SINAV BİLGİLERİ
Takvim

33.SINAV SİLAH

1.    İlk dolduruşu atıcı tarafından yapıldıktan sonra, tetik çekili tutulduğu sürece kendi kendine fişek yatağına fişek süren ve boş kovan atan silahlara ne ad verilir?
 
A)  Makinalı silah
B)   Yarı otomatik silah
C)  Tam otomatik silah
D)  Otomatik silah
E)   Yarı makinalı silah
 
2.    Aşağıdakilerden hangisi Kesici silahlar içerisinde yer almaz?
 
A)  Kama
B)   Hançer   
C)  Saldırma
D)  Sustalı Çakı        
E)   Muşta
 
3.    Aşağıdakilerden hangisi Kimyasal Silahlar tasnifinde yer almaz?
 
A)  Sinir gazları
B)   Yakıcı gazlar
C)  Boğucu gazlar
D)  Göz yaşartıcı gazlar
E)   Sakinleştirici gazlar
 
4.    Aşağıdakilerden hangisi Uzun Namlulu Silahların parçalarındandır?
 
A)  Dipçik
B)   Alev gizleyen
C)  Gaz pistonu
D)  Kilitleme makaraları
E)   Hepsi
 
5.    Aşağıdakilerden hangisi tabancanın parçaları arasında yer almaz?
 
A)  Çerçeve (gövde)
B)   Sürgü (kapak)
C)  Namlu
D)  İcra yayı ve icra mili
E)   Kundak
 
6.    Aşağıdakilerden hangisi tabancaların sürgü (kapak) kısmında yer almaz?
 
A)  Gez-arpacık
B)   Kovan atma boşluğu
C)  Tırnak
D)  Şarjör
E)   İğne ve yayı
 
7.    Aşağıdakilerden hangisinde namlunun tanımı doğru bir şekilde verilmiştir?
 
A)  Mermi çekirdeğinin hızını kesmeye yarayan içi boş metal boruya namlu denir
B)   Kovana hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya namlu denir
C)  Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya namlu denir
D)  Kapsüle hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya namlu denir
E)   Barut gazına yön vererek gaz boşalımını yapan içi boş metal boruya namlu denir
 
8.    Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? 
     Fişeğin, şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yere…………………..denir.
 
A)  Çap         B)Rampa   C)Yiv                     
     D)Set        E)Çıkarıcı
 
9.    Aşağıdakilerden hangisinde Rayyür’ün doğru tanımı verilmiştir?
 
A)  Yiv’in set üzerinde bıraktığı ize Rayyür denir
B)   Yiv ve Set’in mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı ize Rayyür denir
C)  Set’in Yiv üzerinde bıraktığı ize Rayyür denir
D)  Yiv ve Set’in namlu üzerinde bıraktığı ize Rayyür denir
E)   Mermi çekirdeğinin namlu üzerinde bıraktığı ize Rayyür denir
 
10. Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz?
     Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönünceye kadar namlu içerisinde aldığı yola (mesafeye)………………denir.
A)  Yiv
B)   Mesafe
C)  Hatve
D)  Menzil
E)   İlk hız
 
11. Aşağıdakilerden hangisi Yiv ve Set’in belli başlı faydalarından değildir?
 
A)  Çekirdeğin dönerek ilerlemesini sağlar
B)   Çekirdeğin takla atmadan gitmesini sağlar
C)  Tahrip ve delme gücünü artırır
D)  Çekirdeğin yıpranmasını önler
E)   Çekirdeğin havayı delerek gitmelerini sağlar
 
12. Aşağıdakilerden hangisi Şarjör’ün parçaları arasında yer almaz?
 
A)  Şarjör tüpü (gövdesi)
B)   Gerdel yayı
C)  Gerdel
D)  Şarjör kapağı
E)   Şarjör manivelası
 
13. Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? 
Fişeğin ateşlenmesiyle fişek çekirdeğinin namludan çıkıp hedefi vurmasına kadar olan hareketlerin, hedef üzerindeki tahribatın ve fişeğin bu hareketlerini etkileyen faktörlerin incelenmesine ……………denir
A)  Kriminoloji
B)   Balistik
C)  Toksikoloji
D)  Bio-kimya
E)   Kriminalistik
 
14. Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? 
Silahı sökmek, temizlemek, koruyucu yağ ile yeterince yağlamak ve tekrar geri takarak eski haline getirmek suretiyle, atıcının periyodik olarak yaptığı bakıma………………denir.
A)  Kapsamlı bakım
B)   Basit bakım
C)  Yıllık ve periyodik bakım
D)  Günlük bakım
E)   Haftalık bakım
 
15. Silah kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi Genel Emniyet Kurallarından değildir?
A)  Ele alınan her silah boş olsa bile daima ölü noktaya doğru tutulmalıdır
B)   Ele alınan her silahın sırasıyla önce şarjörü çıkartılır, sürgüsü çekilip fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan tamamen emin olunmalıdır  
C)  Ele alınan her silahın sırasıyla önce sürgüsü çekilir, tetik düşürülür, şarjörü çıkartılır, fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan tamamen emin olunmalıdır  
D)  Silah asla dolu durumda saklanmamalıdır
E)   Ateş etmeye karar verilmedikçe silah asla hiçbir yere yöneltilmemelidir.
 
