SINAV BİLGİLERİ
Takvim

55.SINAV

1.     ÖGG İbrahim’in kurumun kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için yaptığı hangi uygulama doğru değildir?
A) Ziyaretçinin kimlik bilgilerini alıp kayda geçirmelidir
B) Ziyaretçinin eşyalarını kontrol etmemelidir
C) Ziyaretçi kartı vermelidir
D) Gerektiğinde ziyaretçinin yanına refakatçi vermelidir
E) Ziyaret edilecek kişiyle görüşüp teyit almalıdır

2.     
ÖGG Aytekin’in tesis girişinde personel kontrolünde yapması ve dikkat etmesi gereken hususlardan doğru olanı değildir? 
A) Personeli turnikelerden giriş kartı ile almalıdır
B)  Personelin kuruma girişlerinde mutlaka güvenlik sistem ve cihazları vasıtasıyla üstlerini ve eşyalarını aramalıdır
C) Usulsüz bir şekilde veya zorla içeriye girmek isteyen personel hakkında işlem yapmalı veya yapılması için gerekli yere bildirimde bulunmalıdır
D) Hangi personelin nerelere girebileceği belirlenmeli ve bu yerleri ve personeli bilinmelidir
E) Tesisin belirli bölgelerine girmeye yetkili personelin isimleri giriş kapılarında çerçeve halinde asılı olarak bulundurulmalıdır

3.     
Devriye ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A)  Devriye polisi; karakol mıntıkasına çıkarılan ve dolaşarak vazife gören memurlardır
B)  Devriye görevini yerine getiren personele devriye personeli denir
C) Yetkililerce önceden belirlenen devriye dolaşılacak bölgeye devriye bölgesi denir
D) Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere devriye güzergâhı denir.
E)  Üniformalı olarak yerine getirilen devriye hizmetlerinden amaç, suçların önlenmesinden çok yakalanmasını sağlamaktır.
 
 
 
4.     Devriyenin hizmet çeşidi, görev yapılan bölgenin özelliklerine göre farklılık gösterir. Aşağıda yerine getirme şekline göre gruplandırılarak verilen devriye çeşitlerinden hangisi doğrudur?
A) Yaya – Motorize - Kombine
B)  Atlı devriye – Köpekli devriye – Sınır devriyesi
C) Sınır devriyesi – Karakol devriyesi – Hava devriyesi
D)  Pazar devriyesi – Çarşı devriyesi – Kombine devriyesi
E) Motorsikletli devriye – Adlı devriye – Köpekli devriye

5.     
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yaygın olarak kullanılan devriyelerden değildir?
A) Yaya devriye
B) Mobil devriye
C) Atlı devriye
D) Bisikletli devriye
E) Otogar devriyesi

6.     
Aşağıda belirtilen yer ve şartlardan hangisi Nokta kurulması için doğru değildir?
A) Yaya ve araç trafiğinin kontrol edilemeyeceği yerlerde
B) Hassas ve kritik yerlerde
C) Silahlı saldırılara karşı ve kötü hava koşullarına karşı dayanıklı olacak şekilde
D)  Yeterli aydınlatma tertibatının bulunması gereklidir
E) Toplu giriş-çıkış yapılan yerlerin önünde

7.     
ÖGG Murat ve Hakan devriye görevini yaparken adli görevleri ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Suça el koymak
B) Olay yerini muhafaza
C) Genel kolluğa bilgi vermek
D) Sanığı muhafaza etmek
E) Delilleri toplamak

8.     
Fiziki güvenlik tedbirleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
A) Duvarlara beton engeller        
B) Tel örgüler  
C) İkaz levhaları
D) Erken algılama uyarı sistemleri
E) Bariyerler
 
9.     Katı, sıvı, gaz halindeki patlayıcı maddelerin reaksiyon ve şok etkisiyle meydana gelen yüksek derecede ısı, ses, gaz ve basınç meydana gelerek hava içerisinde aniden ve şiddetle yayılması olayına ne denir?
 
A) Bomba       
B) Reaksiyon  
C) Patlama      
D) Basınç        
E) Kapsül
 
10. Bir bomba mekanizmasının olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A) Fünye, patlayıcı, TNT, saat
B) Fünye, patlayıcı, tel
C) C4, mekanizma, fitil
D) Fünye, mekanizma, patlayıcı madde
E) Saat, mekanizma, fitil
 
11. Ceza Muhakemesi Kanununda yapılan değişiklikle (Md:81) kaç yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren durumlarda fiziki kimliğin tespiti için eşgal tanımlaması yapılmaktadır?
 
