SINAV BİLGİLERİ
Takvim

86.SINAV

1. Kamu kurumunda görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet’e, Genel Müdürlerince “Makamıma gelen herkesin silahını alacaksınız” sözlü talimatı verilmesi üzerine, Mehmet’in görevi ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?
A) Emanete aldığı silahları çelik dolapta kilitli tutmalıdır
B) Özel güvenlik görevlilerinin silahları emanete alma yetkisi yoktur
C) Sadece taşıma ruhsatlı silahları almalıdır
D) Sadece vatandaşlara ait bulundurma ruhsatlı silahları almalıdır
E) Verilen emri olduğu gibi uygulamalıdır

2. Büyük bir özel güvenlik şirketinde çalışan özel güvenlik görevlisi Atilla, aynı şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi Onur’u “Özlük haklarının iyileştirilmesi” amacıyla greve katılmaya davet eder. Özel güvenlik görevlisi Onur için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Özel güvenlik görevlileri greve katılamaz
B) Mesai sonrası katılabilir
C) Mülki Amire müracaat ederek alarak katılabilir
D) Emniyetten izin alarak katılabilir
E) Özel güvenlik şirketi yönetiminden izin alarak katılabilir

3. Özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilirler?
A) Özel toplantılarda
B) Spor müsabakalarında
C) Sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde
D) İçkili yerlerde
E) Bankalarda

4. Sitede görevli özel güvenlik görevlisi Rıza, aşağıdaki hangi acil halde ve imdat istenmesi durumunda görev alanındaki bir konuta girme yetkisi bulunmamaktadır?
A) Yangın
B) Deprem
C) Gürültü yapılması
D) Toprak kayması
E) Sel felaketi ile karşılaşma

5. Fuar alanında görevli özel güvenlik görevlisi Mustafa, hırsızlık şüphesiyle yakaladığı, kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutarak hangi suçu işlemiştir?
A) İrtikâp
B) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
C) Amirin emrine muhalefet
D) Görevliye mukavemet
E) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır

6. Özel Güvenlik Görevlisi olarak bir konut sitesinde çalışan Cemil’in acil bir işi çıkmıştır. Hizmet yerinin boş kalmaması için de ikiz kardeşi Veli’ye kimlik kartını vererek yerine nöbete göndermiş Veli de bu kartı kullanarak nöbete başlamıştır. Ancak yapılan denetimde bu durum ortaya çıkmıştır. Özel Güvenlik Görevlisi Cemil 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre hangi yaptırıma tabi tutulacaktır?
A) Özel Güvenlik Kimlik Kartı Valilikçe iptal edilecek ve bir daha özel güvenlik alanında çalışamayacaktır
B) Valilikçe 1 yıl süreyle özel güvenlik kimlik kartı geçersiz sayılacaktır
C) Kimlik kartı iptal edilecek ve 1 yıl sonra yeniden özel güvenlik sınavına girecek başarırsa kimliği yenilenecektir
D) İkaz veya uyarı cezası verilerek görevine devam edecektir
E) İdari para cezası verilerek görevine devam edecektir

7. Ülke içinde genel emniyet ve asayiş işlerinden birinci derecede kim sorumludur?
A) Emniyet Genel Müdürü
B) İçişleri Bakanı
C) Vali
D) Savunma Bakanı
E) Başbakan

8. Yetkili amir tarafından yapılması istenen hizmetin, söz veya yazı ile ifade edilmesine ne denir?
A) Hizmet
B) Yetki
C) Görev
D) Emir
E) Sorumluluk

9. Üniversitede öğrenci yurdunda görevli özel güvenlik görevlisi Kemal, tornavida ile yaralama olayına karışan Eren isimli öğrenciyi yakalamış ve olayda kullanılan tornavidayı emanet altına almıştır. Bu olaydaki özel güvenlik görevlisi Kemal hangi görevini yerine getirmiştir?
A) Adli görev
B) Önleyici görev
C) Özel kolluk görevi
D) İdari görev
E) Koruma görevi

