SINAV BİLGİLERİ
Takvim

50.SINAV SİLAH

1.    “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar………… olarak kabul edilir.’’
 Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru bir ifade olur?
A)  Boş
B)  Hazır        
C)  Kurulu
D)  Dolu                      
E)  Emniyette
 
2.    Aşağıdakilerden hangisi silah taşımada kolaylık sağlayan yöntemlerden değildir?
A)  Silah gerektiğinde en etkili ve süratli olarak kullanılmasını sağlayacak şekilde taşınmalıdır
B)  Silah hep aynı pozisyonda taşınmamalı, taşıma pozisyonu zaman zaman değiştirilmelidir
C)  Araçta silah taşıma gerektiğinde, oturur vaziyette iken silah çekmeyi zorlaştıracak durumlar göz önüne alınmalıdır
D)  Silahın herhangi bir yerde dalgınlıkla unutulmasına meydan vermeyecek şekilde taşınması gerekir
E)  Hiçbiri
 
3.    Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)  Tetiği çekmek gerekir
B)  Yeniden denemek gerekir
C)  Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır
D)  Boş kovan yerinden çıkmış olabilir
E)  Horozu kurmak gerekir
 
4.    Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH” tanımına aşağıdakilerden hangisi girer?
A)  Ateşli silahlar
B)  Patlayıcı maddeler
C)  Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet
D)  Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler
E)  Hepsi
    
5.    Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Gruplaşma olmamış, isabet noktaları dağınık
B)  Gruplaşma sol yukardadır
C)  Gruplaşma sağ yukardadır
D)  Gruplaşma sol aşağıdadır
E)  Gruplaşma sağ aşağıdadır
 
6.    “Otomatik tabanca ve tüfeklerde ilk dolduruş …….tarafından yapılır. Bu işlem sonucu fişek …………. yerleşir.şler. Çekirdek kovandan hızla ayrılır ve ……..içinde ileriye doğru ……..  sayesinde sağa dönerek gider.”
    Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru bir ifade olur?
A)  silah – yatağa – horoz- kanaldan- fişek yatağı- namlu
B)  atıcı – yatağa – horoz – alev kanalından – namlu – çap
C)  atıcı - fişek  yatağına – horoz - alev kanallarında – namlu - yiv ve Set 
D)  silah - fişek  yatağına – tetik – delikten – fişek yatağından - yiv ve Set 
E)  atıcı – yatağa – horoz - alev kanallarında – namlu - yiv ve Set 
 
7.    Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerindendir?
A)  Silahı güvenli kullanır
B)  Silahları tanır
C)  Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır
D)  Silahını korur
E)  Hepsi
 
8.    Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan, aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?
A)  Kilitleme dişlileri 
B)  Tetik manivelası
C)  İcra yayı mili                  
D)  Gerdel yayı
E)  Sürgü tutucu pim
 
9.    Çekirdeğinin ucu küt veya yuvarlak olan fişek tipine ne ad verilir?
A) Parabellum tipi fişek
B)  Merkez vuruşlu fişek
C) Toplu tabaca fişeği
D) Boxer tipi fişek
E)  Browning tipi fişek
 
10.Atıcı atış poligonunda hangi komutla vuruşlarını kontrol etmek için hedefinin yanına gider?
A)  Hedef kontrol        
B)  Atış kes
C)  Atış serbest            
D)  Şarjör tak
E)  Dolduruş yap
 
11.Aşağıdakilerden hangisi tetik ezerken nefes kontrolünde yapılması gerekenlerden değildir?
A)  Nefes tutulduktan itibaren 1 – 2 saniye içinde atış yapılmalıdır
B)  Atıştan önce (2–3 kez) derin nefes alıp verme insanı rahatlatır. Heyecanı yatıştırır, vücuda oksijen depolamamızı sağlar
C)  Atış esnasında tetiği ezerken nefesi tutmak gerekir
D)  Nefes tutulur ve 8–10 sn içinde atış gerçekleştirilir
E)  Atışlarda diyaframdan yani ağızdan nefes alıp verme kolların salınımını daha aza indirmektedir

12.
Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
A)  Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
B)  Tırnak-çıkarıcı       
C)  Çıkarıcı-kovan atma boşluğu                    
D)  Namlu- iğne-horoz      
E)  Şarjör- horoz- namlu 
 
13.Silahın her türlü hava koşullarında iyi bir şekilde korumasını ve çalışmasını sağlayan silah yağına ne ad verilir?
A)  Namlu temizleyici yağ
B)  Pas sökücü yağ (solvent)
C)  Koruyucu yağ       
D)  Yağ temizleme spreyi
E)  Silah vazelini
 
