ANASAYFA


    14.SINAV SORU VE CEVAPLARI

   
        Detaylar
 
 
Detaylar

 

 

ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME EĞİTİMİ 14. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

 

1-) Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak    eşyalarla    girilmesini    engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir?

a) El tipi metal detektör

b) Kapı tipi metal detektör

c) X-ray cihazı

d) Kapalı devre kamera sistemi

e) Yangın algılama ve söndürme sistemi

2-) Yangın algılama sistemleri aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez?

a)Duman

b) Isı

c) Koku

d)Alev

e) Ses

 

3-) I.Hızlı ve seri giriş-çıkış kontrolü sağlar          

      II. İstenmeyen     kişilerin     giriş-çıkış  yapmasını engeller

      III.    Başkasına ait kart kullanılarak giriş-çıkış yapma olanağı sağlar

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kartlı geçiş sistemlerinin avantajlarından değildir?

a)Yalnız I

b)Yalnız II

c)Yalnız III

d)I ve III

e)II ve III

4-) Hareketli Kameraların özelliklerinden olan Tilt & Pan ne anlam ifade etmektedir.?

a) Yakınlaştırma- yoğunlaşma

b) Uzaklaşma

c) Sağa, sola – aşağı yukarı

d) Yoğunlaşma

e) Kamera seçme

5-) Metal dedektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir?

a) Motivasyon b) Stabilizasyon c) Elibrasyon d) Gramaj ayarı e) Kalibrasyon

 

6-) Genel Kolluk Kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Polis ve Jandarma

b) Polis-Jandarma-Orman Muhafaza

c) Jandarma-Gümrük Muhafaza-Polis

d) Polis-Jandarma- Gümrük Muhafaza

e) Jandarma - Belediye Zabıtası - Sahil Güvenlik

7-) (A) isimli özel güvenlik görevlisi, (B) ili şehirlerarası   otobüs   terminalinde   görev yapmaktadır.  Cumhuriyet savcısının talimatı kapsamında, Polis, hakkında yakalama emri bulunan   bazı   kişilerin   listesini   anılan terminalde görevli A‟ya vermiştir. A, görevi sırasında yaptığı kimlik kontrolünde, kimliğini kontrol ettiği şahıslardan (C) isimli kişinin polis  tarafından  verilen  listede  hakkında yakalama emri bulunan kişilerden olduğunu tespit etmiştir. (C)‟nin yakalanmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) (A),hakkında yakalama emri bulunan (C)‟yi yakalayamaz, ancak, durumu gecikmeksizin polise bildirir.

b) (A),hakkında yakalama emri bulunan (C)‟yi yakalayamaz, ancak, durumu gecikmeksizin polise bildirir ve polis gelinceye kadar terminalden ayrılmamasını (C)‟ye söyler.

c) (A),hakkında yakalama emri bulunan (C)‟yi yakalayamaz,   hakkında   yakalama   emri bulunduğunu, bu nedenle polise  aşvurması gerektiğini (C)‟ye söyler.

d) (A),hakkında yakalama emri bulunan (C)yi yakalar ve durumu gecikmeksizin polise bildirir.

e) (A),hakkında yakalama emri bulunan (C)‟yi yakalayamaz,   hakkında   yakalama   emri bulunduğunu,   bu   nedenle   Cumhuriyet Başsavcısına başvurması gerektiğini (C)‟ye söyler.

 

8-) Özel güvenlik birimleri ve görevlileri; genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine;

a) son verir.

b) genel kolluğun talebi halinde dahi yardımcı olamaz.

c) genel kolluğun talebi olmasa da devam eder.

d) çalıştığı kurum amirinin izni olmadan yardımcı olamaz.

e) genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur.

9-) Aşağıdaki bilgilerden genel ve özel kolluk ilişkileri bakımından hangisi yanlıştır?

a) Genel kolluk tarafından verilecek talimatlar güvenlik amir ve işverenlerine vermelidir.

b) Acil durumlarda kolluk kendini tanıtıp doğrudan güvenlik memurlarına emir verebilir

c) Kolluğun kimlikle kendisini tanıtmasına gerek yoktur

d) Özel güvenlik görevlisi yaptığı iş ve verilen emir arasında bağlantı ve mantık kurarak verilen emri yerine getirir.

e) Hepsi

10-)Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?

a)Radyo

b)Televizyon

c)Gazete

d)Mektup

e)İnternet

11-)Aşağıdakilerden hangisi iletişim kazalarının sebeplerinden değildir?

 

a) Kaynağın bilgi, duygu ve düşünceyi alıcıya aktaramaması

b) Kaynağın, alıcı için önem taşımayan mesajlar vermesi

c) İletişim sürecinde kullanılan kanalın doğru seçilmesi

d) Hedefin bilgi, duygu ve düşünceyi anlamlandıramaması

e) Alıcının geribildirim vermemesi

 

12-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardandır?

a)Yıkıcı eleştiriler

b)Genelleme yapmak

c)Sorumluluk almama

d)Mantığı silah olarak kullanmak

e)Hepsi

13-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde alıcı öğesinin engelleyicilerinden değildir?

a)Başka şeylerle uğraşma

b)Dinleme

c)Yanındakilerin müdahalesi

d)Kaynağı sevmeme

e)Aşırı korku ve rahatlık

14-) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?

a) Empati

b) Enformasyon

c) Beden dili

d) Yaşantı

e) Öğrenme

15-) Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

a) Hayır dememizin haklılığını anlatmak için çok çabalamalıyız.

b) Hayır derken baskı altında kaldığımızda boyun eğmeliyiz.

c) Neden “hayır” dediğimizi açıklamalıyız.

d) Karşıdakinin duygularını anlamaya vakit kaybetmemeliyiz.

e) İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz.

