SINAV BİLGİLERİ
Takvim

35.SINAV SİLAH

1.Silah kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi Genel Emniyet Kurallarından değildir?
 
A)  Ele alınan her silah boş olsa bile daima ölü noktaya doğru tutulmalıdır
B)  Ele alınan her silahın sırasıyla önce şarjörü çıkartılır, sürgüsü çekilip fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan tamamen emin olunmalıdır C)  Ele alınan her silahın sırasıyla önce sürgüsü çekilir, tetik düşürülür, şarjörü çıkartılır, fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan tamamen emin olunmalıdır  
D)  Silah asla dolu durumda saklanmamalıdır
E)  Ateş etmeye karar verilmedikçe silah asla hiçbir yere yöneltilmemelidir
 
2.Aşağıdakilerden hangisi silahın evde muhafaza edilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?
 
A)  Silahın boş olup olmadığı kontrol edilmelidir
B)  Şarjörün boş olarak bulundurulmasına dikkat edilmelidir
C)  Kilitli bir çekmece veya çanta içerisinde saklanmalıdır
D)  Silahın şarjörü çıkarıldıktan sonra boş olup olmadığı önemli değildir, dolu şarjör ve silah biri birine yakın ve kolay ulaşılabilecek şekilde bir yere bırakılmalıdır
E)  Silahlar nemli ortamlardan uzak tutulmalıdır
 
 
 
3.6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun çerçevesinde silah ruhsatı alınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A)  18 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 5 yıl süre ile taşıma yada bulundurma silah ruhsatı alabilirler
B)  21 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 5 yıl süre ile taşıma yada bulundurma silah ruhsatı alabilirler
C)  21 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 2 yıl süre ile taşıma yada bulundurma silah ruhsatı alabilirler
D)  18 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 3 yıl süre ile taşıma yada bulundurma silah ruhsatı alabilirler
E)  20 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 5 yıl süre ile taşıma yada bulundurma silah ruhsatı alabilirler
 
4.Çap nedir?
 
A)  Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
B)  Yiv ve set sayısıdır     
C)  Fişek yatağının çapıdır             
D)  Namlu boyutudur                
E)  Silahın kapasitesidir
 
5.Ateşli silahın doğru tanımı aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır?
 
 
A)  Yakın veya uzak mesafeden çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren, cansızları tahrip veya imha eden biyolojik silahlara Ateşli Silah denir
B)  Kesici silahların bir kısmına Ateşli Silah denir
C)  Mermi adı verilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazının basıncı ile uzak mesafelere atabilen silaha Ateşli Silah denir
D)  Birkaç kişinin yardımıyla veya başka vasıtalar yardımıyla kullanılabilen tahrip gücü yüksek yakıcı maddelere Ateşli Silah denir
E)  Ezici silahların her birine Ateşli Silah denir
 
  
6.İlk dolduruşu atıcı tarafından yapıldıktan sonra, tetik çekili tutulduğu sürece kendi kendine fişek yatağına fişek süren ve boş kovan atan silahlara ne ad verilir?
 
A)  Makinalı silah
B)  Yarı otomatik silah
C)  Tam otomatik silah
D)  Otomatik silah
E)  Yarı makinalı silah
 
7.Aşağıdakilerden hangisi Kesici silahlar içerisinde yer almaz?
 
A)  Kama
B)  Hançer  
C)  Saldırma           
D)  Sustalı Çakı      
E)  Muşta
 
8.Aşağıdakilerden hangisi Kimyasal Silahlar tasnifinde yer almaz?
 
A)  Sakinleştirici gazlar
B)  Sinir gazları
C)  Yakıcı gazlar
D)  Boğucu gazlar
E)  Göz yaşartıcı gazlar
 
9.Aşağıdakilerden hangisi Uzun Namlulu Silahların parçalarındandır?
 
A)  Dipçik
B)  Alev gizleyen
C)  Gaz pistonu
D)  Kilitleme makaraları
E)  Hepsi
 
10.Aşağıdakilerden hangisi tabancanın parçaları arasında yer almaz?
 
A)  Çerçeve (gövde)
B)  Sürgü (kapak)
C)  Namlu
D)  İcra yayı ve icra mili
E)  Kundak
 
11.Aşağıdakilerden hangisi tabancaların sürgü (kapak) kısmında yer almaz?
 
A)  Gez-arpacık
B)  Kovan atma boşluğu
C)  Tırnak
D)  Şarjör
E)  İğne ve yayı
 
12.Aşağıdakilerden hangisinde namlunun tanımı doğru bir şekilde verilmiştir?
 
