SINAV BİLGİLERİ
Takvim

85.SINAV SİLAH

1. Kesici silahlar hangi silah grubu içerisinde yer alır?
A) Ateşli silahlar
B) Ateşsiz silahlar
C) Biyolojik silahlar
D) Hafif ateşli silahlar
E) Harp silahları

2. AĢağıdakilerden hangisinde ateĢli silahın tanımı tam olarak verilmiĢtir?
A) Barut gazı ile çalışan silahlardır
B) Canlı varlıkları yaralayıp öldürebilen aletlerdir
C) Mermi adı verilen özel, şekil, ağırlık, büyüklükteki cisimleri, barut gazının etkisi ile uzak mesafelere atan silahlardır
D) Cansız varlıkları parçalayan yok eden silahlardır
E) Suçta kullanılan her türlü aletlerdir

3. Gaz tabancaları hangi grup silahlar arasında yer alır?
A) Ateşli silahlar
B) Ateşsiz silahlar
C) Biyolojik silahlar
D) Kimyasal silahlar
E) Nükleer silahlar

4. Uzman personel tarafından yapılan ve gerektiğinde parça değiĢen bakım aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Günlük bakım
B) Kapsamlı bakım
C) Haftalık bakım
D) Yıllık bakım
E) Atış sonrası bakım

5. AĢağıdakilerden hangisi ateĢleme tertibatı parçalarından değildir?
A) Tetik
B) İğne
C) Horoz
D) Kapsül
E) İğne yayı

6. AĢağıdakilerden hangisi silahın ateĢ almamasının nedenlerinden değildir?
A) Tetik arızalı olabilir
B) Fişek arızalı olabilir
C) İğne kırık olabilir
D) Tırnak arızalı olabilir
E) Farklı fişek kullanılmış olabilir

7. FiĢek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Kriminoloji
B) Balistik
C) Kriminilastik
D) Olay Yeri İnceleme
E) Adli tıp

8. AĢağıdakilerden hangisi silahı sökmeye baĢlamadan önce yapılması gereken ilk iĢlemdir?
A) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir
B) Silah ölü noktaya tutularak horoz düşürülür
C) Sürgü çekilerek namlu parmakla da kontrol edilir
D) Şarjör çıkartılır
E) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir

9. Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
A) Atış Menzili
B) Mermi yolu
C) Hatve
D) İlk Hız
E) Hiçbiri

10. “AtıĢa hazır fiĢeğin iĢgal ettiği yere ………, atıĢ için sıra bekleyen fiĢeklerin iĢgal ettiği yere de …….. denir.”
BoĢ bırakılan yere gelecek ifade aĢağıdaki hangi seçenekte verilmiĢtir?
A) Fişek yatağı - namlu
B) Namlu - hazne
C) Hazne - şarjör
D) Rampa – fişek yatağı
E) Fişek yatağı - hazne

11. Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düĢüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?
A) Yarı Otomatik
B) Tam Otomatik
C) Tek Hareketli
D) Çift Hareketli
E) Toplu

12. Tabancaların namlusunda bulunan setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı ize ne denir?
A) Hatve
B) Rayyür
C) Mermi yolu
D) Gerdel
E) Kapsül

13. Çap nedir?
A) Namlu içerisindeki karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
B) Yiv ve set sayısıdır
C) Namlu boyudur
D) Silahın kapasitesidir
E) Çekirdeğin namlu içindeki bir tur dönüşüdür

14. Özel güvenlik görevlilerine, görevli oldukları zaman, görev alanlarında silah taĢıma yetkisi hangi kanunla verilmiĢtir?
A) 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu
B) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
C) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
D) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
E) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki Kanun

15. AĢağıdakilerden hangisi MP-5 makinalı tabanca modelidir?
A) AK 47
B) A3
C) SAR
D) MPX
E) 75B

16. Poligonda atıĢ esnasında uyulması gereken emniyet kuralları ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Mutlaka koruyucu gözlük ve kulaklık kullanılmalıdır
B) Poligonda atış emniyetinden, birinci derecede atış amiri sorumludur
C) Atış esnasında atış yapanların konsantrasyonunu bozacak hareketlerden kaçınılmalıdır
D) Atış esnasında silahta bir tutukluluk oluşursa, silah hedefi gösterir vaziyette beklenir ve atış gözlemcisine bilgi verilir
E) Poligonda talimata gerek yoktur, herkes ferdi olarak atışını yapar

17. Parmağın tetiğe artan oranda bir kuvvetle baskı yapmasına ne denir?
A) Horoz düşürme
B) Tetik çekme
C) Tetik ezme
D) Ateş etme
E) Tetik kavrama

18. “FiĢek yatağında fiĢek olup olmadığını tespite yarayan yardımcı emniyet tertibatına ……..denir.”
Yukarıdaki boĢluğa aĢağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
A) Kabza emniyeti
B) Horoz emniyeti
C) İğne emniyeti
D) Tetik emniyeti
E) İkaz emniyeti

19. I.Gerdelin yıpranması
II. ġarjör ağzının açılması
III. Gerdelin kırılması
IV. Gerdel yayının yıpranması
V. Gerdel yayının ters takılması
Yukarıdaki maddelerin sonucunda meydana gelen silah arıza yerleri aĢağıdakilerden hangisine aittir?
A) Hazne arızaları
B) Namluda meydana gelen arıza
C) Nişan tertibatı arızaları
D) Fişek arızaları
E) İğne arızaları

20. I. Silahta fiĢek olmayabilir
II. Ġğne yayı kırık olabilir
III. ġarjör tutucu pimi arızalı olabilir
IV. Barut miktarı az olabilir
V.ġarjörde hatalı fiĢek olabilir
Yukarıdakilerden hangileri silahın dolduruĢ yapmamasına yol açabilecek nedenlerdendir?
A) I-II
B) II-IV
C) I-III-V
D) III-IV
E) I-II-IV

21. AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Kapsülün ana görevi barutun nemlenmesini önlemektir
B) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yola hatve denir
C) Toplu tabancalarda şarjör yuvası bulunur
D) Kovan atma boşluğu sürgü üzerinde bulunur
E) Fişeğin, şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yere rampa denir

22. Silah bulundurma ruhsatı almak için kaç yaĢını doldurmuĢ olmak gerekir?
A) 18
B) 19
C) 20
D) 21
E) 23

23. Silahın iğnesinin kırılması durumunda aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Tabanca dolduruş yapamaz
B) Tabanca emniyete alınamaz
C) Fişek ateşlenemez
D) Horoz düşmez
E) Tetik çalışmaz

24. ġarjör emniyeti hangi silahta vardır?
A) CZCZ--7575
B) KırıkkaleKırıkkale
C) Yavuz 16Yavuz 16
D) Beretta 92 FSBeretta 92 FS
E) 14’lü Browning14’lü Browning

25. Toplu tabancalarda tırnak nerededir?
A) Namlunun altındaNamlunun altında
B) Top yuvalarının önündeTop yuvalarının önünde
C) Tetik korkuluğunun önündeTetik korkuluğunun önünde
D) Namlunun üzerindeNamlunun üzerinde
E) Toplu tabancalarda tırnak yokturToplu tabancalarda tırnak yoktur

1B
2C
3A
4B
5D
6D
7B
8D
9A
10E
11D
12B
13A
14A
15B
16E
17C
18E
19A
20C
21C
22D
23C
24E
25E
     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.82938.8647
Euro10.329110.3705
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam49
Toplam Ziyaret8937260