SINAV BİLGİLERİ
Takvim

60.SINAV SİLAH

1. Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?
A) Horoz
B) Sürgü
C) Namlu
D) Yiv
E) Set

2. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan tertibat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nişan alma tertibatı
B) Kovan atma tertibatı
C) Ateşleme tertibatı
D) Emniyet tertibatı
E) Fişek verme tertibatı

3. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır?
A) Gerdel
B) Namlu
C) Yiv
D) Set
E) Tetik

4. Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
A) Top yuvaları
B) Tetik
C) Namlu
D) Horoz
E) Şarjör

5. Namluya fişek sürülemiyor ise aşağıdakilerden hangisinden bahsedebiliriz?
A) Tırnak kırıktır
B) İğne kırıktır
C) Şarjör veya yayı arızalıdır
D) Kitleme dişleri kırıktır
E) Çıkarıcı kırıktır

6. Aşağıdakilerden hangisi temel atış tekniklerinden değildir?
A) Duruş
B) Nişan alma
C) Nefes kontrolü
D) Horozun düşürülmesi
E) Fişek yatağı kontrolü

7. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin parçalarından değildir?
A) Çekirdek
B) Fişek yatağı
C) Barut
D) Kovan
E) Kapsül

8. Yerine getiren yayın (icra yayı) görevi nedir?
A) Düzgün nişan alınmasını sağlar
B) Namluyu kilitleyerek emniyete alır
C) Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar
D) Tetik çekildiğinde horozun yavaş düşmesini sağlayarak zarar görmesini engeller
E) Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar

9. Ateşlenen mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir?
A) Namlu
B) Şarjör
C) Kovan
D) Gerdel
E) Sürgü

10. Mikrop ve virüslerin yayılması neticesi kullanıldığı bölgede toplu hastalık ve ölümlere kalıcı arızalara neden olan silahlara ne ad verilir?
A) Zehirleyici silahlar
B) Yakıcı silahlar
C) Bayıltıcı silahlar
D) Biyolojik silahlar
E) Göz yaşartıcı silahlar

11. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?
A) Parça tesirli olması
B) Sinir sistemini etkilemesi
C) Yakıcı olması
D) Boğucu olması
E) Göz yaşartıcı olması

12. Aşağıdakilerden hangisine silah ile girilebilir?
A) Akıl hastanelerine
B) Uçaklara
C) Cezaevlerine
D) Düğün salonlarına E) Mahkemelere

13. Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı kanun kapsamında silah olarak değerlendirilmez?
A) Tornavida
B) Kama
C) Topuz
D) Hançer
E) Şişli baston

14. Aşağıdakilerden hangisi niĢan hattını oluĢturan öğelerden biri değildir?
A) Göz
B) Namlu ucu
C) Gez
D) Hedef
E) Arpacık

15. Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düĢüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?
A) Yarı Otomatik
B) Tam Otomatik
C) Tek Hareketli
D) Çift Hareketli E) Toplu

16. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiĢtir?
I.Kapak takımını çıkart
II.Şarjörü çıkart
III.Yerine getiren yayı çıkart
IV.Namluyu çıkart
V.Tabancayı boşalt
A) V-IV-III-II-I
B) II-V-I-III-IV
C) V-III-IV-II-I
D) III-II-I-V-IV
E) I-II-III-IV-V

17. Boş kovan dıĢarı atılamıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İğne kırıktır
B) Şarjör iyi takılmamıştır
C) Tırnak veya tırnak yayı kırıktır
D) İğne yayı esnekliğini kaybetmiştir
E) Şarjör ağzı kenarları deforme olmuştur

18. Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından birisi değildir?
A) Tetiği aniden düşürme
B) İsnat boşluğunu almayı unutma
C) Tetiği ezerek düşürme
D) Düzensiz tetik düşürme
E) Silahın patlama sesinden etkilenme

19. Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
A) Hazne
B) Namlu
C) Sürgü
D) Horoz
E) Harbi

20. 6136 sayılı kanun kapsamında, bulundurma ve taşıma ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?
A) 3 yıl
B) 4 yıl
C) 2 yıl
D) 5 yıl
E) 1 yıl

21. İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Tabanca dolduruş yapamaz
B) Fişek ateşlenemez
C) Tabanca emniyete alınamaz
D) Horoz düşmez
E) Tetik çalışmaz

22. Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?
A) Yiv
B) Set
C) Rampa
D) Hazne
E) Rayyür

23. Aşağıdaki parçalardan hangisi ateşleme tertibatından değildir?
A) Horoz
B) İğne
C) Şarjör
D) Tetik
E) İğne yayı

24. Aşağıdakilerden hangisi silah temizliğinde gerekli malzemelerden değildir?
A) Harbi
B) Temizleyici yağ
C) Tel (yumuşak) fırça
D) Süngü
E) Temizlik bezi

25. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?
A) Horoz Emniyeti
B) Tırnak Emniyeti
C) Mandal Emniyeti
D) Kabze Emniyeti
E) Tetik Emniyeti

     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar13.583713.6381
Euro15.205315.2662
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam50
Toplam Ziyaret8947913