16-) Psikolojik koruma sınırı (özel-mahrem alan) mesafesi ne kadardır?

a) 0-25cm. b) 25-100cm. c) 100-250cm. d) 250-300cm. e)300 ve üzeri

17-) Algıda seçicilik nedir?

a) Kişinin ilgilendiği konularla ilgili mesajları seçmesidir

b) Kişinin işine geldiği gibi cevap vermesidir

c) Kişinin seçimlerinin doğruluğunu herkese kabul ettirmeye çalışmasıdır

d) Kişinin sadece birkaç kişiyle görüşmesidir

e) Hiçbiri

 

18-) İletişimde araç nedir?

a)Kaynaktan alıcıya gönderilen her şeydir

b)Mesajı oluşturan sözcüklerdir

c)İletileri   kaynaktan   alıcıya   göndermeye yarayan öğelerdir

d)Karşıdakini anlamaktır

e)İletişimin   etkinliğini   ölçmeye   yarayan cihazdır

19-) İyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan insanlar arasındaki belirgin farkı tayin eden kişiler arası faktörlerden, aşağıdakilerden hangisideğildir?

a)Öfke

b)Sosyal statü

c)Kendini açığa vurma

d)İfade berraklığı

e)Benlik

 

20-)  Göz  bebeklerinin  büyümesi  ………,küçülmesi  ise  …………gösterir.  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşluklara gelecek uygun kelimelerdir?

a) hastalığı / sağlığı

b) büyüklüğü / küçüklüğü

c) ilgiyi / ilgisizliği

d) heyecanı / karamsarlığı

e) heyecanı / ilgiyi

21-) Bir bilgi kaynağından tek yönlü bilgi iletmeye ...................... denir.

a) Enformasyon

b) Bildirge

c) İletişim

d) Komünikasyon

e) Hiçbiri

 

22-) Olayın işleniş tarzının, fail ve mağdurun birbiriyle ilişkisinin saptanabildiği yerler ile maddî delillerin tespit edilebileceği  dinamik alana ne denir?

a)Soruşturma yeri

b)Olay yeri

c)Özel güvenlik görev yeri

d)Mahkeme yeri

e)Polis görev yeri

 

23-) Suç ve suç şüphelisiyle muhatap olan görevli aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat etmelidir?

a) Suçta kullanılan silah veya suç aletine

b) Kaçan suçlunun kaçtığı taşıtın model, plaka renk özelliklerine

c) şüphelinin eşkal özelliklerine

d) Olay yerinin ve suç iz ve delillerinin korunmasına

e) Hepsine

24-) Tutanak yazarken dikkat edilecek husus aşağıdakilerden hangisidir?

a) Olayın ne şekilde öğrenildiği yazılır.

b) Büyük harflerle üst orta kısma başlık yazılır.

c) Tutanakta adı geçenlerin imzası alınır.

d) Olay yeri, sabit noktalar esas alınarak belirtilir.

e) Hepsi.

25-)   I. Eşkal, kişinin belirgin özellikleri tarif edilerek yapılan resimdir.

II.  Eşkal,  olaya  karışan  kişinin  tanık tarafından ayırt edici özellikleriyle ifade edilmesidir.

III Eşkal, kişinin boy, vücut ve renk gibi fiziki özelliklerinin tanımlanmasıdır.

IV.Eşkal,  mağdur,  tanık  veya  görevli tarafından yapılan tanımlamaya göre çizilen robot resimdir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri eşkal tespitini ifade eder ?

a) Yalnız II

b) I-II-III

c) I-III

d) I-II-III-IV

e) Hiçbiri

26-) Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara hasar vererek üretimi  durdurmak  maksadıyla  yapılan eylemlere ne denir?

a) Direniş

b) Tahrip

c) Sabotaj

d) Sondaj

e) Provokasyon

 

27-) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?

a) Yüz yapısı

b) Kilo ve boy

c) Görülebilir yara izleri

d) Cinsiyet

e) Soyut ve yuvarlak ifadeler

28-) Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri – fail – mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale .......................denir.

a) Belge

b) Delil

c) Bulgu

d) İspat vasıtası

e) Maddi delil

29-) Aşağıdakilerden    hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?

a) Fiziki görünüşü düzgün olmalıdır

b) Çevresi ile ilgili olmalıdır

c) İyi iletişim kurmalıdır

d) Sert imajlı ve heyecanlı olmalıdır

e) Kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır

30-) Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

a) Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır.

b) Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır

c) Orada bulunanlar olay yerinden dışına çıkarılır

d) şüphelinin el yüz yıkamasına müsaade edilir.

e) şüphelinin  tespiti  ve   olay  yerinden ayrılmamaları sağlanır.