10. Bir alışveriş merkezinde üniformalı koruma köpeği tarafından ısırılan Ayfer Hanımın şikâyet üzerine olay yerine gelen polis memurları, alışveriş merkezinde görevli görev hayvanı idarecisi özel güvenlik görevlisi Tayfun ve koruma köpeğini tespit ederler. 5188 sayılı Kanun kapsamında Polis memurlarınca, bu görevlilerin yasal olarak çalıştıklarını anlayabilmek için bakmaları gereken ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Görev hayvanı ve idarecisinin il özel güvenlik komisyonu kararınca alışveriş merkezinde görev yapmalarına karar verildiğine dair komisyon kararı
B) Görev hayvanı ve idarecisinin geçerli kimlik kartlarının olması
C) Görev hayvanı ve idarecisinin geçerli mali sorumluluk sigortalarının yapılmış olması
D) Görev hayvanı ve idarecisinin çalıştığı özel güvenlik şirketi ile alışveriş merkezi yönetiminin yapmış olduğu sözleşme
E) Görev hayvanının aşı kartı

11. Özel güvenlik hizmetleri uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kuramazlar
B) Kurum ve kuruluşlar güvenlik şirketlerinden hizmet satın alamazlar
C) Kurum ve kuruşlar bünyesinde genel kolluk
personeli çalıştırabilir
D) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurabildiği gibi hizmet de satın alabilir
E) Kurum ve kuruşlar güvenlik konusunda genel kollukla iletişim kuramazlar

12. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?
A) Önleme araması
B) Adli arama
C) Zapt etme
D) El koyma
E) Şüpheli araması

13. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin işleyebileceği bir suç olarak düzenlenmemiştir?
A) Ateşli silahını kanuna aykırı kullanma
B) Grev yasağına uymama
C) Ateşli silahını görev alanı dışında kullanma
D) Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandırma
E) Özel güvenlik mali mesuliyet sigortasını yaptırmama

14. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik şirketlerinin ateşli silah almaları ve bulundurmalarına izin verilebilir?
A) Para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma Para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzerekullanılmak üzere
B) İçkili yerlerde hizmet veren özel güvenlik İçkili yerlerde hizmet veren özel güvenlik şirketineşirketine
C) Organize sanayi bölgesinde hizmet veren özel Organize sanayi bölgesinde hizmet veren özel güvenlik şirketinegüvenlik şirketine
D) Özel toplantılarda verilen hizmetlerde Özel toplantılarda verilen hizmetlerde kullanılmak üzerekullanılmak üzere
E) Üniversitelerde görev yapan özel güvenlik Üniversitelerde görev yapan özel güvenlik şirketineşirketine

15. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?
A) Devam eden olaya müdahale etmek
B) Sanık ve tanıkları belirlemek
C) Olay yerini şeritle çevirmek
D) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
E) Tanık ve sanıkları bir arada tutmak

16. Görevi esnasında bir suçla karşılaşan Özel Güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
A) Olay yerini koruma altına almak
B) Şüpheliyi yakalamak
C) Suç eşyalarını muhafaza altına almak
D) Genel kolluğa haber vermek
E) Şüphelinin ifadesini almak

17. Özel güvenlik komisyonu ‘Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir.’ Komisyon görevini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisinde ‘Uluslararası yükümlülükleri’ de göz önünde bulundurur?
A) Bankalar
B) Üniversiteler
C) Yurtlar
D) Havalimanları
E) Turistik oteller

18. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?
A) Parmak izi ve fotoğraf Alma
B) Güvenlik sistem ve cihazları ile arama yapmak
C) Soruşturma Yapma
D) Delil İnceleme
E) Kimlik Tespiti

19. I. Bedeni kuvvet
II. Maddi güç
III. Silah kullanılması
Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?
A) III-I-II
B) II-I- III
C) I-III-II
D) I-II-III
E) III-II-I

20. Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çekimser oy kullanılabilir.
B) Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
C) Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır.
D) Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da
kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır.
E) Komisyon başkanı valinin görevlendireceği bir vali yardımcısıdır.

