SINAV BİLGİLERİ
Takvim

82.SINAV

1.     Özel Güvenlik Görevlisi ile ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?
A)      Polis Vazife Salahiyet Kanunu’na göre çalışan kişilerdir.
B)      İş Kanunu kapsamında silahlı ve silahsız olarak istihdam edilen kişilerdir.
C)      5188 sayılı Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla silahlı veya silahsız istihdam edilen kişilerdir.
D)      5188 sayılı Kanun kapsamında işverenin verdiği tüm işleri yapmak için istihdam edilen kişilerdir.
E)      Kolluk birimlerine yardımcı olması amacıyla kurulmuş özel güvenlik görevlileridir.
 
2.     Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Üniformasız görev yapmaları için hangi makamdan izin / karar alınmalıdır?
A)      İçişleri Bakanlığı
B)      İl Özel Güvenlik Komisyonu
C)      Sanayi ve Ticaret Odası
D)      Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
E)      Özel Güvenlik Daire Başkanlığı
 
3.     Bir kamu kurumundan hizmet almak için gelen vatandaşı duyarlı kapıdan geçiren, bu kişilerin üstlerini detektörle arayan ve eşyaları X-Ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçiren kişiye ne ad verilir?
A)      Danışma yönlendirme memuru
B)      Kamu çalışanı
C)      Genel kolluk
D)      Özel yetkili güvenlik
E)      Özel güvenlik görevlisi
 
4.     Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile ………….denir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Kimyasal delil
B)      Fiziksel delil
C)      Biyolojik delil
D)      İz delili
E)      Parmak İzi
 
5.     “Hukuka aykırı arama …………. ve ele geçirilenler ……….” cümlesindeki boşluklara hangisi gelmelidir?
A)      Geçerlidir-delil olur
B)      Tekrarlanır-hayır kurumuna verilir
C)      Suçtur-mahkemede kullanılmaz
D)      Hakim onayına sunulur-delil olur
E)      Adli aramadır-delildir
 
6.     İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?
A)      Kişinin dokunulmazlığını
B)      Kişi hürriyeti ve güvenliğini
C)      Hak arama hürriyeti
D)      Konut hakkı
E)      Özel hayatın gizliliği
 
7.     Devriye görevlileri en az kaç görevliden oluşmalıdır?
A)   3
B)   4
C)   5
D)   2
E)   6
 
8.     Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde yakaladığı suç şüphelisini ve suçu kime bildirir ve teslim eder?
A)      Teslim etmez olayı inceler ve gerekirse güvenlik sorumlusuna bildirir
B)      Şüpheliyi adli makama teslim eder
C)      Cumhuriyet Başsavcılıklarına
D)      Yetkili genel kolluk birimine
E)      Özel güvenlik görevlisinin bu anlamda görevi bulunmamaktadır, şüpheliye karışmaz
 
9.     Özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığınız veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiğiniz durumda hangi yaptırımla karşılaşırsınız?
A)      ÖGG kimlik kartı iptal edilir
B)      Yeniden güvenlik soruşturması yapılır
C)      Para cezası verilir
D)      İş akdi feshedilir
E)      Hakkında adli işlem yapılır
 
10. Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine aşağıdaki hangi işlem yapılır?
A)      İşlem yapılmaz
B)      Özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir.  Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar
C)      Yeniden eğitime tabi tutulurlar
D)      İş Kanunu’na göre işlemi işveren yapmalıdır
E)      Güvenlik sorumlularına idari işlem yapılamaz
 
11. Havalimanında görevli özel güvenlik görevlisi genel kolluk gözetim ve denetimi olmadan aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
A)      Zor kullanma
B)      Kimlik sorma
C)      Elle üst ve eşya arama
D)      Emanete alma
E)      Yakalama
 
12. Aşağıdakilerden hangisi alış veriş merkezinde görevli özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?
A)      Gözaltına alma
B)      Kimlik sorma
C)      İfade alma
D)      Olay yeri inceleme
E)      Soruşturma yapma
 