14.Atış yapmadan önce namlu içerisindeki toz, kurum, nem varsa temizlenir. Sürgü kızak yerleri yağlı bir bezle silinerek sürgünün daha rahat hareketi sağlanır.
    Bu bakım hangi bakım türüne girer?
A)  Atış sonrası bakım
B)  Atış öncesi bakım
C)  Günlük bakım
D)  Haftalık bakım
E)  Yıllık bakım
 
15.Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından değildir?
A)  Aniden tetik çekme
B)  Tetiği çok yavaş çekme
C)  Düzensiz tetik çekme
D)  İstinat boşluğunu almayı unutma
E)  İşaret parmağın birinci boğumu ile ucu arasındaki etli kısmıyla tetik ezme
 
16.Aşağıdakilerden hangisi MP 5 makinalı tabancanın özelliklerinden değildir?
A)  Sabit dipçikli (A2), seyyar dipçikli (A3) ve dipçiksiz (K) olmak üzere 3 tipte üretilmektedir
B)  Atış esnasında kurma kolu hareket etmez
C)  Kurma kolu mekanizmaya sabittir
D)  Silah emniyete alındığında dolduruş yapılabilir
E)  Gez üzerinde 4 ayrı büyüklükte daireler mevcuttur
 
17.Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmasında yer almaz?
A)  Ateşli silahlar                    
B)  Ateşsiz silahlar      
C)  Kimyasal silahlar   
D)  Modern silahlar
E)  Nükleer silahlar
 
  
 
18.Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Unutkanlık                 
B)  İhmal            
C)  Kendine aşırı güven                 
D)  Bilinçsizlik                 
E)  Hepsi
 
19.Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sistemlerini oluşturan parçalardan biri değildir?
A)  Tetik              
B)  Gez                
C)  Horoz
D)  İğne                       
E)  Horoz kurma parçası
 
 
20.Silahta fişeğin ateşlemesini sağlayan tertibatlarından “iğneli sistem” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)  Bu silahlarda silahın ateşlemesi için horoz bulunmamaktadır
B)  Bu silahlarda ateşleme iğnesi ve yayı bulunmamaktadır
C)  Ateşlemeyi gerçekleştiren hem horoz, hem de iğne vardır
D)  Bu silahlarda horoz ve ateşleme iğnesi bulunmamaktadır
E)  Bu silahlarda ateşleme icra yayı tarafından sağlanmaktadır
 
21.              Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken kurallardan değildir?
A)  Atışlar amirin komutları doğrultusunda başlar ve biter
B)  Atış amirinin komutu ile atış hattına geçilir ve atış yapılır
C)  Amirin ‘Silah al, şarjör tak’ komutuyla şarjör takılır
D)   ‘Nişan al ve atış serbest’ komutuyla atışa başlanır
E)   Hiçbiri
 
22.              Doğru bir kabze kavrama nasıl olmalıdır?
A)  Doğru bir kabze kavramak için el “V” şekline getirilir
B)  Kabze “V” içine yerleştirilir
C)  Silah kolun uzantısıymış gibi kavranır
D)  Kabze kavrama bütün atışlarda aynı şekil ve sıkılıkta olmalıdır
E)  Hepsi doğrudur
 
 3.              Arpacığın gez içerisindeki konumunun sağa-sola veya yukarıya-aşağıya doğru bozulması sonucu ortaya çıkan hataya ne ad verilir?
A)  Açısal hata            
B)  Paralel hata
C)  Tetik hatası
D)  Nefes hatası
E)  Kabze kavrama hatası
 
24.              Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iyi bir nişan hattı oluşturmak için doğrudur?
A)  Arpacık ve hedef net görülmeli, gez bulanık görülmeli
B)  Arpacık net, gez ikinci derecede net ve hedefi bulanık (flu) görmeliyiz
C)  Arpacık ve hedef bulanık, gez net görülmeli
D)  Hedefin net görülmesi tek başına yeterlidir
E)  Arpacık, gez ve hedef net görülmeli
 
25.              Bu atış çalışması kuru tetik çalışması ile fişekli çalışmanın bir arada olduğu bir çalışma şeklidir. Atıcı silahın boş mu dolu mu olduğunu bilmez. Atıcı ve atış hocası atıcının hatalarını daha net görür. Özellikle tetik ezilerek düşürülmüyor ve aniden çekiliyorsa bu çalışma esnasında namlunun aşağıya doğru hareketi açıkça görülür.
     Bu atış çalışmasına ne ad verilir?
A)  Kuru tetik çalışması
B)  İkili çalışma
C)  Sürpriz atış çalışması   
D)  Parayla tetik ezme çalışması
E)  Ayna çalışması
 
     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.82938.8647
Euro10.329110.3705
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret8937231