SINAV BİLGİLERİ
Takvim

73.SINAV SİLAH

1.PVSK‘nın 16. maddesi uyarınca başka suretle def’i mümkün olmayan durumlarda aşağıdakilerden hangisinde polisin silah kullanma yetkisi yoktur?
A) Nefsi müdafaa etmek için
B) Başkasının ırz ve canına karşı yapılan saldırıyı def etmek için
C) Muhafazasına memur olduğu mevkiye yapılan saldırıyı def etmek için
D) Bir eve hırsızlık amacıyla giren şahsı yakalamak için
E) Devletin nüfuz ve icrasına silahlı olarak karşı gelinmişse
 
2.Polisin silah taşıma yetkisi hangi kanunla düzenlenmiştir?
A) 3205 Sayılı kanun
B)
3201 Sayılı kanun
C)
6136 Sayılı kanun
D)
2918 Sayılı kanun
E)
657 Sayılı kanun
 
3.Silah bulundurma ruhsatını illerde hangi makam verir?
A) İl Jandarma Alay Komutanı
B) Kaymakam
C)
Müsteşar
D) Vali
E) İl Emniyet Müdürü
 
4.Silah bulundurma ruhsatında yaş sınırı aşağıdakilerden hangisidir?
A)18
B)19
C)20
D)21
E) 22
 
5.Atışta ilk hız nedir?
A)  Çekirdeğin namluyu terk ettiği andaki hızı
B)   Çekirdeğin hedefe çarpma hızı
C)  Çekirdeğin namlu içerisindeki hızı
D)  Çekirdeğin hedef içerisindeki hızı
E)   Çekirdeğin havadaki seyir hızı

6.
Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini inceleyen bilim dalı hangisidir?
A) Kriminoloji
B) Kriminilastik
C) Olay yeri inceleme
D)
Balistik
E) Toksikoloji
 
7. Kalibre nedir?
A)  Namlunun uzunluğudur
B)   Namlunun çapıdır
C)  Fişeğin çapıdır
D)  Fişeğin uzunluğudur
E)   Çekirdeğin namluda aldığı yoldur
 
8.Yerine getiren yay kırık veya özelliğini kaybetmiş ise silah hangi işlevini yapamaz?
A)
Ateşleme yapamaz
B) Boş kovanı atamaz
C)
İsabetli atış yapamaz
D)
Dolduruş yapamaz
E) Yüksek güç sağlayamaz
 
9.Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
A) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar
B) Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar
C) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar
D) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar
E) Merminin azami mesafesini artırır
 
10. Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
B) Takma işlemenin genel kuralı yoktur
C) Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır
D) Önce şarjör takılır
E) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir
 
11. Fişeği oluşturan unsunlar hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) Barut-Kapsül-Çekirdek-Kovan
B) Kovan-Kapsül-Tırnak-Çıkarıcı
C) Tırnak-Kapsül-Gömlek- Kurşun
D) Gömlek-kurşun-Bakır-Barut
E)
Barut-Kapsül-Gömlek-Çekirdek

12. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I- Kapak takımını çıkart
II- Şarjörü çıkart
III- Yerine getiren yayı çıkart
IV- Namluyu çıkart
V-  Tabancayı boşalt
A) I-II-III-IV-V
B)
V-IV-III-II-I
C)
II-V-I-III-IV
D)
V-III-IV-II-I
E)
III-II-I-V-IV
 
13. Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?
A) Şarjör emniyeti
B)
İğne emniyeti
C) Mandal emniyeti
D) Horoz emniyeti
E) İkaz pim emniyeti

14.
Rampa nedir?
A)  Namlu üzerindeki çıkıntı ve girintilerdir
B)  Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir
C)  Namlu yoludur
D)  Şarjör yayının üzerindeki fişeklerin konulduğu yerdir
E)   Şarjör yuvasının diğer adıdır
 
15. Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?
A) Tetik - tetik manivelası - horoz - iğne
B)
Horoz - iğne - tetik - tetik manivelası
C)
Tetik manivelası - tetik - horoz - iğne
D)
İğne - tetik - tetik manivelası - horoz
E)
Tetik - iğne - tetik manivelası - horoz
 
16. Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmamasının sebebi olamaz?
A) Yerine getiren yayın kırık veya özelliğini kaybetmiş olması
B) İğne yayının kirli veya çok yağlı olması
C)
Şarjörün ağız kenarlarının bozulmuş olması
D) Şarjörün yerine tam olarak oturmaması
E) Gerdel yayının kırık veya özelliğini kaybetmiş olması
 
17. Aşağıdakilerden hangisi çekirdekli fişeklere örnektir?
A)  Gömleksiz fişek
B)   Sevk fişeği
C)  İrtifa fişeği
D)  Manevra fişeği
E)   Saçma
 
18. Aşağıdaki fişeklerin hangisinde barut bulunmaz?
A) Eğitim fişeği
B)
Sevk fişeği
C)
İzli fişek
D) Manevra fişeği
E) İşaret fişeği
 
19. Aşağıdakilerden hangisi ana emniyet tertibatlarındandır?
A) Tetik emniyeti
B) İğne emniyeti
C) Horoz emniyeti
D) Kabza emniyeti
E)
Sürgü emniyeti
 
20. Tırnak kırılır ise aşağıdaki sorunlardan hangisi ile karşılaşılır?
A) İğnede kırılır
B) Çekirdek namluyu terk edemez
C) Yiv ve setlerde aşınma meydana gelir
D)
Namluda şişme oluşur
E) Kovan mermi yatağından çıkartılıp dışarı atılamaz
 
21. Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere kaç derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır?
A) 25
B)
35
C)
45
D)
55
E) 65
 
22. Şarjör yayının üst kısmında bulunan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
A) Şarjör kapağı
B) Gerdel
C)
Kabza
D) Şarjör kapak kilidi
E)
Şarjör gövdesi

23. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biri değildir?
A)  Şarjör kapak kilidi
B)   Gerdel
C)  Şarjör yuvası
D)  Şarjör yayı
E)   Şarjör kapağı
 
24. Namlu içinde helezon seklinde birbirine paralel olarak uzanan setlerin, fişek çekirdeği üzerindeki silaha özgü bıraktığı izlere ………..denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
A) Rayyür
B) Yiv
C)
Çap
D) Namlu yüksüğü
E) Hatve
 
25. Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından değildir?
A) Uzun süreli nişan alma sürecinden sonra yorgunluktan kaynaklı, hızlı tetik çekme
B) Patlama korkusu sebepli, patlama öncesi ani tetik çekme refleksi gösterme
C) İstinat boşluğunun alınmaması
D) Tetik parmağı ile tetiğin yanlış kavranması
E)
Kabzanın çok sıkı tutulması

1D
2B
3D
4D
5A
6D
7C
8D
9B
10C
11A
12C
13E
14B
15A
16B
17A
18A
19D
20E
21C
22B
23C
24A
25E
     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar13.583713.6381
Euro15.205315.2662
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam53
Toplam Ziyaret8947916