13. Silahlı görev yapan bir özel güvenlik personeli hangi hallerde silahını evinde muhafaza edebilir?
A)      5188 sayılı Kanun’un verdiği yetkiyle
B)      Mülki amirin izniyle
C)      Evinde bulunduramaz
D)      Genel kolluğun onayı ile
E)      Acil ve zorunlu hallerde
 
14. Enerji kesintisi yaşanması ihtimaline karşı elektrikli sistemlerin çalışmasını sürdürebilmesi için aşağıdaki cihaz veya sistemlerden hangisinin kullanılması gerekmektedir?
A)      Jeneratör
B)      Aydınlatma sistemi
C)      Projektörler
D)      Kompanzasyon
E)      Voltaj regülatörü
 
15. Aşağıdakilerden hangisi yangın algılama sistemine ait cihazlardan biri değildir?
A)      Duman dedektörü
B)      Metal dedektörü
C)      Gaz dedektörü
D)      Isı dedektörü
E)      Alev dedektörü
 
16. Gizlilik arz eden belgelerin muhafaza edildiği mahallere erişimin kontrol altına alınabilmesi için aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılmalıdır?
A)      Plaka tanıma sistemi
B)      Kapalı devre TV sistemi (CCTV)
C)      Alarm Sistemi
D)      PIR dedektörü
E)      Biometrik sistem
 
17. X ışının geçemediği maddeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)      Kurşun/Kâğıt
B)      Kurşun/Kristal
C)      Kristal/Demir
D)      Kurşun/Bakır
E)      Kristal/Gümüş
 
18. X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Girişlerde kontrol nedeniyle olabilecek yığılma ve gecikmeleri önlemek
B)      Bagajları hızlı bir şekilde kontrol etmek
C)      Bagaj ve el çantasında bulunan yasa dışı cisimleri bulmak
D)      Suç unsuru cisimlerin güvenli alana sokulması girişimlerinde caydırıcılık sağlamak
E)      Hepsi
 
19. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?
A)      Hırsız alarm sistemi
B)      Havalandırma ve iklimlendirme sistemi
C)      Kapalı devre TV sistemi
D)      Dış mekan kızılötesi algılama sistemi
E)      Yer altı fiber optik algılama sistemi
 
 
20. Terk edilmiş   eşyayı emanete alan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?
A)      Adli
B)      Koruyucu
C)      Önleyici
D)      Yargısal
E)      Yardım
 
21.    Konusu suç teşkil eden emirle karşılaşan güvenlik görevlisinin yapacağı hareket hangi şıkta doğru olarak belirtilmiştir?
A)      Hiçbir surette emri yerine getirmez
B)      Yazılı olursa emri yerine getirir
C)      Emri yerine getirirse sorumluluğu olmaz
D)      Emir sözlü verilirse, yazılı verilmesini talep eder ve yerine getirir
E)      Emri yerine getirir, sonrasında sorumlu üst amire bilgi verir
 
22. Aşağıdakilerden hangisi olay yerini etkileyen faktörlerden biridir?
A)      İtfaiye ekibi
B)      İlk ekip
C)      Şüpheli
D)      Olay yeri inceleme ekibi
E)      Cumhuriyet Savcısı
 
23. Olayın işleniş tarzının, mağdur ve failin ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye ne denir?
A)      Olay yeri
B)      Delil
C)      Olay
D)      Bulgu
E)      Keşif
 
24. Aşağıdakilerden hangisi maddi delil çeşitlerinden biri değildir?
A)      Biyolojik delil
B)      İz delil
C)      Kimyasal delil
D)      Fiziksel delil
E)      Beyan delil
 
25. Birbiri ardınca çalınan iki düdük neye işarettir?
A)      İmdat işaretidir
B)      Kontrol işaretidir
C)      Yardım işaretidir
D)      Davet işaretidir
E)      Yoklama işaretidir
 
