SINAV BİLGİLERİ
Takvim

73.SINAV

1.Özel güvenlik görevlisinin çalışma izni alabilmesi amacıyla düzenlenen “Özel güvenlik görevlisi olur.” ibaresini içeren sağlık raporunda aşağıdaki dallardan hangisinin bulunması gerekir?
A) Kardiyoloji
B) Nefroloji
C) Hematoloji
D) Kulak Burun Boğaz
E) Onkoloji

2.Özel güvenlik görevlisi Yalçın, şehirlerarası otobüs terminalinde görev yapmaktadır. Terminal giriş noktasındaki görevi esnasında durumundan şüphelendiği bir erkek şahıs ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
A) Şahsın kimliğini istemek
B) Şahsın çantasını dedektörle aramak
C) Şahsın vücudunu elle aramak
D) Şahsın kimliğini sormak
E) X-ray cihazından geçmek istemeyen şahsın terminale girişine engel olmak
 
3.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahlı görev yapabileceği yerlendendir?
A) Özel lise girişi
B) Devlet hastanesi girişi
C) Konser düzenlenen stadyum girişi
D) Futbol müsabakası düzenlenen kapalı spor salonu girişi
E) Banka girişi
 
4.5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A) Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri
B) Kaymakamlıklar
C) İl Emniyet Müdürlükleri
D) İçişleri Bakanlığı ve Valilikler
E)
Cumhuriyet Başsavcılıkları
 
5.Acele ve geçici durumlarda özel güvenlik izni vermeye aşağıdaki makamlardan hangisi yetkilidir?
A) Kaymakam
B) Emniyet Müdürü
C) Vali
D) Özel Güvenlik Komisyonu Başkanı
E)
Vali Yardımcısı

6.Görevli bulunduğu spor tesisinin otoparkında görevlendirilen özel güvenlik görevlisi Hasan, araç camını kırarak otodan eşya çalan bir şahsın olduğunu görmesi üzerine, şahsı kovalamak suretiyle yakında bulunan bir apartmanın bahçesinde yakalar ve olay yerine çağrılan genel kolluk görevlilerine şahsı teslim eder. Özel güvenlik görevlisi Hasan’ın bu davranışını tanımlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suçüstü hali gereği hukuka uygunluk
B) Konut dokunulmazlığının ihlali
C) Görevin kötüye kullanılması
D) Kişi dokunulmazlığının ihlali
E) Yetki gaspı
 
7.Özel güvenlik komisyonu üyeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
A) Vali yardımcısı başkanlığında emniyet, jandarma, sanayi odası, ticaret odası ile özel güvenlik kuruluşunun temsilcileri
B) Valinin başkanlığında emniyet, jandarma, sanayi odası ile özel güvenlik kuruluşunun temsilcileri
C) Vali yardımcısı başkanlığında emniyet, sanayi odası, ticaret odası ile özel güvenlik kuruluşunun temsilcileri
D) Vali yardımcısı başkanlığında emniyet, jandarma, sanayi odası ve ticaret odası temsilcileri
E) Valinin başkanlığında emniyet, jandarma, ticaret odası ile özel güvenlik kuruluşunun temsilcileri
 
8.Özel güvenlik görevlisi Onur, para nakli ile görevlendirilmiştir. Özel güvenlik görevlisi Onur’un görev alanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
A) Paranın teslim edildiği il merkezindeki banka şubesidir
B) Paranın teslim alındığı ilçedir
C) Paranın teslim edildiği il merkezindeki şube ile paranın taşındığı araçtır
D) Sadece paranın taşındığı araçtır
E) Paranın teslim edildiği il merkezi, paranın taşındığı güzergâh ve teslim alındığı ilçedir

9. Özel güvenlik görevlisi İbrahim, görevli bulunduğu banka içerisinde meydana gelen gasp olayı esnasında kendisine silahla ateş eden saldırgana karşı silahını kullanmış ve saldırganın yaralanmasına neden olmuştur. 5188 sayılı Kanunda zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 25’inci maddesine atıfta bulunulmuştur. Türk Ceza Kanununun 25’inci maddesinin konusu aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Haksız tahrik altında kalma
B) Kanunun hükmü ve amirin emri
C) Sınırın aşılması
D) Meşru müdafa ve zorunluluk
E) Gecikmesinde sakınca bulunan haller
 
10.Özel güvenlik görevlisi Metin, izinli olduğu bir gün üniforması ile özel güvenlik elemanlarının sorunları hususunda tertip edilen bir mitinge katılmıştır. Bu durumun mitingde görevli güvenlik amiri tarafından tespit edilmesi üzerine kendisine uygulanacak olan yaptırım aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
A) İdari para cezası ve ikaz verilir
B) Kimlik kartı iptal edilir
C) Kimlik kartı iptal edilir ve bir daha özel güvenlik hizmetinde çalıştırılmaz
D) Altı ay süreyle görev yapamaz
E) Sadece idari para cezası verilir
 
