SINAV BİLGİLERİ
Takvim

49.SINAV

1.         “Ortak fikirlerle hareket eden ve aynı heyecanı taşıyan, teşkilatsız ve sürekli olmayan, kendiliğinden oluşan insan yığınlarına” ne denir?
A) Kalabalık
B) Toplum
C) Grup
D) Taraftar 
E) Toplumsal sınıf
 
2.Özel güvenlik görevlisi Selim, görev alanı içerisinde bir toplumsal olayla karşılaşır. Aşağıdakilerden hangisi bu olayda karşılaşabilecek kişi tipleri arasında yer almaz?
A) Artçılar
B) Önderler
C) Profesyonel kışkırtıcılar (Provokatörler)
D)
Atılganlar
E) Seyirciler
 
3.Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasının amacı değildir?
A) Olaya ait her türlü delillerin muhafazasını sağlamak
B) Olay bölgesine girmek isteyen fırsatçıları (hırsız vb.) engellemek
C) Basın mensuplarına rahat bir çalışma ortamı sağlamak
D) Acil müdahale, olay yeri inceleme gibi birimlerin olay yerine gelişini ve çalışmalarını kolaylaştırmak
E) Olay yerinde meydana gelebilecek patlama, gaz, trafik kazası vb. doğabilecek her türlü riske karşı vatandaşı korumak
 
4.Alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Cihan, görev alanı içerisinde düşürülen bir bayan cüzdanını emanete alır. Birkaç saat sonra müracaatta bulunan bir bayan cüzdanını düşürmek suretiyle kaybettiğini bildirir. Söz konusu cüzdanın müracaatçı bayana ait olduğu anlaşıldıktan sonra Cihan cüzdanı sahibine iade ederken aşağıda belirtilen hangi tutanağı tutmalıdır?
A) Teslim-tesellüm tutanağı
B)
Tebliğ-tebellüğ tutanağı
C) El koyma tutanağı
D) Salıverme tutanağı
E) Görgü tespit tutanağı

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır?
A)  Kontrol noktasında şahısların kontrolü kapı dedektörü ile yapılır
B)   Kontrol noktasında eşyaların kontrolü X-ray cihazı ile yapılır
C)  Kontrol noktasında şahısların aranması el dedektörü ile yapılır
D)  Bina yada tesise girmekten vazgeçen şahıs yakalanarak aranmalıdır
E)   Giriş kontrollerinde kart sistemi kullanılabilir
 
6.Yaya olarak ifa edilen devriye hizmetleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) En az iki görevliden oluşur
B) Kıdemli olan memur devriye amiridir ve sağda yürür
C) Görev alanları belirsizdir
D) Hareketli ve sabit olarak görev yaparlar
E) Hiçbir aksaklık meydana getirmeden görevlerini yaparlar
 
7.Aşağıdakilerden hangisi olay yerine ulaşıldığında yapılması gerekenlerden değildir?
A) Olay yerinin yakınındaki şahısları kontrol etmek
B) Yaralıların acil müdahale ve tahliye işlemlerini yapmak
C) Olay yeri inceleme ekibinin gelmesini beklemek
D) Mağdurun yakınlarına haber vermek
E) Olayyerindeki seyirci kalabalığı uzaklaştırmak
 
 
8.Aşağıdakilerdenhangisi kalabalıkların özelliklerinden birisi değildir?
A)  Hiyerarşi, iş bölümü ve statü düzeni yoktur
B)   Geçici bir birliktelik söz konusudur
C)  Mutlaka provokatör bir grup vardır
D)  İnsanlar tesadüfi olarak bir yerde bulunurlar
E)   Provokasyona ve kitle hareketlerine açıktırlar

9.    Aşağıdakilerden hangisi 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununda tanımlanan adli kolluk gücüdür?

A) Özel Güvenlik Görevlileri
B) Belediye Zabıtası
C) Gümrük Muhafaza Teşkilatı
D) Orman Muhafaza Memurları
E) Köy Bekçileri
 
10.   Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla ……………… yaptırmak zorundadır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Özel güvenlik malî sorumluluk sigortası
B) Ödenek tahsisi
C) Hizmet içi eğitim
D) Maaş kesintisi
E) Fon kesintisi
 
11.   Özel Güvenlik Komisyonunun başkanı kimdir?
A) İl Jandarma Komutanı
B) Vali Yardımcısı
C) İl Emniyet Müdürü
D) Ticaret Odası Başkanı
E) Sanayi Odası Başkanı
 