21. AVM de görev yapan ÖGG Murat, bıçakla yaralamalı kavgaya karışan şüpheliyi yakalamıştır. ÖGG Murat’ın yaptığı yakalama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Önleyici yakalama
B) İdari yakalama
C) Adli yakalama
D) Koruyucu yakalama
E) Tedbir yakalaması

22. Karayolları Genel Müdürlüğü kontrol noktasında görevli ÖGG Cihan, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmektedir. Bu görevlerden hangisi/hangileri ÖGG Cihan tarafından yapılması uygun değildir?
I.Suç teşkil eden maddelerin girişini engellemek
II.Şüpheli, suçlu ve yetkisiz kişilerin girişlerine mani olmak
III.Yetkisiz ve şüpheli araçların girişini engellemek
IV.Gelen ziyaretçilerin kayıtlarını tutmak
V.Gelen ziyaretçilere ziyaret noktalarına kadar kılavuzluk yapmak
A) I
B) II ve III
C) I ve III
D) II
E) IV ve V

23. Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşma esaslarından biri değildir?
A) Telsiz dudaklardan 5-10 cm uzakta tutulur
B) Zaman kazanmak için hızlı ve bağırarak konuşulur
C) Kanalda konuşma yoksa konuşma mandalına basılarak muhabere sağlanır
D) Konuşma süresi 15-20 saniyeyi geçmemelidir
E) Hafifçe yüksek sesle ağır ve anlaşılır bir şekilde konuşulur

24. Aşağıdakilerden hangisi, zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak yanlıştır?
A) Zor kullanma sırasında sopa kullanılabilir
B) Direnişi etkisiz hale getirecek şekilde olmalıdır
C) Kademeli olarak artan nispette olmalıdır
D) Direnme ve saldırının, mahiyetine ve derecesine göre olmalıdır
E) Bedeni kuvvet kullanılabilir

25. Aşağıdakilerden hangisi “suçüstü” kavramı için söylenemez?
A) Henüz işlenmiş olan suç
B) İşlenmekte olan suç
C) Suç işlendikten sonra suçun failinin takip edilerek yakalandığı suç
D) Suçu işleyen kişinin polis merkezine giderek itiraf ettiği suç
E) Suçun pek az evvel işlendiğini gösteren delillerle yakalanan kimsenin işlediği suç

26.Aşağıdakilerden hangisi, fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?
A) Duvar
B) Tel Örgüler
C) Aydınlatma sistemleri
D) Turnike geçiş sistemleri ve bariyerler
E) Metal kapı detektörleri ve X Ray Cihazları

27. Aşağıdakilerden hangisi, kontrol noktasında bulunması gereken özel güvenlik görevliler arasında yer almaz?
A) Danışman Görevlisi
B) Yönlendirme Görevlisi
C) Kontrol Görevlisi
D) Koruma Görevlisi
E) Kontrol Nokta Amiri

28. Otobüs terminalinde devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Samet ile Ali, devriye esnasında terkedilmiş çanta bulurlar, çantayı sahibine teslim edilmek üzere emanete alırlar, bu durum devriyenin hangi görevleri arasında yer alır?
A) Yardım Görevleri
B) Koruyucu Görevler
C) Önleyici Görevler
D) Adli Görevler
E) Caydırıcı görevler

29. Aşağıdakilerden hangisi, biyolojik delil çeşitlerindendir?
A) Kovan
B) Kartuş
C) İlaç
D) Tükürük
E) Lif

30. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tanzim edebileceği bir tutanak değildir?
A) Emanete alma tutanağı
B) Yer gösterme tutanağı
C) İhbar tutanağı
D) Suçüstü tutanağı
E) Nöbet devir teslim tutanağı

31. Kontrol noktasında görevli ÖGG Kemal ile Cengiz’in hangi davranışı yetki aşımına girer?
A) Kişileri kapı dedektöründen geçirmek
B) Eşyaları x-ray cihazından geçirmek
C) Mahkumiyet kararı olan kişileri yakalamak
D) Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike
doğurabilecek eşyaları emanete almak
E) Kişilerin kimlik bilgilerini arşivlemek

32. Aşağıdakilerden hangisi cop ile en son vuruş yapılabilecek bölgelerden biri değildir?
A) Baldır
B) Böbrek
C) Baş
D) Boyun
E) Omurga

33. ÖGG Mehmet ve Fatih devriye görevi esnasında hangi durumda iş yerine girebilir?
A) Hırsız girdiğinde
B) Gürültü olduğunda
C) Silahlı yaralama olayı olduğunda
D) Sel olduğunda
E) Kavga olduğunda

