SINAV BİLGİLERİ
Takvim

55.SINAV SİLAH

1. Fişeği ya da boş kovanı, fişek yatağından çıkartmaya yarayan sisteme ne ad verilir?
A) Ateşleme tertibatı
B) Emniyet tertibatı
C) Kovan atma tertibatı
D) Hatve
E) Rayyür

2. Aşağıdakilerden hangisi atış poligonunda bulunması gereken hatlardan değildir?
A) Atış hattı
B) Sınır hattı
C) Hedef hattı
D) Hazırlık hattı
E) Geri besleme/temizlik hattı

3. Aşağıdakilerden hangisi MP-5 makineli tabanca için söylenemez?
A) 9x19 mm çapında fişek atar.
B) Barut gazının geri tepmesi, icra yayın ileri itmesi prensibi ile çalışır.
C) Yarı otomatik ve tam otomatik olarak çalışabilir.
D) Atış seçici mandal marifetiyle tek tek ve seri atış yapar.
E) Atış seçici mandal orta konumda iken silah atış yapmaz, emniyettedir.

4. Silahın temizliğine başlamadan önce, yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hemen silah sökülmeye başlanır.
B) Tetiğe basılır.
C) Silah ellenmez.
D) Silah ölü noktaya çevrilir ve şarjör çıkartılır.
E) Uzman ekip çağrılır.

5. Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir?
A) Atıcının kendine aşırı güveni
B) Atıcının silahını tanımaması
C) Aşırı unutkanlık
D) Silahla sık sık ve gereksiz oynama
E) Fişek hatası

6. Aşağıdakilerden hangisi icra yayının görevidir?
A) Şarjörde bulunan fişekleri şarjör ağzına doğru bastırarak fişek yatağına sürülmesini sağlamak.
B) Barut gazının basıncı ile geriye doğru gelen sürgünün tekrar ileri gitmesini sağlamak.
C) Silahın ateşlenmesi ile mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe istikrarlı şekilde varmasını sağlamak.
D) İğnenin kapsüle darbe yapmasından sonra yerine gelmesini sağlamak.
E) Tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlamak.

7. Aşağıdakilerden hangisi atışa etki eden bireysel faktörlerden değildir?
A) Duruş
B) Nefes kontrolü
C) Nişan alma
D) Konsantrasyon
E) Rüzgar

8. “Göz, gezin üst kenar orta noktası, arpacığın silme tepe noktasından hedefe doğru olan hatta ……….. denir. “
Boşluğa, aşağıda yer alan hangi seçenek gelmelidir?
A) Hedef hattı
B) Mermi yolu
C) Nişan hattı
D) Namlu yolu
E) Atış hattı

9. Aşağıdaki şıklardan hangisinde “İlk Hız” doğru tanımlanmıştır?
A) Silah ateşlendikten sonra, çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren 1 saniyede aldığı yol
B) Çekirdeğin namluyu terk ettikten sonra gittiği en uzak mesafe
C) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren hedefe varıncaya kadar izlediği yol
D) Çekirdeğin namlu içerisinde aldığı yol
E) Çekirdeğin namlu içerisinde bir tur dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafe

10. Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?
A) Çift Hareketli 
B) Yarı Otomatik 
C) Tam Otomatik
D) Tek Hareketli
E) Toplu 

11. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerinden değildir?
A) Silahını tanır 
B) Gördüğünü anında vurur 
C) Silahını dikkatli kullanır
D) Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır .
E) Silahını korur 

12. Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli
B) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
C) Gez bulanık, arpacık ve hedef görülmeli
D) Hedef bulanık, gez ve arpacık net görülmeli
E) Hedef net, gez ve arpacık bulanık görülmesi

13. Toplu bir tabanca ile ateş edilmek istenildiğinde, tetiğe basınca horoz nereye vurarak fişeği patlatır?
A) Top yuvasına 
B) Baruta
C) Çekirdeğe 
D) Kabzaya
E) Kapsüle 