31-) Yakalama işleminden sonra yapılacak tutanakta belirtilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?

a) şahıs direndiği için zor kullanılmışsa tutanağa yazılır.

b) Yakalama sebebi belirtilir

c) Elde edilen delillerden bahsedilir

d) Yakalama esnasında şahıs yaralanmışsa belirtilir

e)Hepsi

 

32-) Olaylara ilk müdahaleyi yapan personelin olaylar karşısındaki tutum ve davranışı hangi konuda önemli rol oynar?

a) Faillerin yakalanması

b) Olayların büyümemesi

c) Delillerin tespitinde

d) Delillerin kaybolmaması

e) Hepsi

33-) Rapor yazma işleminde ait aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Mağdur, şüpheli ve tanıkların kimlikleri açıkça yazılmalıdır

b) Silinti ve kazıntı olmamalıdır

c) Rapor veren makam, raporun üst kısmına yazılmalıdır

d) Raporu yazan kişinin adı ve imzası başlığın altında olmalıdır

e) Rapor, okunaklı yazıyla yazılmalı, ifadeler düzgün olmalıdır

34-) Kelepçelerin kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kaçması muhtemel suç şüphelisi şahıslar için kullanılır

b) Kendisine veya çevresine zarar verebilecek kimseler için kullanılır

c) Güvenlik personeli için zor kullanma aletidir

d) Tanıkların kaçmasını önlemek için kullanılır

e) Saldırgan sanıklar için kullanılır

35-) Olay hakkında düzenlenen bir tutanağı taraflardan biri imzalamamıştır. Bu durumda Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

a) İmzalamayanın yerine uygun bir yakını imzalar.

b) Zorla parmak bastırır imzalatır.

c) İmzalamasa da olur denir boş bırakılır.

d) İmzadan kaçındığı ( imtina ettiği) yazılarak tutanak tutulur.

e)  İmzalamamak  suçtur  diye  korkutulur, imzalatılır.

 

36) I. Terk edilmiş ve bulunmuş eşya

II. Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşya

III. Suç teşkil eden veya delil olabilecek eşya

IV. Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlar   veya   işyerlerinde   çalışanların yanlarında getirdikleri kişisel eşya 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, özel güvenlik görevlileri, yukarıda belirtilen eşyalardan hangilerini emanete veya muhafaza altına almak ile görevli ve yetkilidirler?

a) I ve IV

b) II ve III

c) Yalnız IV

d) Yalnız III

e) I,II ve III

 

37-)I. Sebepsiz olma

 II. Dengeli olma

III. Zorunlu olma

IV. Yasaya uygun olma

V.Kuvvetli olma

Yukarıdaki  sayılanlardan hangileri zor kullanmanın unsurlarıdır?

a) yalnız IV

b) I-II-III

c) II-III-IV

d) III-IV-V

e) Hepsi

38-)Bir iş merkezinde görev yapılıyorsa nelere dikkat edilmelidir?

a) Hırsızlık yapanların muhtemel giriş ve çıkış yerlerini öğrenmek

b) Alarm sistemleri hakkında bilgiye sahip olmak

c) Açılış ve kapanış saatlerinin kontrolü

d) Çalışan kapıcı ve iş yerinin bakımından sorumlu kişileri tanımak

e) Hepsi

39-) Raporlar aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulmalıdır?

a)Ne oldu, ne zaman oldu

b)Nerede oldu

c)Nasıl oldu, kimler karıştı

d)Durum nasıl fark edildi, neler yapıldı

e)Hepsi

 

40-) Cop kullanılmak zorunda kalındığında vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?

a) Kafa ve boyun

b) Eklem yerleri

c) Kol ve bacakların etli kısımları

d) Karın ve kasıklar

e) Göğüsler

41) Nokta nerelerde kurulur?

a) Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan ve parklarda

b) Mali, sanayi ve ekonomik tesis önü ve çıvarında

c) Dış misyon temsilcilik binalarının önünde

d) Hakkında koruma kararı alınan kişilerin ikamet ettikleri bina önünde

e) Hepsi

42-) Göz yaşartıcı spreyler insanlara karşı kaç metreden      daha      yakın      mesafeden kullanılmamalıdır?

a)1 metre

b)2 metre

c)3 metre

d)4 metre

e)5 metre

43-) “Kitle Psikolojisini bilmek” güvenlik personeline aşağıdakilerden hangisini kazandırır?

a)Fertlerin iradeleriyle hareket etmediğini bilir b)Çekingen ve zayıf insanlardan beklenmeyecek davranışların sergilenebileceğini bilir

c)Yanlış bilgilendirmelerle kalabalığın provoke olabileceğini bilir

d)Yapılacak olumsuz davranışların taklit edilebileceğini bilir

e)Hepsi

44-)    Aşağıdakilerden    hangisi    topluluğa müdahalenin amaçlarından biri değildir?

a) Topluluğu dağıtmak

b) Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını önlemek

c) Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak

d) Yakalanan kişileri cezalandırmak

e) Yakalanan kişileri Savcılığa sevk etmek

 

