SINAV BİLGİLERİ
Takvim

58.SINAV

1.     Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti, personelin göreve başladığı tarihten itibaren kaç gün içinde valiliğe verilir?
A)   5
B)   7
C)   10
D)   15
E)   20
 
2.     Kontrol noktasına gelen kişileri güvenlik cihazlarından geçmesini sağlayan ve girişte uyulması gereken kuralları bildiren personele ne denir?
A)   Yönlendirme personeli
B)   Koruma personeli
C)   Kontrol nokta amiri
D)   Devriye personeli
E)   Kontrol personeli
 
3.     Aşağıdaki yerlerin hangisinde özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkisi yoktur?
A)   Liman
B)   Hava meydanı
C)   İstasyon
D)   Toplantı
E)   Park
 
4.     Metal dedektörleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)   Metal dedektörlerinin ayarlanmasına kalibrasyon denir
B)   Elektromanyetik dalga göndererek metalden geri yansıyan dalgayı algılamak suretiyle metal cisimleri tespit ederler
C)   Kişilerin metal dedektörüne temas ederek kontrol edilmeleri statik elektrikle yüklenme nedeniyle cihazın yanlış alarm vermesine sebep olur
D)   Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı uyarı sinyali verirler
E)   Kişilerin üstlerindeki plastikten yapılmış ateşli silahların güvenilir bir metod ile aranmasını sağlar
 
5.     Aşağıdakilerden hangisi X-Ray kullanımı için doğru bir uygulama değildir?
A)   Kişilerin yanında taşıdıkları bavul
B)   Daha önceden tanıdığınız kargo kuryesinin getirdiği paket
C)   Kişilerin üzerinde bulunan kemer, cüzdan, el çantası
D)   İçinde 6 aylık bebek bulunan çocuk arabası
E)   Kişilerin taşıdığı sırt çantası
 
6.     Güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)   Eylemin çevreye veya güvenlik kuvvetlerine karşı tecavüze dönüşmediği müddetçe huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi sağlanır
B)   Farklı görüşteki grupların karşılaşmaları halinde müdahale edilmez, sadece uzaktan takip edilir
C)   Dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı topluluk korunup güvenliği sağlanır
D)   Topluluktan dışarıya karşı yapılabilecek saldırılar engellenir
E)   Provokatörler tarafından topluluğun amacından saptırılması engellenir
 
7.     Aşağıdakilerden hangisi ilgiye dayalı kalabalıklardan değildir?
A)   Sahnede dans edenler
B)   Stüdyoda koro halinde şarkı söyleyenler
C)   Bilet kuyruğunda bekleyenler
D)   Spor salonunda halk oyunları oynayanlar
E)   Mahalle sahasında basketbol oynayan çocuklar
 
8.     Aşağıdakilerden hangisi grup liderlerinin topluluğu etkileme ve yönlendirme için genel olarak en çok kullandıkları yöntemlerinden birisi değildir?
A)   Sunum yapma
B)   Zor kullanma
C)   Ödüllendirme
D)   İnandırma
E)   İkna etme

 
9.     Aşağıdakilerden hangisi özellikle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşünde önderlik yapan kişilerin genel özelliklerden birisi değildir?
A)   Etkileyici konuşma yeteneği
B)   Üstün fizik yapısı
C)   Cesaretli olması
D)   Kalabalıktakilerden daha yaşlı olmaları
E)   Katı tutumu
 
10. Devriye görevine çıkmadan önce amirler tarafından özel güvenlik görevlilerinin, görevle ilgili genel ve özel olarak bilgilendirilmeleri, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisine girer?
A)   Kişisel hazırlık
B)   Fiziksel hazırlık
C)   Zihinsel hazırlık
D)   Psikolojik hazırlık
E)   Sosyolojik hazırlık
 
11. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir?
A)   Jandarma Komutanı
B)   Emniyet Müdürü
C)   Belediye Başkanı
D)   Garnizon Komutanı
E)   Mülki İdare Amiri
 
12. ABC tozlarının içeriği aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Sodyum Klorür
B)   Potasyum Klorür
C)   Sodyum Karbonat
D)   Mono Amonyum Fosfat (MAP)
E)   Potasyum Karbonat
 
13. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?
A)   Köpük
B)   Kum
C)   Asetilen
D)   Kuru Kimyevi Toz
E)   Karbondioksit
 
14. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre görevli olduğu esnada bir özel güvenlik görevlisi hırsızlık yapan bir şüpheliyi yakaladığında aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A)   Şüpheliyi en kısa sürede tutanakla Genel Kolluğa teslim eder
B)   Şüpheliyi amirine teslim eder
C)   Gözaltına alır, kolluğa bilgi verir
D)   Çalınan malı sahibine teslim ederek şüpheliyi kolluğa teslim eder
E)   Şüpheli şahsın ifadesini alır
 
15. “Zor kullanma şartları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)   Kanunilik
B)   Keyfilik
C)   Zorunluluk
D)   Ölçülülük
E)   Kademelilik
 
16. Aşağıdaki müdahalelerden hangisi ilk yardımda temel yaşam desteği değildir?
A)   Hava yolunun açılması
B)   Kalp masajı
C)   Suni solunum
D)   Psikolojik yardım
E)   Dilin elle tutulup çekilmesi
 
17. Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Murat, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Murat’ın aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A)   Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur
B)   Gecikmeksizin polise haber verir,   polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder
C)   Silahı muhafaza altına alır, şahsı gönderir, polise haber vererek, tutanakla silahı teslim eder
D)   Şahsa silahla terminale girilmeyeceğini söyler ve silahını teslim alarak girmesini sağlar
E)   Silah ruhsatsız olduğundan, ruhsat alınması için emniyete başvurmasını ister
 
 
18. Müzeye gezmeye gelen ve üzerinde taşıma ruhsatlı silahı olan kişi kontrol noktasından silahı ile birlikte geçmek istemektedir. Kontrol noktasında görevli ÖGG Samet’in davranışı nasıl olmalıdır?
A)   Kişiyi içeri alamaz
B)   Kişiyi silahı ile birlikte içeri alır
C)   Talimatlara göre hareket eder
D)   Müze müdürünün kararına göre hareket eder
E)   Silahı emanete alıp kişiyi içeri alır
 
19. Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
A)   İdare Mahkemesine
B)   Polise
C)   İşçi Sendikasına
D)   İş Mahkemesine
E)   İşveren Sendikasına
 
 
20.   
I- Sakin olun çevredekilere haber verin
II- Önce yangını söndürmeye çalışın sonra itfaiyeye haber verin
III- Acil çıkış yönlendirmelerine uyarak binayı tahliye edin
IV- Camlardan ve balkondan çıkarak yardım isteyin
 
Yukarıda yangın anında yapılması gereken davranışlar verilmiştir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru davranış şekilleri bulunmaktadır?
A)   I, II, III
B)   I, II
C)   I, III
D)   I, IV
E)   I, II, III, IV
 
21. Koruma amirinin araçlı koruma düzenlerinde oturduğu yer neresi olmalıdır?
A)   Makam aracının ön sağ koltuğu
B)   Takip aracının ön sağ koltuğu
C)   Takip aracının arka sol koltuğu
D)   Takip aracının ön sol koltuğu
E)   Makam aracının arka sağ koltuğu
 
22. Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini kesinlikle yapmamalıdır?
A)      Ortam havalandırılır
B)      LPG ise taban kısmından süpürülerek gaz tahliye edilir
C)      Doğalgaz ise tavan kısmından süpürülerek tahliye edilir
D)      Yanan lambalar, elektrikli cihazlar derhal kapatılmalıdır
E)      Gaz vanalarını kapatmalıdır
 
23. Özel güvenlik görevlisi Kubilay, bir patlama sonrası meydana gelen yangından sonra bir yaralıyı kurtarır. İlk yardım işlemleriyle ilgili hangi şık doğrudur?
A)   Yanık üzerine yanık merhemi sürer
B)   Su toplamış yerleri patlatır       
C)   Kişi hala yanıyorsa üzerini bir battaniye ile kapatıp yuvarlanmasını sağlar
D)   Yanık bölgelerine (parmaklar, vb.) birlikte bandaj yapar
E)   Yanmış alandaki derileri kaldırır
 
24. Aşağıdakilerden hangisi, talebine bakılmaksızın koruma altına alınacak şahıslardan değildir?
A)   Cumhurbaşkanı
B)   İçişleri bakanı
C)   Milletvekilleri
D)   Milli Eğitim Bakanı
E)   TBMM Başkanı
 
25. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma görevinin aşamalarından biri değildir?
A)   Daima bir tehlike vardır. Suikast veya saldırının ne zaman yapılacağını önceden bilmek mümkün değildir
B)   Muhtemel tehlikelerden zarar görmeden önemli kişinin gidebileceği bir yol seçimi yapmak gereklidir
C)   Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi tanımak ve araştırmak şarttır
D)   Yakın koruma hizmetlerinde başarı, öncelikle görevlendirilen personelin sayısına bağlıdır
E)   Saldırı veya tehlikeyi uygun usul ile bertaraf etmek gereklidir. Korunan kişiye yumurta atılıyorsa hemen silah çekilmemelidir
 
26. Aşağıdakilerden hangisi gidilecek güzergâhlarda hassas noktalardan sayılmaz?
A)   Hastaneler
B)   Yerleşik binalar
C)   Köprüler
D)   Tüneller
E)   Trafik lambaları
 
27. Hakim yerlere yerleştirilmiş keskin nişancılar hangi koruma çemberinde bulunur?
A)   İç çember
B)   Orta çember
C)   Dış çember
D)   Ara çember
E)   Kenar çember
 
28. Belirli güzergâhlara bağlı kalınarak yürütülen devriye yöntemine ne denilir?
A)   Planlı devriye
B)   Dairesel devriye
C)   Motorize devriye
D)   Geri dönüşlü devriye
E)   Olağan devriye
 
29. Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
A)   Affa uğramış olsa bile sahtecilik, güveni kötüye kullanma suçlarından mahkûm olmamak
B)   Taksirle yaralama suçundan 1 yıl veya daha fazla ceza almamış olmak
C)   Özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak
D)   Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak
E)   Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
 
30. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Komisyonu üyesi değildir?
A)   İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
B)   Belediye temsilcisi
C)   İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
D)   Sanayi ve Ticaret Odası temsilcisi
E)   Vali Yardımcısı
 
31. Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Belediye Başkanı
B)   İl Emniyet Müdürü
C)   İl Jandarma Komutanı
D)   Mülki İdare Amiri
E)   Milletvekili
 
32. Özel güvenlik sorumlusunun atanabilmesi için özel güvenlik izni verilen yerde en az kaç özel güvenlik görevlisi görev yapmalıdır?
A)   10
B)   15
C)   20
D)   25
E)   30
 
33. 5188 sayılı Kanun’un 7. maddesi (e) bendi özel güvenlik görevlilerine; yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme yetkisi vermektedir. Bu yetkiyle özel güvenlik görevlilerine hangi görev verilmiştir?
A)   Adli
B)   İdari
C)   Koruyucu
D)   Önleyici
E)   Yardım
 
34. Yabancı kişilerin Türkiye’de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?
A)   Mülkilik
B)   Şahsilik
C)   Mütekabiliyet
D)   Evrensellik
E)   Koruma
 
35. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?
A)   Silah kullanma
B)   Bedeni kuvvet kullanma
C)   Göz yaşartıcı gaz kullanma
D)   Polis köpeklerini kullanma
E)   Basınçlı su kullanma
 
 
36.
I- Kartlı geçiş sistemi
II-X-ray cihazı
III-Metal dedektörü
 
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli kişilerin giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir?
A)   Yalnız I
B)   Yalnız II
C)   Yalnız III
D)   I ve III
E)   I, II ve III
 
37. Bak-Dinle-Hisset sırasında solunum en fazla kaç saniye dinlenmelidir?
A)   2 saniye
B)   5 saniye         
C)   10 saniye
D)   20 saniye
E)   8 saniye
 
38. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının öncelikli amaçlarından değildir?
A)   Ortam güvenliğini sağlamak
B)   Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
C)   Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini desteklemek
D)   Hastaya gerekli medikal tedaviyi yapmak
E)   Hasta / yaralının durumunun kötüye gitmemesi için gereken önlemleri almak
 
39. Aşağıdakilerden hangisi eroin maddesinin vücuttaki etkilerinden değildir?
A)   Göz bebeklerinin büyümesi
B)   Ayakta durmakta zorluk çekilmesi
C)   Vücut ısısının düşmesi
D)   İletişim kurma zorluklarının yaşanması
E)   Nabız yavaşlaması ve kan basıncında düşme
 
40.  Bir işi yapmak için içimizdeki duyduğumuz güçlü isteğe ne ad verilir?
A)   Motivasyon
B)   Sempati
C)   Dürtü
D)   Empati
E)   İçgüdü
 
41. Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?
A)   Empati, iletişime girdiğimiz insana saygı duymaktır
B)   Empati, iletişime girdiğimiz insanın kişiliğini benimsemektir
C)   Empati, iletişime girdiğimiz kişiyi anlamaya çalışmak ve onun yerine kendimizi koymaktır
D)   Empati, iletişime girdiğimiz insana sevgi duymaktır
E)   Empati, iletişime girdiğimiz insanın sempatik özelliklerini görmektir
 
42. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
A)   Soru sorma
B)   Hemen sonuç çıkarma
C)   Not alma
D)   Göz teması kurma
E)   Dinlediğimizi belli etme
 
43. Aşağıdakilerden hangisi uzaktan yapılan saldırılar ve kullanılan silahlarla ilgili doğru bir ifade değildir?
A)   Hedef bedenen ulaşılamayacak bir mesafededir. 5–10 metreden daha uzaktadırlar. Uzaklık başarısızlığa neden olabilir
B)   Saldırının nedeni sadece terör amacına yöneliktir
C)   Saldırıda tabanca, çoğu zaman tüfek kullanılır. Roketatarlar hatta füzeler de kullanılmaktadır
D)   Saldırıda başarılı olmak için özel eğitim gerekir. Çoğu kez özel yeteneklere ihtiyaç vardır
E)   İyi bir nişancı ve iyi bir silah gereklidir.
 
44. Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir?
A)   İşyeri koruma
B)   Konut koruma
C)   Yakın koruma
D)   Beden sağlığını koruma
E)   Özel koruma
 
45. Çoklu yakın koruma organizasyonlarında görevli sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
A)   Kullandığı aracın yakıtını belli seviyenin altına düşmemesine dikkat etmelidir
B)   Eğer silah taşıyorsa, silahını koltuk altı kılıfı takarak taşımalıdır
C)   Telsizi sürekli açık olmalı ve dinlemelidir
D)   Koruma amirinin talimatlarına harfiyen uymalıdır
E)   VIP (Önemli kişi) araçtan inmeden araçtan inmeli ve saygısını göstermelidir
 
46. Özel güvenlik görevlisi genel kolluğun görev alanına giren bir olayla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
A)   Suçüstü hükümleri çerçevesinde geciktirmeksizin olaya el koyar ve suçun devamını engeller
B)   Genel kolluğa haber verir
C)   Genel kolluk gelinceye kadar sanık veya sanıkları, olay yerini ve delilleri korur, muhafaza altına alır
D)   Genel kolluk gelene kadar şüpheli ve tanıkların ifadesini alır ve olayın soruşturmasını yapar
E)   Genel kolluk olaya el koyduktan sonra sanık veya sanıkları, olay yerini, delilleri ve muhafaza altına aldıklarını teslim eder
 
47. Empati ile Sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Empatide duygular önemli değildir
B)   Sempatide düşünceler önemlidir
C)   Empatide kişiyle beraber acı çeker ya da seviniriz
D)   Empatide anlamak, sempatide ise hak vermek ön plandadır
E)   Aralarında hiçbir fark yoktur
 
48. Aşağıdakilerden hangisi adli aramaya örnektir?
A)   Hava meydanlarında yapılan arama   
B)   Toplantılarda yapılan arama  
C)   Terminal girişinde yapılan arama  
D)   Cenaze törenlerinde yapılan arama
E)   Hâkim kararı ile ofiste yapılan arama 
 
49. Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve zorlamalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk hali aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A)   İletişim
B)   Empati
C)   Stres
D)   Gürültü
E)   Motivasyon
 
50. Temel eğitimini başarıyla tamamlayan özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları hangi makamca verilir?
A)   Emniyet Genel Müdürlüğü
B)   Genel Kurmay Başkanlığı
C)   Özel Güvenlik Daire Başkanlığı
D)   Jandarma
E)   Valilik
 
51. Savunma şirketinde silahlı görev yapan özel güvenlik görevlisi hangi hallerde silahını evinde muhafaza edebilir?
A)   Acil ve zorunlu hallerde
B)   Mülki amirin izniyle
C)   Evinde bulunduramaz
D)   Polisin onayı ile
E)   5188 sayılı Kanun’un verdiği yetkiyle
 
52. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5188 sayılı Kanun’a uygun bir ifade değildir?
A)   Özel güvenlik görevlileri ruhsatlı silahları ile konserde görev yapabilirler
B)   Para ve değerli eşya nakli gibi güzergâh ifade eden durumlarda güzergâh boyu, görev alanı sayılır                                                        
C)   Görev alanı, zorunlu hallerde Komisyon kararıyla genişletilebilir
D)   Kişi korumasında çalışan özel güvenlik görevlilerinin görev alanı; koruduğu kişi ile birlikte olduğunda ülke genelidir
E)   Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar 
 
53. Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından hava meydanlarında yapılan aramaya ne denir?
A)   Adli arama
B)   Önleme araması
C)   Üst araması
D)   İdari arama
E)   İş yeri araması
 
54. Olay devam ederken eylemi gerçekleştiren şahıs/şahısların yakalanmasında düzenlenen tutanak hangisidir?
A)   Yakalama tutanağı
B)   Olay tespit tutanağı
C)   Arama tutanağı
D)   Suçüstü tutanağı
E)   Teslim tesellüm tutanağı
 
55. Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel şartlarından biridir?
A)   Yüksek sesle konuşmak
B)   İletişimin amacını bilmek
C)   İletişimi kısa tutmak 
D)   Kapalı ortamlarda iletişim kurmak
E)   Otoritenin gücünü kullanmak
 
56. İnsanlar, kurumlar, nesneler, olaylar vb. hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan peşin olarak verilmiş kararlara ne denir?
A)   Empati
B)   Tutum
C)   Saygı
D)   Bilgisizlik
E)   Önyargı
 
57. Belirlenen bir hedefe ve amaca ulaşabilmek için önceden belirlenmiş plân, yol, usûl ve yöntemlere ne denir?
A)   Davranış
B)   Strateji
C)   Yöntem
D)   Taktik
E)   Eylem
 
58. Şehrin herhangi bir yerinde meydana gelen yasal olmayan bir toplumsal olayı başlatan ve sürdüren topluluklar hedeflerine ulaşmak ve daha etkili olabilmek için kendilerini engellemeye çalışan güvenlik kuvvetlerine karşı hangi taktikleri uygulamazlar?
A)   Dikkatleri başka noktaya çekme
B)   Bayrak ve flama açarak marş söyleme
C)   Güvenlik kuvvetlerini kuşatma
D)   Dağılıyor gözükerek tekrar toplanma
E)   Sorumlu güvenlik amiriyle diyaloga geçme
 
 
59. Büyük grupları küçük gruplara bölmek, yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri ve suçluları yakalamak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Hat düzeni    
B)   Çember düzeni
C)   Kama düzeni
D)   Yakın koruma düzeni
E)   Bariyer düzeni
 
60. Kaza geçirmiş ve araç içinde olan bir yaralıyı eğer bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden çıkarmak için kullanılan taşıma tekniği hangisidir?
A)   Rentek manevrası
B)   Ayaklarından tutarak sürükleme
C)   Heimlich manevrası
D)   Altın beşik
E)   İtfaiyeci yöntemi ile taşıma
 
61. “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır.
A)   Empati
B)   Öğrenme
C)   Enformasyon
D)   Yaşantı
E)   Beden dili
 
62. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delillerdendir?
A)   Boya
B)   Lif
C)   Para
D)   Kıl
E)   İlaç
 
 
63. Adli makamlarca konusunda uzman personele hazırlatılan teknik raporlardır. Tanımı yapılan rapor çeşidi hangisidir?
A)   Olay raporu
B)   Takip raporu
C)   Araştırma raporu
D)   Gözlem raporu
E)   Bilirkişi raporu
 
64. 5188 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesinde “ceza uygulaması” ile ilgili hangi ifade doğrudur?
A)   Özel güvenlik görevlilerine karşı suç işleyenler kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılabilmesi için suçun terör kapsamında olması gerekir      
B)   Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler ağır cezada yargılanır 
C)   Özel güvenlik görevlileri bir suç işlemeleri halinde kendilerine avukat tutulması zorunludur
D)   Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır
E)   Özel güvenlik görevlisinin işlediği suç çalıştığı yerde ise verilecek ceza yarı oranında artırılır
 
65. Kontrol noktasında görevli ÖGG Dursun ile Abidin’in kullanamayacağı yetki hangisidir?
A)   Zor kullanma
B)   Emanete alma
C)   Gözaltına alma
D)   Yakalama
E)   Arama (güvenlik cihazından geçirme)
 
66. Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanarak kaldırılmasına ne denir?
A)   Muhafaza altına alma
B)   Zor kullanma
C)   El koyma
D)   Arama
E)   Gözaltına alma
 
67. Görevli oldukları fabrikada devriye görevini yerine getiren ÖGG Selim ile Yasin’in hangi davranışı yanlıştır?
A)   Fabrikanın hassas bölgelerini kontrol etme
B)   Şüpheli şahısları izleme
C)   Çevreyle iyi iletişim içinde olma
D)   Trafiği tanzim etme
E)   Ayrı güzergâh kullanmaları
 
68. Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden birisi değildir?
A)      Kimyasal tehlike
B)      Patlama tehlikesi
C)      Su tehlikesi
D)      Çökme tehlikesi
E)      Yüksek sıcaklık tehlikesi
 
69. Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Jandarma Komutanlığı
B)   İl Emniyet Müdürlüğü
C)   Büyükşehir Belediye Başkanlığı
D)   Ticaret ve Sanayi Odası
E)   Özel Güvenlik Komisyonu
 
70. Özel güvenlik şirketlerine faaliyet izni vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
A)   İçişleri Bakanlığı
B)   Türkiye Odalar Borsalar Birliği
C)   Sanayi ve Ticaret Odası
D)   Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
E)   Özel Güvenlik Daire Başkanlığı
 
71. İletişimde “Sen Dili”ni kullanmak neden sakıncalıdır?
A)   Sorumlulukları artırdığı için
B)   Suçlayıcılık içerdiği için
C)   Özgüveni artırdığı için
D)   Ekip ruhunu güçlendirdiği için
E)   Dayanışmayı artırdığı için
 
 
72. 5188 sayılı Kanun’da yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hâle gelen özel güvenlik görevlilerine veya hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisinin kanunî mirasçılarına tazminat ne şekilde ödenir?
A)   Silahlı görev yapanlar alabilir
B)   Soruşturma bitmeden ödenmez
C)   Tüketici Hakem Heyetine gidilir
D)   Bilirkişi karar verir
E)   İş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir
 
 
73. Alışveriş merkezinde devriye görevlisi ÖGG Metin ile Kerem’in kullanamayacağı yetki aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma
B)   İmdat istenmesi halinde görev alanındaki işyerine girme
C)   Görev alanı içinde şüpheli paket gördüğünde çevre emniyetini alarak genel kolluğa haber verme
D)   Haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama
E)   Şüpheli şahısların kimlik tespitini yapma
 
74. Özel güvenlik görevlileri hangi durumlarda 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da belirtilen yetkilerini kullanamazlar?
A)   Görev süresi içerisinde
B)   Özel güvenlik kimlik kartının yakasında takılı olmadığında
C)   Görev alanında
D)   Kişi koruma esnasında
E)   Geçici özel güvenlik izni verilen yerlerde
 
75.      Adli makamlarca çıkarılan yakalama kararı kişinin hangi hakkını kısıtlar?
A)   Özgürlük ve güvenlik hakkı
B)   Mülkiyet hakkı
C)   Yaşama hakkı
D)   Konut dokunulmazlığı hakkı
E)   Özel hayatın gizliliği hakkı
 
76. “Seçici dinleme” nedir?
A)   Kişiler arasında seçim yapmayı kolaylaştıran dinleme türüdür
B)   Konuşma yapacak kişilerin önceden seçilmesini gerektiren iletişim tekniğidir
C)   Sözlü iletişimde sıklıkla kullanılan ikna yöntemlerinden biridir
D)   İletişim esnasında sorular sorulmasını gerektiren dinleme türüdür
E)   Sadece ilgi duyulan hususlara odaklanarak yapılan dinleme türüdür

77. Grupla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)   Grup üyeleri tek başlarına iken bazı duygularını frenleyip bilinçaltına atabilirler
B)   Grup halinde iken duygular bilinç üstüne çıkar ve sorumluluk duyguları genellikle kaybolur
C)   Kişinin grup içinde iken sorumluluk duygusunun azalması ve çoğunluğun gücü arkasına sığınması, istenmedik davranışlarda bulunmasına sebebiyet verir
D)   Grupta duygusallık hakim olduğu için, bir hareket yapılacağında çoğu zaman hareketin neden, nasıl ve kime karşı yapılacağı tartışılmaz
E)   Grup hareketleri genellikle üyelerinin bireysel istek, beceri ve tutumlarına göre belirlenir
 