34. Olay yerine ulaşan ekibin ilk yapması gereken davranışlar ve alması gereken önlemlere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Olay yerinde şüpheli bir paketin varlığı halinde, bundan kaynaklanan tehlikenin önlenmesi için söz konusu paket ilk ekip tarafından kontrol edilip yeri değiştirilebilir
B) Olay yerinde yaralı kişilerin bulunması halinde, yaralı yakınlarının olay yerine girmelerine ve bu kişilerin yaralı şahıslara müdahalede bulunmalarına izin verilir
C) Olay yerine ilgisiz, yetkisiz ve görevli olmayan kişilerin girişine müsaade edilmez
D) Uzman ekibin gelmesi beklenmeden ilk ekip tarafından olay yerinde gerekli inceleme yapılabilir ve deliller toplanabilir.
E) Uzman ekipler gelinceye kadar ilk ekip tarafından olay yerinin korunması için hiçbir tedbir alınmaz

35. Delillerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
A) Görgü tanıklarının ifadeleri ile hiçbir zaman çelişmez
B) Fail, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkiyi ortaya koyar
C) Şüphelinin suçsuzluğunu ispat edebilir
D) Şüpheli şahsın suçunu kabullenmesini ve itirafını sağlayabilir
E) Mağdurun ifadesinin gerçekliğini belirleyebilir

36. Beş duyu organımızla alınan bilgilerin, yazılı olarak kâğıtlara geçirilmesine ne ad verilir?
A) Not alma
B) Tutanak
C) Rapor
D) İfade alma
E) Günlük

37. Özel güvenlik görevlisi Kerem, nokta görevini yerine getirirken, aşağıdaki hareket tarzlarından hangisi doğrudur?
A) İhtiyacı olduğu zaman noktayı bırakarak, ihtiyacını giderip gelebilir
B) Sorumluluk alanı dışı bile olsa suçüstü halinde noktayı terk ederek faili yakalamalıdır
C) İhtiyaç gidermesi gerektiğinde diğer görevlilere haber vererek yerine gelmelerini sağlamalı, görev yerini boş bırakmamalıdır
D) Kendini geliştirmek ve güncel tutmak için televizyon veya bilgisayar gibi kitle iletişim araçlarını noktada bulundurmalıdır
E) Nokta içerisine, ilgisiz şahısları alabilir

38. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin adli görevlerindendir?
A) Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek
B) Suç işlenmesini önlemek
C) Mevcut düzeni korumak
D) Olay yerini muhafaza etmek
E) Delilleri toplayıp genel kolluk gelince teslim etmek

39. Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlardan, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yakalama nedeni belirtilir
B) Elde edilen delillerden bahsedilir
C) Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtilmez
D) Yakalama esnasında şahıs yaralandıysa belirtilir
E) Yer ve zaman belirtilir

40. Aşağıdakilerden hangisi arama esnasında en çok kısıtlanan özgürlüktür?
A) Özel hayatın gizliliği
B) Konut dokunulmazlığı
C) İfade özgürlüğü
D) Kişi dokunulmazlığı
E) Seyahat özgürlüğü

41. X-ray cihazından geçen kişinin üzerinde bulunan metal sigara tabakası hangi renkte ekrana yansır?
A) Mavi ve tonları
B) Kahverengi/Turuncu tonları
C) Siyah/Beyaz
D) Mix
E) Hiçbiri

42. X-ray cihazları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Şahısların üzerinde saklı bulunan nesnelerin tespitinde kullanılır
B) Kapalı kutu, çanta, valiz gibi eşyaların içeriğinin analiz edilmesinde kullanılır
C) Metal nesnelere otomatik olarak sesli ve görsel alarm üretir
D) Patlayıcı maddelere otomatik olarak sesli ve görsel alarm üretir
E) Uyuşturucu maddelere otomatik olarak sesli ve görsel alarm üretir

43. Doğrudan IP tabanlı ağlara bağlanıp ağ üzerindeki uygulamalar ile entegre olan kameralara ……………..kameralar denir.
A) Sabit (CCD)
B) Dom
C) Analog
D) Network
E) Hiçbiri

