SINAV BİLGİLERİ
Takvim

Eğitim Merkezi

Özel Güvenlik Eğitiminde, Türkiye genelinde faaliyet gösteren ilk Özel Güvenlik Eğitim kurumlarından birisi olan, ÖGE Güvenlik ve Eğitim Merkezi, Ankara’nın merkezi Kızılay’da faaliyetini sürdürmektedir. Bütün semtlere ulaşım imkânının kolay olması, kursiyerlerimiz açısından bir avantaj olarak değerlendirilmektedir.

 Merkezimizde, kursiyerlerimiz bir aile ortamında karşılanmakta ve kısa sürede oluşturduğumuz arkadaşlık, uzun süreli hedeflediğimiz dostluğun temelini oluşturmaktadır.

 Eğitim Merkezimizde, talebe uygun gündüz ve akşam, temel ve yenileme eğitimi kursları açılmaktadır. Dersler; Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen müfredata uygun olarak, deneyimli, tecrübeli ve konusunda uzman, eğiticiler tarafından barkovizyon sistemiyle anlatılmaktadır.

 Kurs süresince, eğiticilerimiz tarafından deneme sınavları yapılarak, kursiyerlerin genel durumları belirlenir. Deneme sınavı sonunda, kursiyerlerin yetersiz olduğu konularda takviye eğitim verilerek bu eksiklik giderilir. Kursiyerlerin ders çalışması, bilgilerini güncellemesi ve kendilerini test etmeleri amacıyla, içinde ders notları ve deneme sınavlarının bulunduğu, ücretsiz eğitim CD’si verilir

 Kendi kurs döneminin eğitimini tamamlayan kursiyerler, sonraki dönemlere dinleyici olarak katılıp(ücretsiz), bilgilerini tazeleme imkânı bulabilmektedirler.

 Kurs süresince, kursiyerlerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri (çay, kahve, su) çay ocağı ve sigara içen kursiyerler için açık alan mevcuttur.

 Kurs bitiminde, kursiyerlere çay, kola ve pasta ikramının yapıldığı,  mini bir parti verilmektedir.

 5188 sayılı kanuna göre, şartları uygun olan adaylar; Merkezimizden, aşağıda belirtilen eğitim sertifikalarını alabilmektedirler.

KURSUN ADI                                                                                                                     SÜRESİ   

 1. Temel, Silahlı Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası………………………….. 15 gün

 2. Temel, Silahsız Özel Güvenlik Eğitim      Sertifikası……. 12,5 gün         

 3. Silah farkı eğitimi (Silahsız ÖGG kartı……………………  3 gün

    silahlıya çevirmek isteyenler için)

 4. Silahlı yenileme eğitimi sertifikası………………7,5 gün

 5. Silahsız yenileme eğitimi sertifikası…………....   6 gün 

 Silahlı ve silahsız temel eğitim alan kursiyerler (12) gün süresince aynı eğitimi alırlar. Bu sürenin sonunda silahsız eğitim alan kursiyerlerin eğitimi tamamlanır, daha sonra silahlı kursiyerler için, üç günlük silah bilgisi ve atış eğitimi başlar, iki günlük teorik silah dersinin bitimine müteakip üçüncü gün, kapalı poligonda (25) adet fişekle, 15 metre mesafeden eğitim atışı yaparlar. Kursiyerler, daha sonra silah atışı sınavında da beş adet fişekle atış yaparlar. Diğer bir ifadeyle silahlı eğitim alan kursiyerler, toplam (30) adet fişek atışı yaparlar. 

 Silahlı eğitim alan kursiyerler, silah dersinin nazari eğitim kısmında, dershanede havalı tabancayla pratik yaparak (kapsül atışı), tabancaya aşinalığı, atış tekniklerini, el-kol-zihin koordinasyonunu, nefes kontrolünü,  tetik düşürmeyi ve doğru nişan almayı(Göz, gez, arpacık ve hedef hizalaması) öğrenmektedirler.