45-) “Toplumsal olaylardaki güvenlik görevlileri duygularına hâkim olabilmeli ve yansız davranabilmelidirler” tanımı  aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a)İnisiyatif kullanma

b)Provokasyona gelmeme

c)Profesyonel olma

d)şefkatli olma

e)Eşit davranma

46-) Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde    gösterdiği    kolektif    davranış özelliklerinden değildir?

a) İrade zayıflığı

b) Duygusallık

c) Kendisi olma

d) Özenti

e) Telkin

47-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda yapılan müdahalede genel prensiplerden değildir?

a) Organizatörlerle diyalog kurma

b) İnisiyatif kullanma

c) İkna edici ve inandırıcı olma

d) Cop kullanma

e) Caydırıcılık

48-) Bir grubu herhangi bir yöne sağa yâda sola sevk etmek veya bir yere girmelerine engel olmak için hangi düzen kullanılır?

a) Hat düzeni

b) Çember düzeni

c) Kama düzeni

d) Yarma düzeni

e) Hiçbiri

49-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden birisi değildir?

a) Organizatörlerle diyalog kurma

b) İkna edici olma

c) Taviz vermeme

d) Profesyonel olma

e) Caydırıcılık

 

50-) Grubun ve üyelerini sonuca götüren etkileyici davranışlarının kaynağı olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

a)Kalabalığın gücü

b)Grup dinamiği

c)Sosyal yığın

d)Liderin gücü

e)Grup çatışması

 

51-) Toplumsal olayda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?

a) Destekleyiciler

b) Provokatörler

c) Atılganlar

d) Seyirciler

e) Tesir altında kalanlar

52-) Aşağıdakilerden hangisi Temel Koruma Prensiplerinden değildir?

a)Önemli kişi her türlü tehdit ve saldırıdan,utandırıcı ve küçük duruma düşürücü durumlardan korunmalıdır.

b)Günümüzde tam koruma mümkündür.

c)Koruma esnek olmalı,önemli kişinin görevi engellenmemelidir.

d)Korumada boşluk bırakılmadan devamlılık sürecinde yapılmalıdır.

e)Yüzde yüz koruma mümkün değildir.

53-) Suikastların önlenebilmesi için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz.

a) Koruyucu bazı düzenler alınmalıdır. Özellikle yakın veya uzak menzil silahları için önlemler alınmalıdır.

b) Korunan kişiye erişilmesi mümkün olduğu kadar önlenir ve erişen kişilerin bir tehlike  oluşturmamalarını sağlamak için güvenlik çemberleri kurulur.

c) Öncü çalışması yapılarak olası muhtemel tehlike noktaları (Boğma noktaları) göz önüne alınmalıdır.

d) Araçlar yavaş seyretmelidir.

e) Artan tehlike durumlarına ve çevre şartlarına göre koruma

 

54-) Bir kişi ile yapılan koruma düzeninde hangisi yapılmaz?

a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre VIP‟in sağ yada solunda bir adım arkasında yürür.

b) Bu bir refakat korumasıdır, fakat 360º derecelik güvenlik alanı oluşturulmalıdır. ayısı arttırılır,

c) Az yada orta dereceli tehdit durumlarında kullanılır.

d) VIPe 180º derecelik bir güvenlik alanı oluşturulmalıdır.

e) Koruma yerden ve havadan gelebilecek saldırılara karşı duyarlı olmalıdır

55-) Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi olur olmaz yerlerde anlatmaması onun hangi özelliğidir?

a) Zeki olması

b) Çalışkan olması

c) Pratik olması

d) Ketum olması

e) Az konuşması

56-) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

a) Saldırganları yakalamak

b) Kalabalığı dağıtmak

c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak

d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme

e) Hiçbiri

 

57-)   Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?

a)Tehlikeyi bertaraf etmek

b) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumak

c) Önemli kişinin hareketlerini kısıtlamak

d) Korunan kişiyi bedeni zarardan korumak

e) Korunan kişinin güvenliğini devamlı surette sağlamak

58-) “Koruma şekilleri korunan kişinin ....................... göre belirlenmektedir.” Boş bırakılan yere aşağıdakiler seçeneklerden hangisi gelmelidir?

a) Yaşına

b) Medeni Durumuna

c) Çocuk Sayısına

d) Tehdit seviyesine

e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığa

 

59-) Dört kişi ile korumada her koruma elemanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?

a) 60

b) 72

c) 90

d) 120

e) 180

60-)Konutta koruma    ile    ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Korunan kişi konutta yoksa tedbirler azaltılabilir

b) Korunan kişi konutta yoksa tedbirler alınmayabilir

c) Korunan kişi konutta yoksa da konutta aynı tedbirler alınmalıdır

d) Korunan kişi konutta yoksa da varmış gibi hareket edilmelidir ancak tedbirler azaltılabilir

e) Korunan kişi konutta yoksa tedbir artırılır

61-) İlkyardımın en önemli amacı nedir?

