SINAV BİLGİLERİ
Takvim

69.SINAV SİLAH

. Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir? 
A) Çift Hareketli
B) Yarı Otomatik 
C) Tam Otomatik
D) Tek Hareketli
E) Toplu

2. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerinden değildir ?
A) Silahını tanır
B) Gördüğünü anında vurur 
C) Silahını dikkatli kullanır 
D) Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır 
E) Silahını korur 

3. Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gez ve hedef net, arpacık bulanık  görülmeli
B) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
C) Gez bulanık, arpacık ve hedef net  görülmeli 
D) Hedef bulanık, gez ve arpacık net görülmeli
E) Hedef net, gez ve arpacık bulanık görülmesi

4. Toplu bir tabanca ile ateş edilmek istenildiğinde, tetiğe basınca horoz nereye vurarak fişeği patlatır? v
A) Top yuvasına 
B) Baruta 
C) Çekirdeğe
D) Kabzaya
E) Kapsüle 

5. Ateşli silahlarda çekirdeğin gidebileceği en uzak mesafeye ne denir? 
A) Etkili Menzil 
B) Mermi yolu 
C) Azami menzil
D) Azami hız
E) Hedef hattı 

6. Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir ?
A) Namlu boyu
B) Yiv ve set 
C) Barut miktarı
D) Atıcının acemiliği 
E) Havanın ısısı

7. Silahlarla yapılan kazaların en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Atıcının acemi olması 
B) İhmal 
C) Silahın eski olması 
D) Fişeğin bozuk olması 
E) Silahın yeni olması 

8. Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi aşağıdakilerden hangisine silahlı olarak giremez ?
A) İçkili lokanta
B) Hiper market
C) Cezaevi
D) Otel
E) Havuz

9. Silah ile atış yapılırken aşağıdakilerden hangisi yoksa isabetli bir atış yapılamaz ?
A) Arpacık 
B) Tırnak 
C) Şarjör çıkarma mandalı
D) Şarjör 
E) Emniyet mandalı 

10. Hangisi  sürgü tutucu pimin görevlerindendir?
A) Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarar
B) Silahı emniyete almamızı sağlar
C) Silahın içine toz kaçmaması için yapılmıştır
D) Geriye gelen sürgünün hızla ileriye sağlar
E) Tetikten aldığı hareketi horoza iletir

11. Toplu tabancalarda tırnak nerededir?
A) Namlunun altında 
B) Top yuvalarının önünde
C) Tetik korkuluğunun önünde
D) Namlunun üzerinde 
E) Toplu tabancalarda tırnak yoktur

12. Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması aşağıdakilerin hangisinin neticesinde olur? 
A) Şarjörün dolu olması
B) Namlunun ısınması
C) Şarjörün tabancadan çıkması 
D) Şarjörde fişeğin bitmesi 
E) İğnesinin kırılması 

13. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenmesine engel değildir ?
A) İğnenin kırık olması 
B) Gez ve arpacığın kırık olması 
C) Barutun nemlenmesi
D) Tetiğin arızalı olması
E) Kapsülün hatalı olması

14. Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya ne ad verilir?
A) Yiv
B) Set
C) Namlu
D) Şarjör
E) Hazne

15. Göz, gezin üst kenar orta noktasından, arpacığın silme üst tepesinden hedefte vurulmak istenen noktadan geçen hattın adı nedir?
A) Hedef hattı
B) Nişan hattı
C) Görüş hattı
D) Göz hattı
E) Gez hattı

16. Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından birisi değildir?
A) Fişek
B) Gövde
C) Kabze
D) Namlu
E) İğne

17. Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
A) Çerçeve
B) Horoz
C) Çıkarıcı
D) Şarjör
E) Namlu

18. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I- Kapak takımını çıkart
II- Şarjörü çıkart
III -Yerine getiren yayı çıkart
IV- Namluyu çıkart
V- Tabancayı boşalt
A) I-II-III-IV-V
B) V-IV-III-II-I
C) II-V-I-III-IV
D) V-III-IV-II-I
E) III-II-I-V-IV

19. Ateşli silahlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen kurallardan hangisi doğrudur?
A) Düğün ve eğlencelerde havaya doğru ateş edilir
B) Silahla şaka yapılır
C) Alkollüyken atış yapılabilir
D) Silah boş olsa bile ölü noktaya tutulur
E) Silah temizliği aile efradıyla beraber yapılır

20. Aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar?
A) Tetik korkuluğu
B) Tetik manivelası
C) Sürgü sistemi
D) Yiv ve setler
E) Fişek yatağı

21. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silah üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden değildir ?
A) Horoz emniyeti
B) Mandal emniyeti
C) Parmak emniyeti
D) Şarjör emniyeti
E) Kabza emniyeti

22. Aşağıdakilerden hangisi silah bakımı sırasında kullanılan malzemelerden birisidir?
A) Harbi
B) Çekiç
C) Tornavida
D) Keski
E) Pense

23. Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
A) Set
B) Çap
C) Hazne
D) Rayyür
E) Yiv

24. İcra yayının (yerine getiren yay) görevi nedir? 
A) Şarjöre basılan fişekleri şarjör ağzına doğru baskılayarak, fişek yatağına doğru sürülmesini sağlar 
B) Şarjörün tabancadan düşmemesini sağlar
C) Tetik çekilirken horoz horozun düşmesini sağlar 
D) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar eski yerine gelmesini sağlar
E) Tabancayı sabitleyerek nişan almayı  kolaylaştırır 

25. Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kesici ve ezici olması
B) Ateşli silah olması
C) Yok edici olması
D) Delici olması
E) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı olması

     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.82938.8647
Euro10.329110.3705
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam53
Toplam Ziyaret8937264