SINAV BİLGİLERİ
Takvim

56.SINAV SİLAH

1. Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir ?
A) Namlu boyu
B) Yiv ve set 
C) Barut miktarı 
D) Atıcının acemiliği 
E) Havanın ısısı 

2. Silahlarla yapılan kazaların en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Atıcının acemi olması 
B) İhmal 
C) Silahın eski olması 
D) Fişeğin bozuk olması F
E) Silahın yeni olması

3. Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine giremez ?
A) İçkili lokanta
B) Hiper market
C) Cezaevi
D) Otel
E) Havuz

4. Silah ile atış yapılırken aşağıdakilerden hangisi yoksa isabetli atış yapılamaz ?
A) Arpacık 
B) Tırnak 
C) Şarjör çıkarma mandalı
D) Şarjör 
E) Emniyet mandalı

5. Hangisi sürgü tutucu pimin görevlerindendir?
A) Silahın sürgü ve namlusunu sabitlemeye yarar
B) Silahı emniyete almamızı sağla
C) Silahın içine toz kaçmaması için yapılmıştır
D) Geriye gelen sürgünün hızla ileriye gitmesini sağlar
E) Tetikten aldığı hareketi horoza iletir 

6. Toplu tabancalarda tırnak nerededir? 
A) Namlunun altında 
B) Top yuvalarının önünde
C) Tetik korkuluğunun önünde 
D) Namlunun üzerinde 
E) Toplu tabancalarda tırnak yoktur 

7. Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması aşağıdakilerin hangisinin neticesinde olur?
A) Şarjörün dolu olması 
B) Namlunun ısınması 
C) Şarjörün tabancadan çıkması 
D) Şarjörde fişeğin bitmesi
E) İğnesinin kırılması

8. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenmesine engel değildir ?
A) İğnenin kırık olması
B) Gez ve arpacığın kırık olması 
C) Barutun nemlenmesi
D) Tetiğin arızalı olması 
E) Kapsülün hatalı olması 

9. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I- Kapak takımını çıkart
II- Şarjörü çıkart
III -Yerine getiren yayı çıkart
IV- Namluyu çıkart
V- Tabancayı boşalt
A) I-II-III-IV-V
B) V-IV-III-II-I
C) II-V-I-III-IV
D) V-III-IV-II-I
E) III-II-I-V-IV

10. Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya ne ad verilir?
A) Yiv
B) Set
C) Namlu
D) Şarjör
E) Hazne

11. Göz, gezin üst kenar orta noktasından, arpacığın silme üst tepesinden hedefte vurulmak istenen noktadan geçen hattın adı nedir?
A) Hedef hattı
B) Nişan hattı
C) Görüş hattı
D) Göz hattı
E) Gez hattı

12. Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından birisi değildir?
A) Fişek
B) Gövde
C) Kabze
D) Namlu
E) İğne

13. Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
A) Çerçeve
B) Horoz
C) Çıkarıcı
D) Şarjör
E) Namlu

14. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silah üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden değildir?
A) Horoz emniyeti
B) Mandal emniyeti
C) Parmak emniyeti
D) Şarjör emniyeti
E) Kabza emniyeti

15. Aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar?
A) Tetik korkuluğu
B) Tetik manivelası
C) Sürgü sistemi
D) Yiv ve setler
E) Fişek yatağı

16. Ateşli silahlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen kurallardan hangisi doğrudur?
A) Düğün ve eğlencelerde havaya doğru ateş edilir
B) Silahla şaka yapılır
C) Alkollüyken atış yapılabilir
D) Silah boş olsa bile ölü noktaya tutulur
E) Silah temizliği aile efradıyla beraber yapılır

17. Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
A) Set
B) Çap
C) Hazne
D) Rayyür
E) Yiv

18. İcra yayının (yerine getiren yay) görevi nedir?
A) Şarjöre basılan fişekleri şarjör ağzına sürülmesini sağlar
B) Şarjörün tabancadan düşmemesini sağlar
C) Tetik çekilirken horozun düşmesini sağlar 
D) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar eski yerine gelmesini sağlar
E) Tabancayı sabitleyerek nişan almayı kolaylaştırır

19. Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kesici ve ezici olması
B) Ateşli silah olması
C) Yok edici olması
D) Delici olması
E) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı olması

20. Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa,  sisteme sahiptir?
A) Çift Hareketli 
B) Yarı Otomatik 
C) Tam Otomatik
D) Tek Hareketli
E) Toplu 

21. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerinden değildir ?
A) Silahını tanır S
B) Gördüğünü anında vurur 
C) Silahını dikkatli kullanır 
D) Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır 
E) Silahını korur

22. Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli
B) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
C) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
D) Hedef bulanık, gez ve arpacık net görülmeli
E) Hedef net, gez ve arpacı bulanık görülmesi

23. Toplu bir tabanca ile ateş edilmek istenildiğinde, tetiğe basınca horoz nereye vurarak fişeği patlatır? 
A) Top yuvasına 
B) Baruta
C) Çekirdeğe 
D) Kabzaya
E) Kapsüle 

24. Ateşli silahlarda çekirdeğin gidebileceği en uzak mesafeye ne denir? 
A) Etkili menzil
B) Mermi yolu 
C) Azami menzil
D) Azami hız 
E) Hedef hattı 

25. Aşağıdakilerden hangisi silah bakımı sırasında kullanılan malzemelerden birisidir?
A) Harbi
B) Çekiç
C) Tornavida
D) Keski
E) Pense

1D
2B
3C
4A
5A
6E
7D
8B
9C
10C
11B
12A
13E
14C
15B
16D
17E
18D
19E
20A
21B
22D
23E
24C
25A
     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar13.583713.6381
Euro15.205315.2662
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam50
Toplam Ziyaret8947913