a)Hasta ile ilgili bilgileri toplamak,

b)Hastaya teselli vermek,

c)Hastanın durumun kötüye gitmemesi için çaba göstermek,

d)Hastanın bir an önce sağlık kuruluşuna yollanması,

e)Hastanın tedavisinin yapılması,

62-) Kanamanın üzerine bir cisimle yapılan tampon uygulaması hangi tür kanamada kesinlikle kullanılmaz?

a)El bilek kesilmeleri

b)Kafa derisindeki kesikler

c)Mide kanaması

d)Parmak kopması

e)Burun kanaması

 

63-) Yaralı olan bir ortamda, yaralının sağlığı için meraklı kalabalığı olay yerinden uzaklaştırmak gerekir. Bu tedbiri neden alırız?

a)Yaralıya bilerek zarar verebilirler,

b) Yaralıya bilmeyerek zarar verebilirler,

c)Enfeksiyon bulaştırabilirler

d)Yaralının moralini bozabilirler,

e)Hepsi

 

64-) İlkyardım yapılan yerde toplanmış meraklılar öncelikle nasıl uzaklaştırılır?

a)Yalvarırcasına uzaklaşmaları istenir

b)Sert bir şekilde uzaklaştırılır, uzaklaşmayanların cezalandırılacağı belirtilir,

c)Kararlı bir ses tonu ile „Sağlıklı bir şekilde çalışmamıza engel oluyorsunuz, lütfen uzaklaşın denilir

d)Kaba kuvvet uygulanarak uzaklaşmaları sağlanır,

e)Yaralı meraklılardan uzaklaştırılıp sakin bir yere götürülür.

65-) Kırık bir uzuv‟a tespit uygularken aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır.?

a) Tespit materyali kırığın şekline uygun olarak seçilir.

b) Tespit materyali ile uzuv arasına yumuşak dolgu malzemesi konur.

c) Uygulanan bandaj dolaşımı engellemeyecek kadar sıkı olur.

d) Tespit esnasında parmak uçları açık bırakılmalıdır.

e) Hepsi

66-) Yabani hayvan ısırığında ilk yardım hangisidir.?

a) Turnike uygulamak

b) Zehiri emmek

c) Isırılan yere antiseptik madde sürmek

d) Isırılan yeri hemen sabunlu su ile yıkamak.

e) Isırılan yeri kesici maddeyle kanatmaya çalışmak

67-) Aşağıdakilerden hangisi Sedye ile taşıma teknikleri için yanlıştır?

a)Hasta/yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır,

b)Düşmesini  önlemek  için  sedyeye bağlanmalıdır,

c)Başı gidiş yönüne ters istikamette olmalıdır,

d)Sedye daima yatay konumda olmalıdır,

e)Öndeki  ilkyardımcı  sağ,  arkadaki ilkyardımcı  sol  ayağı  ile  yürümeye başlamalıdır

 

68-) Zehirlenme vakalarında ilk yardım olarak neler yapılabilir?

a)Zehir mümkün olduğunca sulandırılmalıdır

b)Sulandırmak amacıyla hastaya bol miktarda süt içirilmelidir

c)Kusmayı engelleyen bir durum yoksa hasta kusturulmalıdır

d)Hasta acilen bir sağlık kuruluşuna gönderilmelidir

e)Hepsi

69-) Acil durumlarda 112 acil ambulans servisi arandığında aşağıdakilerden hangisi verilmesi gereken bilgilerden değildir?

a) Olay ve yaralı sayısı

b) Adresin bilinen noktalardan tarifi

c) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu

d) Yaralıların kimlik bilgileri

e) Kullanılan telefon numarası ile ad ve soyadı

70-) Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Kusturulur

b) Tuzlu su içirilir

c) Yoğurt yedirilir

d) Açık havaya çıkarılır

e) Limonlu su içirilir

71-) 5188 sayılı Kanunun atıfta bulunduğu Medeni Kanun m.981‟in konusu nedir?

a)Zilyedin savunma hakkı

b)Zilyetlik kavramı

c)Zilyetliğin türleri

d)Mülkiyetin korunması

e)Zilyedin tasarruf hakkı

 

72-)5188 sayılı Kanunun atıfta bulunduğu Türk Ceza Kanunun m.24‟ün konusu nedir?

a) Meşru müdafaa

b) Amirin emrini ifa

c) Zorunluluk hali

d) Haksız tahrik

e) Hata

73-) 5188 sayılı Kanunun atıfta bulunduğu Türk Ceza Kanunun m.25‟in konusu nedir?

a)Kanunun emrini yerine getirme

b)Meşru müdafaa

c)Zilyedin koruması

d)Suça teşebbüs

e)Gönüllü vazgeçme

 

74-) Meşru müdafaa ile ilgili aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?

a) Meşru müdafaa halinde saldırıyı defetmek amacıyla işlenen fiil dış görünüş itibariyle suç oluşturmaktadır

b) Bütün hukuk sistemleri meşru müdafaa halinde gerçekleştirilen fiil dolayısıyla kişiye ceza verilmeyeceğini kabul etmektedir.

c) Meşru müdafaa halinde gerçekleştirilen fiil hukuka uygundur ve herhangi bir sorumluluğu gerektirmez

d) Meşru müdafaa da saldırıya maruz kalan kişi bu saldırıyı defetmek amacıyla hareket etmektedir.

e) Meşru müdafaa bir hukuka uygunluk nedeni değildir.