11.Görev alanı içerisinde bir suç şüphesi ile özel güvenlik görevlisi Taner tarafından yakalanan kişinin kaçacağı, kendisine veya başkalarının hayat ve beden bütünlüğüne zarar verebileceği değerlendirilmesi halinde şüpheliye kelepçe takılması özel güvenlik görevlilerinin sahip olduğu hangi yetki kapsamında yapılan bir işlemdir?
A) Gözaltına alma yetkisi
B) Yakalama yetkisi
C) Kimlik tespiti yetkisi
D) Zor kullanma yetkisi
E) Silah kullanma yetkisi

12.Özel güvenlik kimlik kartı hususunda aşağıda yazılı bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Kimlik kartı valilik tarafından verilir
B) Görev esnasında herkesin görebileceği şekilde yakaya takılı bulundurulur
C) Kimlik kartı üzerinde bulunmayanlar da kanunda yazılı yetkileri kullanabilir
D) Kimlik kaybedildiği takdirde işveren tarafından valiliğe ivedilikle bilgi verilir
E) Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir

13.
Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir?
A) Genel kolluk
B) Cumhuriyet Savcısı
C) Özel güvenlik görevlisi
D) Hakim
E) Kolluk amiri
 
14.Hangi hizmet için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceğine karar verecek olan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vali
B) Vali Yardımcısı
C) Özel Güvenlik Komisyonu
D) Emniyet Müdürü
E) Hizmet alımını yapan şahıs ya da kurum
 
15.Güvenlik hizmetinin özel güvenlik tarafından görülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisinde komisyon kararı olmaksızın, valilik tarafından izin verilebilir?
A) Kişilerin silahlı personel tarafından korunması
B) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması
C) Özel güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi
D) Güvenlik hizmeti uygulamasının kaldırılması
E) Parti kongrelerinde

16.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde meydana gelen bir olayın aydınlatılması amacıyla sahip oldukları yetkilerden değildir?
A) Olay yerini muhafaza etme
B) İstihbarat faaliyetlerinde bulunma
C) Şüpheliyi yakalama
D) Suç eşyasını geçici muhafaza altına alma
E) Genel kolluğa yardımcı olma
 
17.2559 sayılı PVSK’da tanımlanan kimlik sorma yetkisi özel güvenlik görevlilerince ne zaman kullanılamaz?
A) Toplantılarda
B) Konserlerde
C) Spor müsabakalarında
D) Kamuya açık alanlarda
E) Cenaze ve düğün törenlerinde
 
18.“Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı işlenen suçlar ……… karşı işlenmiş sayılır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Genel kolluk görevlisine
B) Güvenlik görevlisine
C) Kamu görevlisine
D) Emniyet Teşkilatı personeline
E) İşçiye
 
19.5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri yetkilerini hangi durumda kullanabilirler?
A) Her zaman ve her yerde kullanabilirler
B) Görev haricinde kullanabilirler
C) Genel kolluğun gözetim ve denetiminde oldukları sürece kullanabilirler
D) Belediye sınırları içerisinde ve görev süresince kullanabilirler
E) Görevli oldukları alanlarda ve görev süresince kullanabilirler
 
20.Aşağıdakilerden hangisi grubu belirleyen temel öğeler arasında yer almaz?
A)
Üye sayısı
B) Amaçta ortaklık
C) Kitle histerisi
D) Karşılıklı bağımlılık
E) Algısal çerçeve

21. Özel güvenlik personelinin, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılabilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İhtiyaç halinde çalıştırılabilir
B) Kesinlikle çalıştırılamaz
C) Firmanın onayı ile mümkündür
D) Özel Güvenlik Komisyonu uygun görürse çalıştırılabilir
E) Mülki amirin iznine bağlıdır
 
22.Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden değildir?
A) Tarafsız olmak
B) Duygusal davranmak
C) Çevre güvenliğini sağlamak
D) Minimum kuvvet kullanmak
E) İnisiyatifi elinde bulundurmak
 
23.2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeden en az ne kadar zaman önce bildirimde bulunmak gerekir?
A) 48 saat önce
B) 24 saat önce
C) 1 hafta önce
D) 1 ay önce
E) 12 saat önce
 
24.Birbirinden bağımsız, düzensiz ve habersiz bir şekilde çok sayıda insanın amaçsız olarak bir araya gelmesiyle meydana gelen insan topluluğuna ne ad verilir?
A) Teşkilat
B) Grup
C) Sınıf
D) Kalabalık
E) Aşiret
 
25. Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın özelliklerindendir?
A) Kalıcı birliktelik söz konusudur
B) Hiyerarşi, iş bölümü ve statü düzeni vardır
C) Provokasyona ve kitle hareketlerine açıktırlar
D) Aralarında eylem birliği vardır
E)
Liderleri vardır
 
26.Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda uyulacak genel prensiplerden biri değildir?
A) İkna edici ve inandırıcı olma
B) Provokasyona gelmeme
C) Caydırıcı olma
D) İnisiyatif kullanma
E) Organizatörlerle diyalogdan kaçınma
 
27.Belirli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş, aynı düşünce ve fikirleri paylaşarak eylemsel faaliyetlerde birlikte hareket eden, örgütlenmiş insanlardan oluşan kümeye ne ad verilir?
A) Seyirci
B) Küme
C) Grup
D) Kalabalık
E) Kitle
 
28.Aşağıdakilerden  hangisi  2911  Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenebilecek alanlardandır?
A) Genel yollar
B) Parklar
C) Şehirlerarası karayolları
D) Kamu Hizmeti görülen bina ve tesisler
E) Mülki idare amiri tarafından belirlenen alanlar
 
29.Aşağıdakilerden hangisi kitleyle hareket eden birey özelliklerinden değildir?
A) Bilinçli hareket kaybolur
B) Duygusal hareket etme eğilimi azalır
C) Söylem ve eylem birliği oluşur
D) Düşünce hemen davranışa dönüşür
E) Bastırılmış duygu ve düşünceler ortaya çıkar
 
30.Özel olarak yetiştirilmiş, gözü pek, saldırgan, neden, nasıl, ne zaman eyleme geçecekleri ve hangi sloganı atacakları önceden planlanmış olan militanlardır. Yukarıda tanımı yapılan grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) Topluluğu içeriden yönetenler
B) Topluluğu dışarıdan yönetenler
C) Eylem grupları
D) Haberleşme görevlileri
E) Psikolojik etki grupları

31.Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin kullanılması sonrasında ortaya çıkacak durumlardan biri değildir?
A) Kişinin sinir sistemi üzerinde etki yaratması
B) Kişinin akli, fiziki ve psikolojik dengesinin bozulması
C) Fert ve toplum içerisinde iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getirmesi
D) Alışkanlık ve bağımlılık yapması
E) Aile ve arkadaş ilişkilerinde tutarlılık
 
32.Amfetaminveyafenetylline maddesinin çeşitli kimyasallarla birleştirilmesiyle elde edilen, genelde tablet halinde bulunan ve üzerinde logo olarak iç içe geçmiş “C” harfi bulunan, oral yolla tüketilen uyuşturucu madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ecstasy
B) Captagon
C) Metamfetamin
D) Ketamin
E) Morfin
 
33.Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ve özel güvenlik arasındaki farklardan birisi değildir?
A) Genel kolluk ve özel güvenliğin görev alanları farklıdır
B) Genel kolluk ve özel güvenliğin yetkileri farklıdır
C) Genel kolluk ve özel güvenliğin bağlı oldukları makamlar farklıdır
D) Özel güvenlik görevlileri, görev alanı ve görev süresi dışında bir suçla karşılaştıklarında yetkileri bir vatandaştan fazla değildir. Ancak, genel kolluk görevlilerinin durumu farklıdır 
E) Genel kolluk terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alabilirken, özel güvenlik görevlileri bu tür eşyayı emanete alamaz
 
34.Ülkenin genel emniyet ve asayiş işlerinden kim sorumludur?
A) Emniyet Genel Müdürü
B) Jandarma Genel Komutanı
C) Özel güvenlik şirketi
D) İçişleri Bakanı
E) Sahil Güvenlik Komutanı

35.
Özel güvenlik görevlisi Ahmet, görev yaptığı konut sitesinde meydana gelen ve müdahale ettiği bir kavga olayını kime bildirmelidir?
A) Vali
B) Kaymakam
C) Genel Kolluk
D) Bağlı olduğu özel güvenlik şirketi
E) Cumhuriyet Savcısı
 
36.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri ile genel kolluğun birlikte yapabileceği bir görev değildir?
A) Hastanelerde güvenlik tedbiri alma
B) Konser alanında güvenlik tedbiri alma
C) Spor müsabakasında güvenlik tedbiri alma
D) Suç soruşturmasında ifade alma
E) Para naklinde tedbir alma
 
37.Örgüt içinde en sık görülen çatışma biçimi hangisidir?
A) Kişi içi çatışmalar
B) Rol çatışmaları
C) Ben merkezcilik
D) Empati yoksunluğu
E) Önyargılar
 
38.Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından birisi değildir?
A) Var olmak
B) Bilgi edinmek
C) Ayrıştırmak
D) Paylaşmak
E) Etkilemek
 