A)  Mermi çekirdeğinin hızını kesmeye yarayan içi boş metal boruya namlu denir
B)  Kovana hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya namlu denir
C)  Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya namlu denir
D)  Kapsüle hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya namlu denir
E)  Barut gazına yön vererek gaz boşalımını yapan içi boş metal boruya namlu denir
 
13.Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz?  
Fişeğin, şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yere…………………..denir.
A)  Çap       
B)Rampa        
C)Yiv             
D) Set        
E)Çıkarıcı
 
14.Aşağıdakilerden hangisinde Rayyür’ün doğru tanımı verilmiştir?
 
A)  Yiv ve Set’in mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı ize Rayyür denir
B)  Yiv’in set üzerinde bıraktığı ize Rayyür denir
C)  Set’in Yiv üzerinde bıraktığı ize Rayyür denir
D)  Yiv ve Set’in namlu üzerinde bıraktığı ize Rayyür denir
E)  Mermi çekirdeğinin namlu üzerinde bıraktığı ize Rayyür denir.
 
15.Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? 
 Otomatik tabancalarda genellikle Tırnağın karşısına gelebilecek bir yerde gövde üzerine yerleştirilmiş ve sabit bir şekilde bulunan çıkıntıya…………………denir.
A)  Kurma kolu
B)  Çıkarıcı (boş kovan atacağı)
C)  Tırnak
D)  İğne yayı
E)  Emniyet mandalı
 
16.Aşağıdakilerden hangisi Yardımcı Emniyet Tertibatlarından değildir?
 
A)  Horoz emniyeti
B)  Tetik emniyeti
C)  Şarjör emniyeti
D)  İğne emniyeti
E)  İkaz emniyeti
 
17.Aşağıdakilerden hangisi Fişeğin parçaları arasında yer almaz?
 
A)  Çekirdek
B)  Barut
C)  İğne
D)  Kapsül
E)  Kovan
 
18.Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? 
Horoz yada ateşleme iğnesinin darbesiyle patlayarak sevk barutunu ateşlemek amacıyla, çok hassas maddelerden üretilen parçaya ………………denir.
 
A)  Çekirdek
B)  Kapsül
C)  Kovan
D)  Barut
E)  Fişek
 
 
19.Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? 
Fişeğin ateşlenmesiyle fişek çekirdeğinin namludan çıkıp hedefi vurmasına kadar olan hareketlerin, hedef üzerindeki tahribatın ve fişeğin bu hareketlerini etkileyen faktörlerin incelenmesine ……………denir.
 
A)  Balistik
B)  Kriminoloji
C)  Toksikoloji
D)  Bio-kimya
E)  Kriminalistik
 
 
20.Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz?  
Silahı sökmek, temizlemek, koruyucu yağ ile yeterince yağlamak ve tekrar geri takarak eski haline getirmek suretiyle, atıcının periyodik olarak yaptığı bakıma………………denir.
 
A)  Kapsamlı bakım
B)  Basit bakım
C)  Yıllık ve periyodik bakım
D)  Günlük bakım
E)  Haftalık bakım
 
21.Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz?
Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönünceye kadar namlu içerisinde aldığı yola (mesafeye)………………denir.
 
A)  Yiv
B)  Mesafe
C)  Hatve
D)  Menzil
E)  İlk hız
 
22.Aşağıdakilerden hangisi Yiv ve Set’in belli başlı faydalarından değildir?
 
A)  Çekirdeğin dönerek ilerlemesini sağlar
B)  Çekirdeğin takla atmadan gitmesini sağlar
C)  Tahrip ve delme gücünü artırır
D)  Çekirdeğin yıpranmasını önler
E)  Çekirdeğin havayı delerek gitmelerini sağlar
 
 
23.Aşağıdakilerden hangisi Şarjör’ün parçaları arasında yer almaz?
 
A)  Şarjör tüpü (gövdesi)
B)  Gerdel yayı
C)  Gerdel
D)  Şarjör kapağı
E)  Şarjör manivelası
 
24.Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? 
     Silahla nişan almaya yarayan, namlu tarafından atılan merminin veya saçmaların, istenen noktaya ulaşmasını temin eden sisteme ……………….denir.
 
A)  Nişan tertibatı
B)  Hedef
C)  Hedef hattı
D)  Nişan hattı
E)  Emniyet hattı
  
25.Aşağıdakilerden hangisi Ateşleme Tertibatı içerisinde yer almaz?
A)  Tetik
B)  Horoz
C)  İğne
D)  Tırnak
E)  İğne yayı

1-      C
2-      D
3-      B
4-      A
5-      C
6-      D
7-      E
8-      A
9-      E
10-   E
11-   D
12-   C
13-   B
14-   A
15-   B
16-   C
17-   C
18-   B
19-   A
20-   B
21-   C
22-   D
23-   E
24-   A
25-   D

     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.82938.8647
Euro10.329110.3705
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam52
Toplam Ziyaret8937263