44. 1895 yılında Alman fizikçi Wilhelm Röntgen tarafından bulunan elektromanyetik tayfın morötesi bölgesiyle gamma ışınları arasında yer alan ve gözle görülmeyen yüksek enerjili ışınıma …………………denir.
A) Radyo dalgası
B) X ışını tüpü
C) Radyasyon
D) X ışını
E) Hiçbir

45. Kumanda konsülünde bulunan konveyör hareket tuşları aşağıdakilerden hangisidir?
A) FWD-STOP-REW
B) B/W
C) INORG STRIP
D) THREAT
E) ORG STRIP

46. Isı ile oluşan yanıklarda yapılması yanlış olan hangisidir?
A) Yanık bölgenin nemli bir bezle örtülmesi
B) Su toplamış yerlerin patlatılması
C) Takıların çıkartılması
D) Yanık bölgenin temiz tutulması
E) Yaşam belirtilerinin değerlendirilmesi

47. Donmuş olan bir hastada ilkyardımda yapılması yanlış olan hangisidir?
A) Hastanın hareket ettirilmemesi
B) Isı kaynaklarından uzak tutulması
C) Donmuş bölgenin ovularak ısıtılması
D) Kuru giysiler giydirilmesi
E) Su toplamış bölgelerin patlatılmaması

48. Hangi çıkıkta, ilkyardımcı çıkan eklemi yerine oturtmalıdır?
A) Omuz çıkıklarında
B) Ayak bileği çıkıklarında
C) Kalça çıkıklarında
D) Kol çıkıklarında
E) Hiçbirinde

49. Kazazedenin bilinci açık ve olay yerinde iki ilkyardımcı varsa hangi taşıma şekli daha uygundur?
A) Altın beşik
B) Sırtta taşıma
C) İtfaiyeci yöntemi
D) Kucakta taşıma
E) Sürükleme

50. Hangisi ilkyardımcının görevlerindendir?
A) Yaralılara soğukkanlılıkla yaklaşmak
B) Yaralıları sıcak tutmak
C) Kanamalara müdahale etmek
D) Yaralılara durumuna uygun pozisyon
vermek
E) Hepsi

51. İlkyardımcının kaza yerini değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kaza yerinin güvenliğini sağlamalıdır
B) Hemen polis çağırmalıdır
C) Kazazedelere kendisini tanıtmalıdır
D) İkincil tehlikelere karşı önlem almalıdır
E) Kendi can güvenliğine öncelik vermelidir

52. Suni solunum için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kazazede baş çene pozisyonunda olmalıdır
B) Kazazede şok pozisyonunda olmalıdır
C) Kazazede koma pozisyonunda olmalıdır
D) Kazazede oturur pozisyonda olmalıdır
E) Kazazedenin pozisyonu önemli değildir

53. Kanamalarda baskı noktalarına bası ne amaçla yapılır?
A) Nabız almak için
B) Kanama kontrolü için
C) Bölgedeki ağrıyı durdurmak için
D) Kazazedeyi yatırmak için
E) Kazazedenin düşmesini önlemek için

54. Hangi yaranın mikrop kapma ihtimali düşüktür?
A) Delici yaralar
B) Parçalı yaralar
C) İnsan ısırığı ile oluşan yaralar
D) Dikilmiş yaralar
E) Düşme sonucu oluşan yaralar

55. Sindirim yolu ile olan zehirlenmelerde ilkyardım uygulaması hangisinde yanlıştır?
A) Bilinç kontrolü yapılır
B) Yaşam bulguları değerlendirilir
C) Hasta kusturulmaya çalışılır
D) Tıbbi yardım aranır
E) Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir

56. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?
A) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek
B) Su baskınlarına müdahale etmek
C) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak
D) Yaralıya serum takmak, vatandaşları olay yerinden uzak tutmak
E) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak

57. Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?
A) Yüksek sıcaklık tehlikesi
B) Patlama tehlikesi
C) Yangın safhalarındaki tehlikeler
D) Mimari ve yapısal özelliklerden kaynaklanan tehlikeler
E) Çökme tehlikesi

58. LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıflaması içerisinde bulunurlar?
A) B sınıfı
B) C sınıfı
C) A sınıfı
D) D sınıfı
E) F sınıfı

59. Paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?
A) Yıldırım düşmesi
B) Sıçramalar
C) Bilgisizlik
D) Aşırı hava sıcaklıkları
E) Doğalgaz kaçağı

60. Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?
A) Söndürme ekibi
B) Koruma ekibi
C) İlk yardım ekibi
D) Teknik destek ekibi
E) Kurtarma ekibi

61. Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?
A) Su yatağı ve çukur bölgeler hemen terk edilmelidir
B) Asla sel sularının bulunduğu bölgelerde araç kullanılmamalıdır
C) Elektrik çarpılmalarına karşı elektrik kaynaklarından uzak durulmalıdır
D) Hızla akan su üzerindeki köprülerden uzak durulmalıdır E) Sel ve su baskınları için sigorta yaptırılmalıdır

62.Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?
A) O2 (oksijen)
B) CO (karbonmonoksit)
C) CO2 (karbondioksit)
D) N2 (azot)
E) H2O (su)

63. Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne denir?
A) Toprak kayması
B) Erozyon
C) Tsunami
D) Heyelan
E) Çığ

64. En temiz yangın söndürme maddesi olarak adlandırılır, sistem odaları ve bilgisayar otomasyon odalarında yangın söndürme sistemlerinde kullanılır.
Yukarıda bahsi geçen yangın söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuru Kimyevi Toz
B) Köpük
C) Kum Taş Çakıl
D) Karbon Di Oksit
E) Halon gazı

65. Bir alışveriş merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlileri, X-Ray cihazında tespit ettikleri maddeyi incelediklerinde üzerinde “saf morfin” yazdığını görürler. Özel güvenlik görevlilerinin tespit ettikleri bu madde hangi renkte olmalıdır?
A) Siyah
B) Kırmızı
C) Yeşil
D) Beyaz
E) Kahverengi

66. Aşağıdakilerden hangisinde yurdumuzda ve dünyada en çok karşılaşılan narkotikler bir arada verilmiştir?
A) Barbitüratlar ve benzodiazepinler
B) Eroin, morfin ve afyon sakızı
C) Kenevir türevleri
D) Kokain ve amfetamin
E) LSD

67. Herhangi bir konuya olaya ilişkin duygu, düşüncelerimizin kodlanarak, sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşması sağlanan sembollerdir. İfadesiyle iletişimin hangi temel öğesi tanımlanmaktadır?
A) Alıcı
B) Mesaj
C) Kanal
D) Geri bildirim
E) Kaynak

68. Aşağıdaki tanımlardan hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden birisi olan “Duyarsızlığın” tanımıdır?
A) Kişi kendisiyle iletişime geçen herkesin her bir hareketinden, her bir tavır ve sözünde olumsuzluk aramak.
B) Kişinin kendini herkesten ayrı tutarak her konuda öne çıkmak istemesi
C) Kişi kendi işine odaklanarak etrafındaki kişileri ihmal etmesi, tabiri caizse “bana ne” cilik.
D) Kişi kendinden emin olmadan karşısındaki insanlarla iletişime geçemez, kendisi için doğru ve yanlışı ayırt etmekte zorlanmak.
E) Evde okulda, işyerinde çoğu zaman kişilerin hoşuna gitmeyen bir takım benzetmelerle kişilere lakap takmak

69. En etkili bir iletişim kanalı olup, insanların yüz yüze kurdukları ilişkide, kelimeler % 10 ses tonu %30,…………. %60 önem taşır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?
A) Jestler ve mimikler
B) Ellerin kullanımı
C) Göz teması
D) Beden dili
E) Yüz ifadeleri

70. Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkma yöntemlerinden biri değildir?
A) Duygularınızı kontrol altına almamak
B) Düşünce ve davranışlarınızı değiştirmek
C) Neyi değiştirebileceğinizi tespit etmek
D) Sinir ve strese sokan nedenleri tespit etmek
E) Fiziksel tepkilerinizi makul hale getirmek

71. “Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece …………. denir.”
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
A) İletişim
B) Beden dili
C) Mimik
D) Etkileşim
E) Mesaj

72. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen kişisel özelliklerden değildir?
A) Yaş
B) Cinsiyet
C) Resmiyet
D) Eğitim
E) Kültür

73. “Bireyin sahip olduğu duygulara, düşüncelere, yaklaşımlara aynen sahip olmaya, benimsemeye …………… denir.”
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
A) Beden dili
B) Sempati
C) Etkileşim
D) Jest
E) Mimik