78. İletişim esnasında alıcının bir mesajı anlamaya çalışarak dinlemesine ne denir?
A)   Aktif dinleme
B)   Görünüşte dinleme
C)   Yüzeysel dinleme
D)   Kişisel dinleme
E)   Tuzak kurucu dinleme
 
79. Karşıdaki kişiyi dinliyormuş gibi görünüp başka şeyleri düşünmek nasıl bir dinleme türüdür?
A)   Görünüşte dinleme
B)   Seçerek dinleme
C)   Denetçi dinleme
D)   Savunucu dinleme
E)   Nezaketen dinleme
 
80. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklı uyuşturuculardandır?
A)   Sedatifler
B)   Extacy
C)   Solventler
D)   Amfetaminler
E)   Afyon
 
81. İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)   Kurtarma, Bildirme, Tedavi
B)   Koruma, Kurtarma, Tedavi
C)   Bildirme, Tedavi, Koruma
D)   Koruma, Bildirme, Kurtarma
E)   Koruma, Bildirme, Önleme
 
82. Saldırı esnasında VIP (önemli kişi) kişi ile ilgili yapılacak ilk iş ne olmalıdır?
A)   Korunan kişi saldırının ters istikametine kaçırılmalıdır
B)   Karşılık verilmeli kaçılmamalıdır
C)   Saldırının üzerine gidilmeli
D)   Kalabalık içine gidilmeli
E)   Saldırının geçmesi beklenmeli
 
83. Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde yaralama şüphelisini hangi makama teslim eder?
A)   Mülki İdare Amirliklerine
B)   İşverene
C)   Cumhuriyet Başsavcılıklarına
D)   Yetkili Genel Kolluk Birimine
E)   Özel Güvenlik Amirine
 
84. Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşmalarında dikkat edilecek hususlardan biridir?
A)   Konuşmalarda isim ve rütbe kullanılmalıdır
B)   Mesajlar uzun olmalıdır
C)   Konuşmalarda çağrı, karşı tarafın kod numarası verilerek yapılır
D)   Telsizin sesi fazla açılmalıdır
E)   Gizli konuşmalar telsizle yapılabilir
 
85. İlkyardım nedir?
A)   Yardım çağırmaktır
B)   Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir
C)   Hastanedeki hekimler tarafından yapılan ilk müdahaledir
D)   Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir
E)   Ambulansta yapılan müdahaledir

86. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde insanın değişmeyen özelliklerinden biri değildir?
A)   Yanık izi
B)   Öfke durumu
C)   Kekemelik
D)   Dilsizlik
E)   Ten rengi
 
87.     
          I.     ÖGG’nin genel kolluk ile birlikte görev yapıyor olması gerekir
        II.     Kimlik sorma uygulamasının kamu kolluğunca başlatılmış olması gerekir
     III.     Kamu kolluğunun talebi olmalı
      IV.     ÖGG’nin görev yaptığı şirketin sahibinin emri olmalı
        V.     ÖGG’nin görev alanında olmalı
      VI.     ÖGG istediği zaman kimlik sorabilir
 
ÖGG’nin kamuya mahsus açık alanlarda kuvvetli suç şüphesi bulunmadıkça kimlik sorma yetkisini kullanmamalıdır. Kamuya ait açık alanlarda kimlik sorabilmesi için yukarıdaki şartlardan hangilerinin oluşması gerekir?
A)   I-II-III-IV
B)   II-III-IV-V
C)   I-II-III-V
D)   III-IV-V-VI
E)   I-IV-V-VI
 
88. Kameraların gece karanlık ortamlarda sağlıklı bir şekilde görüntü alabilmesi için aşağıdaki aparatlardan hangisi kullanılır?
A)   Hareket sensörü
B)   El feneri
C)   İnfrared aydınlatma cihazı
D)   Floresan lamba
E)   Nvr kayıt cihazı
 
89. Kimyasal reaksiyon alanından ısı alınması ve çekilmesi, söndürme etkisi özelliklerinden hangisidir?
A)   Boğma
B)   Soğutma
C)   Engelleme
D)   Yakıtı giderme
E)   Akışından kesme
 
