SINAV BİLGİLERİ
Takvim

75.SINAV SİLAH

1. Tetiğe ilk basınç uygulamaya başlamadan önce alınması gereken boşluğa ne ad verilir?
A) Tetik boşluğu
B) İstinat boşluğu
C) Korkuluk boşluğu
D) Emniyet boşluğu
E) Hiçbiri

2. Fişek rampası kırılan bir tabancada aşağıdaki arızalardan hangisi görülür?
A) Şarjöre fişek doldurulamaz
B) Emniyet mandalı hareket etmez
C) Şarjörden fişek yatağına fişek sürülemez
D) Çekirdek namluyu terk ederken takla atar
E) Fişeğin ilk hızı düşer

3. Aşağıdaki silah parçalarından hangisinin balistik izin oluşması yönünden etkisi yoktur?
A) Tırnak
B) Namlu
C) Çıkarıcı
D) Emniyet mandalı
E) İğne

4. Aşağıdakilerden hangisi sürgü grubu (kapak takımı) üzerinde yer almaz?
A) Kovan atma boşluğu
B) Sürgü kilit dişleri
C) Tetik korkuluğu
D) Gez
E) Arpacık

5. Tabancanın iğnesinin kırılması durumunda aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
A) Fişek ateşlenemez
B) Tabanca ile nişan hattı oluşturulamaz
C) Horoz kurulamaz
D) Tabanca emniyete alınamaz
E) Şarjör yuvasına oturmaz

6. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında yer almaz?
A) Tetik
B) İğne
C) İğne yayı
D) Çıkarıcı
E) Horoz

7. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?
A) Kovan
B) Kapsül
C) Barut
D) Çekirdek
E) Gerdel

8. Aşağıdakilerden hangisi atış antrenman metotlarından değildir?
A) Kuru tetik çalışması
B) Sürpriz atış çalışması
C) Ayna çalışması
D) Karanlık bölgeye doğru atış çalışması
E) Parayla tetik ezme çalışması

9. Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?
A) Şarjör emniyeti
B) İğne emniyeti
C) Mandal emniyeti
D) Horoz emniyeti
E) İkaz pim emniyeti

10. Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Barutun ateşlenmesini sağlar
B) Fişeğe hız verir
C) Çekirdeğe yön verir
D) Barutun nemlenmesini önler
E) Fişeğe yön verir

11. Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
A) Namlu
B) Tetik
C) Şarjör yuvası
D) Horoz
E) Tetik korkuluğu

12. Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini inceleyen bilim dalı hangisidir?
A) Kriminoloji
B) Kriminilastik
C) Olay yeri inceleme
D) Balistik
E) Toksikoloji

13. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
A) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar
B) Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar
C) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar
D) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar
E) Merminin azami mesafesini artırır

14. Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
B) Takma işlemenin genel kuralı yoktur
C) Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır
D) Önce şarjör takılır
E) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir

15. Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
A) Mermi yolu
B) Etkili menzil
C) Azami menzil
D) İlk hız
E) Hedef

16. Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Çekirdeğin ağırlığı
B) Havanın yoğunluğu
C) Havanın ısısı
D) Horozun darbe gücü
E) Rüzgâr

17. Aşağıda, silah sökülürken uygulanacak kurallar verilmiştir. Bunların doğru sıralaması hangisidir?
1. Sürgü geriye doğru çekilir
2. Silahın namlusu ölü bir noktaya çevrilir
3. Şarjör çıkarılır
4. Fişek yatağı gözle kontrol edilir
A) 3 – 2 – 1 – 4
B) 2 – 3 – 1 – 4
C) 4 – 2 – 3 – 1
D) 1 – 2 – 3 – 4
E) 2 – 4 – 3 – 1

18. Rampa nedir?
A) Namlu üzerindeki çıkıntı ve girintilerdir
B) Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir
C) Namlu yoludur
D) Şarjör yayının üzerindeki fişeklerin konulduğu yerdir
E) Şarjör yuvasının diğer adıdır

19. Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmamasının sebebi olamaz?
A) Yerine getiren yayın kırık veya özelliğini kaybetmiş olması
B) İğne yayının kirli veya çok yağlı olması
C) Şarjörün ağız kenarlarının bozulmuş olması
D) Şarjörün yerine tam olarak oturmaması
E) Gerdel yayının kırık veya özelliğini kaybetmiş olması

20. Tırnak kırılır ise aşağıdaki sorunlardan hangisi ile karşılaşılır?
A) İğnede kırılır
B) Çekirdek namluyu terk edemez
C) Yiv ve setlerde aşınma meydana gelir
D) Namluda şişme oluşur
E) Kovan mermi yatağından çıkartılıp dışarı atılamaz

21. Aşağıdaki fişeklerin hangisinde barut bulunmaz?
A) Eğitim fişeği
B) Sevk fişeği
C) İzli fişek
D) Manevra fişeği
E) İşaret fişeği

22. Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
A) Çerçeve
B) Horoz
C) Çıkarıcı
D) Şarjör
E) Namlu

23. Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin aşınması sonucu hangisi meydana gelmez?
A) Fişeğin hedef üzerindeki delici gücü artar
B) Hedefte nişan alınan noktaların dışına taşma olur
C) Çekirdek havada takla atarak gider
D) Atış menzili kısalır
E) İlk hız düşer

24. Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kimyasal silahlar
B) Ateşli silahlar
C) Biyolojik silahlar
D) Ateşsiz silahlar E) Yarışma silahları

25. Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?
A) Çift Hareketli
B) Yarı Otomatik
C) Tam Otomatik
D) Tek Hareketli
E) Toplu

75.SINAV SİLAH
1B
2C
3D
4C
5A
6D
7E
8D
9E
10A
11C
12D
13B
14C
15C
16D
17B
18B
19B
20E
21A
22E
23A
24E
25A
     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar13.583713.6381
Euro15.205315.2662
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam50
Toplam Ziyaret8947913