A) 1 yıl veya daha fazla
B) 3 yıl veya daha fazla
C) 2 yıl veya daha fazla
D) 4 yıl veya daha fazla
E) 5 yıl veya daha fazla
 
12. Aşağıdakilerden hangisinin bir tutanak tanzimindeki genel plan içerisinde yer almaz?
A) Hitap başlığı
B) Giriş bölümü
C) Metin bölümü
D) Sonuç bölümü
E) Başlık
 
13. Aşağıdakilerden hangisi "konusuna göre" rapor çeşitleri arasında yer almaz?
A) Bilgi raporları
B) Olay bildirim raporları
C) Sözlü raporlar
D) Gözlem raporları
E) Devir teslim raporları
 
 
14. Teröristlerin hedeflerine ulaşmak için eylemlerinde çoğu kez bomba kullanmadaki tercih nedenleri ile ilgili hangisi doğrudur?
I     Bombalı eylemlerde etkinliğin kesin olması
II  Bomba yapımında kullanılan malzemelerin çoğunun piyasadan kolaylıkla temin edilebilmesi
III Kalabalık bir yerde bile olsa sadece hedef          alınan kişiye karşı etkili olması
IV  Eylemi gerçekleştiren kişiye kaçması için zaman kazandırmış olması
A) I,III             
B) I,III,IV        
C)  I,II,IV                         
D) I,II                               
E) I,II,III,IV
 
15. ÖGG Fikret’in eşkal belirlerken İnsanlarda kısa sürede değişmeyen nitelikler ile ilgili olarak hangi düşüncesi doğru değildir?
A)  Çok kısa boy
B)  Peltek konuşma, "r-s" harflerini söyleyememe
C)  Saç boyu ve rengi
D) Dilsizlik
E)  Ameliyat izleri, bileklerde, boyunda, göğüste faça izleri.
 
16. Emniyet Birimlerinde Eşkâl Tanımı bulunmayan suçla ilgili hangisi doğrudur?
A) Adam Öldürme
B) Hakaret
C) Evden, işyerinden, otodan hırsızlık
D) Gasp
E) Adam kaçırma
 
17.    Aşağıdakilerden hangisi öncü çalışmasında araştırılması gereken hususlardan değildir?
A) Güzergâh analizi
B) Kalınacak yerler
C) Gidilecek mekânlar
D) Toplumsal özellikler
E) Şoför seçimi
 
 
 
18. ÖGG tarafından bir suçlu ile muhatap veya bir suça tanık olunduğunda hareket tarzı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A)  Öncelikle soğukkanlı olup, panik yapılmamalıdır
B) Üzerimizdeki şok atlatılarak, olayın farkında olmaya çalışılmalıdır
C)  İnsanların hemen değiştirilemeyecek özelliklerinin yanında gözlük, sakal, bıyık ve üzerine giyilen elbiselerinin çabuk değişebileceğine dikkat edilmelidir.
D) Uzuv eksikliğine dikkat edilmelidir
E)  Mümkün olan en kısa sürede ilgili Cumhuriyet Savcısına haber verilmelidir
 
19. “Kamu güvenliğini sağlamak ve korumakla görevlendirilen kolluk kuvvetlerinin görevleri sırasında gördükleri ve işittiklerini tespit etmek gerektiğinde yasal işleme konu olmak amacıyla düzenledikleri ve imzaladıkları resmi belgeye” ne denir?
A) Tutanak
B) Rapor
C) Not
D) Resmi yazı
E) Resmi evrak
 
20. “İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil ve emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye” kaç yıla kadar hapis cezası verilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

21.    
Yaya koruma esnasında saat 09:00 istikametinden bir saldırı gerçekleşir ise koruma personeli korunan kişiyi hangi saat istikametine doğru kaçırmalıdır?
A) 06:00
B) 03:00
C) 09:00
D) 12:00
E) 16:00
 
22. "Resmi makamlarca verilen görev ile ilgili veya görevli olduğu yer ve zaman içinde görevi ile ilgili öğrendiği bilgi, müdahale ettiği olay, veya meydana gelmiş olaya ait öğrenmiş
olduğu bilgileri, görevin yerine getirilmesiyle ilgili, görevlendiren sorumlu olduğu makamları bilgilendirmesi amacıyla hazırlanan yazıya " ne denir?
A) Rapor
B) Not alma
C) Tutanak
D) Resmi yazı
E) Geri bildirim
 
23. Korunan kişiye bir saldırı gerçekleştiğinde koruma personelinin yapacağı işler öncelik sırasına göre nasıl olmalıdır?
I-     Saldırı etkisiz hale getirilir
II-   Korunan kişiye kalkan olunur  
III-Korunan kişi uzaklaştırılır               
A) I, II, III
B) II, III, I
C) III, I, II
D) I, III, II
E) II, I, III
 
24.    Aşağıdakilerden hangisi Boğma noktası olarak değerlendirilebilir?
I-     Köprüler
II-   Trafik lambaları
III-Otobanlar
IV-İkametgâh giriş ve çıkışları
A) II, III
B) Yalnız I
C) I, IV
D) I, II, IV
E) I, II,III, IV
 
25.    Refakat koruması olarak adlandırılan koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir kişi ile koruma düzeni
B) İki kişi ile koruma düzeni
C)  Üç kişi ile koruma düzeni
D) Dört kişi ile koruma düzeni
E) Beş kişi ile koruma düzeni
 