26. Araç kontrol noktasında görevli ÖGG Engin ile Ali’nin hangi davranışı yetki aşımına girer?
A)      Bariyer, mantar gibi hız kesiciler ile aracı kontrol amaçlı durdurmak
B)      Aracın bagajını açarak arama yapmak
C)      Araç altı arama aynası ile aracı kontrol etmek
D)      Suç unsuru varsa araç, şahıs/şahısları muhafaza altına alarak genel kolluğa bilgi vermek
E)      Araç altı inceleme kamerası ile aracı kontrol etmek
 
27. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tanzim edebileceği bir tutanaktır?
A)      Buluntu eşya tutanağı
B)      Olay yeri inceleme tutanağı
C)      Yer gösterme tutanağı
D)      Müşteki ifade alma tutanağı
E)      Tanık ifade alma tutanağı
 
28. Koruma kademesinin en son ve en hassas aşaması hangisidir?
A)      Kritik alan girişi
B)      Ana giriş
C)      Dış halka
D)      Bina girişi
E)      Orta halka
 
29. Aşağıdakilerden hangisi spor alanlarına sokulması yasak maddelerden biri değildir?
A)      Ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar
B)      Uyuşturucu madde
C)      Alkollü içecek
D)      Parlayıcı madde
E)      Cep telefonu
 
30. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biridir?
A)      Güvenlik şeridinin çekilmesi
B)      Olay yerinde bir şey yenilip içilmesi
C)      İlgisiz kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
D)      Delillere müdahale edilmemesi
E)      Olay yerinde bulunan her şeyin delil olabileceğinin değerlendirilmesi
 
31. Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A)      İhbar ciddiye alınmaz
B)      Emniyet hattı oluşturulur
C)      Paketin bulunduğu bölge tahliye edilir
D)      Paketi ilk gören kişi ifadesi alınmak için olay yerinde tutulur
E)      Bomba imha uzmanın talimatlarına uyulur
 
32. Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?
A)      Kimlik tespiti yapılmalıdır
B)      Ziyaretçi defteri tutulmalıdır
C)      Gerekirse ziyaretçilerin yanına refakatçi verilmelidir
D)      Ziyaretçiler tesis dışında da kontrol edilmelidir
E)      Ziyaretin geçerliliği kontrol edilmelidir
 
33. Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekli değildir?
A)      Yönlendirici personel
B)      Kontrol personeli
C)      Koruma personeli
D)      Kontrol noktası amiri
E)      Sağlık personeli
 
34. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına ne denir?
A)      Tsunami              
B)      Sel         
C)      Erezyon
D)      Deprem
E)      Toprak kayması
 
35. Asılsız ihbarlar genelde hangi sebeple yapılır?
A)      Zarara uğramış kişilerce kuruma zarar vermek
B)      Güvenlik personelinin hareket tarzını görmek
C)      Psikolojik rahatsızlık
D)      Güvensizlik ortamı oluşturmak
E)      Hepsi
 
36. LPG ve doğalgaz yangınlarında en etkili söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Kum
B)      Su
C)      Kuru kimyevi toz
D)      Karbondioksit
E)      Köpük
 
37. Aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerindendir?
A)      Acil durum planları
B)      Yanıcılar, oksijenler
C)      Su, Köpük, CO2
D)      İhbar vermemek
E)      İhmal, tedbirsizlik, bilgisizlik
 
38. Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?
A)      Bilgi işlem merkezi
B)      Fuel-oil
C)      Benzin
D)      Boya
E)      Atık yağ
 
39. Malı, binayı veya araziyi  zarar vermek kastıyla ateşe vermek”  yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?
A)     Bilgisizlik
B)     Sabotaj
C)     İhmal
D)     Sıçrama
E)     Kazalar
 