75-) Hukuka aykırı kelepçe takılması halinde ih- lâl edilmesi muhtemel olan öncelikli hak aşağı-dakilerden hangisidir?

a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı

b) İşkence yasağı

c) Aşağılayıcı muamele yasağı

d) İnsanlık dışı muamele yasağı

e) Seyahat özgürlüğü

76-) Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat aşağıdakilerden hangisi tarafından temin edilir?

a) Özel güvenlik şirketleri

b) Özel güvenlik görevlileri

c) Güvenliği sağlayacak(sağlanacak) kişi veya kuruluş

d) Özel güvenlik komisyonu

e) Hepsi

77-) Koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

a) Güvenliği sağlayan kişi veya kurum amiri

b) Güvenlik müdürü/amiri

c) İl Jandarma Komutanlığı

d) İl Emniyet müdürlüğü

e) İl Özel güvenlik komisyonu

 

78-) Özel güvenlik eğitiminde başarılı olarakbitirmek  ve  özel  güvenlik  temel eğitimi sertifikası alabilmek için aşağıda belirtilen şartların hangisini yerine getirmek gereklidir?

a) Derslerin en az üçte ikisine devam etmek.

b) Kabul edilebilir özrü bulunmaksızın her dersin en az % 90‟nına girmek.

c) Sınav ortalamasında en az 60 puan almak.

d) Yazılı ve uygulamalı sınavların her birinden en az 50 puan almak.

e) Hepsi.

79-) Özel güvenlik görevlisi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirir

b) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin üstlerini dedektörle arar

c) Görev  alanında  haklarında  yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalar

d) Özel güvenlik görevlisi greve katılabilir ve herkes gibi kendisine lokavt uygulanır.

e) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alır

80-)Özel Güvenlik Görevlisi yakalama sebebi ortadan kalkan şahıslara nasıl davranır?

a)24 saatin dolmasını bekler.

b)Derhal serbest bırakır

c)Bir odada veya araçta tutar.

d)Genel Kolluğa teslim eder.

f)Savcıya teslim eder.

81-) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?

a) Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar

b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar

c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar

d) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar

e) Hepsi

82-)Aşağıdaki şıklardan hangisi aramadır?

a)X-RAY cihazından geçirilmesi

b)Elle kişinin üzeri ve eşyalarının elle aranması

c)Terk edilen bir şeyin kontrol edilmesi

d)El detektörü ile kişinin üzerine tutulması

e)Hepsi

 

83-) 5188 Sayılı yasanın 20.maddesinde belirtilen idari cezaları özel güvenlikgörevlilerine ve özel güvenlik şirketlerine vermeye kim yetkilidir?

a)İşveren

b)Özel güvenlik görevlisinin çalıştığı kurum amiri

c)Emniyet Müdürü

d)Mahalli mülkî amiri

e)Hiçbiri

84-) Özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki hangi görevde üniformanın üzerine “ÖZEL GÜVENLİK” ibaresi yazılı yeleği giyme zorunluluğu vardır?

a)Sağlık tesislerinde

b)Özel toplantılarda

c)Konser ve Sahne Gösterilerinde

d)Öğretim kurumları

e)Talih oyunları işletmelerinde

 

85-) Aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik  komisyonu  kararı  alınarak özel güvenlik izni verilir?

a) Kişi koruma

b) Cenaze töreni

c) Konser

d) Toplantı

e) Para ve değerli eşya nakli

86-) Özel güvenlik komisyonu kararını nasıl alır?

a)Oy çokluğu ile

b)Oy birliği ile

c)Bunu komisyonun başkanı belirler

d)Çekimser oy ile

e)Hiçbiri

87-) Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesine kim karar verir?

a)Emniyet Müdürünün kararı Valinin izni

b)Valinin kararı İçişleri Bakanının izni

c)Özel Güvenlik şirketinin kararı Valinin onayı

d)Özel Güvenlik Komisyonu kararı Valinin onayı

e)Özel güvenlik komisyon kararı   İçişleri Bakanının onayı

 

88-)Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisinin çalışma izninin iptali için birgerekçedir?

a)Görevli olduğu yer ve zamanda arama yapması

b)Görevli  olduğu  yer  ve  zamanda  suç unsurlarına el koymak

c)Görevli olduğu yer ve zamanda şartlar oluştuğunda silah kullanmak

d)Özel   güvenlik   görevlilerinde   aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi

e)Görevli olduğu yer ve zamanda şüphelilere kimlik sormak

 

89-) Suçüstü halinde kimler yakalama yetkisini kullanır?

a) Polis

b)Jandarma

c) Özel güvenlik görevlisi

d) Herkes

e) Mağdur

90-) Aşağıdakilerden hangi ifade 5188 sayılı kanun çerçevesinde yanlış bir ifadedir?

a)Kanunda sayılan yetkiler sadece Özel Güvenlik Görevlisi görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler.

b)Zor kullanma yetkisinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir

c)Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir

d)Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar

e)Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç duydukları her türlü ateşli silah ve teçhizatı alabilir.