26.    Kişi koruma görevi yerine getirilirken tehlike anında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Tehlikeyi hızlı bir şekilde tanımlamak ani karar vermek gerekmektedir
B) Diğer ekip elemanlarına haber vermek gerekmektedir
C) Koruma önce kendi güvenliğini almak kaydıyla korunan kişiye dikkat etmesi gerekmektedir
D)  Korunan kişiyi en kısa sürede en güvenli bölgeye götürmek gerekmektedir
E) Kaçırma yönü saldırının tersi istikamet olması gerekmektedir
 
27.    Çoklu koruma düzenlerinde koruma amirinin tehlike anında öncelikli görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Korunan kişiyi en kısa sürede uzaklaştırmak
B)  Saldırganları yakalayarak etkisiz hale getirmek
C)  Saldırganlara karşılık vererek püskürtmek
D)  Bölgede bulunan masum kalabalığı uyarmak
E) Hepsi
 
28.    Yaya korumada dikkat edilecek hususlarda aşağıdakilerden hangisi yanlış olan seçenektir?
A)  Güvenli alan dışında iken daima korunan kişi ile hareket edilir
B)  Kalabalık yerlerde koruma çemberi ezilme riskinden dolayı genişletilir
C) 360 derece koruma sağlanır
D)  Değişen tehlike durumuna ve çevre şartlarına göre personel arttırılabilir
E) Hiçbiri
 
29. Aşağıdakilerden hangisi temel yaşam desteği uygulamalarından olan hava yolu açıklığı sağlama ile uyumludur?
A)   Bak-dinle-hisset uygulamak
B)   Baş-çene pozisyonu vermek
C)   Yapay solunum yapmak
D)   Dış kalp masajı yapmak
E)    112’yi aramak
 
30.    Kişi korumada araçlı koruma konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)  Tek araçlı korumada, korunan kişi önde ve koruma görevlisi arka sağ tarafta oturur
B)  İki araçlı korumada, koruma amiri koruma ekibi ile birlikte korunan kişinin aracını takip eder
C)  İki araçlı korumada, koruma aracı kavşaklarda ve sağa sola dönüşlerde tehlikenin gelebileceği yeri kapatarak hareket eder
D)  Koruma personeli araca korunan kişiden önce binmeli ve korunan kişiyi bekletmemelidir
E) Hepsi
 
31.    Aşağıdakilerden hangisinde, kurtarıcı yalnız ise temel yaşam desteği uygulamadan 112’yi aramalıdır?
A)   Boğulma vakalarında
B)   Travma vakalarında
C)   Çocuk ve bebeklerde
D)   Bilinci açık erişkinlerde
E)    Donma vakalarında
 
32.    Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın temel uygulamalarından olan koruma ile uyumlu değildir? 
A)   Yapılacak müdahaleler planlamak
B)   Yaralı sayısını ve türlerini belirlemek
C)   Olayı ilgili yardım kuruluşlarına bildirmek
D)   Olay yerinde güvenli bir çevre oluşturmak
E)    Yaralılara hızlı ve sakin müdahale etmek
 
33. Aşağıdakilerden hangisi, kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım için doğrudur?
A)   Yaraya saplanan yabancı cisim varsa çıkarılır
B)   Bilinci açıksa hareket ettirilir
C)   Yara içi temizlenir
D)   Baş-boyun-gövde ekseni korunur
E)    Yara üzerine bandaj uygulanır
  
34. Aşağıdakilerden hangisi, donmada ilkyardım için doğru değildir? 
A)   Sakinleştirilir, kesin istirahata alınır ve hareket ettirilmez
B)   Yaralı ılık bir ortama alınır ve soğukla teması kesilir
C)   Kuru giysiler giydirilir ve sıcak içecekler verilir
D)   Donuk bölgeye masaj yapılır ve ısıtılır
E)    Su toplamış bölgeler patlatılmaz
 
35. Aşağıdakilerden hangisi, kimyasal yanıklarda ilkyardım uygulaması olamaz? 
A)   Kimyasal maddenin deriyle teması kesilir
B)   Bölge 15-20 dk yumuşak yıkanır
C)   Giysiler çıkarılır ve yaralı örtülür
D)   Yıkama tazyikli su ile yapılır
E)    Tıbbi yardım istenir (112)
 
36. Aşağıdakilerden hangisi burkulmada ilkyardım için yanlıştır? 
A)   Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir
B)   Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır
C)   Hareket ettirilmez
D)   Tıbbi yardım istenir (112)
E)    Sıcak uygulama yapılır.

