SINAV BİLGİLERİ
Takvim

78.SINAV SİLAH

1. Boş kovan dışarı atılamıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İğne kırıktır
B) Şarjör iyi takılmamıştır
C) Tırnak veya tırnak yayı kırıktır
D) İğne yayı esnekliğini kaybetmiştir
E) Şarjör ağzı kenarları deforme olmuştur

2. Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz?
A) Gerdel
B) Şarjör yayı
C) Şarjör tüpü (Gövdesi)
D) Şarjör kapağı ve kilidi
E) Emniyet ve ateş ayar mandalı

3. Silahın hangi parçası mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarar?
A) Yiv
B) Namlu
C) Set
D) Tetik
E) Horoz

4. Silah bilgisi olarak ilk hız nedir?
A) Çekirdeğin hedefe çarpma hızı
B) Çekirdeğin namlu içerisindeki hızı
C) Çekirdeğin hedef içerisindeki hızı
D) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andaki hızı
E) Çekirdeğin havadaki seyir hızı

5. Silahta “Rampa” nerede bulunur?
A) Fişek yatağı gerisinde
B) Şarjörde
C) Namlu çıkışında
D) Horozun altında
E) Gövdede

6. Barut gazı basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini, tabancanın hangi parçası sağlar?
A) Gez
B) Namlu
C) İcra yayı
D) Tetik
E) Horoz

7. Aşağıdakilerden hangisi nişan hattında bulunmaz?
A) Gez
B) Göz
C) Arpacık
D) Namlu
E) Hedef

8. Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?
A) Şarjör çıkartılır
B) Sürgü geriye çekilerek fişek yatağı gözle kontrol edilir
C) Şarjör çıkartılmadan silah sökümüne geçilebilir
D) Silah ölü bir noktaya çevrilir
E) Silahı elimize aldığımızda dolu olabileceği unutulmamalıdır

9. Aşağıdakilerden hangisi poligonda uygulanması gereken emniyet tedbirlerinden değildir?
A) Hedef hattı ve gerisinde kimsenin olmadığından emin olunuz
B) Her şey komutla yapılır
C) Atış öncesinde yapılacak atışın türü ve özellikleri anlatılır
D) Atış bitiminde silah bırak komutundan sonra silahlar bırakılır
E) Atış esnasında silah tutukluk yaptığında atış hattında atıcı tarafından müdahale edilir

10. Aşağıdakilerden hangisi namlu üzerinde bulunan parçalardan biri değildir?
A) Fişek rampası
B) Dirsekli kurs
C) Ateşleme iğnesi
D) Yiv
E) Set

11. Fişek yatağı nedir?
A) Şarjörde fişeklerin üzerine konduğu parçadır
B) Şarjör tüpüdür
C) Şarjörün kendisidir
D) Haznedir
E) Namlunun girişinde ateşlenmeyi bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir

12. Aşağıdakilerden hangisi silahtaki tertibatlardan biri değildir?
A) Atış tertibatı
B) Emniyet tertibatı
C) Nişan tertibatı
D) Kovan atma tertibatı
E) Ateşleme tertibatı

13. Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
A) Set
B) Çap
C) Yiv
D) Rayyür
E) Hazne

14. Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kimyasal silahlar
B) Ateşli silahlar
C) Uzun namlulu silahlar
D) Biyolojik silahlar
E) Ateşsiz silahlar

15. Silah temizliğinde kullanılan, ucuna bez veya fırça takılan, metal veya plastikten yapılan çubuğa ne denir?
A) Harbi
B) Süngü
C) Cop
D) Yiv
E) Set

16. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerinden değildir?
A) Silahını tanır S
B) Silahını dikkatli kullanır 
C) Gördüğünü anında vurur
D) Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır
E) Silahını korur 

17. Hatve nedir?
A) Silahın namlu boyudur
B) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir
C) Namlu içindeki girinti ve çıkıntılardır
D) Mermi çekirdeğinin bir tur dönmesi esnasında namlu içinde aldığı mesafedir
E) Silahın çapını ifade eder

18. Aşağıdakilerden hangisi atışa etki eden bireysel faktörlerden değildir?
A) Duruş
B) Nefes kontrolü
C) Nişan alma
D) Konsantrasyon
E) Rüzgar

19. Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı ve tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur?
A) Gövde (Çerçeve)
B) Sürgü
C) Kabza
D) Nişan tertibatı
E) Namlu

20. Aşağıdakilerin hangisi Rayyür’ün tanımıdır?
A) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yer
B) Çekirdeğin ağırlığı
C) Fişeğin çapı
D) Namlunun içerisinde bulunan girintiler
E) Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı izler

21. Silah taşıma ruhsatı, kaç yıl geçerlidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 4

22. Ateşli silahlarda tetiğin görevi, hem horozu kurmak hem de düşürmek ise bu silahlar nasıl silahlardır?
A) Tam otomatik
B) Tek atışlı tabancalar
C) Çift hareketli silah
D) Yarı otomatik silah
E) Makineli tabancalar

23. Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?
A) Namlu
B) Sürgü
C) Horoz
D) Yiv
E) Set

24. Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir?
A) Atıcının kendine aşırı güveni
B) Atıcının silahını tanımaması
C) Aşırı unutkanlık
D) Silahla sık sık ve gereksiz oynama
E) Fişek hatası

25. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
A) Kurma kolu
B) Gez-arpacık
C) İcra mili-yayı
D) Namlu
E) Sürgü

1C
2E
3B
4D
5A
6C
7D
8C
9E
10C
11E
12A
13C
14C
15A
16C
17D
18E
19A
20E
21D
22C
23C
24E
25A     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.82938.8647
Euro10.329110.3705
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam52
Toplam Ziyaret8937263