SINAV BİLGİLERİ
Takvim

62.SINAV SİLAH

1. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerinden değildir  ?
A) Silahını tanır 
B) Silahını dikkatli kullanır 
C) Gördüğünü vurur
D) Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır 
E) Silahını korur

2. Doğru nişan alma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli
B) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
C) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
D) Hedef bulanık, gez ve arpacık net görülmeli
E) Hedef net, gez ve arpacık bulanık görülmeli

3. Bir atıcı tabanca ile atış yaparken gezi  yukarıda görürse, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Namlu şahlanması ile birlikte atışlar hedefte yukarıda olur
B) Atışlar hedefte aşağıda olur
C) Gez yukarıda görülse de fişek yer çekimi dolayısı ile aşağı düşeceği için atışlar hedefin ortasında olur 
D) Atışlar hedefte sol yukarıda olur
E) Atışlar hedefte sağ aşağıda olur 

4. Toplu bir tabanca ile ateş edilmek istenildiğinde, tetiğe basınca nereye vurarak fişeği patlatır? 
A) Top yuvasına 
B) Baruta
C) Çekirdeğe
D) Kabzaya
E) Kapsüle

5. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir ?
A) Göz yaşartıcı olması
B) Sinir sistemini etkilemesi 
C) Yakıcı olması
D) Parça tesirli olması 
E) Boğucu olması

6. 9x 19 mm ifadesinde 19 mm neyi ifade eder?
A) Fişek boyunu
B) Namlu çapını
C) Kovan boyunu
D) Kovan çapını 
E) Çekirdeğin çapını 

7. Ateşli silahlarda çekirdeğin gidebileceği en uzak mesafeye ne denir? 
A) Etkili Menzil 
B) Mermi yolu 
C) Azami menzil
D) Azami hız A
E) Hedef hattı 

8. Aşağıdakilerden  hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir ?
A) Namlu boyu
B) Yiv ve set 
C) Barut miktarı 
D) Atıcının acemiliği 
E) Havanın ısısı 

9. İcra yayı kırık ise aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Silah ateş etmez
B) İğne kapsüle çarpmaz
C) Silah ateş eder fakat  çekirdek namlu içerisinde kalır 
D) Tetik düşürülemez 
E) Silah atışla birlikte otomatik olarak kurulamaz

10. İlk yerli tabanca hangisidir?
A) Sarsılmaz 
B) Yavuz 16
C) Canik 55
D) Kırıkkale 
E) Nuri Kılligil 

11. Silah ile atış yapılırken aşağıdakilerden hangisi yoksa isabetli bir atış yapılamaz ?
A) Tırnak 
B) Şarjör çıkarma mandalı
C) Arpacık 
D) Şarjör 
E) Emniyet mandalı 

12. Hangisi  MP -5 silahta kullanılan  fişektir?
A) 45 Kalibre 
B) 9x19 mm 
C) 7.62x39 mm 
D) 5.56x45 mm
E) 7.62x51 mm 

13. Hangisi sürgü tutucu pimin görevlerindendir?
A) Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarar 
B) Silahı emniyete almamızı sağlar 
C) Silahın içine toz kaçmaması için yapılmıştır
D) Geriye gelen sürgünün hızla ileriye  gitmesini sağlar 
E) Tetikten aldığı hareketi horoza iletir

14. Kabza kavraması açısından hangisi  yanlıştır ?
A) El “V” şekline getirilerek kavranır 
B) Silah şahlanmaması için sıkı sıkıya kavranır
C) Silah kolun uzantısıymış gibi kavranır 
D) Kabza kavrama bütün atışlarda aynı sıkılıkta olmalıdır 
E) Kabza ne çok sıkı kavranır, nede gevşek bırakılır

15. Atış yapılan tabancanın sürgüsünün  geride kalması aşağıdakilerin hangisinin neticesinde olur?
A) Şarjörün dolu olması
B) Namlunun ısınması 
C) Şarjörün tabancadan çıkması
D) Şarjörde fişeğin bitmesi
E) İğnesinin kırılması 

16. Aşağıdakilerden hangisi silahın  ateşlenmesine engel değildir ?
A) İğnenin kırık olması 
B)Gez ve arpacığın kırık olması 
C) Barutun nemlenmesi
D) Tetiğin arızalı olması 
E) Kapsülün hatalı olması 

17. İcra yayının (yerine getiren yay) görevi nedir?
A) Şarjöre basılan fişekleri şarjör ağzına doğru baskılayarak, fişek yatağına doğru düşmemesini sağlar
C) Tetik çekilirken horozun düşmesini sağlar 
D) Barut gazının basıncıyla geriye gidensürgünün tekrar eski yerine gelmesini sağlar
E) Tabancayı sabitleyerek nişan almayı kolaylaştırır

18. Fişeği oluşturan unsurlar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Gömlek – kurşun – bakır – barut
B) Barut – kapsül – çekirdek – kovan
C) Kovan – kapsül – tırnak - çıkarıcı
D) Tırnak – kapsül – gömlek - kurşun
E) Barut – kapsül – gömlek – çekirdek

19. İğnenin kırılması durumunda oluşacak arıza hangisidir? 
A) Fişek ateşlenmez 
B) Tabanca dolduruş yapmaz
C) Tetik çalışmaz 
D) Tırnak işlevini görmez 
E) Horoz mesnedi çalışmaz 

20. Bir tabancada tetik çekildiğinde hemhoroz kuruluyor, hem de düşüyorsa nasıl bir sisteme sahiptir?
A) Yarı Otomatik 
B) Tam Otomatik
C) Tek Hareketli
D) Çift Hareketli Toplu

21. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarda bulunan yiv ve setin faydalarından sayılmaz ?
A) Çekirdeğin havada dönerek gitmesini sağlar
B) Çekirdeğin hedefi parçalamasını sağlar 
C) Çekirdeğin hedefe uç kısmıyla vurmasını sağlar
D) Çekirdeğin delme gücünü arttırı 
E) Çekirdeğe hız kazandırır

22. Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı Kanun kapsamında silah olarak değerlendirilmez?
A) Havalı silah 
B) Kama
C) Pala
D) Hançer 
E) Boğma teli

23. Silahlarla yapılan kazaların en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atıcının acemi olması
B) İhmal
C) Silahın eski olması 
D) Fişeğin bozuk olması 
E) Silahın yeni olması

24. Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
A) Hazne
B) Namlu
C) Sürgü
D) Harbi
E) Horoz

25. Toplu tabancalarda tırnak nerededir?
A) Namlunun altında 
B) Top yuvalarının önünde 
C) Tetik korkuluğun önünde
D) Namlunun üzerinde 
E) Toplu tabancalarda tırnak yoktur

     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.82938.8647
Euro10.329110.3705
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam48
Toplam Ziyaret8937259