunda aşağıda yazılı bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Kimlik kartı valilik tarafından verilir
B) Görev esnasında herkesin görebileceği şekilde yakaya takılı bulundurulur
C) Kimlik kartı üzerinde bulunmayanlar da kanunda yazılı yetkileri kullanabilir
D) Kimlik kaybedildiği takdirde işveren tarafından valiliğe ivedilikle bilgi verilir
E) Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir

93. Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir?
A) Genel kolluk
B) Cumhuriyet Savcısı
C) Özel güvenlik görevlisi
D) Hakim
E) Kolluk amiri

94. Hangi hizmet için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceğine karar verecek olan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vali
B) Vali Yardımcısı
C) Özel Güvenlik Komisyonu
D) Emniyet Müdürü
E) Hizmet alımını yapan şahıs ya da kurum

95. Güvenlik hizmetinin özel güvenlik tarafından görülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisinde komisyon kararı olmaksızın, valilik tarafından izin verilebilir?
A) Kişilerin silahlı personel tarafından Kişilerin silahlı personel tarafından kkorunmasıorunması
B) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasıgüvenlik birimi kurulması
C) Özel güvenlik hizmetinin şirketlere Özel güvenlik hizmetinin şirketlere gördürügördürülmesilmesi
D) Güvenlik hizmeti uygulamasının Güvenlik hizmeti uygulamasının kaldırılmasıkaldırılması
E) Parti kongrelerindeParti kongrelerinde

96. Özel güvenlik görevlisi Onur, görev bölgesinde suçüstü halinde hırsız yakalamış ve genel kolluğa haber vermiştir. Genel kolluk geldiğinde hırsızı teslim ederken Onur’un tutmuş olduğu tutanak hangisidir?
A) İhbar tutanağı
B) Olay yeri inceleme tutanağı
C) Teslim-tesellüm tutanağı
D) Devir teslim tutanağı
E) İfade tutanağı

97. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahlı görev yapabileceği yerlerdendir?
A) Özel lise girişi
B) Devlet hastanesi girişi
C) Konser düzenlenen stadyum girişi
D) Futbol müsabakası düzenlenen kapalı spor salonu girişi
E) Banka girişi

98. 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A) Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri
B) Kaymakamlıklar
C) İl Emniyet Müdürlükleri
D) İçişleri Bakanlığı ve Valilikler
E) Cumhuriyet Başsavcılıkları

99. Acele ve geçici durumlarda özel güvenlik izni vermeye aşağıdaki makamlardan hangisi yetkilidir?
A) Kaymakam
B) Emniyet Müdürü
C) Vali
D) Özel Güvenlik Komisyonu Başkanı
E) Vali Yardımcısı

100. Özel güvenlik görevlisi İbrahim, görevli bulunduğu banka içerisinde meydana gelen gasp olayı esnasında kendisine silahla ateş eden saldırgana karşı silahını kullanmış ve saldırganın yaralanmasına neden olmuştur. 5188 sayılı Kanunda zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 25’inci maddesine atıfta bulunulmuştur. Türk Ceza Kanununun 25’inci maddesinin konusu aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Haksız tahrik altında kalma
B) Kanunun hükmü ve amirin emri
C) Sınırın aşılması
D) Meşru müdafa ve zorunluluk
E) Gecikmesinde sakınca bulunan haller

     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar13.583713.6381
Euro15.205315.2662
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam50
Toplam Ziyaret8947913