37. 
Aşağıdakilerden hangisi, çıkıkta ilkyardım için doğrudur?
A)   Eklem düzeltilerek tespit edilir
B)   Çıkık yerine oturtulmaya çalışılır
C)   Yaralı ağızdan beslenebilir
D)   Bölgede deri rengi ve ısısı kontrolü yapılır
E)   Ekleme masaj yapılır
 
38. Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım uygulamasıdır? 
A)   Hasta temiz havaya çıkarılır veya ortam havalandırılır
B)   Yarı oturur pozisyonda tutulur, bilinç kapalı ise koma pozisyonu verilir
C)   Solunumu korumak için maske veya ıslak bez kullanılır
D)   Yaşamsal belirtiler değerlendirilir (ABC) ve itfaiyeye haber verilir (110)
E)    Hepsi
 
39. Aşağıdakilerden hangisi, hayvan ısırmalarındaki ilkyardımın kapsamında değildir?
A)   Yaralı yaşamsal bulgular yönünden değerlendirilir (ABC)
B)   Hafif yaralanmalarda yara 5 dakika süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanır
C)   Yaranın üstü kapatılmaz ve basınç uygulanmaz
D)   Derhal tıbbi yardım istenmeli (112)
E)    Yaralı kuduz ve/veya tetanos aşısı için uyarılır

40. 
Karşımızdaki kişiyi savunma pozisyonuna yönlendirmeyen bir diyalog tarzı, etkili ve verimli iletişimde önemli bir prensiptir. Muhatabın davranışından daha çok kişiliğine yapılan eleştiriler kişiyi kırabilir ve iletişimi de engeller. Bu durumdaki bir kişi egosuna bir saldırı olduğunu hissederek savunma pozisyonuna girer. Buna göre etkili ve verimli bir iletişimde kullanılması gereken dil aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 
A)   Sen dili     
B)   Ben dili    
C)   Edilgen dil    
D)   Savunmacı dil    
E)   Çatışmacı dil  

41. 
Sesin niteliği yani ses tonu, sesin hızı ve şiddeti, kelime vurguları, duraksamalar gibi iletişimde kullandığımız faktörlere genel anlamda ne ad verilir? 
A)   Kişi içi iletişim   
B)   Dil-ötesi iletişim     
C)   Sözsüz iletişim   
D)   Dille iletişim  
E)   Bedensel Temas
 
42. ‘Konuşurken dilin sürçmesi, sesin titremesi’  gibi durumlara iletişimde ne ad verilir? 
A)   Sözsüz iletişim  
B)   Niyet edilmiş iletişim  
C)   Niyet edilmemiş dil-ötesi iletişim   
D)   Semantik iletişim 
E)    Enformatik iletişim
 
43. Genellikle verilen mesajlardan sonra “anlaşıldı” şeklinde tasdik, zincirleme iletişim sürecinde mesaj bozulumunu engellenmek içindir. İletişim sisteminde bu durum hangi kavram ile anlatılır? 
A)   Geri bildirim    
B)   Kanal    
C)   Hiyerarşi 
D)   Kaynak  
E)    Alıcı
 
44. Bazen karşımızdaki kişi dış görünüşüyle dinliyormuş gibi durur, fakat iç dünyasında bambaşka bir yerdedir. Böyle bir dinleme durumu iletişimde aşağıdakilerden hangi kavrama aittir? 
A)  Seçerek dinleme
B)  Duygusal dinleme
C) Gerçek dinleme
D)  Görünüşte dinleme 
E)  Hakiki dinleme
 
45. ‘Düşündüğünüz ve söylemek istediğiniz; söylediğinizi sandığınız ve söylediğiniz, karşınızdakinin duymak istediği ve duyduğu; anlamak istediği ve anladığını sandığı ve anladığı…arasında farklar vardır. Dolayısıyla insanların birbirini yanlış anlaması için en az dokuz ihtimal vardır’ Sylwiane Herpin’in söylediği bu söz ile ne anlatılmak istenmektedir? 
A)   İletişim engelleri   
B)   Mesajın önemi 
C)   İletişim kanalı   
D)   Hedef (alıcı)  
E)    İletişimin unsurları
 
46. Aşağıdakilerden hangisinde en etkin  iletişim gerçekleşir? 
A)   Duyu organlarıyla algılanabilen iletişimde
B)   Sadece sözcüklerle gerçekleşen iletişimde
C)   Çevre ve ortam şartlarından etkilenmeyen iletişimde
D)   Mesajın hedef tarafından,  kaynağın gönderdiği biçimde algılanması ile gerçekleşen iletişimde
E)    Geri-bildirime gereksinim duymayan tek yönlü iletişimde
 
47. İletişim kavramıyla ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? 
A)   İletişim her zaman her yerdedir.
B)   İletişim anlamların paylaşımıdır.
C)   Bireysel ve toplumsal yaşantımız, uyarıcıların nasıl anlamlandırılacağını belirler.
D)   İnsanın kendisi ile iletişimi olmaz.
E)    Yönetsel faaliyetlerde iletişim önemli bir yer tutar.

