SINAV BİLGİLERİ
Takvim

36.SINAV SİLAH

1.    Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? 
     Fişeğin, şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yere………………….. denir.
A)  Çap        
B) Rampa   
C) 
Yiv                   
D) Set        
E) Çıkarıcı
 
2.    Aşağıdakilerden hangisinde Rayyür’ün doğru tanımı verilmiştir?
 
A)  Yiv’in set üzerinde bıraktığı ize Rayyür denir
B)   Yiv ve Set’in mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı ize Rayyür denir
C)  Set’in Yiv üzerinde bıraktığı ize Rayyür denir
D)  Yiv ve Set’in namlu üzerinde bıraktığı ize Rayyür denir
E)   Mermi çekirdeğinin namlu üzerinde bıraktığı ize Rayyür denir
 
3.    Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz?
     Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönünceye kadar namlu içerisinde aldığı yola (mesafeye)………………denir.
A)  Yiv
B)   Mesafe
C)  Hatve
D)  Menzil
E)   İlk hız
 
4.    Aşağıdakilerden hangisi Yiv ve Set’in belli başlı faydalarından değildir?
 
A)  Çekirdeğin dönerek ilerlemesini sağlar
B)   Çekirdeğin takla atmadan gitmesini sağlar
C)  Tahrip ve delme gücünü artırır
D)  Çekirdeğin yıpranmasını önler
E)   Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar
 
5.    Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçaları arasında yer almaz?
 
A)  Şarjör tüpü (gövdesi)
B)   Gerdel yayı
C)  Gerdel
D)  Şarjör kapağı
E)   Şarjör manivelası
 
6.    Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? 
      Silahla nişan almaya yarayan, namlu tarafından atılan merminin veya saçmaların, istenen noktaya ulaşmasını temin eden sisteme ……………….denir.
 
A)  Hedef
B)   Hedef hattı
C)  Nişan tertibatı
D)  Nişan hattı
E)   Emniyet hattı
 
7.    Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı içerisinde yer almaz?
 
A)  Tetik
B)   Horoz
C)  İğne
D)  Tırnak
E)   İğne yayı
 
8.    Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? 
     Otomatik tabancalarda genellikle tırnağın karşısına gelebilecek bir yerde gövde üzerine yerleştirilmiş ve sabit bir şekilde bulunan çıkıntıya…………………denir.
A)  Kurma kolu
B)   Çıkarıcı (boş kovan atacağı)
C)  Tırnak
D)  İğne yayı
E)   Emniyet mandalı
 
9.    Aşağıdakilerden hangisi yardımcı emniyet tertibatlarından değildir?
 
A)  Horoz emniyeti
B)   Tetik emniyeti
C)  Şarjör emniyeti
D)  İğne emniyeti
E)   İkaz emniyeti
 
10.  Aşağıdakilerden hangisi fişeğin parçaları arasında yer almaz?
A)  Çekirdek
B)   Barut
C)  İğne
D)  Kapsül
E)   Kovan
 
11. Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? 
Horoz ya da ateşleme iğnesinin darbesiyle patlayarak sevk barutunu ateşlemek amacıyla, çok hassas maddelerden üretilen parçaya ………………denir.
A)  Çekirdek
B)   Kapsül
C)  Kovan
D)  Barut
E)   Fişek
 
12. Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? 
Fişeğin ateşlenmesiyle fişek çekirdeğinin namludan çıkıp hedefi vurmasına kadar olan hareketlerin, hedef üzerindeki tahribatın ve fişeğin bu hareketlerini etkileyen faktörlerin incelenmesine ……………denir
A)  Kriminoloji
B)   Balistik
C)  Toksikoloji
D)  Bio-kimya
E)   Kriminalistik
 
13. Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? 
Silahı sökmek, temizlemek, koruyucu yağ ile yeterince yağlamak ve tekrar geri takarak eski haline getirmek suretiyle, atıcının periyodik olarak yaptığı bakıma………………denir.
A)  Kapsamlı bakım
B)   Basit bakım
C)  Yıllık ve periyodik bakım
D)  Günlük bakım
E)   Haftalık bakım
 
14. Silah kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi genel emniyet kurallarından değildir?
 
A)  Ele alınan her silah boş olsa bile daima ölü noktaya doğru tutulmalıdır
B)   Ele alınan her silahın sırasıyla önce şarjörü çıkartılır, sürgüsü çekilip fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan tamamen emin olunmalıdır  
C)  Ele alınan her silahın sırasıyla önce sürgüsü çekilir, tetik düşürülür, şarjörü çıkartılır, fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan tamamen emin olunmalıdır  
D)  Silah asla dolu durumda saklanmamalıdır
E)   Ateş etmeye karar verilmedikçe silah asla hiçbir yere yöneltilmemelidir
 