 5188 sayılı Kanun ve uygulamasına ait yönetmelik gereğince; “Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerine, istihdam edildikleri kurum/kuruluş veya şirket tarafından her yıl en az 25 fişek üzerinden hizmet içi eğitim atışı yaptırılır.” hükmü bulunmaktadır.

 Dolayısıyla kuruluşlar, silahlı görev yapan ÖGG’lere, her yıl uygulamalı eğitim atışı yaptırmak zorundadır. Bu kapsamda kuruluşlara ‘’silah dersi, eğitim atışı ve gerekli danışmanlık hizmeti’’ bir plan çerçevesinde verilmektedir.

 Özel Güvenlik sertifikasının ve ÖGG kimlik kartının alınma süreci:(Temel eğitim)

 *  Kursa başlama

 *  Silahlı kurs (15) gün - Silahsız kurs (12,5) gün

 *  Sınav (Sınav takviminde belirtilen tarihte, merkezi sistemle sınava katılırlar)

 *  Sınav sonuçlarının açıklanması (Sınavdan, yaklaşık 10 - 15 gün sonra)

 *  ÖGG sertifikasının hazırlanması ve Valilik onayı (Sınav sonuçları açıklandıktan

    bir hafta sonra)

 *  Evrakların (Sertifika, rapor ve diğer evraklar) Özel Güvenlik Şube Md. lüğüne   

   teslimi (Yaklaşık üç-beş gün arası)

 *  Emniyet Genel Md.lüğü tarafından güvenlik soruşturmasının yapılması (Yaklaşık üç hafta ile bir ay arasında tamamlanır)

 NOT: Sonuç olarak; kursu bitirip sınava katılan kursiyerin, ÖGG kimlik kartına sahip olması,sınavdan sonra yaklaşık bir buçuk ay ile iki ay arasında bir süreyi kapsamaktadır.

Yenileme eğitimine katılan kursiyerler de aynı sınav takvimine göre sınava gireceklerdir. Yalnız yenileme eğitimi sınav sonuçları, üç hafta ile bir ay arasında açıklanmaktadır.

Sınavın Uygulanması ve Puan Hesaplanması

1. Sınavın Uygulanması ve Puan Hesaplanması:

 Sınav, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye genelinde merkezi sistemle belirtilen günde (pazar) yapılmakta ve saat 10.00’da başlamaktadır.

 Sınavda, silahlı ve silahsız sertifika alanlar için toplam 100 adet aynı soru sorulmaktadır. Ancak, silahlı sertifika alacaklar, 100 adet soruyu yaptıktan sonra devamında 25 adet silah sorusunu da cevaplayacaklardır.

 Her yıl, düzenlenecek sınavlara ait tarihler, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanarak duyurulmaktadır. Eğitim Merkezleri, kursları bu sınav takvimine göre planlanmaktadır.

 Kursiyerler, sınavda başarısız oldukları takdirde, katılmış oldukları bir kurs ile ardı ardı ardına dört sınava girebilmektedir. Dört sınavda da başarısız olan kursiyerler, tekrar Özel Güvenlik kursunu görmek zorundadırlar.

 Birinci bölümdeki 100 adet sorunun her biri (1) puandır. 25 adet silah sorusunun her biri (2) puandır. Sınavda, yanlış cevaplar doğru cevapları olumsuz etkilememektedir. Diğer bir ifadeyle yanlış doğruyu götürmemektedir. Bu nedenle kursiyerlerin, sınavda bütün soruları (yanlış dahi bilseler) cevaplamaları kendi menfaatleri icabıdır. Sınavda geçerli not barajı (60) puandır.

 2. Adım-adım sınav puanının hesaplanması (Temel eğitim)

a.    Silahsız sınava katılanlar:

 Silahsız sınava katılanlar, ilk bölümdeki 100 adet soruyu cevapladıktan sonra, sınavları bitmiş olacaktır. (60) soruyu doğru olarak cevaplandıranlar başarılı olacaktır.

 b.   Silahlı sınava katılanlar:

         Silahlı sınav iki aşamalıdır. Birinci aşama ilk bölümdeki 100 soruluk sınavdır. Bu sınav silahlı ve silahsızlar için müşterektir. İkinci aşama (25) soruluk silah sınavıdır.

