SINAV BİLGİLERİ
Takvim

84.SINAV SİLAH

1. Bir tabancanın tetiğini çektiğimizde horozu kurup düĢüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
A) Yarı otomatik
B) Tam otomatik
C) Tek hareketli
D) Çift hareketli
E) Makineli

2. Ağır ateşli silahlar birkaç kiĢinin yardımıyla veya başka vasıtaların yardımıyla kullanılabilen ve tahrip gücü yüksek olan silahlardır. Aşağıdakilerden hangisi ağır ateşli silah değildir?
A) Uzun namlulu silah
B) Obüs
C) Tank
D) Uçak Savar
E) Top

3. Aşağıdaki silahlardan hangisinde emniyet sistemi yoktur?
A) Mp-5 makineli tabanca
B) Cz-75 tabanca
C) Toplu tabanca
D) Kırıkkale tabanca
E) Yavuz 16 tabanca

4. Kovan atma boĢluğu hangi parça üzerinde bulunur?
A) Sürgü
B) Namlu
C) Fişek yatağı
D) Gövde
E) Hazne

5. Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?
A) Mandal emniyeti
B) Horoz emniyeti
C) Şarjör emniyeti
D) Namlu emniyeti
E) Kabza emniyeti

6. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateĢ almasına engel değildir?
A) İğnenin kırık olması
B) Tetiğin arızalı olması
C) Barutun yetersiz veya nemli olması
D) Kapsülün arızalı olması
E) Tırnağın kırık olması

7. Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası hangisidir?
A) Çekirdek
B) Kapsül
C) Kovan
D) Barut
E) Kovan dip tablası

8. Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz?
A) Gerdel
B) Şarjör yayı
C) Şarjör tüpü (gövdesi)
D) Şarjör kapağı ve kilidi
E) Emniyet ve ateş ayar mandalı

9. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fişek verme tertibatı
B) Namlu
C) Kovan atma tertibatı
D) Emniyet tertibatı
E) Ateşleme tertibatı

10. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınabilecek yerlerdendir?
A) Eğitim ve öğretim kurumlarında
B) Karayollarında
C) Hastanelerin psikiyatri bölümlerinde
D) Her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde
E) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde

11. Ateşli silahlarda namlu içerisindeki çıkıntılara ne ad verilir?
A) Yiv
B) Set
C) Çap
D) Hazne
E) Rayyür

12. Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Horozun darbe gücü
B) Çekirdeğin ağırlığı
C) Havanın yoğunluğu
D) Havanın ısısı
E) Rüzgâr

13. Aşağıdakilerden hangisi hareketli namluda bulunan parçalardan biri değildir?
A) Fişek rampası
B) Dirsekli kurs
C) Ateşleme iğnesi
D) Yiv
E) Set

14. Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel olan faktörlerden biri değildir?
A) Fişek yatağı kirli olabilir
B) İğne veya yayı kırık olabilir
C) Şarjör yerine oturmamış olabilir
D) Şarjör ağzının kenarları arızalı olabilir
E) Şarjör içindeki fişek çapı farklı olabilir

15. Tabancalarda tırnağın kırık veya tırnak yayının deforme olmasından kaynaklanan tutukluk sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Boş kovan fişek yatağından geri çekilemez
B) Tetik düşmez
C) Kapsül ateşlenmez
D) Silah otomatik olarak çalışır
E) Silah emniyete alınmaz

16. Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliği türlerinden değildir?
A) Günlük bakım
B) Haftalık bakım
C) Aylık bakım
D) Atış öncesi bakım
E) Atış sonrası bakım

17. “Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır” bu bağlamda genel emniyet kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tetiği çekmek istemedikçe asla parmağınızı tetik korkuluğunun içerisine koymayınız
B) Zarar vermek istemediğiniz bir nesneye asla silahı doğrultmayınız
C) Herkes kullandığı silahın çalışma sistemini bilmelidir
D) Silah sürekli dolu halde taşınır
E) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır

18. SökülmüĢ silahın takılma iĢleminde takip edilecek yol aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
B) Takma işlemenin genel kuralı yoktur
C) Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır
D) Önce şarjör takılır
E) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir

19. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun‟un ilgili maddesindeki “Silah bulundurma ve taşıma yetkisi” belirlemede usul nedir?
A) Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir
B) İl emniyet müdürlüğünce belirlenir
C) İl özel güvenlik komisyonunun kararı ve valinin onayıyla belirlenir
D) Bölge polis merkezince belirlenir
E) İlgili kurum, kuruluş tarafından belirlenir

20. MP-5 makineli tabanca da atış anında elimizin yanmasını önleyen parça hangisidir?
A) Kabza
B) Kovan atma boşluğu
C) Şarjör
D) El kundağı
E) Alev gizleyen

21. Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateĢleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?
A) Tetik - tetik manivelası - horoz – iğne
B) Horoz – iğne -tetik – tetik manivelası
C) Tetik manivelası -tetik – horoz – iğne
D) İğne -tetik – tetik manivelası – horoz
E) Tetik -iğne – tetik manivelası – horoz

22. Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?
A) Silahın temiz olması
B) İğnenin sağlam olması
C) Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi
D) Çalışmayı yapacak kişinin iyi bir atıcı olması
E) Namlu içinin tozlardan arındırılmış olması

23. Hatve nedir?
A) Namlu boyudur
B) Silah kapasitesidir
C) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur
D) Namlu içindeki girintilerdir
E) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir

24. Görevlerde kullanılan demirbaş silahların devir teslimlerinde silahta herhangi bir anormallik (çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılır?
A) Durum görmezlikten gelinir
B) Teslim eden arkadaşa nedeni sorulur
C) Göreve başlanmaz
D) Arkadaş zarar görmesin diye bir şey yapılmaz
E) Konu mutlaka devir teslim ve rapor defterine yazılır ve hemen üst sorumluya/yetkiliye bildirilir

25. Ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların taşınması ve bulundurulması hangi kanuna göre yapılmaktadır?
A) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
B) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
C) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
D) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
E) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

1D
2A
3C
4A
5D
6E
7B
8E
9E
10B
11B
12A
13C
14A
15B
16C
17D
18C
19C
20D
21A
22C
23C
24E
25D
     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.82938.8647
Euro10.329110.3705
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam51
Toplam Ziyaret8937262