39.Özel güvenlik görevlisi Oya, karşısındaki kişiye uygulaması gereken güvenlik tedbirlerini anlatırken şahsın onu dinlemediğini ve başka bir şeyle ilgilendiğini görüyor.Anlatılan olayda iletişimin temel ilkelerinden hangisi yerine getirilmemiştir?
A)
İletişim iki tarafında aktif olduğu bir alışveriş sürecidir
B) İletişim her zaman her yerdedir
C) İletişim anlamların paylaşımıdır
D) İletişim değişik katmanlarda gerçekleşir
E) İletişimde amaç çevre üzerinde etkin olmaktır

40.Genel olarak iki öğe arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad verilir?
A) İletişim
B) Beceri
C) Algı
D) İlişki
E) Empati
 
41. …..…. kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesidir.
Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
A) Empati
B)
Sağduyu
C) Etkili dinleme
D)
Açık iletişim
E) Sen dili
 
42.Birine önemli bir konuyu ya da bir problemimizi anlatacağımız zaman; “Beni can kulağıyla dinle” deriz. “Can kulağıyla dinlemek” hangi tür dinleme biçimine örnektir?
A) Savunucu dinleme
B)
Seçerek dinleme
C) Tuzak kurucu dinleme
D)
Etkin dinleme
E) Yüzeysel dinleme
 
43.Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
A) Göz teması kurmak
B) Soru sormak
C) Hemen sonuç çıkarmak
D) Not almak
E) Dinlediğini belli etmek
 
44.Suçlayıcı, genelleyici ve çözümden uzaklaştıran bir konuşma tarzı benimseyen bir kişi kendini ifade etme türlerinden hangisini kullanmaktadır?
A) Ben dili kullanmak
B)
Eleştiri
C) Empati
D) Jest ve mimikler
E) Sempati

45.Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın bireyler üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlardan biridir?
A) Empati yaratması
B) Farklı fikirlerin dile getirilmesi
C) Bireyin kendisini geliştirmesini sağlar
D)
Hatalı süreçleri ayıklar
E) İletişimi aksatması
 
46.Aşağıdakilerden hangisi hazırlık yapılarak konuşmayı gerektirir?
A) Tanışma/tanıştırma
B)
Selamlaşma
C) Bilimsel bilgi aktarma
D)
Adres sorma
E) Özür dileme
 
47.Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden biri değildir?
A) Hedef
B)
Araç
C) Model
D)
Mesaj
E)
Dönüt
 
48.Kişilerarası ilişkilerde yargılamak, eleştirmek, suçlamak, yorumlamak, analiz etme, sınamak, emir vermek gibi bazı davranışlar ve iletişimi olumsuz etkileyecek ifadeler vardır. Yukarıda belirtilen bu ifadelere ne ad verilir?
A) İletişim engelleri
B) Etkin dinleme
C)
Empati kurma
D)
Etkili iletişim
E) Sen dili
 
49.Karşılıklı yemek yediğiniz özel güvenlik görevlisi arkadaşınızın hava yolu kısmi tıkandığında ilk yardım uygulaması olarak yapacağınız hangi uygulama yanlış olacaktır?
A) Ağız içi kontrol edilir
B) Öksürmeye teşvik edilir
C) Temel yaşam desteği yapılır
D) Tam tıkanma olursa müdahale edilir
E) Tamtıkanma olursa müdahalede bulunmak için kişinin yanında veya arkasında durulur

50.Aşağıdakilerden hangisi, giriş güvenliğini sağladığı binanın önünde meydana gelen trafik kazası olayına müdahale eden özel güvenlik görevlisinin yapması gereken doğru uygulamalardan değildir?
A)  Kaza yapan aracın motoru durdurulmalıdır
B)   Olay yeri görünür olabilmesi için işaretlenmelidir
C)  Yaralılar bulunduğu pozisyonda sabitlenmelidir
D)  İkinci bir kaza oluşmaması için çevre güvenliği sağlanmalıdır
E)   Acil tedavi ekipleri gelmeden olay yeri terk edilmelidir
 
51.Aşağıdakilerden hangisi, güvenliğini sağladığınız okulda travmatik bir olay gerçekleşmesi sonucunda 112’yi ararken dikkat etmeniz gereken hususlardan değildir?
A) 112’nin aranmasına neden olan olayın tanımı yapılmalıdır
B) Konuşma kısa tutulmalı ve telefon bir an önce kapatılmalıdır
C) Adres tarif ederken açık ve anlaşılır tanımlamalar yapılmalıdır
D) Olay yerindeki hasta/yaralıların sayısı ve durumları bildirilmelidir
E) Etraftaki adres belirteçleri ayrıntılarıyla açıklanmalıdır
 