12.İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri kimdir?
A) İçişleri Bakanı
B) Başbakan
C) Vali
D) Kaymakam
E) İl Emniyet Müdürü
 
13.   5188 sayılı kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?
A) Her zaman ve her yerde
B) Görev alanı dışında ve görevli olmadığı süre içinde
C) İl hudutları içinde ve her zaman
D) Gündüz ve gece olmak üzere polis sorumluluk bölgesinde
E) Görevli olduğu süre içinde ve görev alanlarında

14.Özel Güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerde yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Kimlik kartları valilikçe verilir
B) Kimlik kartında adı soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir
C) Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görünebilecek şekilde yakaya takılır
D) Kimlik kartını başkasına kullandıran güvenlik görevlisi bir daha özel güvenlik görevlisi olabilir
E) Görevinden ayrılan güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir
 
15.Silahlı olarak görev yapacak bir özel güvenlik görevlisi en az hangi okul diplomasına sahip olmalıdır?
A) İlkokul ve dengi
B) Ortaokul ve dengi
C) Lise ve dengi
D) Meslek yüksek okulu ve dengi
E) Üniversite ve dengi
 
16.Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde özel güvenlik görevlilerinin sivil kıyafetle görev yapmalarına kim izin verir?
A) İl Emniyet Müdürü
B) İl Jandarma Komutanı
C) Vali Yardımcısı
D) Özel Güvenlik Komisyonu
E) İçişleri Bakanı
 
17.Adli yada idari bir işleme mesnet (dayanak) olması amacıyla belgelenmesi gereken olayın, durumun veya sözlerin tespit edenler tarafından olduğu gibi yazıya dökülerekimzalananbelgeye ………………… denir?
Yukarıdaki noktalı bölüme gelmesi gereken doğru kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Resmi belge
B) Tutanak
C) Önemli evrak
D) Arşiv belgesi
E) Bilgi notu

18.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının özelliklerinden biri değildir?
A)  İlk yardımcı sakin olmalıdır ve hasta ile onu sakinleştirecek şekilde yumuşak bir tonda konuşmalıdır
B)   Eğer hastaya müdahale edebilecek sağlık personeli varsa ilk yardımcı hemen onun yardımcısı durumuna geçmelidir
C)  İlk yardımcı hiçbir zaman can güvenliğini tehlikeye atmamalı, kendi güvenliğini sağlayacak önlemleri önceden almalıdır
D)  İlk yardımcı çevrede bulunan kişileri sağlık kuruluşlarına, itfaiyeye ve polise haber vermelerini sağlayacak biçimde organize etmelidir
E)   İlk yardımcı kesinlikle sağlık personeli olmalıdır

19.
Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir?
A) İçişleri Bakanı
B) Vali
C) Özel Güvenlik Komisyonu
D) İl Emniyet Müdürü
E) İl Jandarma Komutanı
 
20.Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?
A) Sahne gösterilerinde
B) Spor müsabakalarında
C) Sağlık tesislerinde
D) Üniversitelerde
E) Kişi korumalarında
 
21.Özel güvenlik görevlisi, tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde, görev alanındaki işyeri veya konutlara nasıl girebilir?
A) Mülki idare amirinin sözlü talimatı ile
B) Kolluk amirinin yazılı emri ile
C) Sulh ceza hakiminin kararı ile
D) Herhangi bir makamdan izin almaksızın doğrudan
E) Cumhuriyet savcısının emri ile
 
22.Aşağıdakilerden hangisi kontrollü geçiş sistemleri arasında yer almaz?
A) Fiziki (elle) arama
B) İris tanıma
C) Parmak izi
D) Yüz tanıma
E) Kartlı geçiş

23. Aşağıdaki yerlerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kimlik sorabileceği yerlerden birisi değildir?
A)  Toplantı
B)  Cenaze
C)  Spor müsabakası
D)  Özel mülk
E)  Konser
 
24.Atatürk Hava Limanı dış hatlar kontrol ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-ray cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da; görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  Madde alınıp yolcu gönderilir
B)  Şahıs bekletilir, uzman polise haber verilir
C)  Yolcunun beyanı esas alınır ve gönderilir
D)  Madde kontrol için laboratuara gönderilir
E)  Özel güvenlik görevlileri kendileri kontrol yapar ve karar verir
 
25.Özel güvenlik görevlisi Ersin, özel güvenlik kimlik kartını bir başkasının kullanımına vermiş, meydana gelen yaralamalı trafik kazası neticesinde bu durum tespit edilmiştir. Bu durumda özel güvenlik görevlisi Ersin’e aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
A)  İdari para cezası ve ikaz verilir
B)  Sadece idari para cezası verilir
C)  Sadece çalışma izni iptal edilir
D)  İdari para cezası verilir ve çalışma izni iptal edilir
E)  Disiplin kuruluna sevk edilir
 