14. Ateşli silahlarda çekirdeğin gidebileceği en uzak mesafeye ne denir?
A) Etkili Menzil Etkili MenzilEtkili MenzilEtkili Menzil Etkili Menzil Etkili Menzil
B) Mermi yolu Mermi yoluMermi yoluMermi yoluMermi yoluMermi yoluMermi yolu Mermi yolu
C) Azami menzilAzami menzil Azami menzilAzami menzil Azami menzil Azami menzil
D) Azami hız Azami hız Azami hız Azami hız Azami hız
E) Hedef hattı Hedef hattı Hedef hattı Hedef hattı Hedef hattı Hedef hattı

15. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
A) Kurma kolu
B) Gez-arpacık
C) İcra mili-yayı
D) Namlu
E) Sürgü

16. Ateşleme sonrası mermi çekirdeğine yön ve istikamet veren parçaya ne ad verilir?
A) Sürgü
B) Horoz
C) Namlu
D) Tetik E) Gez

17. Aşağıdakilerden hangisi, atıcının tetik çekme (tetik ezme) hatalarından değildir?
A) Tetiği çok yavaş ve uzun süre bekleyerek çekmek.
B) Tetiği ani çekmek.
C) Tetiği düzensiz çekmek.
D) Tetiği çekerken isnat boşluğunu almamak.
E) Tetiği çekerken patlama sesinden etkilenmek.

18. Silahlarda bulunan tırnağın görevi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak tarif edilmiştir?
A) Kapsülün ateşlenmesini sağlar.
B) Silahın emniyete alınmasını sağlar.
C) Fişeğin ya da boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasını sağlar.
D) Şarjörün çıkarılmasını sağlar.
E) Atış sonrası sürgünün geride kalmasını sağlar .

19. Aşağıdakilerden hangisi “Genel Emniyet Kurallarından” değildir?
A) Ateş etme gereği olmadıkça silah kılıfından çıkarılmaz.
B) Silah asla dolu durumda saklanmaz.
C) Silah boş dahi olsa daima ölü noktaya tutulur.
D) Silahı boşaltmak için, sırasıyla önce tetik düşürülür, şarjör çıkartılır, fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan emin olunur.
E) Silahı boşaltmak için, sırasıyla önce şarjör çıkartılır, sürgü çekilir, fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan emin olunur.

20. Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması aşağıdakilerin hangisinin neticesinde olur?
A) Şarjörün dolu olması
B) Namlunun ısınması
C) Şarjörün tabancadan çıkması
D) Şarjörde fişeğin bitmesi
E) İğnesinin kırılması

21. Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Namlu boyu
B) Yiv ve set 
C) Barut miktarı 
D) Atıcının acemiliği 
E) Havanın ısısı

22. Silahlarla yapılan kazaların en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atıcının acemi olması 
B) İhmal 
C) Silahın eski olması
D) Fişeğin bozuk olması
E) Silahın yeni olması

23. Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine giremez?
A) İçkili lokanta 
B) Hipermarket
C) Cezaevi
D) Otel
E) Havuz

24. Silah ile atış yapılırken aşağıdakilerden hangisi yoksa isabetli bir atış yapılamaz?
A) Arpacık 
B) Tırnak 
C) Şarjör çıkarma mandalı 
D) Şarjör 
E) Emniyet mandalı

25. Hangisi sürgü tutucu pimin görevlerindendir?
A) Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarar
B) Silahı emniyete almamızı sağlar
C) Silahın içine toz kaçmaması için yapılmıştır .
D) Geriye gelen sürgünün hızla ileriye gitmesini sağlar .
E) Tetikten aldığı hareketi horoza iletir 

1C
2B
3E
4D
5E
6B
7E
8C
9A
10A
11B
12D
13E
14C
15A
16C
17E
18C
19D
20D
21D
22B
23C
24A
25A
     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.82938.8647
Euro10.329110.3705
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam52
Toplam Ziyaret8937263