52.Bilinci olmayan kazazedede solunum varsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Temel yaşam desteği verilir
B) Şok pozisyonu verilir
C)
Koma pozisyonu verilir
D) Hastanın ayakları 30 cm yükseltilir
E) Hastanın kendine gelmesi beklenir
 
53.Patlamış mısır yerken hava yolu tam tıkanan birisinde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?
A) Rengi morarır
B) Nefes alamaz
C) Ses çıkaramaz
D) Beyne oksijen gidemediği için ölüm riski vardır
E) Solunumu hızlanır

54.Kanamanın durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kanama bölgesi bol su ile yıkanır
B) Kanama bölgesine temiz bir bez ile bastırılır
C) Yara bölgesine saplanan yabancı cisimler çıkarılmaz
D) Yara bölgesine kan getiren atar damar üzerine baskı uygulanır
E) Kanamanınolduğu bölge kalp seviyesinden yukarıda tutulur
 
55.Atardamar kanamasında diğer damar kanamalarından farklı olarak neden daha fazla kan kaybı olur?
A) Atardamar içinde açık renkli kan olduğu için
B) Oksijen yönünden zengin kan olduğu için
C)
Besin maddeleri yönünden zengin kan olduğu için
D) Atardamar içinde yüksek basınç olduğu için
E) Atardamarın çapı küçük olduğu için
 
56.Güvenliğini sağladığınız fabrikada meydana gelen yüksekten düşme neticesinde oluşan kafatası veya omurga yaralanmasına ilk yardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Her türlü travmatik olayda kafatasının ve omurganın zarar göreceği unutulmayarak baş-boyun-gövde ekseni sabit tutulmalıdır
B) Yaralının yaşam bulguları değerlendirilerek 112 gelene kadar asla yalnız bırakılmamalıdır
C)  İkinci bir travmanın oluşmaması için çevre güvenliği sağlanmalıdır
D)  Açık yaralara ve kanamalara derhal müdahale edilmelidir
E)   112’nin gelmesi beklenmeden yaralı en yakın sağlık kuruluşuna taşınmalıdır
 
57. Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?
A) Kendisi solumaya başlar
B) Dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı başlar
C) Hiçbir şey olmaz
D)
Hasta şoka girer
E) Göğüs ağrısı başlar

58.İş arkadaşınızın bacağına kaynar su döküldüğünde yapmanız gereken ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yanık bölgesindeki içi su dolu baloncuklar patlatılır
B) Yanık bölgesinin üzerine yoğurt veya diş macunu sürülür
C) Yanık yarası üzerine ilaç veya yanık merhemi sürülür
D) Yanık yarası üzerine direk buz uygulaması yapılır
E) Yanık yarası üzeri temiz bir bezle örtülür
 
59.Aşağıdakilerden   hangisi   elektronik güvenlik sistemlerinin kullanım amaçlarından biri değildir?
A) Sızma girişimlerinin anında algılanması
B) Olayın kayıt altına alınması
C) Tesisin iletişim sisteminin devre dışı bırakılması
D) Arşivlenen bilgilerin geriye dönük olarak incelenmesi
E) Tehdidin izlenmesi
 
60.Alışveriş merkezi girişinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Selim, bir kişinin kapı tipi metal arama dedektöründen geçerken cihazın alarm vermesi neticesinde aşağıdaki müdahale şekillerinden hangisini uygulaması gerekmektedir?
A) Şahsın içeri girmesine müsaade eder
B) Şahsı durdurup etkisiz hale getirerek gözaltına alır
C) Şahsın üzerini elle arar
D) Şahsın üzerindeki metal eşyaları bırakıp kapı tipi metal arama dedektöründen tekrar geçmesini ister
E) Şahsın içeri girmesine müsaade etmez
 
61.Radyasyondan temel korunma yöntemleri üç ana unsur ile değerlendirilir. Bunlar aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A) Mesafe Yaş - Kilo
B) Radyoaktif Madde - Bariyer
C)
Zaman - Uzaklık - Bariyer
D)
İyot Tabletler – Mesafe - Kilo
E) Zaman - Coğrafi Bölge - Beşeri Durum

62.Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama dedektörüyle tespit edilemez?