48. 
Kişinin kendi ilgi alanından vazgeçmesi ya da ona geçici olarak ara vermesi, konuşmacının dünyasına girmesi, kendini onun yerine koyup dünyaya onun gözüyle bakması nasıl bir dinleme şeklidir?   
A)  Gerçek dinleme
B) Yardımcı olmak için dinleme
C) Görünüşte dinleme
D) Seçerek dinleme
E) Pasif dinleme
 
49. Aşağıdakilerden hangisi İletişim engellerine sebep olan faktörlerden biri değildir?  
A)   Ortak yaşantının olmaması,
B)   Anlamların karıştırılması,
C)   Sembol ile sembolize edilen şey arasındaki uyumsuzluk,
D)   İletişimi sözcüklere boğma,
E)    Gürültüsüz fiziksel çevre
 
50. Yüz yüze iletişimin  diğer iletişim biçimlerine göre  daha etkili olmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?   
A)   Geri bildirimin hemen alınabilmesi,
B)   Karşılıklı etkileşimin sağlanabilmesi
C)   İletişim engellerinin anında giderilmesine imkân verebilmesi
D)   Empatik düşünceye daha uygun zemin hazırlaması
E)    Sürekli konuşan birini sürekli dinleyen birinin olması
 
51. Bir iletişimde etkili dinlemeye engel olabilecek davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
A)   Savunmaya geçmek
B)   Konsantre olmak
C)   Yargılamadan dinlemek
D)   Sözsüz iletişimi dikkate almak
E)    Tarafsız olarak dinlemek
 
52. Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkillerinden değildir?
A)   Söndürme Ekibi
B)   Koruma Ekibi
C)   İlk yardım Ekibi
D)   Teknik Onarım Ekibi
E)    Kurtarma Ekibi
 
53. Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerindendir? 
A)   Yangından korunma önlemlerinin alınmaması
B)   İhmal ve dikkatsizlik
C)   Kazalar
D)   Sabotaj
E)    Hepsi
 
54. Paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar? 
A)   Yıldırım düşmesi
B)   Sıçramalar
C)   Bilgisizlik
D)   Aşırı hava sıcaklıkları
E)    Doğalgaz kaçağı
 
55. Aşağıdakilerden hangisi akaryakıt yangınlarında etkili bir söndürme sağlayamayan bir söndürme maddesidir?
A)   Kuru kimyevi toz
B)   Karbondioksit
C)   Köpük (FOAM)
D)   Halokarbonlu söndürücüler
E)    Su
 
56. Doğal gaz kaçağı anında hangi hareket tarzı yanlıştır?
A)   Doğalgaz vanasını kapatarak gazı kesmek
B)   Ortamı havalandırmak
C)   Elektrik düğmesini kapatmak
D)   Kıvılcım çıkaracak herhangi bir hareketten sakınmak
E)    Gaz tahliye oluncaya kadar beklemek
 
57. Sel sırasında aşağıdakilerden hangisi yanlış hareket tarzıdır?
A)   Su yatağı ve çukur bölgeleri terk edin
B)   Elektrik kaynaklarından uzak durun
C)   Sel sırasında aracınızdaysanız asla su ile kaplı yoldan gitmeye çalışmayın
D)   Bulunduğunuz yerden ayrılmayın
E)    Sel sularına girmeyin
 
58. Aşağıdakilerden hangisi özellikle kapalı kap veya tanklardaki akaryakıt yangınlarında en etkili söndürme maddesidir?
A)   Kuru kimyevi toz
B)   Köpük konsantrasyonu
C)   Su
D)   Kum-toprak
E)    Azot- oksijen karışımı
 
59. Taşınabilir (12 Kg dan hafif olanlar) yangın söndürme cihazlarının duvara montaj yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A)   Omuz hizasında olmalıdır
B)   Bel hizasında olmalıdır
C)   120 cm olmalıdır
D)   75 cm olmalıdır
E)    90 cm olmalıdır
 
60. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un çıkış amacını en iyi hangisi açıklar?
A)   Kamu düzenini sağlamak
B)   Hırsızlık suçlarının faillerini yakalamak
C)   Yangın gibi olayları azaltmak
D)   Özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi
E)    Gençlere iş sahası açılarak işsizliği azaltmak
 
 
 
61. Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
A)   Ceza hükümleri getirmesi
B)   Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette olması
C)   Polisin yetkilerinin azaltılması
D)   Polis vazife ve salahiyetini tanımlaması
E)    Adli kolluğun görev sınırlarının açık bir biçimde belirlenmesi
 
62. (A) mağazalar zinciri çalışan personelinin fazlalığı ve sermayesinin risk altında olduğunu düşünerek silahla korunmasını kararlaştırmıştır. 
Bunun için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A)   Özel güvenlik şirketine müracaat etmelidir
B)   Özel güvenlik komisyonundan karar çıkarmalıdır
C)   Korunması için emniyetten silah istemelidir
D)   Bölge itibariyle jandarmaya bilgi vermelidir
E)    Personeli, silahlı eğitim kursuna göndermelidir
 
63. Özel Güvenlik Komisyonunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A)   Valinin görevlendireceği bir vali yardımcısı
B)   İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
C)   İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
D)   Ticaret Odası Başkanlığı temsilcisi
E)    Üniversite temsilcisi
 
64. Özel Güvenlik Komisyonu nasıl karar alacağı ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır 
A)   Oylamada çekimser oy kullanılabilir
B)   Üye tam sayısının yarısının bir fazlasıyla toplanır
C)   Oy çokluğuyla karar alır
D)   Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır
E)    Çekimser oy kullanılamaz
 
65. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan değildir?
A)   18 yaşını tamamlamış olmak
B)   Askerliğini yapmış veya tecil etmiş olmak
C)   Görevin yapılmasına engel olacak vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak
D)   Temel eğitimi başarı ile tamamlamış olmak
E)    Kamu haklarından yasaklı olmamak
 
66. Aşağıdaki görevlerden hangisi Özel Güvenlik Komisyonunun görevleri arasında sayılamaz?
A)   Korunma ihtiyacı duyan kişinin talebi üzerine güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek
B)   Kurum ve kuruluşların talebi üzerine, işyerinin güvenlik birimi kurmak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek 
C)   Kurum ve kuruluşların talebi üzerine, işyerinin özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek
D)   Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin talepleri onaylamak
E)    Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını genişletmek
 
67.    Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte silah bulundurulabileceğini kim belirler?
A) Özel Güvenlik Komisyonu
B) Kaymakamlık
C) İl Valiliği
D) İl Emniyet Müdürlüğü
E) İl Jandarma Komutanlığı
 
  
68.    Silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin kaç yaşını doldurmaları gerekmektedir?
A)   18
B)   19
C)   20
D)   21
E)    22

69. 
5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
A)   Ek önlemler alma yükümlülüğü
B)   Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
C)   Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
D)   Temel eğitim alma yükümlülüğü
E)   Trafik sigortası yaptırma yükümlülüğü
 
70. Görev alanında işlenen bir suçun delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisi hangi görevini yapmıştır?
A)   Vatandaşlık görevi 
B)   Önleyici görev
C)   İdari görev
D)   Adli görev
E)    Kişisel görev

71. 
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yerine getirebileceği bir görevdir?
A)   Suçluyu mahkemeye nakletmek
B)   Para veya kıymetli eşyayı nakletmek
C)   Suçlunun ifadesini alarak, üst aramasını yapmak
D)   Olay yerinde delil toplamak
E)   Trafik kontrolü yaparak, kusurlulara ceza yazmak
 
72. Özel güvenlik izni verilen kişilerde veya yerlerde istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi Valiliğe kaç gün içinde verilmesi gerekmektedir?
A)   7 gün içinde
B)   10 gün içinde
C)   10 iş günü içinde
D)   15 gün içinde
E)    1 Ay içinde
 
73. Ali isimli özel güvenlik görevlisi, görevli olduğu sitenin zemin katında bir şüpheli araç görmüştür.
Bu araçla ilgili Ali’nin davranış tarzına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A)   Yöneticiyi arar, onun vereceği talimatı bekler
B)   Özel çekici şirketini arayarak aracı güvenli bir parka götürülmesini sağlar
C)   Aracın kontrolünü yaparak, araç arama tutanağı düzenler
D)   Gerekli güvenlik önlemlerini alarak polise haber verir
E)    Aracın sahibine ulaşmak için plaka sorgulaması yapar
 
74. 5188 sayılı Kanuna göre; özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisi bakımından yakalama tedbirine  başvuramaz?
A)   Suç işlemekte olan kişi
B)   Hakkında yakalama emri olan kişi
C)   Hakkında denetimli serbestlik olan kişi
D)   Cezaevi firarisi olduğu anlaşılan kişi
E)    Olay yerini muhafaza ederken delilleri bozan kişi
 
75. Özel güvenlik şirketleri, koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için faaliyet izni almak zorundadırlar.  Bu faaliyet izni nereden alınır?
A)   Bulunduğu ilin Valiliğinden
B)   İçişleri Bakanlığından
C)   Kaymakamlıklardan
D)   Milli Savunma Bakanlığından
E)    Ticaret ve Sanayi Odasından
 
76. Özel güvenlik görevlilerinin kontrol yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)   Görev yaptığı alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
B)   Görev yaptığı alanlara girmek isteyenlerin suç bilgilerini çıkarma
C)   Toplantı ve konserlerde kimlik sorma
D)   Koruduğu alanlara girmek isteyenlerin eşyalarını x-ray cihazından geçirme
E)    Koruduğu alanlara girmek isteyenlerin üstlerini dedektörle kontrol etme
 
77. 5188 sayılı Kanunun verdiği yetkiye göre; özel güvenlik görevlisi koruduğu alanlara girmek isteyenlerin üstünü arayabilir, eşyalarını x-ray cihazı ile kontrol edebilir ve kimlik sorabilir.  Bu alana girmek isteyen bir şahıs kendisini ve eşyasını aratmak istemez ise ne yapılır?
A)   Şahıs, korunan  alana alınmaz
B)   Şahıs hakkında yakalama tedbiri uygulanır
C)   Durum derhal kolluğa haber verilir
D)   Şahıs hakkında valiliğe bilgi verilir
E)    Şahsın ifadesi alınarak serbest bırakılır
 
78. Yabancı bir şirketin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti verebilmesi hangi esasa tabidir?
A)   Eşitlik
B)   Mütekabiliyet
C)   Karlılık
D)   İyi niyet
E)    Bilgi edinme
 