26.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik personelinin görevlerinden değildir?
A) Eşyaları X-ray cihazından geçirmek
B) Toplantı, konser, spor müsabakası ve benzeri etkinliklerde kimlik sormak
C) Terk edilmiş eşyayı emanete almak
D) Kişiyi bir tehlikeden korumak amacıyla yakalamak
E) Suçüstü halinde ifade almak

27.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)  Özel  güvenlik  görevlisi  kimliğini  ispat edemeyen kişilerin alana girişini engelleyebilir
B)   Kimlik sorma esnasında nazik ve kararlı davranılmalıdır
C)  Kimlikkontrolleriöncelikle erkek güvenlik görevlileri tarafından yapılmalıdır
D)  Kimlik tespitinde aranan kişi yakalandığında yakalanan şahıs hızlı bir biçimde emniyet görevlilerine teslim edilmelidir
E)   Kimliği kontrol edilen kişiden şüphelenilmesi halinde mevcutsa aranan kişilere ait isim listesinden arama kararı olup olmadığı kontrol edilmelidir
 
28.Konusu suç teşkil eden emirle karşılaşan güvenlik görevlisinin yapacağı hareket hangi şıkta doğru olarak belirtilmiştir?
A) Hiçbir surette emri yerine getirmez
B) Yazılı olursa emri yerine getirir
C) Emri yerine getirirse sorumluluğu olmaz
D) Emir sözlü verilirse, yazılı verilmesini talep eder ve yerine getirir
E) Emri yerine getirir, sonrasında sorumlu üst amire bilgi verir

29.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin haklarından biri değildir?
A) Lokavt hakkı
B) Sendikaya üye olma hakkı
C) Nakdi tazminat hakkı
D) Grev hakkı
E) Aylık bağlanması hakkı
 
30.Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmamalıdır?
A) Şüpheliyi yakalamak
B) Yetkili kolluğa bilgi vermek
C) Olay yerini ve delilleri koruma altına almak
D) Delilleri toplamak
E) Tanıkları tespit edip kolluğa bildirmek
 
31.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisi kapsamında yer almaz?
A) Haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalama
B) Haklarında mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama
C) Kişiyi mevcut bir tehlikeden korumak amacıyla yakalama
D) Suçu işlerken rastlanan kişileri yakalama
E) Hakkında suç ihbarı yapılan kişiyi yakalama
 
32.Zor kullanma ve yakalama yetkilerini kullanan özel güvenlik görevlisi ne yapar?
A)
Herhangi bir şey yapmasına gerek yoktur
B) Durumu savcıya bildirir 
C) Durumu hakime bildirir
D) Zor kullanmaya devam eder
E) Durumu genel kolluğa bildirir
 
33.X-ray cihazlarında konveyöre bırakılan bagajların mesafe aralığı en az kaç cm olmalıdır?
A) 10 cm
B) 25 cm
C) 50 cm
D) 100 cm
E) 150 cm
 
34.Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi oluşturulan bir manyetik alan içinde maddeleri tespit eder?
A)  Kameralar
B)   IR sistemleri
C)  Metal detektörleri
D)  PIR detektörleri
E)   Görev köpekleri
 
35.Önemli kişinin; 24 saat esasına göre ikametinde, ofisinde, yaya ve araçlı organizasyonlarda fiziksel ve itibar düşürücü saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ne ad verilir?
A) Koruma
B) Güvenlik
C) Alı koyma
D) Kurtarma
E) Destek olma

36.     
Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi yapıları içerisinde yer almaz?
A) Beyin
B) Beyincik
C) Böbrekler
D) Omurilik soğanı
E) Omurilik
 
37.İlk yardım uygulamalarında araç içindeki yaralıyı taşıma tekniğine ne ad verilir?
A) Sandalye ile taşıma
B) Dört elle taşıma
C) Süratli taşıma tekniği
D) Rentek yöntemi
E) Destekli taşıma
 
38.Yaşamın korunması ile ilgili öncelikler olan ''Airway, Breathing ve Circulation'' kelimelerinin baş harfleriyle oluşmuş ilk yardımın ABC'si olarak tanımlanan terimler hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) Hava yolunun açılması- Solunumun düzenlenmesi-Dolaşımın sağlanması
B) Hava yolunun açılması- Solunumun düzenlenmesi-Hareketin sağlanması
C) Solunumun düzenlenmesi-Dolaşımın sağlanması-Bilincin açılması
D) Sindirimin sağlanması-Hareketin düzenlenmesi-Dolaşımın sağlanması
E)   Dolaşımın sağlanması-Yaşam belirtisi-Nabzın iyileştirilmesi
 
