SINAV BİLGİLERİ
Takvim

51.SINAV SİLAH

1. Uzaktan ya da yakından, canlıları ………….., yaralayan, …………, canlı organizmaları hasta eden, cansızları ……………, yok eden araç ve aletlerin tümüne ……… denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?
A) öldürebilen, etkisiz bırakan, parçalayan, silah
B) etkisiz bırakan, parçalayan, öldürebilen, silah
C) yakan, parçalayan, etkisiz bırakan, ateşli silah
D) öldürebilen, yakan, etkisiz bırakan, ateşli silah
E) tespit eden, öldürebilen, yıkan, silah

2. Tek hareketli tabancanın özelliği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
A) Atıcı tarafından kurulan horozun, tetik çekildiğinde düşmesi ve ateşlemenin gerçekleşmesi özelliğine sahip tabancalar
B) Tetik çekildiğinde horozun önce kurulması, sonra horozun düşmesi ve ateşlemenin gerçekleşmesi özelliğine sahip tabancalar
C) Tek fişek konularak ateşlenen tabancalar
D) Şarjör yerine fişeklerin bir eksen etrafında dönen top içerisine yerleştirildiği tabancalar
E) Tetiğe basıldığında şarjördeki tüm fişekler bitinceye kadar atış yapan tabancalar

3. Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere ……… denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?
A) Fişek yatağı
B) Hazne
C) Namlu
D) Sürgü
E) Kabza

4. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçaları arasında yer alır?
A) İcra yayı
B) Gez
C) Tırnak
D) Gerdel
E) Yiv

5. Aşağıdakilerden hangisi tabancanın ana parçalarından değildir?
A) Kabza
B) Sürgü takımı
C) Çerçeve (Gövde)
D) Namlu
E) Gez

6. Aşağıdakilerden hangisi Şarjörü oluşturan parçalardan değildir?
A) Gerdel
B) Gerdel yayı
C) Tırnak
D) Şarjör tüpü (gövdesi)
E) Şarjör kapağı

7. Aşağıdakilerden hangisi atıcının poligonda uyması gereken kurallardandır?
A) Atıcının, fişek yatağında fişek olduğu halde poligona girmesi
B) Atıcının, komut verilmediği halde silahı eline alması
C) Atıcının, eğitici tarafından kurallara uygun verilen komutlara uyması
D) Poligonda inisiyatif atıcının kendisindedir
E) Atıcının, atış esnasında silah tutukluk yaptığında namluyu diğer atıcılara doğru çevirmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan bölümlerden değildir?
A) Çekirdek
B) Kovan
C) Barut
D) Örs
E) Kapsül

9. Fişeklerin ölçülerinin belirtilmesinde kullanılan “9x19 mm” ifadesindeki “9” neyi ifade eder?
A) Kovan boyu
B) Çap
C) Fişek boyu
D) Namlu boyu
E) Uzunluk

10. Aşağıdakilerin hangisi Rayyür’ün tanımıdır?
A) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yer
B) Çekirdeğin ağırlığı
C) Fişeğin çapı
D) Namlunun içerisinde bulunan girintiler
E) Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı izler

11. Aşağıdakilerin hangisi Hatve’nin tanımıdır?
A) Çekirdeğin namlu içerisinde bir tur dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafe
B) Çekirdeğin namlu içerisinde aldığı yol
C) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren hedefe varıncaya kadar izlediği yol
D) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren 1 saniyede aldığı yol
E) Çekirdeğin namluyu terk ettikten sonra gittiği en uzak mesafe

12. Aşağıdakilerden hangisi irca yayının görevidir?
A) Şarjörde bulunan fişekleri şarjör ağzına doğru bastırarak fişek yatağına sürülmesini sağlamak
B) Barut gazının basıncı ile geriye doğru gelen sürgünün tekrar ileri gitmesini sağlamak
C) Silahın ateşlenmesi ile mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe istikrarlı şekilde varmasını sağlamak
D) İğnenin kapsüle darbe yapmasından sonra yerine gelmesini sağlamak
E) Tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlamak

13. Aşağıdakilerden hangisi atışa etki eden bireysel faktörlerden değildir?
A) Duruş
B) Nefes kontrolü
C) Nişan alma
D) Konsantrasyon
E) Rüzgar