40. Yangının oksijen ile ilgisini kesmek yangın söndürme usullerinden hangisi ile tarif edilir?
A)      Boğma 
B)      İtme      
C)      Çekme
D)      Soğutma
E)      Dağıtma
 
41. Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir?
A)      Yavaş yanma    
B)      Kendi kendine yanma      
C)      Hızlı yanma
D)      Parlama ve patlama şeklinde yanma
E)      Oksijensiz yanma
 
42. Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkillerinden değildir?
A)      Koruma ekibi
B)      İlkyardım ekibi
C)      Kurtarma ekibi
D)      Teknik onarım ekibi
E)      Söndürme ekibi
 
43. Aşağıdakilerden hangisi doğal afet olarak tanımlanamaz?
A)      Hava kirliliği
B)      Sel
C)      Toprak kayması
D)      Deprem
E)      Tsunami
 
44. Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?
A)      Bombayı ilk gören kişinin yön belirterek arkadaşlarını uyarması
B)      Saldırının aksi istikamete doğru uzaklaşmak ve en kısa sürede yere yatarak hedef küçültmek
C)      Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
D)      İkinci bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli ve duyarlı olmak
E)      Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye geçmek
 
45. Yaya olarak koruma ve organizasyonlarda dikkat edilecek hususlar arasında hangisi sayılmaz?
A)      360 derece koruma sağlanmalıdır.
B)      Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılmalıdır.
C)      Koruma personeli, göreve eksiksiz ve uygun teçhizatla gelmelidir.
D)      Koruma personeli, silahını görünür halde teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir.
E)      Kişisel hareketlerden kaçınılmalıdır, ekip ruhu önemlidir, başarı ya da başarısızlık ekibindir.
 
46. Kişinin can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad verilir?
A)      Temel koruma
B)      Özel güvenlik
C)      Çevre güvenliği
D)      Koruyucu güvenlik
E)      Kişisel fiziki güvenlik tedbirleri
 
47. Tehlike anında korumada aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A)      Saldırganı etkisiz hale getirmek için en az sayıda eleman kullanılır.
B)      Saldırıyı fark eden eleman diğer elemanlara saldırı geliş yönünü bildirmelidir.
C)      Korunan önemli kişi saldırı yerinde bekletilerek güvenliği sağlanır.
D)      Koruma amiri korunan kişi ile saldırgan arasında olmalıdır.
E)      Korunan önemli kişi hızlı bir şekilde en yakın emniyetli yere götürülür.
 
48. Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?
A)      Korunanın (VIP) beden bütünlüğünü korumak
B)      Korunanın iyi uyumasını sağlamak
C)      VIP’in ofis düzenini sağlamak
D)      VIP’in telefon trafiğini takip etmek
E)      VIP’in ulaşımını sağlamak
 
49. VIP’e (Önemli kişi) saldırı ve safhalarında aşağıda sayılanlardan hangisi yer almaz?
A)      Gözcüler
B)      Devriye ekibi
C)      Kaçış ekibi
D)      İmha ekibi
E)      Koruma ekibi
 
50. Korunan kişiye pasta atılması olayı için nasıl bir saldırı olduğu söylenebilir?
A)      Rahatsız edici ve utandırıcı duruma düşüren
B)      Fiziksel bütünlüğe zarar verici
C)      Silahlı bir saldırı
D)      Kimyasal bir saldırı
E)      Öldürücü etkiye sahip bir saldırı türü
 
51. Aşağıdakilerden hangisi, kişi korumada öncü istihbarat görevlisinin görevlerinden değildir?
A)      Gerekli hallerde mahallin en büyük mülki amiri ve kolluk yetkilisi ile görüşerek güvenlik önlemleri ile ilgili koordinasyonu sağlar.
B)      Korunan kişinin (VIP) gideceği güzergahtaki boğma noktalarını tespit eder.
C)      Korunan kişinin (VIP) bulunacağı bölgenin keşfini yapar.
D)      Korunan kişinin (VIP) sağında ve bir adım arkasında yer alır.
E)      Görevle ilgili istihbari bilgilerle daha önce bölge ile ilgili yapılmış olan keşif raporlarını toplar ve plan yapar.
 
52. Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?
A)      Özel koruma
B)      Araç koruma
C)      Yakın koruma
D)      Konut koruma
E)      İşyeri koruma
 
53. Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?
A)      Tam koruma yoktur. Tehlike ve saldırı riski her zaman vardır.
B)      VIP (Önemli kişi) her ortamda korunmalıdır.
C)      Asıl amaç, VIP’i (Önemli kişi) korumak ve kaçırmak değil, önce saldırganı yakalamaktır.
D)      Koruma görevi, VIP’e (Önemli kişi) göre yapılmalıdır.
E)      Koruma düzenleri ve şekli önceden bilinmelidir.
 
54. Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki araçlardan hangisi bulunmaz?
A)      Makam aracı
B)      Baştaki güvenlik aracı
C)      İkinci güvenlik aracı
D)      Kılavuz araba
E)      Çekici, kurtarıcı araç
 
55. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?
A)      Dergi
B)      Gazete
C)      Televizyon
D)      Telefon
E)      Radyo
 
56. Enformasyon nedir?
A)      Tek yönlü bilgi iletimi
B)      İletişim türü
C)      Kararsızlık
D)      İletişimin temel becerisi
E)      Kitle iletişimi
 
57. Kaynaktan gelen iletiye alıcının tepkisine ne ad verilir?
A)      Gürültü
B)      Kodlama
C)      Geri bildirim
D)      Kaynak
E)      Empati
 
58. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
A)      Soru sorma
B)      Hemen sonuç çıkarma
C)      Göz teması kurma
D)      Dinlediğinizi belli etme
E)      Not alma
 
59. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçları arasında bulunmamaktadır?
A)      Haberleşmek
B)      Paylaşmak
C)      Var olmak
D)      Gelişmek
E)      Etkilemek ve yönlendirmek
 
60. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde hedefin (alıcının) engelleyicilerinden değildir?
A)      Dinlememe
B)      Yorgunluk
C)      Utanma
D)      Önyargılar
E)      Ders veren öğretmenin ses tonu
 
61. Bir özel güvenlik personelinin kendisine anlatılan şikayeti dinlerken yapmaması gereken hareketler aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Şikayetçinin konuşması sırasında zaman zaman göz teması kurmak
B)      Dinlediğini ifade etmek için konuşmayı baş ile tasdik etmek
C)      İşleri aksatmamak için dinlerken çalışmaya devam etmek
D)       Omuz hizasından yüz yüze olmaya dikkat etmek
E)      Şikayetleri not almak       
 
62. Mevlana’nın  “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
A)      Nezaket
B)      Hoşgörü
C)      Doğru algılamak
D)      Özgüven
E)      Benmerkezcilik
 
63. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?
A)      Emir vermek; yönlendirmek
B)      Ahlak dersi vermek
C)      Göz teması kurmak, dinlemek
D)      Öğretmek; nutuk çekmek
E)      Ad takmak, alay etmek
 
64. Etkili iletişim becerisi ile aşağıdaki alanlardan hangisi doğrudan ilgili değildir?
A)      Zaman yönetimi
B)      Bilgisayar kullanımı
C)      Eleştirel düşünme
D)      İkna yöntemleri
E)      Liderlik
 
65. Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A)      Özel Güvenlik Şirketi
B)      Özel Güvenlik Eğitim Kurumu
C)      Özel Güvenlik Görevlisi
D)      Özel Güvenlik Komisyonu
E)      Özel Güvenlik Daire Başkanlığı
 
66. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tabi olduğu yasaklardan değildir?
A)      Görev dışında çalıştırılma yasağı
B)      Sendikaya üye olma yasağı
C)      Grev yasağı
D)      Özel güvenlik kimlik belgesini başkasına kullandırma yasağı
E)      Silahı görev alanı dışına çıkarma yasağı
 