 
16. Aşağıdakilerden hangisi silahın evde muhafaza edilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?
A)  Silahın boş olup olmadığı kontrol edilmelidir
B)   Şarjörün boş olarak bulundurulmasına dikkat edilmelidir
C)  Kilitli bir çekmece veya çanta içerisinde saklanmalıdır
D)  Silahın şarjörü çıkarıldıktan sonra boş olup olmadığı önemli değildir, dolu şarjör ve silah biri birine yakın ve kolay ulaşılabilecek şekilde bir yere bırakılmalıdır
E)   Silahlar nemli ortamlardan uzak tutulmalıdır
 
17. 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun çerçevesinde silah ruhsatı alınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)  18 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 5 yıl süre ile taşıma yada bulundurma silah ruhsatı alabilirler
B)   21 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 5 yıl süre ile taşıma yada bulundurma silah ruhsatı alabilirler
C)  21 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 2 yıl süre ile taşıma yada bulundurma silah ruhsatı alabilirler
D)  18 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 3 yıl süre ile taşıma yada bulundurma silah ruhsatı alabilirler
E)   20 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 5 yıl süre ile taşıma yada bulundurma silah ruhsatı alabilirler
 
18. Çap nedir?
A)  Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
B)   Yiv ve set sayısıdır     
C)  Fişek yatağının çapıdır                
D)  Namlu boyutudur                   
E)   Silahın kapasitesidir
  
 
19. Ateşli silahın doğru tanımı aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır?
 
A)  Yakın veya uzak mesafeden çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren, cansızları tahrip veya imha eden biyolojik silahlara Ateşli Silah denir
B)   Kesici silahların bir kısmına Ateşli Silah denir
C)  Mermi adı verilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazının basıncı ile uzak mesafelere atabilen silaha Ateşli Silah denir
D)  Birkaç kişinin yardımıyla veya başka vasıtalar yardımıyla kullanılabilen tahrip gücü yüksek yakıcı maddelere Ateşli Silah denir
E)   Ezici silahların her birine Ateşli Silah denir
20. Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? 
     Silahla nişan almaya yarayan, namlu tarafından atılan merminin veya saçmaların, istenen noktaya ulaşmasını temin eden sisteme ……………….denir.
 
A)  Hedef
B)   Hedef hattı
C)  Nişan tertibatı
D)  Nişan hattı
E)   Emniyet hattı
 
21. Aşağıdakilerden hangisi Ateşleme Tertibatı içerisinde yer almaz?
 
A)  Tetik
B)   Horoz
C)  İğne
D)  Tırnak
E)   İğne yayı
 
22. Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? 
     Otomatik tabancalarda genellikle Tırnağın karşısına gelebilecek bir yerde gövde üzerine yerleştirilmiş ve sabit bir şekilde bulunan çıkıntıya…………………denir.
A)  Kurma kolu
B)   Çıkarıcı (boş kovan atacağı)
C)  Tırnak
D)  İğne yayı
E)   Emniyet mandalı
 
23. Aşağıdakilerden hangisi Yardımcı Emniyet Tertibatlarından değildir?
 
A)  Horoz emniyeti
B)   Tetik emniyeti
C)  Şarjör emniyeti
D)  İğne emniyeti
E)   İkaz emniyeti
 
24.   Aşağıdakilerden hangisi Fişeğin parçaları arasında yer almaz?
A)  Çekirdek
B)   Barut
C)  İğne
D)  Kapsül
E)   Kovan
 
 
 
25.     Aşağıdaki boşluğa uygun olan   seçeneği yerleştiriniz? 
Horoz yada ateşleme iğnesinin darbesiyle patlayarak sevk barutunu ateşlemek amacıyla, çok hassas maddelerden üretilen parçaya ………………denir.
 
A)  Çekirdek
B)   Kapsül
C)  Kovan
D)  Barut
E)   Fişek

SİLAH BİLGİSİ
1D
2E
3E
4E
5E
6D
7C
8B
9B
10C
11D
12E
13B
14B
15C
16D
17B
18A
19C
20C
21D
22B
23C
24C
25B


Yorumlar - Yorum Yaz
     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar13.583713.6381
Euro15.205315.2662
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam50
Toplam Ziyaret8947913