91-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?

a) Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler

b) Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler

c) Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler

d) Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler

e) Birkez kullanılması serbest olan maddeler

 

92-) Türkiye uyuşturucu kaçakçılığına .........................suçu olarak bakmaktadır.

Boşluğa gelecek doğru ifade hangisidir.

a)Maddi kayıp

b)Başka ülkelerin sorunu

c)İnsanlık

d)Avrupa'nın sorunu

e)Türkiye'nin sorunu

 

93-) I-Rüzgâr arkaya alınır.

II-Söndürücü yangının merkezine tutulur(akaryakıt yangını hariç)

III-Mümkün olduğunca fazla söndürücü kullanılır.

IV-Yangın tamamen söndürülmeden alan terk edilmez

Yangın söndürmede yukarıdakilerden hangileri göz önünde bulundurulmalıdır?

a)I veII

b)I ve III

c)I-II ve III

d)I-II ve IV

e)Hepsi

94-) LPG ve Doğalgaz gaz kaçaklarında yapılacak davranışlardan hangisi yanlıştır?

a)Kapı ve pencereler açılıp mekan havalandırılır.

b)Prizde takılı fişler çekilmez.

c)Cep telefonu ile doğalgaz ekipleri aranır.

d)Gaz kaçağı vanadan kapatılır.

e) Telsiz telefon gibi iletişim araçları kullanılmaz.

95-) Köpüklü, sulu, tozlu yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?

a) Boya

b) Fuel-Oil

c)Benzin

d) Bilgi işlem merkezi

e) Atık yağ

96-)Doğalgaz yangınlarının söndürülmesinde en önemli kural aşağıdakilerden hangisidir?

a) Derhal alev söndürülmelidir

b) Rüzgâr arkaya alınmalıdır

c) Kuru kimyevi toz ile söndürülmelidir

d) Su ile söndürülmelidir

e) Önce gaz akışını kesilmelidir

 

97-) Yangınlara ilk müdahale etmek durumunda olan güvenlik personelinin bilmesi gereken en önemli  hususlardan  birisi  aşağıdakilerden hangisidir?

a)İşverenin geleceği saati bilmek

b)Yangın   söndürücülerinin   yerini   ve kullanmasını bilmek.

c)Yangın çıktığında derhal dışarıya kaçmak.

d)Yangın çıktığında ilk olarak güvenlik müdürünü aramak.

e) Hiçbiri

98-) Doğalgazın tehlikeli oluşu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

a) Zehirli olması

b) Boğucu olması

c) Kokusuz olması

d) Havadan hafif olması

e) Hiçbiri

99-) Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkarılmasına ne denir?

a)İhmal

b)Sabotaj

c)Sıçrama

d)Kaza

e)Bilgisizlik

 

100-)“Bilgi  sahibi  olunduğu  halde tedbirleri    almamak”    aşağıdaki sebeplerinden hangisine girmektedir?

a) Bilgisizlik

b) Sabotaj

c) İhmal

d) Sıçrama

e) Kazalar

 

SİLAH BİLGİSİ SORULARI

1-)   şarjörde   fişek   bittiğinde   otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?

a) Yerine getiren yay pimi

b) Yerine getiren yay

c) Sürgü tutucu pimi

d) Rampa

e) Tırnak

2-) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?

a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu

b) Tırnak-çıkarıcı

c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu

d) Namlu- iğne-horoz

e) şarjör- horoz- namlu

3-) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?

a) Sürgü

b)Namlu

c) Fişek yatağı

d) Gövde

e) Hazne

4-) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?

a) şarjör gövdesi

b) şarjör kapağı

c) şarjör yayı

d) şarjör çıkartma kilidi

e) şarjör kapak kilidi

5-) Yarı otomatik tabancalarda sürgü üzerinde aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz ?

a)Gez

b)Tırnak

c)Arpacık

d)Kabze

e)Kovan Atma Boşluğu

6-) Rampa nerede bulunur?

a) şarjörde

b) Namlu ağzında

c) Horozun altında

d) Fişek yatağı gerisinde

e) Sürgü üzerinde

 

7-) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerindendir?

a) Silahı güvenli kullanır

b) Silahları tanır

c) Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır

d)Silahını korur

e) Hepsi

8-) Aşağıdakilerden hangisi Ateşli Silahlardaki Emniyet kurallarından değildir?

a) Eline aldığın silahı  her  zaman dolu bilinmeli. Senin kontrol etmediğin tüm silahlar doludur.

b) Silahın boş olduğundan emin olsan dahi hiçbir zaman canlı hedefe doğrultulmalı.

c) Elinizde tabanca varken birileri ile asla konuşmaya dalmayınız. Tüm dikkatiniz silaha yönelmiş olmalıdır.

d) Silahın boş olduğuna dair başkasının beyanına kulak asmalı. Her zaman doğru kabul etmeliyiz

e) Ateş  etmeye  karar  vermedikçe,  tetik korkuluğundan      parmağımızı      içeriye sokmamalıyız.