79. Aşağıdakilerden hangisi sentetik uyuşturucuların özelliklerindendir?
A)   Doğal uyuşturucu olmaları
B)   Sadece tablet halinde bulunmaları      
C)   Laboratuvar ortamında üretilmeleri
D)   Kırmızı reçete ile satılabilmeleri
E)   Doğada bitki formunda bulunması
 
80. 4857 Sayılı İş Kanununa göre işveren aşağıda yazılı hallerden hangisinde “haklı nedenle derhal fesih” hakkı yoktur?
A)   İşçinin kendi kastından dolayı sakatlanması sonucu ardı ardına 3 gün işe gelmemesi
B)   Düzensiz yaşayışından dolayı hastalanması nedeni ile bir ay içinde 5 gün işe gelmemesi
C)   Alkole düşkünlüğünden dolayı hastalanması sonucu 2 gün işe gelmemesi
D)   İşçinin hastalığı nedeniyle işyerinde çalışamayacağı doktor raporu ile saptanması
E)    İşçinin işyerindeki herhangi bir işçiye cinsel tacizde bulunması
 
81. 5188 sayılı kanunda özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk emrine girmesini gerektiren şartlar oluştuğunda; özel güvenlik görevlileri, genel kolluk görevlilerinin …..…………………… emirlerini yerine getirmek zorundadır.’
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelemez?
A)   Hizmete ilişkin
B)   Zor kullanmaya ilişkin
C)   Hukuka uygun
D)   Kanuna uygun
E)    Konusu suç teşkil etmeyen
 
82. Zor kullanma yetkisi için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 
A)   Zor kullanmadan önce ihtarda bulunulmalıdır
B)   Bedeni kuvvet, maddi güç ve silah kullanılabilir
C)   Amaç direnenleri bir daha direnemez hale getirmektir
D)   Direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak kullanılmalıdır
E)    Direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde kullanılır
 
83. Polis ile özel güvenlik görevlilerinin silah kullanma yetkisi arasında ne fark vardır? 
A)   Polisin silah kullanma yetkisi daha geniştir
B)   Polis daha fazla durum karşısında silah kullanır
C)   Polis her olayda duraksamadan ateş eder, özel güvenlik görevlisi önce uyarı atışı yapar
D)   Aralarında hiçbir fark yoktur
E)    Özel güvenlik görevlisinin amacı kişiyi yaralamak, polisin amacı ise vurmaktır
 
84. Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk değildir?
A)   Köy korucuları
B)   Gümrük ve tekel zabıtası
C)   Kır bekçileri
D)   Çarşı ve mahalle bekçileri
E)    Çiftçi malları koruma kolluğu
 
85. Ülkemizde Sağlık Bakanlığınca sentetik uyarıcılar ve uyuşturucular için hangi reçete sistemi uygulanmaktadır.
A)   Kırmızı ve yeşil reçete      
B)   Sarı ve yeşil reçete            
C)   Kırmızı ve beyaz reçete       
D)   Yeşil ve beyaz reçete         
E)   Hepsi 
 
86. Metal dedektörler ile  ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)   Metal dedektörlerin ayarlanmasına Kalibrasyon denir
B)   Elektromanyetik dalga göndererek metalden geri yansıyan dalgayı algılamak suretiyle metal cisimleri tepit ederler
C)   Kişilerin metal dedektöre temas ederek kontrol edilmeleri statik elektrikle yüklenme nedeniyle cihazın yanlış alarm vermesine sebep olur
D)   Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı uyarı sinyali verirler
E)    Kişilerin üstlerindeki plastikten yapılmış ateşli silahların güvenilir bir metod ile aranmasını sağlar
 
87. I-İnorganik maddeler/ koyu mavi-siyah
II-Organik maddeler / Turuncu-Sütlü yada koyu kahve
III-Karışık malzemeler / Az yoğun maddeler ise yeşil
IV-Kurşun ve Kristaller / fosforlu pembe -koyu siyah
X-Ray cihazından geçen maddelerin ekran üzerinde göründükleri renklerle ilgili yukardakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?
A)   I-II-III
B)   I-II
C)   II-III
D)   II- IV
E)   IV
 
88. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Göre kapalı yerlerdeki toplantılar ne zamana kadar devam edebilir?
A)   24.00’e kadar                           
B)   23.00’e kadar                           
C)   Güneş doğana kadar               
D)   Güneş batana kadar
E)    22.00’ye kadar
 
89. Dozimetre ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)   X ışınına duyarlı küçük bir film parçasıdır
B)   Dozimetre dozaj gösterge şerididir
C)   El dedektörü kullanıcısı sağlık güvenliği yönünden Dozimetre kullanmalıdır
D)   Toka yada giyeceklerin metal parçaları gibi malzemelerin arkasında kullanılmamalıdır
E)    Hepsi
 
90. Spor müsabakalarında hakemleri korumak için kullanılan düzen hangisidir?
A)   Kama          
B)   Hat                              
C)   Çember       
D)   Sağa kademeli hat   
E)   Çapraz
 
91. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcıların yayılma metotlarından değildir?
A)   Sulama
B)   Patlama
C)   Sisleme
D)   Aerosol
E)    Yanma
 