A) Bıçak
B) Plastik patlayıcı maddeleri
C) Anahtarlık
D) Tabanca
E) Her türlü metal

63. Karbon bileşikleri içermeyen metalden yapılmış kesici, delici, ateşli silahlar, çelik, demir, alüminyum vb. maddeler ………, karbon bileşikleri içeren tahta, plastik, plastik patlayıcılar, narkotik, şeker, gıda vb. maddeler ise ………….…………. renk veya tonlarında görünürler. Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?
A) Mavi/Turuncu
B) Siyah/Sarı
C) Kahverengi/Kırmızı
D) Siyah/Beyaz
E) Sarı/Mor

64. Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?
A) Bir kişiyle koruma düzeni
B) İki kişiyle koruma düzeni
C) Üç kişiyle koruma düzeni
D) Dört kişiyle koruma düzeni
E) Beş kişiyle koruma düzeni

65. Aşağıdakilerden hangisi destek ekiplerinden değildir?
A) Öncü-Eskort Ekibi
B) Bomba Arama ve İmha Ekibi
C) İlk Yardım Ekibi
D) Can Kurtarma ve Sualtı Ekibi
E) İrtibat ve Muhabere Ekibi

66. Aşağıdakilerden hangisi güzergâhta yapılacak öncü çalışması arasında yer almaz?
A) Trafik lambaları, kavşakların tespiti
B) Menfezlerin tespiti
C) Güzergâhtaki restoranların tespiti
D) Ana ve alternatif güzergâh tespiti
E) Hastanelerin tespiti

67. VIP araçtan indiğinde, sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A)  Aracı derhal bir araç boyu ileriye park etmelidir
B)   VIP iner inmez araç kapılarını kapatmalıdır
C)  Araçtan çıkarak önünü iliklemelidir
D)  VIP güvenli bir yere intikal edene kadar kapılar açık, araç çalışır vaziyette beklemeli ve asla aracı terk etmemelidir
E)   Aracı hemen sağa çekmelidir
 
68. Terör eylemleri ve yöneldikleri hedefler göz önüne alındığında hangisinden söz edilemez?
A)  Seçilmiş hedeflere yönelik eylemler
B)   Silah teşhiri
C)  Sabotaj
D)  Kaçırma, alıkoyma
E)   Maddi kaynak temini için yapılan eylemler

69.
Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma ile ilgili yanlış bir ifadedir?
A) Önemli kişiyi korumak ve kaçırmak asıl amaçtır.
B) Kaçış istikameti ve güvenli yer hazır tutulmalıdır
C) Önemli kişi koruma esaslarını bilmelidir
D)
Koruma sürekli olmalıdır
E) Yüzde yüz koruma mümkündür
 
70.“Önemli kişiyi koruma” temel kuralları içerisinde yer alan özellik hangisidir?
A) Koruma şekli bilinmemelidir
B) Haberleşme sistemi anlaşılır ve kodlu olmalıdır
C) Ekip uyumu alt seviyede olmalıdır
D)
Giriş ve çıkış saatleri rutin olmalıdır
E)
Kaçış yönü kapalı olmalıdır
 
71.“………………………..” kalabalığın yoğun olduğu yerlerde, önemli kişiye daha yakın konumda çalışır. Tehdidin azaldığı yerlerde halka genişletilir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ifade hangisidir?
A) Araçlı koruma düzeni
B)
Yaya koruma düzeni
C) Motosikletli koruma düzeni
D)
Araçsız koruma düzeni
E) Bisikletli koruma düzeni

72.
Bir koruma personeli “6’da minibüste kişi” yada Balkonda saldırgan 3’te” şeklinde söylemde bulunuyorsa aşağıdakilerden hangisinden bahsedilir?
A)
Yaya yürüyüşüyle yön tespiti
B) Araçla hareketle yön tespiti
C) Karşılaştırma metoduyla yön tespiti
D) Saat yöntemi ile yön tespiti
E) Mukayese yöntemiyle doğru yön tespiti
 
73.Yanıcı  maddenin  ısı  ve  oksijenle birleşmesiyle meydana gelen olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yangın
B)
Yanık
C) Yanma
D)
Tutuşma
E) Alev
 
74.Havaalanındaki uçak hangarlarında görev yapan özel güvenlik görevlisi Hasan, hangarda çıkan bir yangına ilk müdahaleyi hangi tip söndürücü ile yapar?
A) Sulu
B) Kuru tozlu
C) Halokarbon gazlı
D) Karbondioksit gazlı
E) Köpüklü
 
75.Aşağıdakilerden hangisi patlama sonucu ortaya çıkan etkilerden birisi değildir?
A) Parça etkisi
B) Statik etkisi
C)
Isı etkisi
D) Basınç etkisi
E) Gaz etkisi
 
76. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlisi Buse’nin görev yaptığı iş merkezinde yangın çıkması durumunda karşılaşabileceği tehlikelerden birisi değildir?
A) Binanın çökme tehlikesi
B) Dumandan zehirlenme tehlikesi
C) Yanma sonucu oksijen açığa çıkması tehlikesi
D) Yüksek ısı tehlikesi
E) Patlama tehlikesi

77. Aşağıdakilerden hangisi Yangın Söndürme Sistemleri arasında yer almaz?
A)  Sulu söndürme sistemleri
B)   Köpüklü söndürme sistemleri
C)  İyotlu söndürme sistemleri
D)  Kuru tozlu söndürme sistemleri
E)   Halokarbon gazlı söndürme sistemleri
 