39.Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)  Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılmalıdır
B)   Turnikeyi sıkmak için tahta parçası, kalem gibi malzemeler kullanılabilir
C)  Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır, kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz
D)  Turnike uygulamasının yapıldığı saat bir kâğıda yazılmalı ve yaralının üzerine asılmalıdır
E)   Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez

40.Hayat kurtarmak amacıyla hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne denir?
A) Hayati müdahale
B) Nabız ölçme
C) ABC metodu
D) Temel yaşam desteği
E) Kalp masajı
 
41.Aşağıdakilerden hangisi dış kalp masajı yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almaz?
A) Kalp masajına başlamadan önce kalbin durduğundan emin olmak gerekmez
B) Nabız alınabiliyorsa kalp masajına ara verilir ve solunum kontrol edilir
C) Alttaki kaburgalar elle tespit edilir, eller kaydırılarak göğüs kemiğinin alt ucu belirlenir
D) Yapay solunum sırasında şah damarından 5 saniye süre ile nabız kontrolü yapılır, nabız yoksa dış kalp masajına başlanır
E) Temel yaşam desteğine bu konuda eğitim almış bir sağlık personeli gelinceye kadar devam edilmelidir
 
42.Solunum durması tespit edilen bir kişide kaç dakika içinde suni solunuma başlanmalıdır?
A) 3-5 dk
B) 10-15 dk
C) 15-20 dk
D) 20-25 dk
E) 30-35 dk
 
43.''...........; ısı, ışın, elektrik veya kimyasal maddelere maruz kalma sonucunda deri ve derialtı dokularda meydana gelen bir çeşit yaralanmadır.''Yukarıdaki   tanıma   göre   noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
A) Kırık
B) Yanık
C) Sargı
D) Zedelenme etkisi
E) Enfeksiyon

44. Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi organlarından değildir?
A)  Böbrekler
B)   İdrar kesesi
C)  İdrar kanalları
D)  Karaciğer
E)   İdrar borusu
 
45.  ''.............'',        kemik          dokusunun bütünlüğünün bozulmasıdır.Eklemin normal hareket sınırının ötesine bükülmesi
ve gerilmesi sonucu,kapsül ve ligamentlerin zedelenmesi veya yırtılmasına ''................'' denir. ''...............''ise, eklemi oluşturan kemiklerden birinin yerinden ayrılmasıdır. 
Yukarıdaki noktalı bölümlere yazılması gereken kelimeler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)  Kırık-Çıkık-Çatlak
B)   Kırık-Burkulma-Çıkık
C)  Çıkık-Kırık-Burkulma
D)  Zedelenme-Burkulma-Kırık
E)   Eklem-Burkulma-Kırık

46.Aşağıda verilen yangın çeşitlerinden hangisinde yangın söndürme maddesi olarak köpük ve su kullanılmaz? 
A) Orman yangını
B) Akaryakıt yangını
C) Elektrik yangını
D) Araç yangını
E) Plastik madde yangını

47.Yangın çıkmış çok katlı bir binada yapılması gerekenlerden bazıları aşağıda verilmiştir.
I. Yangın merdiveni vasıtası ile binadan uzaklaşmak.
II. Kapalı alandan açık alana çıkma imkânı yok ise duman girişini engelleyici tedbirler almak.
III. Yangın çıkışlarını takip ederek binayı terk etmek.
Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?
A)  Yalnız II
B)   I ve II
C)  I ve III
D)  II ve III
E)   I, II ve III
 
48. Gece nöbetten çıkarak evine gelen Volkan, eve girdiğinde yoğun bir koku ile karşılaşmış ve güvenlik görevlisi olan ev arkadaşını salonda baygın ve yerde yatar halde görmesi üzerine aldığı tedbirlerden bazıları aşağıda verilmiştir.
İ.Yoğun kokudan dolayı tüm kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırmaktadır.
İİ.Doğal gaz kaynağının vanalarını kapatmıştır.
İİİ.  112’yi aramıştır.
Buna göre Volkan’ın evindeki sorun aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)  Elektrik kaçağı vardır
B)   Gaz kaçağı vardır
C)  Su kaçağı vardır
D)  Akaryakıt kaçağı vardır
E)   Evinde herhangi bir sorun yoktur
 
