SINAV BİLGİLERİ
Takvim

53.SINAV SİLAH

1.    Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
A)    Fişeğin dönerek ilerlemesini sağlar
B)    Fişeğin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar
C)    Fişeğin takla atmadan ilerlemesini sağlar
D)    Fişeğin azami mesafesini artırır
E)    Fişeğin ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar
 
2.    Aşağıdakilerden hangisi çerçeve takımının ve kovan atma tertibatının ortak parçasıdır?
A) Kovan     
B) Tırnak          
C) Çıkarıcı         
D) Horoz          
E) Fişek

3.    Aşağıdakilerden hangisi uzun namlulu silahların parçalarından biri değildir?

A) Dipçik                 
B) El kundağı                            
C) Alev gizleyen
D) Harbi                   
E) Kurma kolu

4.    
Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmamasına neden olan faktörlerden biri değildir?
A)    İğne veya yayı kırık olabilir
B)    Şarjörde fişek olmayabilir
C)    Şarjör yerine oturmamış olabilir
D)    Şarjör ağzının kenarları arızalı olabilir
E)    Şarjör içindeki fişek hatalı olabilir
 
5.    Aşağıdakilerden hangisi gez ve arpacığın birlikte oluşturduğu sisteme verilen isimdir?
A)    Nişangah sistemi
B)    Kabza sistemi
C)    Nişan yatağı sistemi
D)    Mandal emniyeti sistemi
E)    Nefes tekniği
 
6.    Aşağıdakilerden hangisi çatışma sırasında pozisyon alırken dikkat edilecek hususlardan birisidir?
A)    Koruma sağlaması ve hedefi küçültmesi
B)    İyi bir atış yapabilecek bir yer olması
C)    Rahat hareket edilebilecek bir yer olması
D)    Etrafı  rahat görebilecek bir yer olması
E)    Hepsi
 
7.    Hazne nedir?
A) Boş kovandır                   
B) Dolu fişektir
C) Atış sırası bekleyen fişeklerin beklediği yerdir.
D) Fişek yatağıdır  
E) Şarjör yuvasıdır
 
8.  Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
A) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
B) Tırnak-çıkarıcı     
C) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu                    
D) Namlu- iğne-horoz      
E) Şarjör- horoz- namlu 
 
9. Tırnak kırıldığında, aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Tetik çekilemez.   
B) Tabanca dolduruş yapmaz.      
C) Fişek yatağına fişek sürülemez
D) Fişek ateşlemez    
E) Kovan normal olarak dışarı atılmaz.
 
 
10. Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kriminoloji             
B) Kriminalistik     
C) Olay Yeri İnceleme       
D) Balistik                    
E) Toksikoloji
 
 
11. Aşağıdakilerden hangileri tetik çekmede yapılan hatalardandır?
I. Ani tetik çekme
II. İsnat almama
III. Tetik ağırlığına adapte olmama
IV. Uygun zamanda tetiği çekememe, nişanda fazla bekleme
A)  I, IV                 
B)  II                      
C) III,                     
D) I, II                    
E) I, II, III, IV
 
 
12. Tabancada son fişek atıldıktan sonra sürgü geride takılı kalmıyorsa bunun sebebi nedir?
A) Sürgü çok hızlı hareket ediyordur
B) Fişekteki barut çok fazladır          
C) Gerdel özelliğini kaybetmiş, şarjör dudakları aşınmış veya şarjör yayı deforme olmuştur.
D) Fişekteki barut çok azdır
E) Hepsi
 
13. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
A) Kovan
B) Fişek dip tablası
C) Kapsül
D) Barut
E) Çekirdek
 
14. Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?
A) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
B) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikalini sağlar
C) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
D) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
E) Hepsi
 
15. Tabancalarda tırnağın kırık veya tırnak yayının deforme olmasından kaynaklanan tutukluk sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Tetik düşmez
B) Boş kovan fişek yatağından geri çekilemez
C) Kapsül ateşlenmez
D) Silah otomatik olarak çalışır.
E) Silah emniyete alınmaz

16. Hedefte vuruşlar merkezin altında toplanmış ise aşağıdaki şıklardan hangisi yapılmalıdır ?
A) Atış biraz yukarı nişan alınarak yapılır.
B) Atış biraz sağa yukarı yapılmalıdır.
C) Atış biraz sola yukarı yapılmalıdır.
D) Atış doğrudur, aynı şekilde atılır.
E) Atış biraz aşağı nişan alınarak yapılır.

17. “Çap”ın tarifi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
A) Karşılıklı iki yiv taban noktası arasındaki mesafedir.
B) Karşılıklı bir yiv taban noktası ile bir set arasındaki mesafedir.
C) Kovanın genişliği kadardır.
D) Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir.
E) Hiçbiri
 
18. “Mermi” veya “Saçma” ismi ile tanımlanan özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın ana parçası hangisidir ?
A) Şarjör
B) Çerçeve
C) Namlu
D) Tetik
E) Kabza
 
19. Aşağıdakilerden hangisi dış balistikle ilgili değildir?
A) Namlunun durumu
B) Havanın yoğunluğu
C) Havanın ısısı
D) Rüzgar
E) Yerçekimi
 
 
20. Silahın doğru olarak tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yakından ve uzaktan canlıları öldüren alettir
B) Çeşitli çeşitlerde kullanılarak cansızları parçalayan veya yok aletlerdir
C) Canlı ve cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir
D) Yakından   ve   uzaktan   çeşitli   şekillerde   kullanılarak   canlıları yaralayan veya öldüren,  cansızları parçalayan veya yok aletlerdir
E) Her türlü olaya veya suça karışan canlıları yaralayan veya yok eden aletlerdir
 
21. Aşağıdakilerden hangisi İlk hız’ın tanımıdır?
A) Merminin namluyu terk ettiği andaki hızıdır
B) Merminin namlu içindeki hızıdır
C) Merminin namlu ağzını terk ettikten sonra vuruş noktasına kadar geçen zaman / m ’dir.
D) Merminin namlu ağzını terk ettikten sonra kat ettiği mesafe / zaman’dır
E) Hiçbiri
 
22. Hatve nedir?
A) Silah kapasitesidir
B) Namlu boyudur
C) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir
D) Namlu içindeki girintilerdir
E) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldu
 
23. Aşağıdakilerden hangisi poligondaki emniyet tedbirlerindendir?
A) Hedef hattı ve gerisinde kimsenin olmadığından emin olunuz
B) Her şey komutla yapılır
C) Atış öncesinde yapılacak atışın türü ve özellikleri anlatılır
D) Atış bitiminde silah bırak komutundan sonra silahlar bırakılır
E) Hepsi
 
24.  Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?
A) Aniden tetik çekmek
B) Tetiği çok yavaş çekmek
C) Silahın patlama sesinden etkilenmek
D) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak
E) Hepsi
 
25. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fişek verme tertibatı  
B)  Namlu                     
C) Kovan atma tertibatı
D)  Emniyet tertibatı     
E)  Ateşleme tertibatı

1.E
2.C
3.D
4.A
5.A
6.E
7.C
8.A
9.E
10.D
11.E
12.C
13.B
14.B
15.B
16.A
17.D
18.C
19.A
20.D
21.A
22.E
23.E
24.E
25.E

     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.82938.8647
Euro10.329110.3705
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam52
Toplam Ziyaret8937263