 Silah sınavının puanını; silah yazılı puanı ve silah uygulama (atış) puanının toplamı oluşturur.

 - Silah yazılı sınav: (25) soru X (2) puan = 50 puan

 - Silah uygulama (Atış) sınavı: 5 atış X (10) puan = 50 puan (Her isabetli vuruş 10 puandır)

 Silahlı adayların genel puanının hesaplanması, 100 soruluk ilk bölümdeki sınav puanı ile silah sınavından aldıkları puanın aritmetik ortalamasıdır. Sertifika alabilmek için, ortalamanın kesinlikle (60) puanın altında olmaması gerekir.

 Aritmetik ortalamanın alınabilmesi için her iki sınavın da (ilk bölüm 100 soru ve silah sınavı) (50) puandan aşağıda olmaması gerekir.

c.     Sınav süresi:

    İlk bölümdeki 100 soruya ait süre, toplam 120 dakikadır (2 saat),

   İkinci bölümdeki 25 soruluk silah sınavına ait süre, toplam 30 dakikadır.

 Örneklerle açıklama:

 

 

İlk Bölüm (100 soru)

(Alınan puan)

 

 

Silah Sınavı (25 soru)

(Alınan puan)

 

 

Ortalama

 

Düşünceler

 

50

70

60

GEÇER

51

69

60

‘’

52

68

60

‘’

53

67

60

‘’

54

66

60

‘’

55

65

60

‘’

56

64

60

‘’

57

63

60

‘’

58

62

60

‘’

59

61

60

‘’

60

60

60

‘’

 

49 ve altı puan alındığında

 

Kaç puan alınırsa alınsın, KALIR.

 

Ortalama fark etmez.

 GEÇEMEZ

 

60 ve üstü puan alındığında

 

 

49 ve altı puan alınırsa

 

Ortalama fark etmez.

Kursiyer, isterse silahsız sertifika alabilir veya bir sonraki sınava silahtan katılabilir.

 

 3. Yenileme eğitimi sınavı:

 Özel güvenlik görevlilerinin kimlik kartları; yenileme eğitimi almaları (Beş yılını dolduran), sınav takvimine göre sınava girmeleri, güvenlik soruşturmalarının yapılması, sağlık raporu almaları ve sertifika verilmesi gibi işlemler neticesinde yenilenebildiğinden, bahse konu işlemlerin tamamlanmasının zaman alacağı da göz önünde bulundurulduğunda, çalışma izinlerinin dolmasına en erken bir yıl, en geç altı ay süre kalan özel güvenlik görevlileri yenileme eğitimlerine müracaat edebileceklerdir.

 Yenileme eğitimlerine belirtilen süreden geç müracaat edilmesine bağlı olarak çalışma izni dolduğu halde kimlik kartı yenileme işlemleri neticelendirilmeyen özel güvenlik görevlilerinin, yeni kimlik kartı çıkıncaya kadar çalışmalarına müsaade edilmeyecektir.

 26 Eylül 2009 tarihinde, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile yenileme eğitimleri için sınavlarda baraj notu uygulaması kaldırılmıştır. Yenileme eğitimini aldıktan sonra sınava katılan kursiyer, sınavdan hangi puanı alırsa alsın, sertifika almaya hak kazanacaktır.

 Yenileme eğitimi; özel güvenlik görevlilerinin mevcut bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik yapılır. Yenileme eğitimi sonrasında yapılan sınavlar özel güvenlik görevlilerinin seviye tespitine yöneliktir. Sınav neticesi aldığı puanlar verilecek sertifikaya işlenir ve yükselmelerde işverence göz önüne alınabilir. Özel güvenlik görevlileri seviye puanlarını yükseltmek için çalışma izinleri süresince seviye yükseltme sınavlarına girebilirler.


     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.82938.8647
Euro10.329110.3705
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam53
Toplam Ziyaret8937264