SINAV BİLGİLERİ
Takvim

42.SINAV SİLAH

SİLAH BİLGİSİ SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi nişan hattını oluşturan öğelerden biri değildir?
A) Göz
B) Namlu ucu
C) Gez D) Hedef
E) Arpacık

2. Silah bilgisi olarak ilk hız nedir?
A) Çekirdeğin hedefe çarpma hızı
B) Çekirdeğin namlu içerisindeki hızı
C) Çekirdeğin hedef içerisindeki hızı
D) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andaki hızı
E) Çekirdeğin havadaki seyir hızı

3. Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
A) Ateşli silahlar
B) Ateşsiz silahlar
C) Sivil silahlar
D) Hafif ateşli silahlar
E) Harp silahları

4. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahla-rın özelliklerinden değildir?
A) Parça tesirli olması
B) Sinir sistemini etkilemesi
C) Yakıcı olması
D) Boğucu olması
E) Göz yaşartıcı olması

5. Aşağıdakilerden hangisine silah ile girile-bilir?
A) Akıl hastanelerine
B) Uçaklara
C) Cezaevlerine
D) Düğün salonlarına
E) Mahkemelere

6. Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Barutun ateşlemesini sağlar
B) Çekirdeğe yön verir
C) Barutun nemlenmesini önler
D) Fişeğe hız verir
E) Fişeğe yön verir

7. Fişek Yatağında kaç fişek bulunur?
A) 14
B) 15
C) 7
D) 2
E) 1

8. Tetik çekilince horoz veya iğnenin vurması ile …………. ateşlenir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?
A) Barut
B) Çekirdek
C) Kovan
D) Kapsül
E) Gaz kanalı
9. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kırıkkale silahı dolu iken silah mandal emniyetine alındığında patlar
B) CZ-75 silahı horoz inik durumdayken de emniyete alınır
C) CZ-75 mandal emniyetine alındığında sürgü kilitlenir.
D) Beretta FS 92 emniyete alındığında dolduruş yapılmaz
E) Kırıkkale silahının namlusu hareketlidir

10. Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kimyasal silahlar
B) Ateşli silahlar
C) Yarışma silahları
D) Biyolojik silahlar
E) Ateşsiz silahlar

11. Hangisi emniyet sistemlerinden değildir?
A) Kabza emniyeti
B) Mandal emniyeti
C) İğne emniyeti
D) Şarjör emniyeti
E) Namlu emniyeti

12. Kısa namlulu silahlar hangi tip silahlar-dır?
A) Ağır ateşli silahlar
B) Ateşsiz silahlar
C) Kimyasal silahlar
D) Biyolojik silahlar
E) Hafif ateşli silahlar

13. Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
A) Mermi yolu
B) Etkili menzil
C) Azami menzil
D) İlk Hız
E) Hedef

14. İğnenin kırılması durumunda aşağıdaki-lerden hangisi doğrudur?
A) Tabanca dolduruş yapamaz
B) Fişek ateşlenemez
C) Tabanca emniyete alınamaz
D) Horoz düşmez
E) Tetik çalışmaz

15. Hangisi sürgü tutucu pimin görevlerin-dendir?
A) Silahı emniyete almamızı sağlar
B) Silahın içine toz kaçmaması için yapılmıştır
C) Geriye gelen sürgünün hızla ileriye gitmesini sağlar
D) Tetikten aldığı hareketi horoza iletir
E) Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitle-meye yarar

16. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurla-rından değildir?
A) Kovan
B) Kapsül
C) Alev kanalı
D) Çekirdek
E) Mayon

17. MP-5 tabanca da atış anında elimizin yanmasını önleyen parça hangisidir?
A) Kabza
B) Kovan atma boşluğu
C) El kundağı
D) Şarjör
E) Alev gizleyen

18. Hafif ateşli silah tanımı içerisinde yer alan ateşli silahların çapları en fazla kaç mm olabilir?
A) 12,7 mm
B) 14,5 mm
C) 9 mm
D) 7,62 mm
E) 25 mm

19.Gerdeli yukarı iterek, her fişeğin şarjör dudakları arasında tam olarak oturma-sını sağlayan yaya …….. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
A) Yerine getirme yayı
B) Mermi yayı
C) Şarjör yayı
D) Gövde yayı
E) İcra Yayı

20.Hangi ateşsiz silah, çalışma sistemine göre 6136 sayılı kanun hükümlerine göre yasak olarak kabul edilmektedir?
A) Kelebek bıçak
B) Sustalı bıçak
C) Maket bıçağı
D) Kılıç
E) Dönerci satırı

21.Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması, aşağıdakilerin hangisinin netice-sinde olur?
A) Namlunun ısınması
B) Tabancanın iğnesinin kırılması
C) Şarjörün tabancadan çıkması
D) Şarjörde fişeğin bitmesi
E) Şarjör kilidinin bozuk olması

22.Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?
A) Yarı Otomatik
B) Tam Otomatik
C) Tek Hareketli
D) Çift Hareketli
E) Toplu

23.Aşağıdakilerden hangisi namluyu aşındı-ran nedenlerden değildir?
A) Aşırı yağlama
B) Termik gerilmeler
C) Döngüsel hareket
D) İç basınç
E) Kuru bırakma

24.Özel Güvenlik Görevlilerine, görevli olduk-ları zaman, görev alanlarında silah taşıma yetkisi hangi kanunla verilmiştir?
A) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
B) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
C) 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu
D) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki Kanun
E) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun

25. Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı kanun kapsamında silah olarak değerlendiril-mez?
A) Tornavida
B) Kama
C) Topuz
D) Hançer
E) Şişli baston

TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI
KONTROL EDİNİZ

     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.82938.8647
Euro10.329110.3705
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam57
Toplam Ziyaret8937268