67. Özel güvenlik görevlilerinin silahlı olarak görev yapabileceği yer aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Eğitim ve öğretim kurumları
B)      Sağlık tesisleri
C)      Özel toplantılar
D)      Para ve değerli eşya nakli
E)      Sahne gösterileri
 
68. Aşağıdakilerden hangisi görevleri esnasında özel güvenlik görevlisi ve genel kolluğun kullanabileceği yetkilerden biri değildir?
A)      Soruşturma yapma
B)      Yakalama
C)      Zor Kullanma
D)      Arama
E)      Kimlik sorma
 
69. Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini ………….. mahiyettedir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Tamamlayıcı
B)      Belirleyici
C)      Eksik
D)      Artan
E)      Hiçbiri
 
70. Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
A)      Özel güvenlik görevlisinin
B)      Mağdurun
C)      Jandarmanın
D)      Polisin
E)      Herkesin
 
71. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlileri, zor kullanma yetkisini hangi kanundan almaktadır?
A)      Anayasa
B)      2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu
C)      1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
D)      Türk Ceza Kanunu
E)      6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
 
72. Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?
A)      Anayasa-Kanun-Tüzük-Yönetmelik
B)      Anayasa-Tüzük-Kanun-Yönetmelik
C)      Kanun-Anayasa-Tüzük-Yönetmelik
D)      Yönetmelik-Tüzük-Kanun-Anayasa
E)      Tüzük-Anayasa-Kanun-Yönetmelik
 
73. Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
A)      İşkence
B)      Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
C)      Amirin emrine muhalefet
D)      Görevi ihmal
E)      Görevini yaptığından suç oluşmamıştır
 
74. Özel kolluk, yaşam hakkı, mülkiyet ve zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini önlemek ile görevlidir. Buna göre özel güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa yardımcı olmaktadır?
A)      Adli
B)      Siyasi
C)      Trafik
D)      İdari
E)      Önleyici
 
75. Yakalama yetkisinin kaynağı hangi kanundur?
A)      İş Kanunu
B)      Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
C)      Ceza Muhakemesi Kanunu
D)      Türk Ceza Kanunu
E)      Sendikalar Kanunu
 
76.  I- Bedeni kuvvet
II- Maddi güç
    III- Silah kullanılması
 
         Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?
A)      III-I-II
B)      II-I- III
C)      I-III-II
D)      I-II-III
E)      III-II-I
 
77. Önleme araması aşağıdakilerden hangisinde yapılamaz?
A)      Umumi veya umuma açık yerlerde
B)      Her türlü toplu taşıma araçlarında
C)      Konutta
D)      Halkın topluca bulunduğu yerlerde
E)      Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı yerlerde
 
78. İlkyardım nedir?
A)      Yardım çağırmaktır.
B)      Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir.
C)      Hastanedeki hekimler tarafından yapılan ilk müdahaledir.
D)      Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir.
E)      Tıbbi araç ve gereç ile yapılan müdahaledir.
 
79. Hangisi ilkyardımın temel uygulamalarıdır?
A)      Koruma, Kayıt tutma, Kurtarma
B)      Koruma, Kurtarma, Tedavi etme
C)      Koruma, Bildirme, Tedavi etme
D)      Koruma, Bildirme, Kayıt tutma
E)      Koruma, Bildirme,  Kurtarma
 
80. Kanama, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır?
A)      Toplardamar kanaması
B)      Dış kanama
C)      Atardamar kanaması
D)      Doğal deliklerden olan kanama
E)      Kılcal damar kanaması
 
81. Kanamayı durdurmak için ilkyardımcının ilk yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Baskı noktalarına baskı uygulanır.
B)      Kanamalı bölgenin üzerine turnike uygulanır.
C)      Kanamalı bölge su ile yıkanır.
D)      Kanamalı bölgenin üzeri temiz bir bezle kapatılarak yaraya baskı uygulanır.
E)      Bandaj ile sararak basınç uygulanır.
 