49.Sallantı ve yeryüzü çatlamasına bağlı olarak binaların ve dikili yapıların zarar görmesi depremlerin en temel sonuçlarından biridir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi depremin en temel sonuçları arasında yer almaz?
A) Volkanik dağların aktif hale geçmesi
B) Kıyıya vuran güçlü dalgalar
C) Heyelan
D) Çığ
E) Erozyon
 
50.Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelere örnek verilemez?
A) Oksijen gazı
B) Karbondioksit gazı
C) Kuru kimyevi toz
D)
Su
E) Kum
 
51.Aşağıdakilerden hangisi yangın mahallindeki tehlikelerden değildir?
A) Patlama tehlikesi
B) Çökme tehlikesi
C) Elektriğin neden olabileceği tehlikeler
D) Oksijen zehirlenmesi
E) Zehirli gazların neden olacağı tehlikeler

52. Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal bir afetle doğrudan ilişkilidir?
A) Baca izolasyonu
B) Paratoner
C) Yangın söndürme cihazı
D) Havalandırma sistemi
E) Duman algılama cihazları
 
53.Gaz yangınlarında ilk önce uygulanması gereken söndürme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Soğutma
B) Yanıcıyı kimyasal reaksiyona sokma
C) Boğma
D) Korlaşmayı engelleme
E) Ortama bol oksijen verme
 
54.Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin türlerinden biri değildir?
A) Fiziksel görünüm
B) Giyinme
C) Vücut hareketleri
D) Resmetme
E) Aksesuarlar
 
55.Merkezi sinir sistemini uyuşturan, haşhaş bitkisinin kozasından elde edilen, kesin bağımlılığa neden olan; teneffüs yoluyla, sindirim yoluyla ve deri altına zerk yöntemiyle kullanılan ayrıca tedavi edilmezse ölümcül olabilen uyuşturucu madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Esrar
B) Metamfetamin
C) Sentetik kannabinoidler
D) Captagon
E) Eroin
 
56.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Uyuşturucu maddeler kullanıcının akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozar
B) Uyuşturucu maddeler merkezi sinir sistemini etkiler
C) Uyuşturucu maddeler toplum içinde iktisadi ve sosyal çöküntüye neden olurlar
D) Uyuşturucu maddeler alışkanlık yapar
E) Bonzai, kullanılması bulundurulması ve satışı henüz yasaklanmamış bir maddedir
 
57. Aşağıdakilerden hangisi koruma görevlisinin dikkat edeceği hususlardan değildir?
A)  Ekip uyumu en üst seviyede olmalıdır
B)   Her eleman düzendeki yerini bilmelidir
C)  Sorumluluk alanında kalması gerektiğini unutmamalıdır
D)  Saldırı anında müdahalede bulunabilecek mesafede olmalıdır
E)   Koşullara göre değişebilen koruma düzenine hazırlıklı olmamalıdır
 
57. Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilecek esaslardan değildir?
A)  360ᵒ koruma sağlanır
B)   Önemli kişinin hareketleri sınırlanmalıdır
C)  Tehlikeye göre bazen daire, bazen kare, bazen V sekli gibi çeşitli şekillerde uygulanabilir
D)  Meydana gelen saldırıların birçoğunun, önemli kişi yaya iken yapıldığı unutulmamalıdır
E)   Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır, açık alanlarda ise koruma çemberi genişletilir

59.Korunan kişinin yakın çevresinde, ikametinde, iş yerinde ve bulunduğu her ortamda korunmasını sağlamak için çevresinde bir takım güvenlik halkaları oluşturularak yapılan koruma metodu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öncü çalışması
B) Koruma çemberleri
C) Araçlı koruma düzenleri
D) Yaya koruma düzenleri
E) Saldırganın önceden tespit metodu
 
60.Aşağıdakilerden hangisi terörün türleri arasında yer almaz?
A) Sosyal Terörizm
B) Siyasi ve İdeolojik Terörizm
C) Irk Ayrımına Dayalı Terörizm
D) Dinsel Terörizm
E) Bölücü Terörizm

61. Aşağıdakilerden hangisi koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?
A)  Muhtemel tehlikelerden zarar görmeden önemli kişinin gidebileceği bir yol seçimi yapmak gereklidir
B)   Saldırı ve tehlikeyi uygun usul ile bertaraf etmek gereklidir
C)  Saldırıda kullanılan silahın ateşli veya ateşsiz silah olmasına bakılmaksızın, ateşli silahla saldırgan önlenmelidir
D)  Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi tanımak ve araştırmak şarttır
E)   Daima bir tehlike vardır, suikast veya saldırının ne zaman yapılacağını önceden bilmek mümkün değildir
 