14. Göz, gezin üst kenar orta noktası, arpacığın silme tepe noktasından hedefe doğru olan hatta ……….. denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?
A) Hedef hattı
B) Mermi yolu
C) Nişan hattı
D) Namlu yolu
E) Atış hattı

15. Aşağıdaki şıklardan hangisinde İlk Hız doğru tanımlanmıştır?
A) Silah ateşlendikten sonra, çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren 1 saniyede aldığı yol
B) Çekirdeğin namluyu terk ettikten sonra gittiği en uzak mesafe
C) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren hedefe varıncaya kadar izlediği yol
D) Çekirdeğin namlu içerisinde aldığı yol
E) Çekirdeğin namlu içerisinde bir tur dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafe

16. Fişeği ya da boş kovanı, fişek yatağından çıkartmaya yarayan sisteme ne ad verilir?
A) Ateşleme tertibatı
B) Emniyet tertibatı
C) Kovan atma tertibatı
D) Hatve
E) Rayyür

17. Aşağıdakilerden hangisi Atış Poligonunda bulunması gereken hatlardan değildir?
A) Atış hattı
B) Sınır hattı
C) Hedef hattı
D) Hazırlık hattı
E) Geri besleme/temizlik hattı

18. Aşağıdakilerden hangisi MP-5 makineli tabanca için söylenemez?
A) 9x19 mm çapında fişek atar
B) Barut gazının geri tepmesi, icra yayın ileri itmesi prensibi ile çalışır
C) Yarı otomatik ve tam otomatik olarak çalışabilir
D) Atış seçici mandal marifetiyle tek tek ve seri atış yapar
E) Atış seçici mandal orta konumda iken silah atış yapmaz, emniyettedir

19. Silahın temizliğine başlamadan önce, yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hemen silah sökülmeye başlanır
B) Tetiğe basılır
C) Silah ellenmez
D) Silah ölü noktaya çevrilir ve şarjör çıkartılır
E) Uzman ekip çağrılır

20. Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir?
A) Atıcının kendine aşırı güveni
B) Atıcının silahını tanımaması
C) Aşırı unutkanlık
D) Silahla sık sık ve gereksiz oynama
E) Fişek hatası

21. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kısa Namlulu Silahların parçalarından değildir?
A) Kurma kolu
B) Gez-arpacık
C) İrca mili-yayı
D) Namlu
E) Sürgü

22. Ateşleme sonrası mermi çekirdeğine yön ve istikamet veren parçaya ne ad verilir?
A) Sürgü
B) Horoz
C) Namlu
D) Tetik
E) Gez

23. Aşağıdakilerden hangisi, atıcının tetik çekme (tetik ezme) hatalarından değildir?
A) Tetiği çok yavaş ve uzun süre bekleyerek çekmek
B) Tetiği ani çekmek
C) Tetiği düzensiz çekmek
D) Tetiği çekerken isnat boşluğunu almamak
E) Tetiği çekerken patlama sesinden etkilenmek

24. Silahlarda bulunan tırnağın görevi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak tarif edilmiştir?
A) Kapsülün ateşlenmesini sağlar
B) Silahın emniyete alınmasını sağlar
C) Fişeğin ya da boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasını sağlar
D) Şarjörün çıkarılmasını sağlar
E) Atış sonrası sürgünün geride kalmasını sağlar

25. Aşağıdakilerden hangisi “Genel Emniyet Kurallarından” değildir?
A) Ateş etme gereği olmadıkça silah kılıfından çıkarılmaz
B) Silah asla dolu durumda saklanmaz
C) Silah boş dahi olsa daima ölü noktaya tutulur
D) Silahı boşaltmak için, sırasıyla önce tetik düşürülür, şarjör çıkartılır, fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan emin olunur
E) Silahı boşaltmak için, sırasıyla önce şarjör çıkartılır, sürgü çekilir, fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan emin olunur

51.SINAV SİLAH
1A
2A
3B
4D
5E
6C
7C
8D
9B
10E
11A
12B
13E
14C
15A
16C
17B
18E
19D
20E
21A
22C
23E
24C
25D
     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar13.583713.6381
Euro15.205315.2662
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam53
Toplam Ziyaret8947916