82. Bebek veya çocuk bir hastada kalp – akciğer canlandırması uygulaması sırasında verilmesi gereken kalp masajı ile soluk sayısı ne olmalıdır?
A)      5 soluk - 1 kalp masajı
B)      2 soluk - 30 kalp masajı 
C)      1 soluk - 10 kalp masajı
D)      1 soluk - 30 kalp masajı
E)      3 soluk –30 kalp masajı
 
83. Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
A)      Gerekirse yaralıya su ile müdahale edilebilir.
B)      Hasar gören bölgenin üzeri açık bırakılmalıdır.
C)      Yaralıya dokunmadan önce elektrik akımı kesilmelidir.
D)      Su toplamış yerler patlatılmalıdır.
E)      Yaralı elektrik bağlantısından hemen çekilmelidir.
 
84. Sebebi bilinmeyen sindirim yolu zehirlenmelerinde ilkyardımda yapılması yanlış olan uygulama hangisidir?
A)      Bilinç kontrolü yapılır.
B)      Yaşam bulguları değerlendirilir.
C)      Hasta kusturulmaya zorlanarak rahatlatılır.
D)      Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir.
E)      Üstü örtülür.
 
85. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin uyguladığı copla vuruş tekniklerinden biri değildir?
A)      Açılı hamle vuruşu
B)      Direkt darbe vuruşu
C)      Yan hamle vuruşu
D)      Yukarıdan kafaya vuruş
E)      Tam ileriye vuruş
 
86. Aşağıda belirtilen kalabalıklardan hangisi organize aktif kalabalıktır?
A)      İbadet için şehrin en büyük camisinde toplanan kalabalık
B)      Ani bir karışıklık sonucu çarşıda oluşan kalabalık
C)      Tenis müsabakasını seyretmek üzere toplanan kalabalık
D)      Anıtkabir’i ziyaret etmek amacıyla rastgele toplanan insanlardan oluşan kalabalık
E)      Güvenpark’ta eylem yapmak üzere toplanan kalabalık
 
87. Aşağıdakilerden hangisi kalabalık çeşitlerinden birisi değildir?
A)      Seyirci kalabalığı
B)      Dinleyici kalabalığı
C)      İbadet için toplanan kalabalık
D)      Lider kalabalık
E)      Saldırgan kalabalık
 
88. Aşağıdakilerden hangisi “yasadışı olaylarda güvenlik güçlerine karşı uygulanan eylem taktikleri arasında” yer almaz?
A)      Olay çıkararak dikkatleri başka yöne çekme
B)      Dağılıyor görünüp tekrar toplanma
C)      Kutsal simgeleri kullanma ve marş söyleme
D)      Topluluğun çevresine yaşlı, kadın, çocuk, gazi ve benzerlerin dizilmesi
E)      Polisi destekleyen vatandaş kitlesinin oluşması
 
89. Aşağıda sayılan hangi olayda güvenlik görevlilerinin çember düzenini kullanması kendi güvenlikleri yönünden daha sakıncalı olabilir?
A)      Saldırgan bir topluluk içerisinden bir şüphelinin alınması
B)      Yüz kızartıcı suç şüphesiyle gözaltına alınan bir şüphelinin korunması
C)      Gözaltına alınacak bir grubun çevrilmesi
D)      Kıymetli bir malzemenin korunması
E)      Futbol müsabakası sonucu hakemin korunması
 
90. Toplum hayatını düzenleyen çeşitli sosyal düzen kuralları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A)      Görgü kuralları
B)      Hukuk kuralları
C)      Ahlak kuralları
D)      Askeri kuralları
E)      Din kuralları
 