90. Kırık tespitinde doğru uygulama hangisidir?
A)   Kırık bölge normal şekline getirilmelidir
B)   Açık kırık varsa görünen kemik parçaları temizlenmelidir
C)   Yara varsa üzeri kapatılmamalıdır
D)   Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır
E)   Kırıklar tespit edilmeden hastaneye götürülmelidir
 
 
91. Güvenpark’ta meydana gelen yasadışı eylem sonrasında güvenlik görevlisi Tarkan ve arkadaşları bir şüpheliye kelepçe takarken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
A)   Tarkan kelepçe takacağı kişinin arkasında bulunmalı ve hareketlerini kontrol altında tutmalıdır
B)   Kelepçe takıldıktan sonra yerine oturup oturmadığı kontrol edilmelidir
C)   Diğer görevlilerin kelepçe takan Tarkan’ın emniyetini sağlamasına gerek yoktur
D)   Şahsın el, kol ve ayak hareketleri yapması gibi davranışları önlenmelidir
E)   Şahsın silahlı olup olmadığına dikkat edilmelidir
 
92. Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A)   İl Valilikleri
B)   İçişleri Bakanlığı
C)   Belediye Başkanlığı
D)   Cumhuriyet Başsavcılığı
E)   Sanayi ve Ticaret Odası
 
93. Birden fazla kamerayı elle veya otomatik olarak ekranda görmemizi sağlar. Kelime anlamı olarak seçici, değiştirici demektir.
      Yukarıdaki tanım kapalı devre televizyon sistemi (CCTV) Sistemine ait hangi ekipmanı anlatmaktadır?
A)   Monitör
B)   Switcher
C)   Pan-Tilt motor
D)   Bullet kamera
E)   Lens
 
94. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi söndürme maddesi olarak kullanılan suyun avantajlarından biri değildir?
A)      Ahşap, kağıt, tekstil yangınlarında etkili bir söndürücüdür
B)      Zehirleyici etkisi olmayan; kimyasal olarak nötr bir maddedir
C)      Potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum vb. kimyasallarla suyun teması hidrojen oluşmasına, dolayısıyla patlamalara neden olur
D)      Su, yangın söndürme maddelerinin en ucuzudur
E)      Her yerden kolaylıkla temin edilebilir
 
95. Görev yerinde, işlenen bir suçun failini yakalayan ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisi hangi görevi ifa etmiştir?
A)   İdari görev
B)   Kişisel görev
C)   Kurumsal görev
D)   Önleyici görev
E)   Adli görev

96. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?
A)   Sınıflandırılabilir
B)   Değişmez
C)   Benzetilebilir
D)   Arşivlenebilir
E)   Karşılaştırılabilir

97. Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplumsal olayları başlatma usullerinden birisi değildir?
A)   Yaygın propaganda yapmak
B)   Heyecanı artırmak
C)   Önceden Mülki Amirliğe bildirim yapmak
D)   Eyleme geçmek
E)   Etkili konuşma yapmak

98. Hangisi delillerin özelliklerinden biri değildir?
A)   Kanuna aykırı olmamalı
B)   Olayla ilişkili olmalı
C)   Suçun unsurlarından biri olmalı
D)   Soyut nesnelerden oluşmalı
E)   Olay içinde yer almalı

99. Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylara ne denir?
A)      Tsunami
B)      Deprem
C)      Afet
D)      Tehlike
E)      Sel

100.Trafik kazası geçirmiş bir kimsenin hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?
A)   Dil dışarı çekilir
B)   Dil üst dudağa çengelli iğne ile iğnelenir
C)   Baş-çene pozisyonu sağlanır
D)   Hastaya koma pozisyonu verilir
E)   Baş yana çevrilir

1D26A51C76E
2A27C52A77E
3E28A53B78A
4E29B54D79A
5D30B55B80E
6B31D56E81D
7C32B57D82A
8A33E58E83D
9D34C59C84C
10C35A60A85D
11E36A61E86B
12D37C62D87C
13C38D63E88C
14A39A64D89B
15B40A65C90D
16D41C66C91C
17B42B67D92A
18B43B68C93B
19A44D69E94C
20C45E70A95E
21A46D71B96C
22D47D72E97C
23C48E73E98D
24C49C74B99C
25D50E75A100C

 

     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.82938.8647
Euro10.329110.3705
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam52
Toplam Ziyaret8937263