92. Stadyumda maç esnasında fanatik bir taraftarın hakeme, futbolculara küfür etmesi durumunda; maçta görevli özel güvenlik görevlisi hangi davranışı yapmalıdır?
A)   Hakeme ve futbolculara küfür etmek bana küfür etmek gibidir demeli, kalabalık içerisine girip şahsı yakalamalı
B)   Video, kamera, fotoğraf makinesi gibi teknik cihazlarla o şahsı görüntüleyip, maç bitimi şahıs hakkında yasal işlem yapmalı
C)   Kalabalık içerisine girip o şahsı yakalayıp üzerini elle aramalı,suç unsuru varsa genel kolluğa teslim etmeli
D)   Şahsı yakalamalı, üzerini elle aradıktan sonra kelepçe takıp karakola götürmeli   
E)    Şahsı yakalamalı, üzerini elle aradıktan sonra genel kolluk gelene kadar bir odada muhafaza altına almalı
 
 
93. Türkçemizdeki         “Kol kırılır yen içinde kalır.’’ deyimi gruplarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini ifade etmek için kullanılır?
A)   Grubun tutum değişimine etkisi
B)   Grup dinamiği
C)   Grubun risk almaya etkisi
D)   Grubun verimliliğe etkisi
E)    Grup dayanışması
 
94. 2911 Sayılı Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı hareket ederek üniversitede protesto eylemi başlatıp kurumun binalarını tahrip edip rektörlük binasını işgal etmek isteyen öğrenci kalabalığına karşı rektörlük binasını korumakla görevli özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A)   Herhangi bir müdahalede bulunmayıp genel kolluk kuvvetlerinin gelmesini beklemelidir.
B)   İl Valisinden izin almadan müdahale etmemelidir.
C)   Genel kolluk amirinin gelmesini beklemelidir.
D)   Özel güvenlik görevlilerinin müdahale yetkisi yoktur, herhangi bir işlem yapmamalıdır.
E)    Derhal olaya müdahale edip genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar zor kullanmak suretiyle öğrencilerin rektörlük binasını işgal etmeleri önlenmelidir.
 
95. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede güvenlik görevlilerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden değildir?  
A)   Kişisel tutum ve fikri eğilimleri doğrultusunda hareket etmek       
B)   İkna edici olmak
C)   Caydırıcı olmak
D)   Provokasyona gelmemek      
E)   Minimum kuvvet kullanmak
 
96. Aşağıdakilerden hangisi kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden değildir?
A)   Anonimlik(isimsizlik)              
B)   Genellik      
C)   Tesir altında kalma 
D)   Duygusallık               
E)   Rasyonellik
 
97. Özel güvenlik görevlisi copla etkisiz hale getirmek istediği kişinin vücudunda hangi bölgelere vuruş yapabilir?
A)   Kasık bölgesine        
B)   Baldır ve ön kol bölgesi
C)   Baş ve yüz 
D)   Eklem yerleri             
E)   Boyun         
 
98. X-Ray cihazında kontrol edilecek paket ve bavullar taşıma bandına konulurken aralarında en az olması gereken mesafe aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)   50 cm
B)   30 cm
C)   150 cm
D)   180 cm
E)   175 cm
 
99. Bir grup içerisindeki bireylerin ilişkilerini, grubun oluşumunu, işleyişini, grubun varlığı için gerekli olan güç ve enerjiyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Grup statiği
B)   Grup dinamiği           
C)   Grup hacmi
D)   Grubun doğuşu         
E)    Grup normu
 
100.  Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik tedbirlerinden olan CCTV’nin (Kapalı devre TV sistemi) kullanım amaçlarından birisi  olabilir?
A)   Hırsızlığa karşı korunmak
B)   Park alanlarında güvenliği sağlamak
C)   Olaylarda suçluların tespiti
D)   Kapalı alanlarda güvenliği sağlamak
E)   Hepsi

1.       B26.   C51.   A76.   B
2.       E27.   A52.   D77.   A
3.       E28.   B53.   E78.   B
4.       A29.   B54.   A79.   C
5.       C30.   C55.   E80.   C
6.       A31.   D56.   C81.   B
7.       E32.   C57.   D82.   C
8.       D33.   D58.   B83.   D
9.       C34.   D59.   E84.   D
10.   D35.   D60.   D85.   A
11.   C36.   E61.   B86.   E
12.   A37.   D62.   B87.   E
13.   C38.   E63.   E88.   A
14.   C39.   C64.   A89.   C
15.   C40.   B65.   B90.   C
16.   B41.   B66.   D91.   A
17.   E42.   C67.   A92.   B
18.   E43.   A68.   D93.   E
19.   A44.   D69.   C94.   E
20.   C45.   A70.   D95.   A
21.   B46.   E71.   B96.   E
22.   A47.   D72.   D97.   B
23.   B48.   A73.   D98.   A
24.   D49.   E74.   C99.   B
25.   A50.   E75.   B100.       E

Yorumlar - Yorum Yaz
     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.82938.8647
Euro10.329110.3705
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam19
Toplam Ziyaret8937230