74. “Belirlenmiş bir amaca giden yolda, insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya………………denir.”
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
A) Stres
B) Endişe
C) Etkileşim
D) Motivasyon
E) Kaygı

75. Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?
A) Kişi içi iletişim
B) Kişiler arası iletişim
C) Örgüt içi iletişim
D) Kitle iletişimi
E) Grup iletişimi

76. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir?
A) Kendini tanımak
B) Kendini açmak
C) Alınganlık
D) Karşımızdakini dinlemek
E) Kendini doğru ifade etmek

77. Aşağıdakilerden hangisi problem çözmek için uygulanan aşamalardan değildir?
A) Genel yaklaşım
B) Problemin tanımlanması
C) Seçeneklerin yaratılması
D) Karar verme
E) Probleme problemle yaklaşmak

78. “Karşılaşılan engeller ve zorlanmalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk haline ………………denir.”
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
A) Heyecan
B) Korku
C) Endişe
D) Utanma
E) Stres

79. Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınlarına ne denir?
A) Grup
B) Kalabalık
C)Toplum
D) Örgüt
E) Cemaat

80. Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturdukları kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Organize pasif kalabalık
B) Organize aktif kalabalık
C) Organize olmayan pasif kalabalık
D) Organize olmayan aktif kalabalık
E) Saldırgan kalabalık

81. Göz yaşartıcı gaza maruz kalındığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?
A) Gazlı ortam derhal terk edilmeli, temiz havaya çıkılmalıdır
B) Göz kapakları mümkün olduğunca çok açılıp kapatılmalıdır
C) Burun temizlenerek, normal nefes almaya gayret edilmelidir
D) Bol sıcak su ile maddenin bulaştığı yerler ovuşturularak yıkanmalıdır
E) Vücuda krem, merhem, losyon vb. maddeler sürülmemelidir

82. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesinde genel ilkelerden birisi değildir?
A) Göstericilere güvenme
B) Caydırıcılık
C) Provokasyona gelmeme
D) Kuvvet gösterisi
E) Tahriklere engel olma

83. Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nefes darlığı, diyaframda kasılma
B) Aşırı derecede göz yaşı ve yanma
C) İşitme kaybı
D) Sürekli öksürme ve aksırma ihtiyacı
E) Göz kapaklarını istemsiz olarak kapama ve göz yaşına bağlı olarak geçici görememe

84. Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı içerisinde duygu, düşünce ve davranışlarıyla, bireylerin toplumdan etkilenmeleri ve davranışlarındaki değişikliklere ve bunu inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
A) Psikiyatri
B) Felsefe
C) Toplum Psikolojisi
D) Nöroloji
E) Siyaset bilimi

85. Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saldırı düzeni
B) Savunma düzeni
C) Sağa ve sola hat düzeni
D) Çember düzeni
E) Kama düzeni

86. Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan malzemeye ne ad verilir?
A) Gaz süzgeci
B) Gaz maskesi
C) Kask
D) Koruyucu başlık
E) Gaz filtresi

87. Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz stand açmış bir grup için özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisinin öncelikli olarak yapılması uygun değildir?
A) Üniversite yönetiminin bilgilendirilmesi
B) Grubun faaliyetlerine son vermesi için ikaz edilmesi
C) Mevcut personel ile topluluğun tecrit edilerek takviye kuvvet talep edilmesi
D) Rektörün bilgisi ve onayı olmaksızın genel kolluk çağrılması
E) Kalabalık sayısı artmadan dağılımlarının sağlanması için müdahale edilmesi

88. Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?
A) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergah seçimi
B) Muhtemel tehlikenin varlığı
C) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
D) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
E) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak

89. Aşağıdakilerden hangisi, kişi korumada öncü istihbarat görevlisinin görevlerinden değildir?
A) Gerekli hallerde mahallin en büyük mülki amiri ve kolluk yetkilisi ile görüşerek güvenlik önlemleri ile ilgili koordinasyonu sağlar
B) Korunan kişinin gideceği güzergahtaki boğma noktalarını tespit eder
C) Bölgenin ve mevkiinin keşfini yapar
D) Korunan kişinin sağında ve bir adım arkasında yer alır
E) Görevle ilgili istihbari bilgilerle daha önce bölge ile ilgili yapılmış olan keşif raporlarını toplar ve plan yapar