62.      Toplumda kargaşa çıkarmak ve devletin yabancı devletler karşısında güvenliğini tehlikeye düşürmek amacıyla devlet büyüklerine, siyasi ve askeri liderlere veya toplumca sevilen kişilere yöneltilen saldırılara ………………….. denir.
Yukarıdaki noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Suikast
B) Provakasyon
C) Eylem
D) Koruma
E) Tehdit
 
63.Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan, her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandığı yere ……….. denir.
Yukarıdaki noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Devriye alanı
B)Kontrol odası
C)Personel odası
D)Nokta
E)Acil müdahale odası
 
64.…………………. düzeni önemli kişi araçtan inmekte olduğu anda başlar, araca bindikten sonra ………………… dönüşür.
Noktalı bölümlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)  Yaya koruma/Araçlı korumaya
B)   Denizde koruma/Hava taşıtlarında korumaya
C)  Trende koruma/Vapurda korumaya
D)  Araçlı koruma/Yaya korumaya
E)   Otobüste koruma/Araçsız korumaya
 
65. Alışveriş merkezinde X-ray cihazından geçerken, silahı bulunan ve kimliğini ibraz etmeyen kişilere nasıl davranılmalıdır?
A)  Alışveriş merkezine almamalıdır
B)   Normal davranılmalı alışveriş merkezine alınmalıdır
C)  Şahıs muhafaza edilerek derhal genel kolluğa bilgi verilmelidir
D)  Silaha el koymalıdır
E)   Alışveriş merkezi sahibine bilgi verilmelidir
 
66.Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensipleri arasında sayılmaz?
A) Tam koruma mümkün değildir
B) Koruma görevi kesintisiz sürdürülmelidir
C) Koruma planları her durum için önceden hazırlanmalıdır
D) Koruma planları esnek olmamalıdır
E) Korumahizmetlerinde ilgili diğer birimlerle irtibat önemlidir
 
67.Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun ortak yetkilerinden birisidir?
A) Halka açık eğlence yerlerini denetleme yetkisi
B) Yakalama yetkisi
C) İstihbarat toplama yetkisi
D) Trafik denetleme yetkisi
E) İfade alma yetkisi
 
68.Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan olaylarda, genel kolluğun hangi yetkisini kullanırlar?
A) Olay yeri inceleme
B) Olay yerini muhafaza altına alma
C) Tanık dinleme
D) İfade alma
E) Parmak izi alma
 
69. Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu ………………. genel kolluğa bildirir. Cümlede boş bırakılan yer aşağıdaki hangi ifade ile tamamlanmalıdır?
A)  Kontrol altına aldıktan sonra
B)   İş yeri sahibine bildirdikten sonra
C)  Yatıştırdıktan sonra
D)  Derhal
E)   İdare ederek

70.Özel Güvenlik Görevlisi Fatih,görevi ile ilgili olarak Amiri Oğuz'dan aldığı talimatları net bir biçimde anlayamadığını kendisine ifade etmiştir.
Yukarıdaki anlatılan durum iletişim süreçlerinden hangisini tanımlamaktadır?

A)Yorumlama
B)Gürültü
C)Geri bildirim
D)Algılama
E)Anlamlandırma

71. Bir insanın başkasına karşı doğal sevgiyle bakması,yakınlık duyması,sıcak davranması neyin işaretidir?
A)  Telepati
B)   Empati
C)  Sempati
D)  Antipati
E)   Sevgi gösterisi
 
72. Toplumsal olaylarda “caydırıcılık” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)  Topluluğu kontrol etmek için aşırı güç kullanmaktır
B)   Olay çıkarmaya kararlı kişileri vazgeçirmek için uygulanan taktiklerdir
C)  Devlet ve onun adına kuvvet kullanan güvenlik personelinin gücünü her şartta göstermektir
D)  Olay olmadan önce önlemek esas olduğundan en sert tedbirleri uygulamaya koymaktır
E)   Olaylara hiç müdahale etmemek en etkili yöntemdir

73. Aşağıdakilerden hangisi grubun oluşum nedenleri arasında yer almaz?
A)  Sosyal nedenler
B)   Psikolojik nedenler
C)  Fiziksel ayrılıklar
D)  Fiziksel yakınlık
E)   Ekonomik nedenler