15. Aşağıdakilerden hangisi silahın evde muhafaza edilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?
 
A)  Silahın boş olup olmadığı kontrol edilmelidir
B)   Şarjörün boş olarak bulundurulmasına dikkat edilmelidir
C)  Kilitli bir çekmece veya çanta içerisinde saklanmalıdır
D)  Silahın şarjörü çıkarıldıktan sonra boş olup olmadığı önemli değildir, dolu şarjör ve silah bir birine yakın ve kolay ulaşılabilecek şekilde bir yere bırakılmalıdır
E)   Silahlar nemli ortamlardan uzak tutulmalıdır
 
16. 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun çerçevesinde silah ruhsatı alınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A)  18 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 5 yıl süre ile taşıma ya da bulundurma silah ruhsatı alabilirler
B)   21 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 5 yıl süre ile taşıma ya da bulundurma silah ruhsatı alabilirler
C)  21 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 2 yıl süre ile taşıma ya da bulundurma silah ruhsatı alabilirler
D)  18 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 3 yıl süre ile taşıma ya da bulundurma silah ruhsatı alabilirler
E)   20 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 5 yıl süre ile taşıma ya da bulundurma silah ruhsatı alabilirler

17. 
Çap nedir?

A)  Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
B)   Yiv ve set sayısıdır     
C)  Fişek yatağının çapıdır                
D)  Namlu boyutudur                   
E)   Silahın kapasitesidir
 
18. Ateşli silahın doğru tanımı aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır?
 
A)  Yakın veya uzak mesafeden çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren, cansızları tahrip veya imha eden biyolojik silahlara ateşli silah denir
B)   Kesici silahların bir kısmına ateşli silah denir
C)  Mermi adı verilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazının basıncı ile uzak mesafelere atabilen silaha ateşli silah denir
D)  Birkaç kişinin yardımıyla veya başka vasıtalar yardımıyla kullanılabilen tahrip gücü yüksek yakıcı maddelere ateşli silah denir
E)   Ezici silahların her birine ateşli silah denir
 
19. İlk dolduruşu atıcı tarafından yapıldıktan sonra, tetik çekili tutulduğu sürece kendi kendine fişek yatağına fişek süren ve boş kovan atan silahlara ne ad verilir?
 
A)  Makinalı silah
B)   Yarı otomatik silah
C)  Tam otomatik silah
D)  Otomatik silah
E)   Yarı makinalı silah
 
20. Aşağıdakilerden hangisi kesici silahlar içerisinde yer almaz?
 
A)  Kama
B)   Hançer   
C)  Saldırma
D)  Sustalı çakı         
E)   Muşta
 
21. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahlar tasnifinde yer almaz?
 
A)  Sinir gazları
B)   Yakıcı gazlar
C)  Boğucu gazlar
D)  Göz yaşartıcı gazlar
E)   Sakinleştirici gazlar
 
22. Aşağıdakilerden hangisi uzun namlulu silahların parçalarındandır?
 
A)  Dipçik
B)   Alev gizleyen
C)  Gaz pistonu
D)  Kilitleme makaraları
E)   Hepsi
 
23. Aşağıdakilerden hangisi tabancanın parçaları arasında yer almaz?
 
A)  Çerçeve (gövde)
B)   Sürgü (kapak)
C)  Namlu
D)  İcra yayı ve icra mili
E)   Kundak
 
24. Aşağıdakilerden hangisi tabancaların sürgü (kapak) kısmında yer almaz?
 
A)  Gez-arpacık
B)   Kovan atma boşluğu
C)  Tırnak
D)  Şarjör
E)   İğne ve yayı
 
25. Aşağıdakilerden hangisinde namlunun tanımı doğru bir şekilde verilmiştir?
 
A)  Mermi çekirdeğinin hızını kesmeye yarayan içi boş metal boruya namlu denir
B)   Kovana hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya namlu denir
C)  Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya namlu denir
D)  Kapsüle hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya namlu denir
E)   Barut gazına yön vererek gaz boşalımını yapan içi boş metal boruya namlu denir

SİLAH CEVABI
1.       B
2.       B
3.       C
4.       D
5.       E
6.       C
7.       D
8.       B
9.       C
10.   C
11.   B
12.   B
13.   B
14.   C
15.   D
16.   B
17.   A
18.   C
19.   D
20.   E
21.   E
22.   E
23.   E
24.   D
25.   C

     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

   



   
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar13.583713.6381
Euro15.205315.2662
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam50
Toplam Ziyaret8947913