SINAV BİLGİLERİ
Takvim

49.SINAV SİLAH

1.Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A)Namlu boyu
B)Yiv ve set
C)Barut miktarı
D)Atıcının acemiliği
E)Havanın ısısı

2.
Silahlarla yapılan kazaların en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atıcının acemi olması
B) İhmal
C) Silahın eski olması
D) Fişeğin bozuk olması
E) Silahın yeni olması

 
3.Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine giremez?
A)
İçkili lokanta 
B) Hiper market
C) Cezaevi
D) Otel
E) Havuz
 
4.İcra yayının (yerine getiren yay) görevi nedir?
A) Şarjöre basılan fişekleri şarjör ağzına doğru baskılayarak, fişek yatağına sürülmesini sağlar
B) Şarjörün tabancadan düşmemesini sağlar
C) Tetik çekilirken horozun düşmesini sağlar
D) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar eski yerine gelmesini sağlar
E) Tabancayı sabitleyerek nişan almayı kolaylaştırır
 
5.Hangisi sürgü tutucu pimin görevlerindendir?
A) Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarar
B) Silahı emniyete almamızı sağlar
C) Silahın içine toz kaçmaması için yapılmıştır
D) Geriye gelen sürgünün hızla ileriye gitmesini sağlar
E) Tetikten aldığı hareketi horoza iletir
 
6.Silah ile atış yapılırken aşağıdakilerden hangisi yoksa isabetli bir atış yapılamaz?
A)
Arpacık
B) Tırnak
C) Şarjör çıkarma mandalı
D) Şarjör
E) Emniyet mandalı
 
7.Toplu tabancalarda tırnak nerededir?
A) Namlunun altında
B) Top yuvalarının önünde
C) Tetik korkuluğunun önünde
D) Namlunun üzerinde
E) Toplu tabancalarda tırnak yoktur
 
8.Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I- Kapak takımını çıkart

II- Şarjörü çıkart
III -Yerine getiren yayı çıkart
IV- Namluyu çıkart

V- Tabancayı boşalt
A) I-II-III-IV-V
B) V-IV-III-II-I
C) II-V-I-III-IV
D) V-III-IV-II-I
E) III-II-I-V-IV
 
9.Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?
A) Çift Hareketli
B) Yarı Otomatik
C) Tam Otomatik
D) Tek Hareketli
E) Toplu
 
10.  Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerinden değildir?
A) Silahını tanır
B) Gördüğünü anında vurur
C)
Silahını dikkatli kullanır
D) Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır
E) Silahını korur
 
11.Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli
B)Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli 
C)Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
D)Hedef bulanık, gez ve arpacık net görülmeli
E)Hedef net, gez ve arpacık bulanık görülmesi
 
12.Toplu bir tabanca ile ateş edilmek istenildiğinde, tetiğe basınca horoz nereye vurarak fişeği patlatır?
A)Top yuvasına
B)Baruta
C)Çekirdeğe
D)Kabzaya
E)Kapsüle
 
13.Ateşli silahlarda çekirdeğin gidebileceği en uzak mesafeye ne denir?
A) Etkili Menzil
B) Mermi yolu
C) Azami menzil
D) Azami hız
E) Hedef hattı
 
14.Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması aşağıdakilerin hangisinin neticesinde olur?
A) Şarjörün dolu olması
B) Namlunun ısınması
C) Şarjörün tabancadan çıkması
D) Şarjörde fişeğin bitmesi
E) İğnesinin kırılması
 
15.  Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenmesine engel değildir?
A) İğnenin kırık olması
B) Gez ve arpacığın kırık olması
C) Barutun nemlenmesi
D) Tetiğin arızalı olması
E) Kapsülün hatalı olması
 
16.  Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya ne ad verilir?
A) Yiv
B) Set
C) Namlu
D) Şarjör
E) Hazne

17.
Göz, gezin üst kenar orta noktasından, arpacığın silme üst tepesinden hedefte vurulmak istenen noktadan geçen hattın adı nedir?
A) Hedef hattı
B) Nişan hattı
C) Görüş hattı
D) Göz hattı
E) Gez hattı
 
18. Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından birisi değildir?
A) Fişek
B) Gövde
C) Kabze
D) Namlu
E) İğne
 
19.Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
A) Çerçeve
B) Horoz
C) Çıkarıcı
D) Şarjör
E) Namlu
 
20.Aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar?
A) Tetik korkuluğu
B) Tetik manivelası
C) Sürgü sistemi
D) Yiv ve setler
E) Fişek yatağı
 
21.   Aşağıdakilerden hangisi ateşli silah üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden değildir ?
A) Horoz emniyeti
B) Mandal emniyeti
C) Parmak emniyeti
D) Şarjör emniyeti
E) Kabza emniyeti
 
22.Aşağıdakilerden  hangisi  silah  bakımı sırasında kullanılan malzemelerden birisidir?
A) Harbi
B) Çekiç
C) Tornavida
D) Keski
E) Pense

23. Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
A)  Set
B)   Çap
C)  Hazne
D)  Rayyür
E)   Yiv
 
24.  Ateşli silahlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen kurallardan hangisi doğrudur?
A) Düğün ve eğlencelerde havaya doğru ateş edilir
B) Silahla şaka yapılır
C) Alkollüyken atış yapılabilir
D) Silah boş olsa bile ölü noktaya tutulur
E) Silah temizliği aile efradıyla beraber yapılır
 
25.  Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kesici ve ezici olması
B) Ateşli silah olması
C) Yok edici olması
D) Delici olması
E) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı olması

1D
2B
3C
4D
5A
6A
7E
8C
9A
10B
11D
12E
13C
14D
15B
16C
17B
18A
19E
20B
21C
22A
23E
24D
25E

     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.82938.8647
Euro10.329110.3705
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam47
Toplam Ziyaret8937258