74.Sözlü iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar arasında hangisi yer almaz?
A) Konuşma üslubunun her zaman sert ve keskin olması
B) Gözgöze geldiğinde bakışların kaçırılmaması
C) Bedensel hareketlerin sözlerle uyumlu olması
D) Samimi ve açık sözlü olmak
E) Konuşmalarda bazen mizahi argümanlara yer verilmesi 

75.Dinleyicinin konuşana, anlattığı ile ilgilendiği, onun sorununu gerçekten hissettiği izlenimini veren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Savunucu dinleme
B) Aktif dinleme
C) Görünüşte dinleme
D) Yüzeysel dinleme
E) Seçerek dinleme
 
76.İletişim sürecinde kaynaktan gelen iletileri belli biyolojik ve psikososyal süreçlerden alıp yorumlayan ve bunlara sözlü, sözsüz tepkide bulunan kişi ya da grupla ne ad verilir?
A) Geribildirim
B) Alıcı
C) Kanal
D) Mesaj
E) Kod
 
77.Özel güvenlik görevlisinin kendisine soru soran birini dinlemesinde doğru olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaşları çatık bir şekilde dinlemek
B) Gözlerini karşısındakinin gözlerine dikerek dinlemek
C)  Elleri belinde dinlemek
D)  Göz temasında bulunmadan dinlemek
E)   Sakin ve tebessüm içinde dinlemek
 
78. Telaffuz hangi iletişim türünün unsurlarından biridir?
A)  Sözlü iletişimin
B)   Yazılı iletişimin
C)  Yorumlayıcı iletişim
D)  Sözsüz iletişimin
E)   Savunucu iletişimin
 
79. Şuurlu fertlerden ve özellikle aralarında teşkilatlanma bağları ve karşılıklı görevler bulunan kişilerden oluşmuş insan yığınlarına ne ad verilir?
A)  Toplum
B)   Tesadüfi kalabalık
C)  Provokatör
D)  İnsan seli
E)   Kuru kalabalık
 
80.   “İletişimin  ......….. bilmek, başarılı iletişimin ….. şartlarından biridir” Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri getirilmelidir?
A)Kuralını - ikincil
B)Amacını - temel
C)Sırasını - birincil
D)Düzeyini - koşulsuz
E)Geleceğini - ikincil
 
81. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin öğelerinden biri olan “kaynak” öğesinin tanımıdır?
A)  İletişimde kullanılan kanalın diğer adıdır
B)   İletişim sürecini başlatan öğedir
C)  İletişim sürecindeki geri bildirimdir
D)  İletişimde mesajın içeriğini gösteren öğedir
E)   İletişimin başarısını gösteren öğedir

82.Nedensiz yere oğluna bağırıp çağıran bir babanın, esasında oğluna değil de onun ihtiyaçlarını karşılayamadığı için kendi kendine öfkeli olduğunun farkına varması aşağıdaki iletişim türlerinden hangisine örnektir?
A) Çapraz iletişim
B) Kitle iletişimi
C) Yatay iletişim
D) Kişi-içi iletişim
E) Örgüt-içi iletişim

83.Kullanma zorunluluğu ortaya çıkması durumunda, cop vücudun hangi kısmına vurulmalıdır?
A) Yüz bölgesi
B) Parmaklar
C) Göğüs
D) Kol ve bacakların etli kısımları
E) Kafa ve boyun

84.Bir huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetişmiş elemanlardır. Eylemin önceden planlandığı şekilde amacına ulaşabilmesi için inceden inceye hesaplanmış hareket tarzı sergilerler. Bu ifadelerle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?
A) Suikastçı
B) Yönetici
C) Provokatör
D) Koruma görevlisi
E) Direnişçi
 
85.“Korku ve bilgisizliğin doğurduğu bir durumdur. Emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisiyle meydana gelen kontrolsüz hareketlere yol açar.” Bu ifadeler aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
A) Şiddet
B) Kalabalık
C) Saldırı
D) Sükûnet
E) Panik
 
86.Özel güvenlik görevlisi Mehmet, hırsızlık yaptığını tespit ettiği şahıs hakkında hazırladığı tutanakta belirtilmesi gereken hususlardan, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Olayın  meydana  geldiği  yer  ve  zamanı belirtir
B)Yakalama nedenini belirtir
C) Elde edilen suç unsurları ve delillerden bahseder
D)Yakalama esnasında ve direnme neticesinde şahıs yaralanmışsa belirtir
E) Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtmez
 
87. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden değildir?
A) Çember düzeni
B) Çevre düzeni
C) Kama düzeni
D) Hat düzeni
E) Hiçbiri
 
88. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede özel güvenlik görevlisinin uygulayacağı genel ilkelerden değildir?
A) Agresif olma
B) İkna edici ve inandırıcı olma
C) Caydırıcılık
D) Provokasyona gelmeme
E) Profesyonel olma
 
89. Kuvvet kullanılması ifadesinden aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaz?
A) Beden kuvveti kullanımı
B) Sözlü uyarı
C) Kelepçe kullanımı
D) Cop kullanımı
E) Göz yaşartıcı gaz kullanımı
 
90. Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarımızla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçilmesine ne denir?
A) Not alma
B) Tutanak
C) İfade alma
D) Rapor yazma
E) Özet çıkartma
 
91.Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için aşağıdaki belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?
A) Gerektiğinde ziyaretçinin yanına refakatçi verilmelidir
B) Teyit alındıktan sonra eşya kontrolüne gerek yoktur
C) Ziyaretçi kartı verilmelidir
D) Ziyaret edilecek kişi ile görüşülerek teyit edilmelidir
E) Ziyaretçilerin kimlik bilgileri kayıt altına alınmalıdır

92.Zor kullanırken  aşağıdaki unsurlardan hangileri birlikte aranmalıdır?
A)  Saygınlık/Görecelilik/Kamusallık
B)   Yasallık/Gereklilik/Orantılılık
C)  Görecelilik/Yasallık/Seviyelilik
D)  Kamusallık/Orantılılık/Saygınlık
E)   Gereklilik/Ölçülülük/Kamusallık
 
93.Devriyenin dış görünüşü ve görevinde taşınması gereken araç ve gereçleri kontrol ederek kullanıma hazır hale getirmesi, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisi kapsar?
A) Psikolojik hazırlık
B) Zihinsel hazırlık
C) Sosyolojik hazırlık
D) Antropolojik hazırlık
E) Fiziksel hazırlık
 
94.Üniformalı devriye hizmetinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Suçluyu yakalamak
B)Suçlunun kaçmasını engellemek
C)Suçlunun suça devam etmesini engellemek
D)Suçun işlenmesini önlemek ve caydırıcılık
E)
Suç aletini ele geçirmek
 
95.Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevlerinden değildir?
A) Görev alanını bilmek
B) Görev alanına ilgisiz şahısların girmesini engellemek
C) Görev alanında meydana gelen suçu kovuşturmak
D) Görev alanında koruyucu tedbirler almak
E) Görev alanındaki olumsuzlukları ilgililerine bildirmek
 
96.Zor kullanma yetki aşamalarına ilişkin hangi sıralama doğrudur?
A) Bedeni güç – Maddi güç –Silah kullanma
B) Bedeni güç – Silah Kullanma – Maddi güç
C) Maddi güç – Bedeni Güç – Silah kullanma
D) Silah kullanma –Bedeni Güç- Maddi güç
E) Maddi güç – Silah kullanma -Bedeni güç

97. Ahmet isimli şahıs sokak ortasında bir mağduru bıçak ile gasp ediyor. Bu durumda kimin ne yapmaya yetkisi yoktur?
A) Polis Yakalama
B) Özel Güvenlik Görevlisi - Yakalama
C) Vatandaş – Yakalama
D) Özel Güvenlik Görevlisi – Gözaltına Alma
E) Polis Gözaltına alma

98. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerindendir ?
A)Olağan devriye
B)Dairesel Devriye
C)Geri dönüşlü devriye
D)Planlı devriye
E)Hepsi

99.Suç halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi yapar ?
A)Polis 
B)Mağdur
C)Özel Güvenlik
D)Cumhuriyet Savcısı
E)Hepsi

100. Olayla ilgili rapor tanziminde aşağıdakilerden hangisinin belirtilmesi önemli değildir ?

A)Suçun Türü
B)Yerin özel tarifi
C)Hava durumu
D)Suçun işleniş şekli
E)Tanzim tarih ve saat1A26E51D76B
2A27C52B77E
3C28A53C78A
4A29D54D79A
5D30D55E80B
6C31E56E81B
7D32E57E82D
8C33C58B83D
9C34C59B84C
10A35A60A85E
11B36C61C86E
12C37D62A87B
13E38A63D88A
14D39A64A89B
15C40D65C90A
16D41A66D91B
17B42A67B92B
18E43B68B93E
19B44D69D94D
20E45B70C95C
21D46C71C96A
22A47E72B97D
23D48B73C98E
24B49E74A99E
25D50A75B100C


     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.82938.8647
Euro10.329110.3705
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam53
Toplam Ziyaret8937264