78.Özel güvenlik görevlisi Ahmet, görevli olduğu giyim mağazasında yangın çıkması durumunda aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
A) İnsanları sakinleştirmeli ve güvenli şekilde binadan çıkmalarını sağlamalı
B) Yangın alarmını çalıştırıp itfaiyeyi aramalı
C)
Müşterilerden yardım alarak yangına müdahale etmeli
D) İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için eldeki imkânlardan yararlanmalı
E) Görevlilerden başkasının yangının olduğu alana yaklaşmasına engel olmalı
 
79.Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme yöntemlerinden değildir?
A) Soğutma
B)
Boğma
C) Yakıtı giderme
D)
Havalandırma
E) Zincirleme reaksiyonu engelleme
 
80.Kapalı bir mekândaki doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir?
A) Tavanda
B)
Yerde
C) Göğüs seviyesinde
D)
Kapı kenarlarında
E) Tavanda ve yerde
 
81.Olay yerine Genel Kolluktan görevliler gelinceye kadar aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görevlerinden birisi değildir?
A) Olay yerinin korunmasına ilişkin tedbirler almak
B) Delillerin kaybolmaması için olay yerine varsa şerit çekmek
C) Olayın tanıkları varsa not almak ve gelen kolluk görevlilerine vermek
D) Olay yerinde yaralıların olması halinde yardım etmek
E) Olaya karışanların ifadelerini almak
 
82.Stadyumda genel kolluğun gözetimi ve denetiminde seyircilerin kaba üst aramasını yapan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?
A) Önleyici görev
B) Adli görev
C) Sportif görev
D) Mecburi görev
E)
Özel görev
 
83.Aşağıdakilerden hangisinin birincil amacı önleyici güvenlik değildir?
A) Tesis içerisinde yaka kartı kullanım zorunluluğu
B) Turnike giriş sistemlerini kullanmak
C) Tesis içerisine devriye çıkarmak
D) Olay yerinden delil toplamak
E)
Kontrol noktası kurmak
 
84.Hangisi devriyenin görevlerinin ana başlıklarından değildir?
A) Koruyucu görevleri
B) Yardım görevleri
C)
Adli görevleri
D) Teknolojik görevleri
E)
Önleyici görevleri
 
85.Koruduğunuz tesise bir telefon şirketinden internet bağlantısı için geldiklerini söyleyen kişiler araçla geldiler davranış biçiminiz ne olmalıdır?
A) Bağlantı yapılacak yeri tarif eder girmelerine izin veririm
B) Bağlantı yapılacak yer yetkilisini haberdar edip bilgisi var ise gelenlerin şirket görevlisi olduklarını gösteren kimliklerini gördükten sonra girmelerine izin veririm
C) Bağlantı yaptıracak kişiyi bulur telefonla görüştükten sonra girmelerine izin veririm
D) Araç ruhsatlarını alıp izin veririm
E)
Nüfus cüzdanlarını alıp izin veririm
 
86.Tutanaklar için hangi ifade yanlıştır?
A)
En az iki imzalı olmalıdır 
B) Tutanakların imzalı olması şart değildir
C)
Ne için tutulduklarını belirten bir başlıkları vardır
D) Tutanakta tarih belirtilir
E)
Tutanakta saat belirtilir

87.Hangisi elde ediliş biçimi bakımından kanuni olarak delil sayılamaz?
A) Özel güvenlik ekibince olay yerinde suçüstü yakaladığı şahsın üzerinde bulunan tabanca
B) Olay yeri inceleme ekibinin bulduğu parmak izi
C) Özel güvenlik ekibinin yapılan sohbette gizlice kaydettiği ses kaydı
D) Mahkeme kararı ile yapılan gizli ses kaydı
E)
Özel güvenlik görevlisinin önleme araması yaparken bulduğu suçta kullanılmış bıçak
 
88.Özel güvenlik görevlilerince kontrol altına alınan olay yerine aşağıda sayılan hangi görevliler veya görevlinin girişine müsaade edilmez?
A) Olay yerine gelen C.Savcısına
B) Yaralılara müdahaleye gelen sağlık görevlilerine
C) Özel güvenlik amiri veya görevlisine
D)
Olay yerine gelen C.Başsavcısına
E) Olay yerinde sıkışmış kişileri kurtarmak için gelen itfaiye görevlilerine
 
89.Korunan tesis veya alanda sebebi bilinmeyen bir patlamaya müdahale ederken önleyici hizmetler kapsamında öncelikle düşünülmesi gereken hangisi olmalıdır?
A) İkinci bir patlama olasılığına karşı tedbir almak
B) Olayın gerçekleştiği merkeze girmek
C) Patlamanın ne kadar hasar verdiğini tespit etmek
D) Varsa faillerini yakalamak
E)
Olayın delillerini toplamak
 