91. Şehrin büyük alışveriş merkezinde meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisinde genel olarak özel güvenlik görevlisinin de müdahalesini gerektirecek bir panik durumu oluşmaz?
A)      Acil tahliye alarmı çalmasına rağmen acil çıkış kapılarının açılmaması
B)      Yürüyen merdivenlerin aniden durması
C)      İçeride sebebi bilinmeyen yoğun bir duman ve ağır koku oluşması
D)      Elektrik kesilmesi ve jeneratörün devreye girmemesi nedeniyle alanın kararması
E)      Silahlı saldırı ve soygun girişimi
 
92. “Herhangi bir tehlikenin olmadığı durumlarda cadde ve sokaklarda ilerleme, kortej ve yürüyüşlere eşlik etmek üzere uygulanan düzene ..……… denir.”
Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)      Kol düzeni
B)      Barikat düzeni
C)      Çatı düzeni
D)      Kama düzeni
E)      Hat düzeni
 
93. Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)   Nefes darlığı, diyaframda kasılma
B)   Aşırı derecede gözyaşı ve yanma
C)   İşitme kaybı
D)   Sürekli öksürme ve aksırma ihtiyacı
E)   Göz kapaklarını istemsiz olarak kapama ve gözyaşına bağlı olarak geçici görememe
 
94. Bir insanı veya grubu tahrik edip suça teşvik eden kimselere ne ad verilir?
A)      Suçlu
B)      Provokatör
C)      Organizatör
D)      Şüpheli
E)      İhtiyatlı
 
95. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddeler kategori edilirken aralarında yer almaz?
A)        Alkol ve türevleri
B)        Kenevir ve türevleri
C)        Sentetik uyuşturucular
D)        Afyon ve türevleri
E)        Kokain ve türevleri
96. Aşağıdakilerden hangisi kişide bağımlılık oluşturan maddelerden değildir?
A)      Hafif ağrı kesiciler
B)      Uyarıcı maddeler
C)      Sakinleştirici maddeler
D)      Yatıştırıcı maddeler
E)      Sentetik maddeler
 
97. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?
A)      Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler
B)      Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler
C)      Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler
D)      Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler
E)      Bir kez kullanılması serbest olan maddeler
 
98. Aşağıdakilerden hangisi “kenevir” bitkisinden elde edilir?
A)      Lsd
B)      Eroin
C)      Kokain
D)      Metadon
E)      Esrar
 
99. Uyuşturucu ile mücadelenin ilk başlangıç noktası aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Uyuşturucu tedavi merkezi
B)      Çalışılan işyerleri
C)      Aile
D)      Okul
E)      Arkadaş çevresi
 
100. Alışveriş merkezi girişinde görevli özel güvenlik görevlisi Berna, kendisine yaklaşan bir kişinin uyuşturucu kullandığından şüphelenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu şüphesini doğrulayan özelliklerden değildir?
A)      Cilt üzerinde dövmeye benzeyen siyah ve mor iğne lekelerinin olması
B)      Göz bebeklerinin ebadının büyük ölçüde değişmesi
C)      Damarların yüzeye yaklaştığı yerlerde su toplanmasını andıran iltihapların olması
D)      Kişinin derin bir şekilde öksürmesi
E)      Kişinin gözlerini boş bir noktaya dikmesi
 
1C26B51D76D
2B27A52B77C
3E28A53C78D
4C29E54E79E
5C30B55D80C
6E31A56A81D
7D32E57C82B
8D33E58B83C
9A34D59D84C
10B35E60E85D
11C36C61C86E
12B37E62B87D
13C38A63C88E
14A39B64B89A
15B40A65D90D
16E41E66B91B
17B42D67D92A
18E43A68A93C
19B44C69A94B
20B45D70E95A
21A46E71D96A
22C47C72A97E
23A48A73B98E
24E49B74E99C
25D50A75C100D
     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.82938.8647
Euro10.329110.3705
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam49
Toplam Ziyaret8937260