90. “Koruma şekilleri, korunan kişinin .............................. göre belirlenmektedir.” Cümlesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Yaşına
B) Medeni durumuna
C) Çocuk sayısına
D) Tehdit seviyesine
E) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığa

91. Aşağıdakilerden hangisi, yaya koruma ve organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
A) Koruma organizasyonunda boşluk bırakılmamalıdır
B) 360 derecelik bir koruma sağlanmalıdır
C) Ekip ruhu önemlidir, başarısızlık ya da başarı ekibindir, kişisel hareketlerden kaçınılmalıdır
D) Kalabalık ve güvenliksiz bölgelerde koruma şekli daraltılmalıdır
E) Koruma elemanı silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir

92. Talepleri halinde korumaya alınacak şahıslar, aşağıdaki cevap şıklarının hangisinde sayılmamıştır?
A) İtirafçılar, tanık ve ihbarcılar
B) Terör odaklarının açık hedefi olanlar
C) Tehdit altında bulunan yabancı misyon temsilcileri ile diğer yabancı şahıslar
D) Can güvenliği tehdidi altında bulunmayan şahıslar
E) Korunması istihbari birimlerce talep olunan şahıslar

93. Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın (Eylemin) safhalarından değildir?
A) Buluşma
B) Keşif çalışması
C) Hedef seçimi
D) Saldırının planlanması
E) Kaçış planı

94. Konvoyun boyunun ve oluşumunun belirlenmesinde aşağıdakilerden hangi hususa dikkat edilmez?
A) Tehlike düzeyi
B) Kişisel saldırı olasılığı
C) Araçlar ve kabiliyeti
D) Yerel güvenlik desteği
E) Koruma görevlilerinin karakteri

95. Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?
A) Bombayı ilk gören kişinin yön belirterek arkadaşlarını uyarması
B) Saldırının aksi istikamete doğru uzaklaşmak ve en kısa sürede yere yatarak hedef küçültmek
C) Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
D) İkinci bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli ve uyanık olmak
E) Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye geçmek

96. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde asansör kullanılırken yapılmamalıdır?
A) Asansördeki herkes indirilmelidir
B) Asansör içerisinde kapı tarafında bulunulmalıdır
C) Asansör önceden mutlaka kontrol edilmelidir
D) Asansöre kapasitesinin üzerinde insan binmesi engellenmelidir
E) Asansörden önce koruma personeli inmelidir

97. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisinin yetkilerindendir?
A) Parmak izi ve fotoğraf alma
B) Gözaltına alma
C) Güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama
D) İfade alma
E) Delil inceleme

98. Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I) Genel kolluk, yasalar gereği bütün ülke genelinde görevli ve yetkilidir
II) Polis, görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde, hizmet branşı, yeri ve zamanına bakılmaksızın, bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, şüpheli ve suç delillerini tespit, muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmekle görevli ve yetkilidir
III) Genel Kolluk hem genel alanda hem de Özel Güvenliğin görev alanında yetkilidir
A) I
B) II
C) III
D) I ve II
E) I-II ve III

99. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik-genel kolluk ilişkileri bakımından yanlıştır?
A) Görev alanında işlenen bir suçu genel kolluğa en kısa sürede bildirmek
B) Görev alanında bir şuça karışan kişiyi genel kolluğa teslim etmek
C) Görev alanına bir şuç soruşturması için gelen sivil kıyafetli polise öncelikle polis kimliğini sormak
D) Görev alanına gelen genel kolluğun silahını emanete almak
E) Görev alanında suç önleyici davranışlar konusunda duyarlı olmak

100. Beşiktaş ilçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri kimdir?
A) Beşiktaş Kaymakamı
B) Beşiktaş Belediye Başkanı
C) Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü
D) Beşiktaş İlçe Jandarma Komutanı
E) Beşiktaş Ticaret Odası Başkanı

     SOSYAL MEDYALARIMIZ

   

  

 

   

TEMİZLİK & DANIŞMANLIK FİRMAMIZ

   
Üyelik Girişi
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam49
Toplam Ziyaret2807845