90.Aşağıdakilerden hangisi adli aramadır?
A) Spor müsabakalarında stadyum kapı girişlerinde yapılan arama
B) Korunan tesis ve binalara girişlerde yapılan arama
C) Bir suça ilişkin delillerin elde edilmesi için mahkeme kararı ile konutta yapılan arama
D) Adalet saraylarına girişte ziyaretçilerin üzerinin aranması
E) Miting alanlarına girişte yapılan arama
 
91. Kontrol noktasının girişinde cihazlardan önce kontrole tabi tutulacak kişilerin güvenlik cihazlarına tek tek girmesini temin etmekle, girişte kişilere uyması gereken kuralları bildirmekle görevli personele ne ad verilir?
A)  Kontrol noktası amiri
B)   Kontrol görevlisi
C)  Yönlendirici personel
D)  Koruma personeli
E)   Sağlık personeli
 
92.      Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisi kapsamında yer almaz?
A) Haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalama
B) Haklarında icra takibi yapılan kişileri yakalama
C) Haklarında mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama
D) Suç işlerken rastlanan kişileri yakalama
E)
Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama
 
93.Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına veya muhafaza altına alma işlemlerinden önce özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasına ne denir?
A) Zor kullanma
B)
El koyma
C)
Yakalama
D) Gözaltına alma
E) Muhafaza altına alma
 
94.Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?
A) Değer tespit tutanağı
B) Devriye tutanağı
C) Muhafaza altına alma tutanağı
D)
Nöbet devir teslim tutanağı
E) Buluntu eşya tutanağı
 
95. Aşağıdakilerden hangisi yaya devriyenin dezavantajlarından değildir?
A)  Tehlike ve saldırılara açıktır
B)   Sürekli göz önünde olduğundan olumsuz davranışlar, bütün meslek mensuplarının imajını olumsuz etkiler
C)  Görünür olduğunda caydırıcılık etkisi oldukça fazladır
D)  Hareket kabiliyeti sınırlıdır
E)   Olumsuz hava koşullarından etkilenir
 
96. Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra özel güvenlik görevlisi tarafından yapılmaz?
A)  Olay yerini muhafaza etme
B)   Şüpheliyi yakalama
C)  Suç aletlerine el koyma
D)  Genel kolluğa yardımcı olma
E)   Teknik takip yapma
 
97.Özel güvenlik görevlisi Hamit, çalışmış olduğu fabrikada gece vardiyasında görev yaparken bina içerisinde etrafı kontrol esnasında sebebini bilmediği küçük çaplı bir yangın çıktığını görür. Hemen yangın söndürme cihazı ile müdahale eder ve durumu kontrol altına alır. Sabah bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini bir yazı ile bilgilendirir. Bu yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Mektup
B)   Dilekçe
C)  Tutanak
D)  Rapor
E)   Not alma
 
98. Eşkâl tespitinde aşağıdakilerden hangisi daha öncelikli ve önemlidir?
A)  Koldaki ameliyat izi
B)   Pantolon rengi ve cinsi
C)  Saç uzunluğu ve rengi
D)  Ayakkabı markası ve rengi
E)   Heyecanlı olup olmadığı

99.Özel güvenlik görevlisi Sinan’ın nokta görevi yerinden ne kadarlık bir mesafe ayrılması doğrudur?
A) 20 adımlık
B)
25 adımlık
C)
30 adımlık
D)
35 adımlık
E) 40 adımlık

100.  Uyuşturucu maddelere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kenevir bitkisinden esrar maddesi elde edilir
B) Ülkemizde kenevir ekimi izne tabi değildir
C) Sentetik uyuşturucular,doğal uyuşturucuların karşılığı olarak çeşitli kimyasal yollarla üretilmiş olan suni uyuşturuculardır
D)  Captagon sentetik uyuşturucular arasında yer alır
E)   Ülkemizde haşhaş ekimi izne tabi olup ekim yapılacak bölgeler, bakanlar kurulunca belirlenir

   
1D26E51B76C
2C27C52C77C
3E28E53E78C
4D29B54A79D
5C30C55D80A
6A31E56E81E
7A32B57B82A
8E33E58E83D
9D34D59C84D
10C35C60D85B
11D36D61C86B
12C37B62B87C
13B38C63A88C
14C39A64B89A
15E40A65A90C
16B41A66C91C
17D42D67D92B
18C43C68B93C
19E44B69E94B
20C45E70B95C
21B46C71B96E
22B47C72D97D
23A48A73C98A
24D49C74E99A
25C50E75B100B


     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar13.583713.6381
Euro15.205315.2662
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam50
Toplam Ziyaret8947913