9-) Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken kurallardan değildir?

a)Atışlar amirin komutları doğrultusunda başlar ve biter.

b)Atış amirinin komutu ile atış hattına geçilir ve atış yapılır.

c) Amirin „Silah al, şarjör tak‟ komutuyla şarjör takılır.

d) „Nişan al ve atış serbest‟ komutuyla atışa başlanır.

e) Hiçbiri

10-)Gece nöbetleri için (can sıkıntısını gidermek için) aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Silah sökülüp takılır, silahla oynanır

b) Silahla vakit geçirilir

c) Silahla oynanmaz

d) Çekirdek yenilir

e) T.V. seyredilir

 

11-) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıdaki hangi seçenekte belirtilmiştir?

a) 25

b) 35

c) 45

d) 55

e) 65

 

12-) Silahlarla  yapılan  kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Unutkanlık

b) İhmal

c) Kendine aşırı güven

d) Bilinçsizlik

e) Hepsi

13-) „Tetik Emniyeti” ne manaya gelmektedir?

a) Emniyet mandalı kapalı iken tetiğe dokunulsa bile düşmemesi anlamına gelir

b) Emniyet mandalı açık iken tetiğe dokunulduğunda horozun düşmesi anlamına gelir

c) Tetik emniyeti diye bir emniyet yoktur

d) Tetik çekilmedikçe düşme veya çarpmayla kendiliğinden silah ateş etmez

e) Hiçbiri

 

14-)    “Aksi    ispatlanana kadar tüm silahlar…………….dur?

a) Boştur

b) Hazır

c) Kurulu

d) Dolu

e) Emniyette

15-) I - Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir

II - Silah ölü bir noktaya çevrilir.

III - şarjör çıkartılır.         IV- Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.

Yukarıda silah sökülürken dikkat edilecek hususlar sayılmıştır. Bunları sıraladığımızda doğru sıralama hangisidir?

a)II – III – I – IV

b)III – II –I – IV

c)II – IV –III – I

d)I – II – III –IV

e) IV –II – III – I

 

16-) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?

a) Top yuvaları

b) Çıkarıcı yıldızı

c) Tırnak

d) Horoz örsü

e) Top kilidi

 

17-) Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH” aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ateşli silahlar

b) Patlayıcı maddeler

c) Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet

d) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler

e) Hepsi

18-) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır ?

a) Çap  : Karşılıklı  iki  set  arasındaki mesafeye denir.

b) Hazne : Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal etmiş olduğu yere denir.

c) Yiv : Namlu içerisinde helezon şeklindeki girintilere denir

d) Fişek Yatağı: Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yerdir.

e) Set : Namlu içerisinde helezon şeklindeki girintilere denir.

19-) Aşağıda Nişan Hattı en doğru olarak hangi şıkta ifade edilmiştir ?

a) Gez – Göz – Arpacık – Hedef

b) Gez – Arpacık – Hedef

c) Göz – Gez – Arpacık – Vurulmak istenen Nokta.

d) Göz – Arpacık – Hedef – Gez

e) Göz - Arpacık – Gez - Vurulmak istenen Nokta.

20-)  Silahta  fişeğin  ateşlemesini  sağlayan tertibata ateşleme tertibatı denir. Aşağıdakilerden hangisi    Silahlarda    ateşleme    tertibatının elemanlarından değildir ?

a)Tetik

b)Fişek Yatağı

c)Horoz

e)İğne ve yayı

f)Fişek

 

21-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi İyi bir Nişan hattı oluşturmak için doğrudur ?

a) Arpacık ve hedef net görülmeli, gez bulanık görülmeli.

b) Arpacık net, gez ikinci derecede net ve hedefi bulanık (flu) görmeliyiz

c) Arpacık  ve  hedef  bulanık,  gez  net görülmeli.

d) Hedefin net görülmesi tek başına yeterlidir.

e) Arpacık, gez ve hedef net görülmeli

22-) Doğru bir kabze kavrama nasıl olmalıdır?

a) Doğru bir kabze kavramak için el “V” şekline getirilir.

b) Kabze “V” içine yerleştirilir.

c) Silah kolun uzantısıymış gibi kavranır.

d) Kabze kavrama bütün atışlarda aynı şekil ve sıkılıkta olmalıdır.

e) Hepsi doğrudur.

23-) Tetiğe ilk basınç uygulamaya başlanmadan önce alınması gereken boşluğu ne ad verilir?

a) Tetik boşluğu

b) İstinad boşluğu

c) Korkuluk boşluğu

d) Emniyet boşluğu

e) Hiçbiri

24-) Doğru bir tetik düşürmede tetik parmağının doğru şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a)Tetik    işaret    parmağının    ucu    ile düşürülmelidir.

b)Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.

c)Tetik işaret parmağının birinci boğumu ile ikinci boğumu arasındaki kemik kısım ile düşürülmelidir.

d)Tetik işaret parmağının ikinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.

e)Tetik işaret parmağının neresi ile düşürülürse düşürülsün fark etmez.

25-) Başarılı bir atış için nişan hattında net görülmesi gereken yer neresidir?

a)Horoz

b) Gez

c) Arpacık

d) Tetik

e) Hedef

 

 
 
Üyelik Girişi

Hava Durumu
Anlık
Yarın
14° 30° 15°
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam118
Toplam Ziyaret112894